Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

GRI 204: Tedarik Uygulamaları

 GRI 204: TEDARİK UYGULAMALARI

 


Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 204-1 Yerel tedarikçiler için yapılan harcamaların oranı

 

Yönetim Yaklaşımı


Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğine, ilgili etkilere ve paydaşların makul beklenti ve ilgi alanlarına ilişkin bir açıklamadır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Raporlama Gereklilikleri

 


Raporlama yapan organizasyonun GRI 103: Yönetim Yaklaşımları Standardını kullanarak tedarik uygulamalarının tüm aşamalarını uygun şekilde raporlaması gerekmektedir.

 

Kılavuz

 


Tedarik uygulamaları için yönetim yaklaşımını raporlarken, raporlama yapan kuruluş şunları da yapabilir:• Kuruluşun tedarik zincirinde olumsuz etkilere neden olan veya bunlara katkıda bulunan tedarik uygulamalarını belirlemek ve ayarlamak için alınan eylemleri açıklayın.

• ödeme politikalarını ve prosedürlerini ayarlamak için alınan eylemleri anlatın;

• Kuruluş genelinde veya belirli konumlar için yerel tabanlı tedarikçileri seçmek için kullanılan politikaları ve uygulamaları tanımlayın;

• Varsa, satın alınan hammaddelerin ve üretim girdilerinin kaynağı, menşei veya üretim koşullarının izini sürmenin gerekçesini ve metodolojisini açıklayın;

• Tedarikçileri seçerken ekonomik katılımı teşvik etmek için kullanılan politikaları ve uygulamaları tanımlayın. Tedarik zincirinde olumsuz etkilere neden olan veya katkıda bulunan tedarik uygulamaları şunları içerebilir:

• tedarikçilerle istikrar veya ilişkilerin uzunluğu;

• teslim süreleri;

• sipariş ve ödeme rutinleri;

• satın alma fiyatları;

• siparişleri değiştirme veya iptal etme.

 

Ekonomik konular şunları içerebilir:• küçük ve orta ölçekli tedarikçiler;

• kadınlara ait tedarikçiler;

• Savunmasız, marjinalleştirilmiş veya yeterince temsil edilmeyen sosyal grupların üyelerine ait olan veya onlardan işçi alan tedarikçiler.

 

Konuya Odaklı Maddeler

 


Bir kuruluşun, mümkün olduğunda, denetlenmiş mali tablolarından veya dahili olarak denetlenmiş yönetim hesaplarından alınan rakamları kullanarak ekonomik açıklamalar için bilgi derlemesi beklenir. Veriler, örneğin aşağıdakiler kullanılarak derlenebilir:

• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan ilgili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve IFRS Yorumlama Komitesi tarafından geliştirilen Yorumlar;

• Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS);

• finansal raporlama amacıyla uluslararası olarak tanınan ulusal veya bölgesel standartlar.

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:a. O operasyon için yerel tedarikçilere harcanan önemli operasyon yerleri için kullanılan tedarik bütçesinin yüzdesi (yerel olarak satın alınan ürün ve hizmetlerin yüzdesi gibi).

b. Kuruluşun coğrafi "yerel" tanımı.

c. "Önemli operasyon yerleri" için kullanılan tanım.

 

Öneriler

 


Bildirim 204-1´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş, raporlama döneminde yapılan fatura veya taahhütlere dayanarak yüzdeleri hesaplamalıdır, tahakkuk muhasebesini kullanarak bu işi sonuçlandırmalıdır.

Yerel satın alımlar, operasyon yerinde yönetilen bir bütçeden veya bir kuruluşun genel merkezinde yapılabilir. Yerel tedarikçileri destekleyerek, bir kuruluş yerel ekonomiye dolaylı olarak ek yatırım çekebilir. Yerel kaynak kullanımı, arzı sağlamaya, istikrarlı bir yerel ekonomiyi desteklemeye ve toplum ilişkilerini sürdürmeye yardımcı olacak bir strateji olabilir.

 

Sözlük

 

Tedarikçi


Raporlama yapan kuruluşun tedarik zincirinde kullanılan bir ürün veya hizmeti sağlayan kuruluş veya kişi

Not 1: Bir tedarikçi, ayrıca, kuruluşla gerçek bir doğrudan veya dolaylı ticari ilişki ile karakterize edilir.

Not 2: Tedarikçi örnekleri aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Komisyoncular: İş gücü tedarik eden sözleşmeli kurumlar dahil olmak üzere, başkaları için ürün, hizmet veya varlık satın alan ve satan kişi veya kuruluşlar.

• Danışmanlar: Yasal olarak tanınmış profesyonel ve ticari temelde uzman tavsiyesi ve hizmetleri sunan kişi veya kuruluşlar. Danışmanlar yasal olarak serbest meslek sahibi olarak tanınırlar veya yasal olarak başka bir kuruluşun çalışanları olarak tanınırlar.

• Yükleniciler: Bir kuruluş adına tesis içinde veya dışında çalışan kişiler veya kuruluşlar. Bir yüklenici, kendi işçileriyle doğrudan sözleşme yapabilir veya alt yüklenicilerle veya bağımsız yüklenicilerle sözleşme yapabilir.

• Distribütörler: Başkalarına ürün tedarik eden kişi veya kuruluşlar.

• Lisans alanlar: Raporlama yapan kuruluş tarafından bir franchise veya lisans verilen kişi veya kuruluşlar. Franchise ve lisanslar, bir ürünün üretimi ve satışı gibi belirli ticari faaliyetlere izin verir.

• Ev çalışanları: Ekipmanı, malzemeleri kimin sağladığına bakılmaksızın, ücret karşılığı iş yapan ve işveren tarafından belirlenen bir ürün veya hizmetle sonuçlanan, işverenin işyeri dışında, evde veya seçtikleri diğer tesislerde bulunan kişiler veya kullanılan diğer girişler.

• Bağımsız yükleniciler: Bir kuruluş, bir yüklenici veya bir alt yüklenici için çalışan kişi veya kuruluşlar.

• Üreticiler: Ürünleri satışa sunan kişi veya kuruluşlar.

• Birincil üreticiler: Hammaddeleri yetiştiren, hasat eden veya çıkaran kişi veya kuruluşlar.

• Alt yükleniciler: Bir kuruluş adına yerinde veya dışında çalışan, bir yüklenici veya alt yüklenici ile doğrudan sözleşmeye dayalı bir ilişkisi olan, ancak kuruluşla olması şart olmayan kişiler veya kuruluşlar. Bir alt yüklenici, kendi işçileriyle doğrudan sözleşme yapabilir veya bağımsız yüklenicilerle sözleşme yapabilir.

• Toptancılar: Başkaları tarafından perakende satışa sunulmak üzere büyük miktarlarda ürün satan kişi veya kuruluşlar.“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp