Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 17100 Belgesi, çeviri hizmetleri veren kuruluşların belirli kalite gereksinimlerini karşıladığını doğrulamaktadır. ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi, bu hizmetin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için hazırlanmıştır. Standart içerisinde planlanan süreçler, kullanılan kaynaklar ve müşteri ihtiyaçları gibi konularda çeviri hizmeti kalitesinin korunması için ihtiyaç duyulan kural ve esaslar listelenmektedir. Çeviri hizmeti sağlayıcıları için temel kalite, doğruluk ve tutarlık gereksinimlerini açıklayan standart, tercüme hizmetlerini kapsamamaktadır. Ayrıca üzerinde ilave bir düzenleme yapılmayan makine çevirileri de ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi kapsamı dışındadır. Standardın kapsamına giren çeviri faaliyetlerini yürüten ve istenen gereksinimleri karşılayan kuruluşlar ISO 17100 Belgesi alabilmektedir. Belgelendirme sürecini doğru, hızlı ve kolay bir şekilde yürütmek isteyen firmalar Aşan Danışmanlık’tan ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, standardn uygulanması, belgelendirmeye hazırlık ve sonraki süreçlerin tamamında kuruluşlara ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri sağlamaktadır.

 

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi

 
ISO 17100 Belgesi, çeviri hizmeti ile ilgilenen firmaların uygulaması gereken yönetim standardıdır. Bu standarttan önce ise aynı işlevi gören TS EN 15038:2006 versiyonu ve TS EN 15038:2009 versiyonu kullanılmaktaydı. 2015 yılında standart revize edilerek ISO 17100 Belgesi adını almıştır. ,

Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarının yürütüldüğü bugünlerde çeviri hizmet alanlarında yaşanan gelişmeler ülkemiz açısından önemli bir konumda tutulmaktadır. Çeviri çalışmaları, diplomatlardan dış ticaret temsilcilerine, iş adamlarından sporculara kadar birden fazla alanda kullanılmaktadır. Gün geçtikçe küreselleşen dünyada sınırların neredeyse ortadan kalkması, ülkelerin birbiri arasındaki ilişkiyi daha fazla artırmıştır. Bunun sonucunda da çevirmenlik mesleği ortaya çıkarak büyük önem kazanmıştır.

Teknoloji ile ilgili yaşanan hızlı gelişmeler, ithalat ve dışa açılma yoğunluklarının artışı kaliteli çeviriye duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Ülkemizde de çevirmenlik mesleğinin gelişmesi ile çevirmenlik yasasının çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun sonucunda da mesleki standartların oluşturularak çevirmenliğin yetkinliğini ölçecek yeterlilik sınavlarının yapılması gerekli bulunmuştur.


ISO 17100 Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?


Öncelikle çeviri hizmetini gerçekleştirecek olan personelin yetkinlik kanıtlaması gerekir. Sertifika, diploma, eğitim kayıtları gibi belgeler yazılı bir şekilde bulundurulmalıdır. Çeviri hizmetini gerçekleştirme esnasında bir alt yükleniciden destek alınması gibi bir durumda bütün süreçlerin etkin bir biçimde yürütüldüğünün garanti altına alınmış olması gerekmektedir.
Çevirmenlerin aşağıdaki kişisel ve donanımsal olarak standardın istediği bütün yeterlilikleri sağlamış olması gerekir:
•    Çeviri yeterliliği
•    Teknik yeterlilik
•    Kültürel yeterlilik
•    Alan yeterliliği
•    Kaynak ve hedef yeterliliği
•    Dilde metinsel ve dilsel yeterlilik
•    Araştırma, bilgi edinme ve işleme yeterliliği
Denetmen ve proje yöneticilerinin de standardın istediği belli bir yeterlilik ve donanımda olmasına dikkat edilmelidir.
 

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Kapsamı


ISO 17100, büyüklüğü fark etmeksizin her alanda çeviri hizmeti sağlayıcısı olarak görev yapan kuruluşlar için geçerlidir. Standardın tüm gereksinimlerini karşılayan kuruluşlar için belgelendirme yapılmaktadır. ISO 17100 çeviri hizmetlerine ilişkin genel gereksinimler sunsa da çeviriyle ilgili uygulama metotları, kuruluşun karmaşıklık düzeyi ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve müşterilerden gelen farklı istekler vs için başka uygunluk gereksinimleri ve doğrulama süreçlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Tercüme hizmetleri ve makine çevirisinden sonra düzenlenmeyen çıktılar, ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi kapsamına dahil değildir.

Standardın konu başlıklarını ve içeriğini şöyle özetleyebiliriz:

1.    Kapsam
2.    Terimler ve tanımlar: Çeviri, iş akışı, dil, çeviri hizmetleri ve süreç kontrolüne ilişkin kavramlar
3.    Kaynak: İnsan ve teknoloji kaynakları
4.    Çeviri öncesi süreç ve faaliyetler: Projenin hazırlanması, müşteri verilerinin işlenmesi, fizibilite çalışmaları, hizmetin verileceği taraf ve çeviri hizmeti sağlayıcısı arasındaki sözleşme vs.
5.    Çeviri süreci: Çeviri hizmetinin verilmesi ve proje yönetimi
6.    Çeviri sonrası süreçler: Geri bildirim ve kapanış yönetimi
7.    Ekler: Çeviri sürecindeki iş akışları, sözleşme ve şartnameler, proje kaydı ve dokümantasyon, çeviri teknolojileri vs

ISO 17100 Belgesi Ne Getirmektedir?


ISO 17100 standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2015 yılı içerisinde yayınlanmıştır. Bu tarihten öncesinde yürürlükte olan EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Standardı’ nın yerini almıştır.

Kaliteli bir çeviri hizmetinin verilmesi için geçerli olan bütün koşulları ve gerekli temel süreçleri açıklayan ISO 17100 Belgesi aynı zamanda kaynaklar ve diğer konular ile ilgili de gereklilikleri açıklamaktadır.
Çeviri büroları, standart doğrultusunda sistemlerde yapmaları gereken değişiklikleri hayata geçirmek zorundadırlar. ISO 17100 standardı süreç düzenleyen bir standarttır. Doğal olarak da çeviri süreci ile alakalıdır. Çeviri çalışmalarının öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler de bu standardın kapsamında bulunmaktadır. ISO 17100 Belgesi için kalite ile ilgili bir ölçümün yapılması ile alakalı bir öneri ya da talep yoktur. Önemli tutulan nokta çeviri süreci içerisinde belirlenmiş olan koşul ve aşamaların doğru uygulanmasıdır. Çeviri sürecinin iyi tanımlanması yapılan çevirilerin de kalitesini artıracaktır.
 

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi Faydaları

Günümüzde kitaplar, makaleler, tezler, edebi metinler vs orijinal dilinden farklı dillere çevrilerek birçok farklı platformda yayınlanmaktadır. Eserin içeriğinin doğru, tutarlı ve anlaşılır olabilmesi için çeviri hizmetinin de uluslararası standartlara ve ilkelere uygun şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Sadece yabancı dil bilgisinin yeterli olmadığı bu çalışmada kaliteli çeviri hizmeti gereksinimlerinin karşılanması söz konusu olmaktadır. ISO 17100, bu alandaki boşluğun doldurulması; çeviri hizmeti veren kuruluşların dikkat etmesi gereken kuralları, kalite ve doğruluk gereksinimlerini açıklamak için geliştirilmiştir.

Bir çeviri çalışmasının ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi’nde anlatılan gerekliliklere uygun şekilde yapılması, müşteri beklentilerinin karşılanması ve memnuniyetinin en yüksek seviyete çıkarılması açısından son derece önemlidir. Kaliteli ve güvenli bir çeviri hizmeti verilmesi, müşterilerden gelecek olumsuz geri bildirimleri ve şikayetleri de en aza indirmektedir. ISO 17100 ayrıca, giderek büyüyen çeviri hizmeti sektöründe kuruluşlar arasındaki rekabeti de artırmaktadır. Çeviri hizmetine ihtiyaç duyan müşteriler ISO 17100 Belgesi bulunan çeviri hizmeti sağlayıcılarını tercih etmektedir.

 ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Danışmanlığı

 ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 17100 Belgesi almak isteyen kuruluşların bu standardın gereksinimlerini karşıladıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına sertifika başvurusunda bulunmaktadır. Yapılan incelemeler ve denetimlerden başarıyla ayrılan işletmeler için belgelendirme yapılmaktadır. Aşan Danışmanlık, bu süreçte çeviri hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri ve belgeleri sağlamakta ve gerekli eğitimleri vermektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve danışmanlık çözümlerimizi öğrenmek için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Çeviri yaptırmak isteyen bir müşterinin en büyük endişesi, yapılan çeviride bir hata bulunup bulunmayacağıdır. Bu hatalar da, o dilde yeteri kadar yetkin olunup olunmadığı ve çeviri bürolarının kaliteli bir hizmet verip vermedikleri ile ilgili bir konudur. ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan çeviri büroları bu konu ile ilgili müşterileri için yeterli güvenceyi sağlamış olur. Alınan bu belgenin uluslararası geçerliliğe sahiptir.


ISO 17100 Belgesi Ne İşe Yarar?


•    Çalışılan müşterilerde güven duygusu yaratır.
•    Çeviri bürosunun hizmet kalitesi ve çalışan yetkinliği ile ilgili gerekli koşulların tümüne sahip olduğunu gösterir.
•    Piyasadaki rakiplere karşı rekabet gücü ve itibar sağlar.
•    Çeviri bürosunun gelişimini ve tanınırlığını artırır.
•    İş süreçlerinin belirlenmesi, iş akışının doğru biçimde hazırlanılması ve çalışanlarının yetkinlik, performans değerlendirilmesinin yapılmasına yardımcı olur.
•    Hizmet kalitesini yükseltir.
•    Müşteri memnuniyeti sağlar.


Nasıl Alınır?


Öncelikle ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi standardının satın alınarak tüm gereklilikleri yerine getiren bir organizasyonel yönetim alt yapısı kurulması gerekmektedir. Bu alt yapının tamamlanmasının ardından da bir iç denetim ve gözden geçirme toplantısı gerçekleştirildikten sonra belgelendirme için kuruluşa başvurulur. Daha sonra bu belgelendirme kuruluşu gelerek firmayı denetler. Denetimi başarı ile geçen firma ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış olur.

Belgeyi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Başvuru gerçekleştirilmeden önce, belgeyi veren kuruluşun akredite olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.


Başvuru Evrakları Nelerdir?


•    Vergi Levhası
•    Faaliyet Belgesi
•    İmza Sirküsü
•    Ticaret Sicil Kaydı
•    SGK Bildirgesi (Son 3 ay için geçerliliği olan)

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Ne Aramıştınız ?