Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

İnşaat Ürünleri CE Belgesi

 İnşaat Ürünleri CE Belgesi


İnşaat ürünleri CE Belgesi, Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile kabul edilmiş ve hükümleri uyumlaştırılmıştır. İnşaat ürünleri CE Belgesi almak isteyen firmalar yönetmelikte bahsedilen kriterleri karşılamak ve ilgili yapı malzemesiyle ilgili bir performans beyanı düzenlemek zorundadır. İnşaat ürünleri CE Belgesi, performans beyanında yer alan bilgilerin doğrudan üretici veya bir onaylanmış kuruluş tarafından doğrulandığını açıklamaktadır. Yapı sektöründe firmaların Avrupa pazarına erişimini ve iç piyasaya ürün arz etmesini hızlandıran ve kolaylaştıran inşaat ürünleri CE Belgesi, birçok farklı ürün grubu için verilebilmektedir. Hangi malzemelerin yönetmelik kapsamına girdiğini ve sağlanması gereken koşulların neler olduğunu Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.


İnşaat Ürünleri CE Belgesi Nedir?


Kalıcı bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanan tüm yapı ürünleri, Avrupa Birliği´nde serbestçe dolaşabilmeleri ve pazarlanabilmeleri için CE işaretine sahip olmalıdır. Üreticiler, ürün performansının sabitliğine ilişkin sertifikasyon faaliyetleri, testler ve değerlendirmeler yapan onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla bu süreci takip ederek belgelendirme adımlarını tamamlamalıdır. Süreç sonunda alınan inşaat ürünleri CE Belgesi, ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu ve bu konuda üreticinin ve onaylanmış kuruluşun gerekli sorumlulukları aldığını ifade etmektedir.
Halihazırda yürürlükte olan 305/2011/EU sayılı yönetmelik, daha önce geçerli olan 89/106/EEC sayılı direktifin yerini almıştır. İnşaat ürünleri CE Belgesi eski yönetmeliğe göre düzenlenmiş olan firmaların geçiş süresi sonucunda belgelerinin kapsamını 305/2011/EU sayılı yönetmeliğe yükseltmeleri gerekmektedir.  Bu yönetmelik, bir firmanın CE Belgesi almak için yapması gereken tüm çalışmaları, uygunluk değerlendirmesi yapan onaylanmış kuruluşların görev ve sorumluluklarını, dağıtıcı ve ithalatçı firmaların yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış standartları, ürün işaretleme prosedürlerini, performans beyanı kapsamını vs açıklamaktadır.


İnşaat Ürünleri CE Belgesi Kapsamı


İnşaat ürünleri CE Belgesi alacak firmaların ürünleri ile ilgili karşılaması gereken temel gereklilikler şunlardır:
•    Mekanik mukavemet ve stabilite
•    Yangın durumlarına karşı emniyet
•    Sağlık, çevre ve hijyen
•    Erişilebilir ve güvenli kullanım
•    Gürültüye karşı koruma
•    Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması
Bir uyumlaştırılmış teknik şartnameye atıf gerektirmeyen temel karakteristikler ise şunlardır:
•    Yangına tepki
•    Yangına direnç
•    Dış yangın performansı
•    Gürültü soğurması
•    Tehlikeli madde salınımları
Belgelendirme kapsamıan giren temel ürünleri şöyle özetleyebiliriz:
•    Agregalar (doğal, ezilmiş, endüstriyel olarak işlenmiş veya geri dönüştürülmüş)
•    Prefabrik beton ürünleri
•    Yapısal metal ürünler ve yardımcı ürünler
•    Yol yapım ürünleri
•    Çimento, inşaat kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar
•    Ahşap esaslı paneller ve elemanlar
•    Döşemeler
•    İç ve dış duvar ve tavan kaplamaları
•    Giydirme cepheler
•    Çatı kaplamaları, çatı aydınlatmaları, çatı pencereleri ve yardımcı ürünleri
•    Düz cam, profilli cam, ikincil işleme ve cam blok ürünleri
•    Isı yalıtım ürünleri ve sistemleri
•    Alçı ürünleri
•    Su yalıtım membranları
•    Duvarcılıkla ilgili ürünler
İnşaat ürünleri CE Belgesi ile ilgili yönetmelikle uyumlaştırılan Avrupa standartlarının kapsamı çok geniştir. Zira, belgelendirmeye tabii olan ürün çeşitliliği geniş ve karşılanması gereken kriterlerin sayısı oldukça fazla olduğundan birçok standart yayınlanmıştır. Firmaların hangi ürün için hangi standardı referans alması gerektiğini doğru belirlemesi ve tasarım, test, analiz, üretim, hesaplama vb gibi çalışmaları bu standartlar doğrultusunda yürütmelidir.


İnşaat Ürünleri CE Belgesi Nasıl Alınır?


İnşaat ürünleri CE Belgesi, yönetmelikte tarif edilen performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması parametrelerine bağlı olarak farklı prosedürler takip edilerek verilmektedir. Sistem 1+, Sistem 1, Sistem 2+, Sistem 2, Sistem 3 ve 4 olarak sınıflandırılan bu prosedürlerin her biri için belgelendirme adımları farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda, inşaat ürünleri Ce Belgesi alım sürecinde gerçekleştirilen tipik faaliyetler şunlardır:
•    Fabrika üretim kontrolü
•    Test numunlerinin belirlenmesi ve onaylanmış laboratuvarlarda test edilmesi; malzeme tipinin tespiti
•    Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi ve sürekli ölçüm, gözetim, kontrol ve değerlendirilmesi
•    Üretim kontrolü uygunluk belgesinin düzenlenmesi
Bu çalışmaların hangisinin imalatçı veya onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirileceği bilgisi yönetmelikte açıklanmıştır.
İnşaat ürünleri CE Belgesi alacak firmaların bir diğer sorumluluğu da teknik dosya hazırlamadır. Teknik dosya, ürün, üretici, test, analiz, doğrulama, hesaplama, sınıflandırma ve diğer konulara ilişkin dokümanların hazırlandığı ve takip edildiği bir dosya çalışmasıdır. Neredeyse tüm CE belgelendirme işlemlerinde gerekli olan bu dosya, sertifikasyon süreci boyunca yaşayan bir dosyadır. Üretici firmalar bu dosyayı yönetmeliğe uygun şekilde hazırlamalı ve gerektiğinde ilgili makamlara ibraz etmek üzere 10 yıl boyunca yazılı ve/veya bilgisayar ortamında saklamalıdır.


İnşaat Ürünleri CE Belgesi Faydaları


İnşaat sektörü ülkemizde oldukça gelişmiştir ve birçok firma AB pazarına yapı malzmeleri ve ürünleri arz etmektedir. İnşaat ürünleri CE Belgesi bu konuda büyük önem arz etmekte olup firmaların AB piyasasında aktif olabilmesinin birincil şartları arasındadır. Bu belgeyi alan firmalar ürünlerini Avrupa ülkelerine çok daha hızlı ve kolay bir şekilde satabilmekte ve potansiyel yasal yaptırımlara maruz kalmamaktadır. Belgenin firmalara sağladığı diğer avantajlar ise şunlardır:
•    Kurumsal itibarın artması
•    Piyasada rekabet avantajı
•    Müşteri memnuniyetinin ve güvenliğinin sağlanması
•    İhalelerde ayrıcalık ve devlet desteklerinden daha kolay faydalanabilme
•    CE Belgesi’nin piyasaya arz için ön koşul olarak kabul eden farklı ülke pazarlarına girebilme


İnşaat Ürünleri CE Belgesi Danışmanlık


İnşaat ürünleri CE Belgesi almak isteyen firmaları kritik bir belgelendirme süreci beklemektedir. Bu süreçte dokümantasyon, test, analiz, onaylanmış kuruluşa başvuru, denetim vb gibi adımlar yer almaktadır. Aşan Danışmanlık firmalara bu konularda profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunarak belgelendirme adımlarının hızlı, kolay ve çok daha düşük maliyetlerle tamamlanmasını sağlamaktadır. İnşaat ürünleri CE Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sertifikasyon sürecinizi planlamak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp