0212 438 04 76
0541 341 20 34
Teklif Al

EAC BELGESİ

EAC Belgesi
EAC (Eurasian Conformity – Avrasya Uygunluk) Belgesi, Avrasya Gümrük Birliği içerisinde bulunan ülkelere ürün satışında istenen uygunluk belgelerinden biridir. EAC kapsamına giren ürünleri bu ülkelere ihraç etmek isteyen üreticilerden EAC Belgesi istenmektedir. EAC işareti taşıyan ürünler, gerekli görülen uygunluk değerlendirme prosedürlerinden başarıyla geçildiğini göstermektedir.
EAC düzenlemesi gelmeden önce uygunluk değerlendirmeleri GOST ve TR standartları ile üzerinden yapılmakta idi. 2010 yılında Rusya ile bazı ülkeler arasında gümrük birliği anlaşması yürürlüğe girmiş; birlikteki üye sayısı zamanla artmıştır. Gümrük birliğinin tek tip EAC işareti ise 15 Temmuz 2011 tarihli 711 sayılı EAEU (Avrasya Ekonomik Birliği) Komisyonunun yönetim kurulu kararı ile tanımlanmıştır.

EAC Belgesi ‘nin Geçerli Olduğu Ülkeler
EAC işareti, Avrasya Ekonomik Birliği´nin (EAEU) tüm üye ülkelerinde piyasaya ilk girişin önkoşuludur. EAEU’nun üyeleri ise şunlardır:
•    Rusya
•    Belarus
•    Ermenistan
•    Kazakistan
•    Kırgızistan

EAC Belgesi Kapsamındaki Ürünler
EAC işareti, birçok ürün veya ürün grubu için güvenlik kriterlerinin karşılandığını ifade etmektedir. CE Belgesi’nde olduğu gibi EAC Belgesi ‘nde de her ürün grubu için yürürlükte olan birtakım direktifler bulunmaktadır. Bu ürün gruplarından bazıları şunlardır:
•    Havai fişekler
•    Kişisel koruyucu ekipmanlar
•    Paketleme
•    Çocuk ürünleri
•    Oyuncaklar
•    Parfüm ve kozmetik ürünler
•    Hafif sanayi ürünleri
•    Motor yakıtları
•    Düşük voltajlı ürünler
•    Makineler ve makine ekipmanları
•    Asansörler
•    Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
•    Gaz yakıt ile çalışan cihazlar
•    Teknik cihazların elektromanyetik uyumluluğu
•    Tahıllar
•    Gıdalar
•    Meyve veya sebze içeren içecekler
•    Yağ ürünleri
•    Diyet besinleri
•    Gıda katkıları, lezzet arttırıcılar
•    Basınçlı ekipmanlar
•    Küçük tekneler
•    Yağlayıcılar ve yağlama sıvıları
•    Süt ve süt ürünleri
•    Et ve et ürünleri
•    Mobilyalar
•    Raylı taşıtlat
•    Yüksek hızlı trenler
•    Demiryolu altyapısı
•    Lastik tekerlekli araçlar
•    Otoyollar
•    Tarım ve ormancılıkta kullanılan araçlar
•    Tütün ürünleri
•    Elektrikli ve elektronik ürünler
•    Turistik yerler
•    Mineral gübreler
•    Deniz ürünleri
•    Kimyasallar
•    Çocuk oyun alanları
•    Yangın güvenliği ve yangın söndürme sistemleri

EAC Belgesi ile İlgili Önemli Hususlar
•    Bir ürün EAC ile ilgili bir veya birden fazla teknik düzenlemenin kapsamına giriyorsa, EAC Belgesi ‘nin geçerli olduğu ülkelerde piyasa sürülmeden önce üzerine EAC işareti yerleştirilmelidir. Bu bağlamda, ürünü ilgilendiren tüm teknik düzenlemeler gözden geçirilmelidir.
•    EAC kapsamındaki ürünlerin üreticileri, imalat sürecinde hangi teknik düzenlemelere uymaları gerektiğinden sorumludur.
•    EAC Belgesi ‘nin kapsama alanına giren bir ürün en güncel teknik düzenlemelerin hükümlerine uyması şartıyla piyasaya sürülebilir. Bu bağlamda, üreticiler EAC prosedürleri ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmelidir.
•    Üretici, EAC Belgesi aldıktan sonra, ürünü piyasaya sürmeden önce üzerine mutlaka EAC işareti yerleştirmelidir.
•    Üretici EAC uygunluk değerlendirmesi için gerekirse yetkili bir kurum ile beraber çalışmalıdır.
•    Ürün üzerine yerleştirilen EAC işaretinin tıpkı CE işaretinde olduğu gibi belirli bir formatı mevcuttur. Bu nedenle, EAC işareti ile beraber "EAC" ifadesinin yerine geçebilecek başka hiçbir işaret veya onay mührüne izin verilmemektedir.
•    EAC işareti, ürünün, EAC prosedürleri ve ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen temel güvenlik gereksinimlerini tam olarak karşıladığını göstermektedir.

EAC Belgesi ‘nin Faydaları
Belge sahibi üreticiler, Avrasya Gümrük Birliği içerisinde bulunan ülkelerin pazarlarına daha hızlı bir erişim imkanı bulmaktadır. Ayrıca, ürün ile ilgili yasal olarak doğalabilecek her türlü risk ve sorumlulukları da en aza indirmektedir. EAC süreci içerisinde, uygunluk güvencesi sağlanan ürünlerle ilgili bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu da tasarım, üretim, test vb gibi çalışmalarla ilgili süreleri en aza indirmekte ve maliyetleri minimize etmektedir.
EAC Belgesi sahibi üreticiler, ihracat yapabilecekleri ülke sayısını da artırmış olmaktadır. Bu da işletme gelirlerini ve kârlılık oranı artırmakta; ayrıca işletme prestijini de iyileştirmektedir. Yurt dışına gerekli uygunluk ve güvenlik kriterlerini sağalayan ürülerin satılması, üreticilerin müşteri memnuniyetini de artırmakta ve bütün paydaşların nezginde saygın bir işletme kimliği oluşmasını sağlamaktadır.

EAC Belgesi Süreci
Belgelendirme sürecinde özetle şu adımlar izlenmektedir:
1.    Ürüne ait standartların belirlenmesi
2.    EAC direktiflerine göre bir sertifiksyon planının oluşturulması (eğitim, dokümantasyon, test, analiz vs)
3.    Sertifikasyon prosedürlerinin uygulanması
4.    Ürüne ait EAC etiketinin oluşturulması ve ürüne iliştirilmesi
5.    Belgenin geçerlilik süresinin (1, 3 veya 5 yıl) takip edilmesi, sürenin sonunda yenilenmesi

EAC Belgesi İçin Aşan Danışmanlık’tan Destek Alabilirsiniz
Tüm EAC çalışmaları için en doğru adres olan Aşan Danışmanlık, sizlere aşağıdaki konularda kapsamlı destekler sunmaktadır:
•    EAC sertifikasyon süreci
•    Uygunluk beyanı (DOC)
•    Uygunluk sertifikası (COC)
•    Teknik dosya İncelemesi
•    Ürün EAC uygunluk testi
•    Yardım masası ve uzman tavsiyesi
•    Eğitim
•    Kullanım kılavuzları ve etiketleme bilgileri
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL