Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi

ISO 55001, kuruluşların varlık yönetim sistemi kurması, uygulaması, sürdürmesi ve iyileştirmesi için temel gereksinimleri açıklamaktadır. Varlık yönetim sistemi ile ilgili daha detaylı gereksinimler ve ISO 55001´in uygulanması için yönergeler ISO 55002’de yer almaktadır. ISO 5500 standardı ise vrlık yönetimiyle ilgili temel bilgileri, ilkeleri ve teminolojiyi içermektedir. ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi standardı büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilmektedir. Kuruluşlar, bu standardı hangi varlıklarını yönetmek için kullanacağını belirlemektedir. ISO 55001’in temel kullanıcılarını şöyle özetleyebiliriz:

- Varlık yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesinde yer alan kişi ve kurumlar
- Varlık yönetimi faaliyetlerinin ve hizmet sağlayıcıların sağlanmasında yer alan taraflar
- Kuruluşun yasal, düzenleyici ve sözleşmeden doğan gereklilikleri ve kuruluşun kendi şartlarını karşılama yeteneğini değerlendirmede sorumlu olan iç ve dış paydaşlar

ISO 55001, kuruluşların varlık yönetim sistemini ilgili yönetim sistemi gereksinimleriyle uyumlu hale getirmesini ve entegre etmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Standardın maddeleri, içeriği, ilkeleri ve konsepti ISO’nun genel yönetim sistemi standartları ile uyumludur. Standart ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve varlık yönetim planı geliştirmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ISO 55001 varlık yönetim sistemi, sahip olabileceğiniz her türlü varlığın, satın alma işleminden, risklerine, maliyetine, iyileştirmeye kadar verimli bir şekilde varlığınızı yönetmeye yardımcı olur. Aşağıda ISO 55001 nedir, faydaları, gereklilikleri nelerdir detaylı incelenmiştir. Aklınızda oluşabilecek her türlü sorun için Aşan Belgelendirmeden bilgi alabilirsiniz.

ISO 55001 Nedir?


ISO 55001
Standardı, bir işletmenin varlık yönetim sistemini ilgili yönetim sistemi gereklilikleriyle bağlantılı hale gelmesini ve bütünleşmiş olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ISO 55001 standardı başka bir işletme veya kuruluş tarafından kullanılabilir. İşletme, bu Uluslararası Standardın hangi varlıklarına uygulanacağını belirler. Öne gelen işletmelerin üreticileri için yükselen tedirginlik, endişe, işletmenin fiziki ya da maddi ihtiyaç olmayan maddi ya da maddi olmayan varlıklarının yüksek değer üretmesinin en ideal kullanımıdır. Varlık yönetim sistemi, kuruluşların varlık yönetimini, kurulması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamaktadır ISO 55001 standardı diye bilinmektedir. ISO 55001 ayrıca kuruluştaki varlıklarla ilgili finansal, çevresel ve sosyal maliyetler, risk, hizmet kalitesi ve performansla ilgili yönleri dengeler.

ISO 55001´in Faydaları

* Maddi kayıpları azaltın
* Maddi imkânları iyileştirin
* Tehlike odaklı kararlar almayı iyileştirin
* Daha iyi saygınlık sağlayın
* Durumların, finansal maliyetlerin ve başarım içerikli kısa vadeli ve uzun vadeli yönetimi
* Müşteri memnuniyetini artırın
* Piyasada rekabet sağlayın
* İş açıklığını arttırın
* İş Büyümesini destekleyin
* Hedeflerinize ulaşımda verimliliği ve etkinliği arttırın
* Paydaşlara sosyal sorumluluk ve kurumsal iş etiği gösterin.

ISO 55001 Standardının Gereksinimleri

ISO 55001 standardının gereksinimleri oldukça önemlidir ve bu gereksinimler kolayca elde edilebilir. ISO 55001 gereksinimleri ayrı ayrı gruplandırılarak daha kolay anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki ISO 55001 gereksinimleri karşılanması ve belgelendirmesi için uygulanacak konular bütünüdür.

Organizasyonun kapsamı

Varlık yönetimi organizasyon, onu etkileyen değişik sebepleri dikkate alması zorunludur. Bu durumda ISO 55001’in bir organizasyon sistemi olmasından kaynaklanır. Kültürel, sosyal, ekonomik ve fiziksel durumlar dış bağlam içerir. Organizasyon düzenleyici ve mali olarak dikkate alınması gereken dış kaynaklardır(bağlamlar). İç kaynaklar(bağlamlar) ise örgüt kültürünü, doğayı ve çevreyi hedefler. İşletmenin hissedarlarını anlamak, giderlerin ve performans riskleri içerisindeki dengeyi sağlamak ve bu gereksinimlerin tutarlı karar verme dengesini sağlamak için kuralları uygulayabilmek için kritik öneme sahiptir.

Liderlik

Varlık yönetim sisteminin en önemli konusu bir şirketin veya kuruluşun tepesinden doğru şekilde doğru yönetilmesidir. Liderlik vasfı olmadan varlık yönetimi sürdürülemez ve buda işletmeye yarar sağlamaz. Liderlerin, kurumsal hedeflerle birlikte varlık yönetimi hedeflerini geliştirmesi ve bunları kuruluştaki herkese kademeli olarak indirmesi gerekir. Belirli seviyedeki yöneticiler(liderler) bu yönetim sistemini uygulama ve iletişim halinde devam ettirilmelidir. Belirlenen hedeflere ulaşım sağlayabilmek doğrudan sorumluluk projeleri veya iş süreci kontrolü(RACI) sayesinde oluşabilecek sorunları ortadan kaldırarak gerçekleştirilir.

Planlama

Stratejik planlama sayesinde şirketin yönü, faaliyetleri, hedefleri bu durumda gelişir. Bir işletmenin planlaması doğru olduğu zaman doğru şekilde ilerlenir. Stratejik varlık yönetimi (SAMP) geliştirmek için kullanılır. SAMP, varlık ve varlık yönetimi hedeflerinin geliştirilmesine ve hedeflere nasıl ulaşılacağına üst düzeyde rehberlik etmek için kullanılır. SAMP daha sonra çeşitli varlık türleri için Varlık Yönetim Planlarını geliştirmek için kılavuz olarak kullanılır. Son olarak, Varlık Yönetim Planındaki tüm hedefler kuruluşla tam olarak uyumlu olmalıdır.

Destek

Varlık yönetimini uygulayabilmek, destek olmadan doğru şekilde ilerlemeyebilir. Destekler çoğunlukla insan, çevre, sistemler, bilgi gibi kaynaklardan gerçekleşir. Farklı destek çeşitli fonksiyonlar beklenen gereklilikleri açıklayacaktır.

Operasyonlar

Bu aşamaya gelindiğinde bütün sistemler ve planlar uygulanır, sistemlerden değer sağlanır. Sistemin yürütülmesinde fonlama, risk, profiller vb. değişim durumları meydana gelebilir ve bu değişimlerin incelenmesi gerekir. Bu işleyişler varlık yönetim sisteminin bir parçasıdır. Hangi ürün faaliyeti dış odaklı ise, sebebi ne olursa olsun, işletmenin bu faaliyetleri gayelerine uyumlu şekilde ilerlemesini sağlaması gerekir.

Performans değerlendirmesi

Strateji varlık yönetimi ya da varlık yönetimi programında belirlenen hedefler yapılarak, sadece varlıkların değil varlık yönetim sisteminin de performansı (kapasitesi) değerlendirilmesi gereklidir. Eğer belirlenen hedeflere ulaşım sağlanamıyorsa, bu nedenlerin sebeplerinin anlaşılması ve performansın düzelmesi için harekete geçilmesi önemlidir. Performans durumu değerlendirilmeden, varlık yönetim sisteminin hedefleri karşılanamayacaktır. Değerlendirme sırasında bütün bilgiler, idarenin gözden geçirilmesi durumunda kullanılmak üzere yetkili idareye geri gönderilmelidir.

Gelişim

Varlık yönetim sisteminde düzenleme ve iyileştirme sağlamak için performans değerlendirmesinde toplanan bilgiler ile sadece varlık konuları kapsamında değil tüm konularda inceleme yapılmalıdır. Bunların sağlanabilmesi için varlık yönetim sistemini doğru şekilde değerlendirilmesi, denetimleri sağlanması gerekir. Varlık yönetim sisteminin organizasyon içinde olan herkes tarafından incelenmesi gerekmektedir. Herhangi bir olumsuzluk durumunda düzeltici ve önleyici faaliyetler kullanılmalıdır. Arıza acil durum gidi durumlarda varlık yönetim sisteminin iyileştirme imkanı vardır.

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi

Aşan Danışmanlık sizlere en iyi hizmetleri, en iyi danışmanlar ile sunuyor. Daha fazla bilgi ve sorularınız için canlı destek hattımızdan destek alabilirsiniz. Standartta tanımlanan “varlık” kavramı, bir kuruluş için potansiyel veya gerçek değeri olan unsurları ifade etmektedir. Varlık yönetimi, kuruluşların kuruluş amaçlarına ulaşmada varlıklardan değer elde etmesini sağlar. Varlık yönetimi faaliyetlerini yönlendirmek, koordine etmek ve kontrol etmek için kuruluşlar tarafından varlık yönetim sistemi kullanılır. Bu sistem, anonim şirket olup olmaması fark etmeksizin kamu veya özel kuruluşlar, şahıs şirketleri, girişimler, ortaklıklar, hayır kuruluşları, dernekler veya bunların bir kısmı veya birleşimi olabilen herhangi bir kuruluş tarafından kurulabilir. Örneğin kuruluş, bir varlık sahibi, emanetçi, işletmeci, hizmet sağlayıcı, yan kuruluş, ittifak veya ortak girişim bu sistemin kullanıcısı olabilir.

Varlık yönetimi sistemi, varlık yönetimi ve varlık portföyü, organizasyonel hedefler ve organizasyonel plan ile uyumlu hale getirilmeli ve bunların gerçekleştirilmesini desteklemelidir. Organizasyonel hedefler genellikle organizasyonun stratejik düzey planlama faaliyetlerinin bir parçası olarak geliştirilir ve bir organizasyonel plan içinde belgelenmiş bilgiler halinde sunulır. Organizasyonel hedefler, varlık yönetim sistemi bağlamının önemli bir parçasını oluşturur ve varlık yönetimi amaçlarını oluşturmak için başlangıç noktasıdır. Kuruluşun bağlamını anlamak, kuruluşun varlık yönetimi sistemini, varlık yönetimini ve varlıklarını kuruluşun amacı, hedefleri ve paydaşlarının ihtiyaçları ve gereksinimleri ile uyumlu olarak tasarlamasını, uygulamasını ve sürdürmesini sağlar.
Sistemin temel unsurları şunlardır:

* Varlık yönetimi politikası
* Varlık yönetimi hedefleri
* Stratejik varlık yönetimi planı
* Varlık yönetimi planları
* Destekleyici faaliyetler
* Yaşam döngüleri boyunca varlık portföyündeki varlıkları yönetmek için kullanılan süreçler ve prosedürler dahil olmak üzere operasyonel planlama ve kontrol faaliyetleri
* Performans değerlendirmesi
* İyileştirme faaliyetleri
* Diğer ilgili politikalar, süreçler ve yönetim sistemleri ile nasıl ilişkili olduğu veya bunlarla nasıl bağlantılı olduğu konusunda kılavuz bilgiler

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi standardı belirli varlık türlerinin yönetimi için mali, muhasebesel veya teknik gereklilikler belirlememektedir. Bu sistem bir kuruluşun, varlıklarının etkin ve verimli yönetimi yoluyla hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynamaktadır. Bu sistemin uygulanması, hedeflere zaman içinde tutarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşılabileceğine dair güvence sağlamaktadır. ISO 55001’i uygulayarak kuruluşunuzun varlıklarını sürdürülebilir şekilde yönetmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
 

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Belgesi


Kuruluşlar bu standardın gerekliliklerini yerine getirerek akredite sertifikasyon kuruluşların ISO 55001 Belgesi alabilmektedir. Belgelendirme kuruluşları doküman kontrolü ve yerinde denetimler gerçekleştirerek kuruluşların ISO 55001’e uygunluklarını doğrulamaktadır. Belgelendirme adımlarını başarıyla tamamlayan kuruluşlara ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir. Aşan Danışmanlık, bu süreçte firmaların ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri sağlamakta ve sertifikasyon adımlarının hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. Sertifikasyon sürecinin her aşamasında Aşan Danışmanlık’tan eğitim ve danışmanlık hizmeti alabilir ve sertifikasyon çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. ISO 55001 ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp