Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi

Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi


Denizcilik ekipmanları CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin 23 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/90/EU sayılı Deniz Ekipmanları Yönetmeliği doğrultusunda verilmektedir. Bu yönetmeliğin (MED | Marine Equipment Directive) amacı gemilerdeki ekipmanlara ilişkin uluslararası güvenlik standartlarının AB genelinde aynı şekilde yorumlanmasını sağlamak, denizlerde can güvenliğini artırmak ve deniz kirliliğini önlemektedir. Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / İşareti, diğer standart CE işaretleme prosedürlerinden farklı olarak, “Wheel Mark” olarak düzenlenmekte ve ürünlere yerleştirilmektedir. Şekil itibariyle gemilerdeki dümene benzeyen “wheel” işaretinin boyutları, özellikleri ve ürünlere nasıl iliştirileceği MED içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır. Yönetmelikte bahsedilen ürünlerden üreten ve denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark almak isteyen firmaların MED içerisindeki teknik, sağlık, güvenlik, dokümantasyon ve diğer konulardaki gereklilikleri karşılaması beklenmektedir.


Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi Nedir?


Wheel Mark (Wheel İşareti) ile ilgili yasal gereklilikleri düzenleyen yönetmelik (MED), 2014 yılında yayınlandıktan sonra tam olarak 18 Eylül 2016´da yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra, daha önce yürürlükte olan 96/98/EC sayılı direktif yürürlükten kaldırılmıştır. Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark sahibi olmak isteyen üreticilerin yeni ürün başvurularında 2014/90/EU sayılı yönetmeliğin kural ve esaslarını dikkate alması gerekmektedir. 96/98/EC kapsamında verilen denizcilik ekipmanları CE Belgesi, 2014/90/EU kapsamında aşağıdakilerden biri gerçekleşene kadar geçerli olmaya devam edecektir:
•    Ürün modifikasyonu
•    Yeni gereksinimlerin daha sonraki uygulama yönetmeliklerinde yayınlanması
•    Mevcut sertifikada idari değişikliklerin gerekli olması
Ulusal makamlar, mevzuat kapsamındaki herhangi bir ekipmanın deniz güvenliği, insan sağlığı veya çevre için risk oluşturduğuna kanaat getirirse veya ürün mevzuata uygun değilse tedarikçisi bunu geri çekmelidir.


Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi Kapsamı


Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark aşağıdaki ürünler için verilmektedir:
•    Hayat kurtaran cihazlar - SOLAS (Safety of Life At Sea) III
•    Deniz kirliliği önleme ekipmanı - MARPOL (Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme)
•    Yangından korunma ekipmanı (SOLAS II-2)
•    Navigasyon ekipmanı (SOLAS V)
•    Radyo iletişim ekipmanı (SOLAS IV)
•    COLREG (Denizde Çarpışmaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler Sözleşmesi) ekipmanları
•    SOLAS II-1 - ekipmanları
Yukarıda listelenen ekipman ve cihazlar, MED’de bahsedilen gereklilikleri yerine getirdiği takdirde ürünlerüne Wheel Mark koyabilmektedir. Ekipman üreticileri ürünlerine bu işareti fiziksel olarak koymak yerine elektronik bir etiket de ekleyebilmektedir. Bu prosedür, sahteciliği önlemeyi ve piyasayı izlemeyi kolaylaştırmaktadır. Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark ile ilgili yönetmelik prosedürleri, ilgili ekipman takılıyken geminin AB´de olup olmadığına bakılmaksızın, AB bayrağı taşıyan tüm gemiler için geçerlidir.
 

Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi Nasıl Alınır?


MED, Wheel Mark ile ilgili farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri belirlemiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
•    Modül B: AT Tip İnceleme
Bu modül, bir onaylanmış kuruluşun deniz ekipmanının teknik tasarımını incelediği ve deniz ekipmanının teknik tasarımının ilgili gereklilikleri karşıladığını doğruladığı ve onayladığı bir uygunluk değerlendirme prosedürünün parçasıdır.
•    Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Göre Tip Uygunluk
Bu modül, imalatçının yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili deniz ekipmanının AT tip inceleme sertifikasında açıklanan tipe uygun olduğunu kendi sorumluluğunda temin ettiği ve beyan ettiği bir uygunluk değerlendirme prosedürünün parçasıdır. İlgili AT tip inceleme sertifikası, ürünün kendisi için geçerli olan uluslararası belgelerin gerekliliklerini karşıladığını göstermektedir.
•    Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Göre Tip Uygunluk
•    Modül F: Ürün Doğrulamasına Göre Tip Uygunluk
•    Modül G: Birim Doğrulamasına Dayalı Uygunluk
Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark alma süreci, standart CE belgelendirme süreçleriyle büyük oranda aynıdır. Üretici firmalar, öncelikle MED’in hangi gerekliliklerini referans alması gerektiğini ve belirlenen uygunluk değerlendirme prosedürüne göre bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil olup olmayacağını tespit etmelidir. Daha sonra ilgili modülün kapsamında açıklanan test, analiz, dokümantasyon, hesaplama, denetim vb gibi çalışmaları gerçekleştirmelidir. Tüm çalışmaları başarıyla tamamlayan firmalar ürünleri için denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark alabilmektedir. Bu işaretin ürüne nasıl konulacağı ile ilgili bilgiler de yine yönetmelikte açıklanmıştır. Wheel Mark ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.


Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi Faydaları


Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark alan firmaların doğrudan veya dolaylı olarak elde edeceği faydalar şu şekildedir:
•    Avrupa denizcilik sektörüne hızlı ve kolay bir erişim imkanı kazanma
•    Ürünlerin temel teknik, sağlık ve güvenlik koşullarını sağlaması sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti elde etme
•    Denizcilik ürünlerinden kaynaklı şikayetlerin ve olası geri çağırmaların azalması
•    Kurumsal itibarda ve marka prestijinde artış sayesinde piyasadaki rekabet gücünün yükselmesi


Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, birçok CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi MED ve Wheel Mark alımına ilişkin konularda da firmalara profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark konusunda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçen firmalar, ürün testleri ve doğrulama, teknik dosya hazırlama, belge başvurusunda bulunma, ürün ve üretim denetimleri ve belgelendirme sonrası işlemler gibi konularda destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, denizcilik ekipmanları CE Belgesi / Wheel Mark alımı sürecinin başından sonuna kadar firmalara yol göstermekte ve doğru adımların atılmasını sağlamaktadır.


 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?