0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

İyi Su Ürünleri Uygulamaları(BAP)

BAP (İYİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMALARI)

İngilizce özgün adının baş harflerinin kısaltmasından oluşan BAP (Best Aquaculture Practices), Türkçesi ise İyi Su Ürünleri Uygulamaları anlamına gelmektedir ve genel olarak literatürde sıkça BAP olarak kısaltılmakta ve uluslararası BAP kısaltması ile adlandırılmakta ve tanıtılmaktadır. (Global Aquaculture Alliance – GAA) yani Global Su Ürünleri Birliği tarafından su ürünlerinin geliştirilmesi ve yetiştiriciliği ve de kalitenin arttırılması amacı ile uluslararası BAP belgesi ile sertifika edilmektedir. BAP Belgesi uluslararası standartta bir belgedir.

 BAP – İyi Su Ürünleri Sertifikasyonunun Kapsamı Nelerdir?

BAP standartları aşağıda belirtilen bazı konularda bir takım standartlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Belirli bir takım gereksinimlerden dolayı doğmuştur ki bunlar;

-Sosyal Sorumluluk
-Çevre Temizliği ve Sürdürülebilirliği
-Hayvan Sağlığı
-Gözlemlenebilirlik
-Gıda Sağlığı ve Güvenliği
-Yetiştirme Tesislerinin Kalite Düzenlemesi (yem tesisi, çiftlik ve kuluçkahane vb.)

İyi Su Ürünleri Uygulamaları , mevcut kültür balıkçılığı çevre sağlığı ve gıda güvenliği gibi konularda sürekliliği sağlamak ve için temel olan prensipleri belirlemekte ve belirlenen bu standartların uygulanmasını sağlamaktadır. Bunu yapabilmek için de var olan diğer standartlar ile beraber eş güdümlü olarak kültür balıkçılığını korumak ve geliştirmek adına nicel çözümler üretmekte ve destek sağlamaktadır. Nicel çözüm önerileri de ortaya koymaktadır. BAP standartları kapsamında sadece kültür balıkçılığı bulunmaz bunun yanı sıra midye ve ıstakoz gibi diğer kabuklu deniz canlılarının da üretimi ve işlenmesi yer almaktadır. Ama standartların en çok uygulanmakta olduğu su ürünleri tesisleri arasına bakıldığında çupra, levrek ve özellik ile alabalık üretim çiftlikleri bulunmakta ve başı çekmektedir.

BAP – İyi Su Ürünleri Uygulamaları ve Belgelendirme Süreçlerinin İşlenme Şekli
Kültür balıkçılığı ve su ürünleri üretimi faaliyetlerinin yürütüldüğü alabalık tesisi gibi tesisler için BAP Standartları ve BAP Belgelendirmesine başvurulmadan önce , standartların tam olarak yerine getirilip getirilmediği araştırılmalıdır. Ancak BAP standartlarını karşılayan üretim tesisleri için BAP Sertifikasyonuna başvurulmalıdır.  Bu standartlardan kaynaklanan bir zorunluk değildir ama sürecin daha da hızlı ilerlemesi adına bunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu da belgelendirmede sonuca ulaşmak için gerekli olan adımların ilk başında yer almaktadır.  BAP belgelendirme süreci tesislerde üretimi yapılmakta olan su ürünlerinin teminine göre yapılmalıdır. Örneğin bir alabalık üretim çiftliği için BAP başvurusunda bulunulacaksa önce bunun ile ilgili standartların karşılanması için adım atılmalıdır. Su ürünleri üretim tesisi ile tesise bağlı olan eklentilerin ve dokümanların BAP – İyi SU Ürünleri Uygulaması Standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca su ürünleri tesisleri bulunan işletme sahipleri , tercihlerine bağlı olarak yaptırabilecekleri ön denetim ile varsa tesislerin eksikliklerini önceden görebilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için adım atabilirler. Bu genellikle tesis sahiplerine önerilen bir süreçtir ve süreci oldukça da hızlandıran faydalı bir uygulama olarak görülmektedir.

BAP – Belgelendirme Denetim Süreci Aşamaları

BAP – İyi Su Ürünleri Uygulamaları Aşamaları aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmaktadır:

1-Çevre
-Su ve sudaki çökelti kalitesi
-Balık yemleri ve balık yağlarının korunması
-GDO kullanımı ve kaçakların kontrolünün denetlenmesi
-Doğal hayat ile olan etkileşim ve yabani hayvanların kontrolü
Çİftlikte bulunan malzemelerin depolanma ve imha edilme şekilleri


2-Sosyal Sorumluluk
-Mevzuata uygunluk ve mülkiyet hakları
-İş sağlığı ve güvenliği
-Toplum ilişkileri
-Çalışan ilişkileri
-Sağlık sigortaları ve sosyal yardımlar

3-Hayvan Hakları
-Hastalık yönetimi ve biyogüvenlik
4-Gıda Güvenliği
-Kirletici seviyesi ve kirletici kontrolü
-Tehlike analizleri
-Hasat
-Nakliye
5-Gözlemlenebilirlik
-Kayıt tutma

Tesislerin BAP ile Belgelendirilmesi
İyi Su Ürünleri Uygulamaları standartlarında yapılmakta olan denetim ve değerlendirmeler yıldız sistemi ile kategorilere ayrılmakta ve tesisler yıldız işaretleri kullanılarak temsil edilmektedir. Bunlar göz önüne alındığında;
-2 yıldız: Çiftlik ve İşletme tesislerini kapsamaktadır
-3 yıldız: Çiftlik, fabrika ve kuluçkahaneleri kapsamaktadır
-4 yıldız: Yem fabrikalarını kapsamakta ve temsil etmektedir

BAP – İyi Su Ürünleri Belgelendirilmesi ancak Aşan Danışmanlık gibi yetkin firmalar tarafından yapılmakta ve belgelendirilmektedir. Siz de üretim çiftliği ve fabrikalarınız gibi su ürünleri üretim çiftliklerinizi BAP standartları ile belgelendirmek için Aşan Danışmanlık’a başvurabilirsiniz. Alanında uzman kadromuz sizin için tüm işlemleri büyük bir hız ile yürütecek ve en sağlıklı sonuçları almanız adına çalışacaktır. Bizim ile iletişime geçebilirsiniz
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL