0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

CoC BELGESİ

CoC UYGUNLUK BELGESİ
Yeni Yaklaşım tarafından meydana getirilen tüzükler ve ortaya çıkarılan  direktifler kapsamında Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olacak şekilde tasarlanmış olan EN (Avrupa Birliği) normları bulunmaktadır. Yayınlanmış olan direktiflerde bulunan teknik talimatları belirlemektedir. Bu belgenin birçok ülkede geçerliliği ve kullanım şartı bulunmaktadır. Ekonomik operatörlerden de biri olan üreticiler ve üretici firmaların çalışma ve üretim biçimleri bu normlar çerçevesinde belirlenmektedir. Belirlenen bu normlar olan EN normları zorunlu koşullar değildir. İsteğe bağlı olarak bulunan uyulması gererken koşullar vardır. Ama bu normlara uygunluk durumu isteğe bağlı olmuş olsa bile üretimle ilgili olan direktiflerde yer almış olan temel güvenlik gereklilikleri kapsamında uygun olacak şekilde yapıldığının bir karşılığı olmalıdır. Uygunluk belgesi ithal edilen ürünlerde ithal eden ülke tarafından gerekli olan bir belge türüdür. İthal edilen ürünlerdeki güvenliği sağlamak için gerekli olan belgelerden de bir olarak uygunluk belgesi yer almaktadır. Vatandaşların ve ürünün kullanıcılarının güvenliğini ve refahını korumak için bu belge kimi ülkeler tarafından ürünler ithal edilmeden önce uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenmiş olan güvenlik önlemlerini ve gerekliliklerini karşılamalıdır. Bu gerekliliklerin ve güvenlik önlemlerinin karşılandığını anlamak için uygunluk belgesi bu noktada önemli bir işleve sahiptir. Gerekliliklerin ve standartların gerekliliklerin karşılandığını anlamak için denetlemeler direktifler ve uygunluk belgesi sayesinde kontrol edilmektedir. Standartları ve güvenlik önlemlerini karşılayan ürünlere ithalat edilen ülkelerdeki gümrük idarelerince ibraz edilmek üzere de güvenlik belgesi verilmektedir. Yöneticiler geleneksel olarak ithal edilen ürünlerin kalitesini gümrük ve liman girişlerinde denetliyordu. Ekonomik operatörler ürünleri ithal etmek ve taşınmasını sağlamak için para ödemesi yaptıktan sonra ürünlerin bir kısmı giriş limanında denetçiler tarafından reddedilebilmekteydi. Bazı ürünler ve mallarda bu sebepten ötürü ithalat risk taşıyordu. Bu giriş bölgelerinde ithalat yapan kurumların gecikmelerini ve mali kayıplarını önlemek için birçok ülke yönetimi tarafından ihracatçı ülkelerde sertifikasyon kuruluşları çeşitli direktifler sayesinde bu problemleri engellemek için önlemler almaktaydı. Ürünlerin ve hizmetlerin ihracat ve ithalat işlemleri öncesinde istenilen belirli uygunluk belgesi gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülke belirli malların ihracatı öncesinde uygunluk belgesini şart koşmaktadır.
Uygunluk Belgesini Düzenleyen Kurumlar Hakkında
Hükumetlerin uygunluk belgelerini düzenleyen ve denetleyen uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluş içinde çeşitli şartlar gerekmektedir. Bu kuruluşun o ülkedeki yetkililer tarafından tanınmış olması bu kuruluşla anlaşmadan önce hedef ülke için önemli bir etkendir
Uygunluk Belgeleri Nasıl Alınır?
Uygunluk belgesi çoğu yerel üreticiler için gerekli değildir. Diğer taraftan ihracatçılar ve ithalatçıların genel olarak işletme ruhsatlarına ve izinlerine ek olarak çeşitli uygunluk belgelerini de almaları gerekmektedir. Uygunluk belgeleri sektöre ve işletmenin durumuna ve konumuna göre değişmektedir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu duruma göre uygunluk belgeleri hakkında yerel bir ticaret odasında ya da bulunan bölgede bir iş avukatından bilgi alınabilir bu doğrultuda işlemler uygulanarak uygunluk belgesi alınabilmektedir.
Uygunluk Belgesi Gerektiren Bazı Ülkeler
Birçok ülke ithal edilmiş olan ürünlerde uygunluk belgesini bir zorunluluk olarak ekonomik operatörlere şart koşarak bazı gereklilikleri sağlamaktadır. Bu sayede ithal edilen ürünlerde kalite ve güvenlik belgelenmiş olmaktadır. Ürünleri kullanan kullanıcılar ve vatandaşların sağlığı ve güvenliği de bu sayede bu belgeyle korunmuş olur. Çoğu ürün için uygunluk sertifikasını şart koşan bazı ülkeler şunlardır:
.    Belarus,
.    Moğolistan,
.    Cezayir,
.    Kuveyt,
.    Kenya,
.    Uganda,
.    Suriye,
.    Yemen,
.    Rusya,
.    Suudi Arabistan olarak sıralanmaktadır.
Amerika Birleşik Devletlerinde Uygunluk Belgesi
Motosiklet üretimi için bazı uygunluk belgesi ABD’de kullanılmaktadır. EPA Yönetmeliğinin ilgili şartlarında belirtilen yurt içinde satış ya da ihraç etmek amacıyla üretilen her motosiklet için uygunluk belgesi gerekmektedir. Bu şartın bir istisnası olarak kişisel kullanım ya da sergileme amacıyla üretilen bazı motosikletler bu belgenin kapsamın dışındadır. Araçlar için ABD’deki tüm araçların ABD yollarında kullanılmasına izin verilmeden önce uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu alanla ilgili olan uygunluk belgesi EPA (United States Environmental Protection Agency) tarafından verilmektedir. Bu kuruluş bir araç, motosiklet ya da taşıtın EPA gerekliliklerine uygun olup olmadığını onaylamak için araç sahibine uygunluk belgesi vermektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL