0212 438 04 76
0541 341 20 34
Teklif Al

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu
Sanayi odasına kayıtlı sanayi niteliği kazanmış özel ya da tüzel kişilerin irtibat bilgileri, üretim konuları ve yıllık üretim kapasiteleri, teknolojileri, makine parkında kullandıkları hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgileri ve benzeri birçok konuyu içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Sanayi Odaları düzenler. Kapasite raporlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı ve benzeri pek çok konuda bürokratik işlemde, sanayi kuruluşları ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarının eldesinde tercih edilir.
Oda tarafından görevlendirilmiş ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan değerlendirme ve düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince oda tarafından hazırlanır ve TOBB’un onayını alma zorunluluğundadır. Haksız rekabet ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmaması için TOBB tarafından belirlenen kriteler ve hesaplamalar esas alınır.
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler
Kapasite raporları,
•    Yatırım Teşvik Belgesi,
•    Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•    Geçiçi Kabul İzin Belgesi başvurusu,
•    indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı içinde gereken Sanayi Sicil Belgesi başvurusu,
•    Muhtelif İthalat ve İhracat işlemleri,
•    Resmi ve Özel ihaleler,
•    Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde,
•    Tahsisli veya İthalinden Tarife Kontenjanı Uygulanan Hammaddelerin Temininde,
•    İmalatçı Belgesi Alımında,
•    Vergi İncelemelerinde,
•    Kamu Muhtelif Amaçlı İncelemelerde
Kullanılmaktadır. Ayrıca saanyi envanterinin çıkartılması çalışmalarında uygulanan seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler
• İplik Sanayii
• Dokuma Sanayii
• Örme Sanayii
• Konfeksiyon Sanayii
• Boya, Apre ve Emprime Sanayii
• Jüt ve Amyant Sanayii
• Halı ve Hasır Sanayii
• Döküm Sanayii
• Madeni Eşya Sanayii
• Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
• Çeşitli Metal Sanayii
• Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
• Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
• Kaplama Sanayii
• Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
• Ağaç Eşya Sanayii
• Toprak Eşya Sanayii
• Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
• Cam ve Porselen Sanayii
• Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
• Baskı ve Cilt Sanayii
• Kimya Sanayii
• Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
• Plastik Eşya Sanayii
• Kauçuk Eşya Sanayii
• Deri Eşya Sanayii
• Film ve Fotoğraf Sanayi
• Protez ve Ortopedi Sanayii
• Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
• Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi ve Yenileme Süresi
Düzenlenen tarihten itibaren raporlar firmanın değişiklik talebi bulunmaması ve odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerliliği vardır. Odalarca yapılan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenilenmesi gereklidir. Kapasite raporundaki bilgilerin değişmesi durumunda ise raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından hayati önem taşır.
Raporda yer alan makinaların kiralık veya kira sözleşmeleri 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler. Makine Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinden itibaren 1 yıldan kısa ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.
Kapasite Raporu Başvurusu
Kapasite Raporu başvuru işlemi için firmanın üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı bulunduğu oda sınırları içerisinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması zorunluluklar arasındadır. Kapasite Raporu İstek Formu odalar tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir. Temin edilen raporun doldurularak ilgili odaya dilekçe ile birlikte başvurusu yapılmalıdır.
Kapasite Raporu Başvurusunda İstenen Belgeler
•    Dilekçe,
•    Kapasite Raporu Başvuru Formu (Odadan temin edilen)
•    Leasing Sözleşmesi Fotokopileri (Finansal Kiralama yolu ile alınan mevcut makinalar için)
•    Kira Sözleşmesi fotokopisi ve kiraya veren sahiplik belgesi (Noter tasdikli)
•    Son aya ait SSK Prim Bildirgesi ve Tahakkuk fişi fotokopileri
•    Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş imalat adresi
Yukarıdaki istenilen belgelerin toplanması ile Sanayi Servis Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.
Kapasite Raporu Başvurusu Ücreti
Kapasite Raporu başvuru ücreti her yıl odalar tarafından belirlenen harç tarifesine göre ayarlanmaktadır. Bu tutar oda tarafından tahsil edilmekte ve TOBB hesaplarına birlikçe belirlenen onay harcı şeklinde yatırılmaktadır.
Kapasite sanayi raporu sahibi bir firmanın işyerini taşıması durumunda yeniden kapasite raporu düzenletmesi gerekmektedir. İşyerinin taşınması kapasite raporunun iptal olmasına neden olur. Ancak firmanın yeni adrese bağlı olduğu odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için değişiklik başvurusu şeklinde yapması durumunda ise iptal işlemi gerekmez ve sadece adres değişikliği gerçekleştirilir.
Kapasite raporuna makine, mamul ya da hammadde ilavesi için dilekçe ile mevcut kapasite raporu aslıyla müracaat bulunmak gerekmektedir. İlgili odaca yapılan inceleme sonrasında Odalar Birliği onayı gerekli değişiklikleri yapmaktadır.
Birden fazla adreste faaliyet gösteren firmaların ayrı ayrı kapasite raporu düzenleme talebinde bulunabilmektedir. Ancak bu talepte üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekmektedir.
Geçerlilik süresini dolduran raporlarda vize işlemi yapmak ise söz konusu değildir. Süresini tamamlamış raporların herhangi bir geçerliliği kalmamaktadır. İlk defa kapasite raporu düzenleyecekmiş gibi başvuru ve işlemleri yapması gerekmektedir. Kapasite raporu hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve belgelendirme eğitimleri hakkında bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL