Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Kapasite Raporu

Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanmakta olan şirketlerin alması gereken kapasite raporu kişilere fayda sağlar. Sanayi ile uğraşmakta olan şirketlerin, firmaların ve işyerlerinin teknolojilerini, makine parkını kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini kanıtlamakta olan bir rapordur. Endüstriyel anlamda faaliyet göstermekte olan şirketlerin alması gereken önemli raporlardan biridir.

Aşan Danışmanlık tarafından kısa süre içerisinde almak istediğiniz belgeleri temin edebilmeniz için danışmanlık hizmetleri sizlere sunulmaktadır.

Devlet tarafından kişiler için sunulmakta olan destek ve yardımlardan faydalanılması adına kişilerin kullanması gereken önemli bir belgedir. Bu belge ile kişilerin birçok anlamda destek ve fayda sunması söz konusu olduğundan kişilerin bu belgeyi alıp temin etmesi oldukça avantajlı olur. Faaliyetlerin en doğru ve de uluslararası olarak da uygun şekilde kullanılması halinde kişilerin şirket ya da işyeri için en iyi şekilde fayda sağlaması söz konusudur.

Endüstriyel olarak uluslararası pazarda ve piyasada en iyi şekilde kullanım sunulması, imalat ve üretim yapılması için de kişilere yardımcı olunur. Endüstriyel bilgi sisteminin de oluşturulması için kişilere son derece yardımcı olunur. Ülkedeki ekonomik ve stratejik olan planlamaların yapılması konusunda da yardımcı olunur.

Tüm aşamaların ve yapılması gerekenlerin doğru ve eksiksiz olması adına insanlara yardımcı olmakta olan firmamız ile en iyi şekilde hizmet verilmektedir. Bu sayede kişiler firmamız ile iletişime geçerek sorunsuz şekilde kısa zaman içinde rapor verilmektedir.

Raporun verilmesi aşaması ve tüm süreçler için kişilere en doğru şekilde destek sunularak hizmet verilmesinden kaynaklı insanlar firmamıza güvenebilir. Firmaya başvurulması ev de talepte bulunulması ile sorunsuz şekilde hizmet alınır. Belgenin temin edilip birçok avantajından faydalanılması ile kişiler bu belgenin varlığını her anlamda hissedebilir. Rapor düzenlenmesi ve tüm her şeyin bir araya getirilmesi adına insanlara firmamız destek sunmaktadır.

Oda tarafından görevlendirilmiş ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan değerlendirme ve düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince oda tarafından hazırlanır ve TOBB’un onayını alma zorunluluğundadır. Haksız rekabet ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmaması için TOBB tarafından belirlenen kriteler ve hesaplamalar esas alınır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Kapasite raporları,

•    Yatırım Teşvik Belgesi,
•    Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•    Geçiçi Kabul İzin Belgesi başvurusu,
•    indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı içinde gereken Sanayi Sicil Belgesi başvurusu,
•    Muhtelif İthalat ve İhracat işlemleri,
•    Resmi ve Özel ihaleler,
•    Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde,
•    Tahsisli veya İthalinden Tarife Kontenjanı Uygulanan Hammaddelerin Temininde,
•    İmalatçı Belgesi Alımında,
•    Vergi İncelemelerinde,
•    Kamu Muhtelif Amaçlı İncelemelerde

Kullanılmaktadır. Ayrıca saanyi envanterinin çıkartılması çalışmalarında uygulanan seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler

• İplik Sanayii
• Dokuma Sanayii
• Örme Sanayii
• Konfeksiyon Sanayii
• Boya, Apre ve Emprime Sanayii
• Jüt ve Amyant Sanayii
• Halı ve Hasır Sanayii
• Döküm Sanayii
• Madeni Eşya Sanayii
• Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
• Çeşitli Metal Sanayii
• Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
• Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
• Kaplama Sanayii
• Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
• Ağaç Eşya Sanayii
• Toprak Eşya Sanayii
• Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
• Cam ve Porselen Sanayii
• Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
• Baskı ve Cilt Sanayii
• Kimya Sanayii
• Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
• Plastik Eşya Sanayii
• Kauçuk Eşya Sanayii
• Deri Eşya Sanayii
• Film ve Fotoğraf Sanayi
• Protez ve Ortopedi Sanayii
• Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
• Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi ve Yenileme Süresi


Düzenlenen tarihten itibaren raporlar firmanın değişiklik talebi bulunmaması ve odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerliliği vardır. Odalarca yapılan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenilenmesi gereklidir. Kapasite raporundaki bilgilerin değişmesi durumunda ise raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından hayati önem taşır.

Raporda yer alan makinaların kiralık veya kira sözleşmeleri 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler. Makine Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinden itibaren 1 yıldan kısa ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.
 

Kapasite Raporu Başvurusu


Kapasite Raporu başvuru işlemi için firmanın üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı bulunduğu oda sınırları içerisinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması zorunluluklar arasındadır. Kapasite Raporu İstek Formu odalar tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir. Temin edilen raporun doldurularak ilgili odaya dilekçe ile birlikte başvurusu yapılmalıdır.

 

Kapasite Raporu Başvurusunda İstenen Belgeler

•    Dilekçe,
•    Kapasite Raporu Başvuru Formu (Odadan temin edilen)
•    Leasing Sözleşmesi Fotokopileri (Finansal Kiralama yolu ile alınan mevcut makinalar için)
•    Kira Sözleşmesi fotokopisi ve kiraya veren sahiplik belgesi (Noter tasdikli)
•    Son aya ait SSK Prim Bildirgesi ve Tahakkuk fişi fotokopileri
•    Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş imalat adresi

Yukarıdaki istenilen belgelerin toplanması ile Sanayi Servis Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Kapasite Raporu Başvurusu Ücreti


Kapasite Raporu başvuru ücreti her yıl odalar tarafından belirlenen harç tarifesine göre ayarlanmaktadır. Bu tutar oda tarafından tahsil edilmekte ve TOBB hesaplarına birlikçe belirlenen onay harcı şeklinde yatırılmaktadır.

Kapasite sanayi raporu sahibi bir firmanın işyerini taşıması durumunda yeniden kapasite raporu düzenletmesi gerekmektedir. İşyerinin taşınması kapasite raporunun iptal olmasına neden olur. Ancak firmanın yeni adrese bağlı olduğu odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için değişiklik başvurusu şeklinde yapması durumunda ise iptal işlemi gerekmez ve sadece adres değişikliği gerçekleştirilir.
Kapasite raporuna makine, mamul ya da hammadde ilavesi için dilekçe ile mevcut kapasite raporu aslıyla müracaat bulunmak gerekmektedir. İlgili odaca yapılan inceleme sonrasında Odalar Birliği onayı gerekli değişiklikleri yapmaktadır.

Birden fazla adreste faaliyet gösteren firmaların ayrı ayrı kapasite raporu düzenleme talebinde bulunabilmektedir. Ancak bu talepte üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekmektedir.

Geçerlilik süresini dolduran raporlarda vize işlemi yapmak ise söz konusu değildir. Süresini tamamlamış raporların herhangi bir geçerliliği kalmamaktadır. İlk defa kapasite raporu düzenleyecekmiş gibi başvuru ve işlemleri yapması gerekmektedir. Kapasite raporu hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve belgelendirme eğitimleri hakkında bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.

Kapasite Raporu Alma Aşamaları Nelerdir?

Kişilerin bu raporu alması ve de istediği şekilde tüm avantajlardan faydalanması adına firmamız ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Tüm aşamalar eksiksiz ve sorunsuz şekilde olduğundan dolayı kişilerin aşamalar hakkında ve de gerekli olan belgeler hakkında bilgi alarak bu aşamaları gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Belge Tamamlamak
Kişilerin firmamız ile en iyi şekilde hizmet alması adına belgelerin neler olduğunu öğrenmek ve bu evrakları da eksiksiz şekilde bulundurması ile süreç başlamaktadır. Daha sonrasında kişilerin belgeleri alarak bu şekilde başvuru oluşturması gerekmektedir.

Belge İncelemek
Firma ya da işletmeler tarafından firmamıza sunulmakta olan tüm belge ve evraklar uygunluğuna bakılarak en doğru şekilde incelenmektedir. Belgelerin eksiksiz ve de sorunsuz olmasına bakılarak tüm hepsinin yeterli olmasına dayalı olacak şekilde belgeler incelenir. Eksiklerin olması durumunda ise kişilere fırsat ev zaman verilerek bunların tamamlanması beklenir. Daha sonrasında ise belgeler tamamlanınca belgelerin incelenmesi sağlanır.

Kapasite Raporu

Firma Ziyareti
Firmalar tarafından hazırlanmakta ve de iletilmekte olan bu belgelerin ya da evrakların iletilmesinden sonra doğruluğunun kontrol edilmesi için firmaların ziyaret edilme durumu vardır. Daha sonrasında ise tüm doğruluk ev gerçekliklerin uyuşması halinde incelemeler kaydedilmektedir. Bu rapor için hazırlanması ve de kişilerin sunması gereken tüm detaylara ağırlık verilmesi son derece önem arz eder.

Değerlendirme Sonucu
Tüm baştan sona kadar olan bu süreçlerden sonra kişilerin uygunluğu ve de belgeler, şirketlerin durumları gibi detaylar incelenmektedir. Değerlendirmelerin doğru ve eksiksiz olması son derece önemli olduğundan bu aşama oldukça önemlidir. Hem daha iyi şekilde hizmet sunulması hem de firmaların avantaj elde etmesi adına bu rapor alınmaktadır. Kapasite raporu almak ve temin etmek için kişilere firmamız son derece yardımcı olur.

Aklınıza takılan hususların tamamı için uzmanlarımıza sitede yer alan numaradan ulaşabilir ve en uygun fiyatları Aşan Danışmanlık’tan alabilirsiniz. Türkiye’nin öncü belgelendirme firması sizlere 1 telefon kadar yakın. Ayrıca müşteri temsilcilerimize sosyal medya platformu INSTAGRAM üzerinden de yazarak bilgi alabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp