Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

GRI Sürdürülebilirlik Raporu

GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Raporu Nedir?

GRI, kamu ve özel sektör işletmelerinin ve hükümetlerin sürdürülebilirlik raporlamaları yayınlamaları yapmalarına destek olan bir organizasyondur. Çevresel, ekonomi ve sosyal konularda standartlar yayınlayan GRI (Global Reporting Initiative), özellikle kurumsal sürdürülebilirlik raporları hazırlamak isteyen şirketlere yol göstermektedir. Faaliyet alanı ya da sektörü fark etmeksizin her şirket GRI standartlarını kullanarak iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele, sürdürülebilir yönetim, sosyal ve ekonomik refah gibi konularda objektif değerlendirmeler yapabilir. Bu sayede tüm dünyada kurumsal sürdürülebilirlik raporlama ile ilgili standart bir çerçeve oluşturulabilmektedir.


GRI Küresel Raporlama Girişimi’nin temel amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek ve bu konuda kuruluşlara ve hükümetlere yol göstermek
  • Dünyanın her yerinden büyüklüğü ve kapsamı ne olursa olsun her kurumu sürdürülebilirlik yolculuğuna davet etmek
  • Kurumsal sürdürülebilirlik raporları ile ilgili küresel bir standart sunarak her şirketin kaliteli, güvenilir, anlaşılır, kapsamlı, tutarlı ve şeffaf raporlar yayınlamasını sağlamak
  • Kurumların sürdürülebilirlik performansının paydaşları tarafından hızlı ve doğru bir şekilde kullanımını sağlamak

 

GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Neden Önemli?

Herhangi bir sektörden veya konumdan büyük veya küçük, kamu veya özel herhangi bir kuruluş GRI kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarını kullanabilir. Bu standartlar bir kurumun neredeyse tüm paydaşları için kritik öneme sahiptir. Bir kuruluş içindeki sürdürülebilirlik yöneticileri, kuruluşun etkileri hakkında zaman içinde ve diğer kuruluşlarla ilgili olarak karşılaştırılabilir bir şekilde güvenilir bir şekilde raporlama yapmak için bu standartları kullanır. Standartlar ayrıca paydaşların ve diğer bilgi kullanıcılarının, bir kuruluştan neler raporlamasını ve kuruluşlar tarafından yayınlanan bilgileri nasıl kullanması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.
Kuruluş, açıklanan bilgileri politikalarını ve stratejilerini değerlendirmek veya amaç ve hedeflerin belirlenmesi gibi karar alma süreçlerine rehberlik etmek için kullanabilir. Paydaşlar da bu bilgileri kullanabilir. Örneğin yatırımcılar, bir kuruluşun finansal riskleri belirlemek ve uzun vadeli başarısını değerlendirmek için sürdürülebilir kalkınmayı stratejisine nasıl entegre ettiğini değerlendirmek için rapor edilen bilgileri kullanabilir. Sağlanan bilgiler ayrıca analistler ve politika yapıcılar gibi diğer bilgi kullanıcılarına kıyaslama ve politika oluşturmada ve akademisyenlere araştırmalarında yardımcı olabilir.
Günümüzde her sektörden firmalar kurumsal sürdürülebilirlik raporları hazırlamak için yoğun bi r gayret içerisindedir. Zira tutarlı, doğru ve şeffaf bir rapor paydaşlar üzerindeki etkiyi artırma ve kurumsal itibarı iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle şirketlere sürdürülebilirlik raporları hazırlarken mutlaka bir danışmanlık firmasından destek alınması tavsiye edilmektedir. Firmalara kurumsal sürdürülebilirlik raporlama danışmanlığı veren Aşan Danışmanlık bu süreçte kuruluşların en önemli iş ortağı olmaktadır.


GRI Standartları

GRI standartları, üç farklı standart grubundan oluşan modüler bir sistemdir: Standartlar içerisinden evrensel standartları, sektör standartları ve konu bazlı standartlar yer almaktadır. Her standart, nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bir açıklama ile başlayıp uygulayıcı taraflara yol göstermektedir. Standartlar, bir kuruluşun kendisi ve etkileri hakkında bilgi raporlaması için yapılandırılmış bir araç sağlayan açıklamalar içermektedir. Açıklamalar içerisinde birtakım gereklilikler yer alabilir ve standartlar içerisinde tavsiye metinleri de bulunabilmektedir. Gereksinimler, bir kuruluşun raporlaması gereken bilgileri ve GRI kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uygun bir şekilde raporlama yapabilmeleri için gerekli talimatları listelemektedir. Tavsiyeler, belirli bilgilerin veya belirli bir hareket tarzının zorunlu olmasa da teşvik edildiğini göstermektedir. Standartlar içerisinde anlamayı ve uygulamayı kolaylaştırmak için kılavuz bilgiler, arka plan bilgileri, açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.


GRI Evrensel Standartları tüm kuruluşlar için geçerlidir ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

  • GRI 1: Kuruluş 2021 (GRI 1), GRI standartlarının amacını ana hatlarıyla belirtir, kritik kavramları netleştirir ve standartların nasıl kullanılacağını açıklar. Bir kuruluşun GRI standartlarına göre raporlama yapmak için uyması gereken şartları listeler. Ayrıca, kaliteli bir rapor için için gerekli olan doğruluk, tutarlılık, bütünlük ve şeffaflık gibi ilkeleri açıklamaktadır.
  • GRI 2: Genel Açıklamalar 2021 (GRI 2), bir kuruluşun yapısı ve raporlama uygulamalarıyla ilgili açıklamalardan oluşmaktadır. Bunlar kurumsal süreçler ve operasyonlar ve iş ve işçi yönetimi, strateji, politikalar, uygulamalar ve paydaş katılımı gibi başlıklardan oluşmaktadır. Bu standartlar, kuruluşun profili ve ölçeği hakkında fikir verir ve bir kuruluşun etkilerini anlamak için bir bağlam sağlamaya yardımcı olur.
  • GRI 3: Öncelikli Konular 2021 (GRI 3), bir kuruluşun etkileriyle en alakalı konuları, öncelikli konularını belirleyebileceği adımları ve bu süreçte sektör standartlarının nasıl kullanıldığını açıklar. Ayrıca, öncelikli konu listesinin bildirilmesi için açıklamalar içermektedir. Kuruluşun öncelikli konularını belirleme süreci ve her konuyu nasıl yönettiğine dair kılavuzluk yapar.


GRI Sektör Standartları, kuruluşların raporlamalarının kalitesini, eksiksizliğini ve tutarlılığını artırmayı amaçlar. İçerisinde petrol ve gaz, tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık gibi en yüksek etkiye sahip olanlardan başlayarak 40 farklı sektör için standartlar bulunmaktadır. Standartlar, belirli bir sektördeki çoğu kuruluş için önemli olabilecek konuları listeler ve bu konular hakkında rapor vermek için ilgili açıklamaları belirtir. Geçerli bir sektör standardı olması durumunda kuruluşlardan bu standardı GRI standartları ile sürdürülebilirlik raporlaması yaparken kullanmaları beklenmektedir.


Her sektör standardı, etkilerinin temelini oluşturabilecek faaliyetler ve iş ilişkileri dahil olmak üzere sektörün özelliklerine genel bir bakış sunan bir başlangıç bölümünden oluşur. Standardın ana bölümü daha sonra sektör için olası öncelikli konuları listeler. Konu başlığı ve sektörle ilgili en önemli etkiler bu bölümde açıklanmaktadır. Her konu açıklaması, kuruluşun raporlaması için konu bazlı standartlarındaki ilgili açıklamalara işaret eder. Bir sektör standardı, örneğin konu standardındaki açıklamaların kuruluşun konuyla ilgili etkileri hakkında yeterli bilgi sağlamadığı durumlarda, konu standardında olmayan ek açıklamaları da listeleyebilir. Konular ve ilgili açıklamalar sektöre özel kanıtlar, uluslararası araçlar ve sektör uzmanlarının tavsiyeleri kullanılarak belirlenir. Sonuç olarak, sektördeki etkilerin yönetimine ilişkin çok çeşitli paydaşların beklentilerini yansıtır.


GRI konu bazlı standartları, ekonomik, sosyal ve çevresel konular hakkında bilgi sağlamak için açıklamalar içermektedir. İçerisinde enerji, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, vergilendirme, istihdam, çalışma koşulları, tedarik zinciri yönetimi vb gibi bir kurumun sosyal uygunluğuna dair farklı konularda standartlar yer almaktadır. Her bir standart, ilgili konunun anlaşılması ve bu konuya özel etkilerin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair açıklamalar içermektedir. Kuruluşlar, belirlediği öncelikli konularla ilgili standartları kullanarak kurumsal sürdürülebilirlik raporu hazırlar.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp