Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

BSCI DENETİMİ

 BSCI Denetimi Nedir?


BSCI (Business Social Compliance Initiative | İş Sosyal Uygunluk Girişimi), 2003 yılında oluşturulan bir tedarik zinciri denetim yaklaşımıdır. 2018 yılından itibaren “amfori BSCI” olarak anılan bu metodolojinin amacı, tedarik zinciri süreçlerindeki sosyal uygunluk performansını artırmaktır. Dış Ticaret Birliği’nin (FTA) başlattığı bu program, sanılanın aksine bir denetim şirketi, akreditasyon sistemi ya da sertifika programının adı değildir. BSCI denetimi, şirketlere sosyal denetim çerçevesi sunar ve bu konuda etkin bir raporlama yapılmasını sağlar. BSCI denetimlerini kendisi organize etmemektedir. Denetimler, akredite, deneyimli ve bağımsız denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde birçok sektörde aktif olarak kullanılan bu program, insan hakları, çevre, sağlık, çalışma koşulları vb gibi konulardaki şartların sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesine katkıda bulunur.
BSCI denetimleri, firmaların sosyal uygunluk performansının değerlendirilmesinde çok önemli bir kilometre taşıdır. Bu denetimleri geçen şirketler, Social Accountability International (SAI) tarafından geliştirilen ve dünyanın en saygın sosyal yönetim sertifikalarından biri olan SA8000’i alma yolunda çok önemli bir mesafet katetmiş olmaktadır.


BSCI Denetimi Nasıl Yapılır?


BSCI, tedarikçi denetimlerini hangi çerçevede yapılması gerektiğini açıklayan ve evrensel ilkeler doğrultusunda hazırlanmış davranış kurallarını oluşturmuştur. Birçok sosyal uygunluk denetim prensipleriyle benzerlik gösteren ve bu bağlamda geçerlilik düzeyi oldukça yüksek olan bu kuralların her biri, BSCI denetimlerinde pratik olarak incelenmektedir. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve standartlardan yola çıkılarak belirlenmiş BSCI tedarikçi davranış kurallarını şöyle özetleyebiliriz:
?    Çalışma özgürlüğü ve toplu sözleşmeye katılım hakkı
?    Çalışanlar arasında herhangi bir sebepten ötürü ayrımcılık yapılmaması
?    Adil ücretlendirme politikası
?    Makul çalışma süreleri
?    İş sağlığı ve güvenliği
?    Çocuk işçiliğinin kullanılmaması
?    Genç çalışanlar için özel koruma uygulamaları
?    Sosyal ve sağlık güvencesi olmadan hiçbir şekilde personel istihdam edilmemesi
?    Zorla işçi çalıştırmanın (borç karşılığı, insan kaçakçılığı, gönüllü olmayan işçilik vs) her türlüsünün yasaklanması
?    Çevrenin korunması
?    Etik iş değerlerine saygı gösterilmesi


BSCI denetimlerinde denetçiler, tedarikçi firmaların bu ilkelere saygı gösterdiğini ve pratikte uyguladığını görmek amacıyla birtakım incelemeler ve analizler yapar. Bu bağlamda işletmenin sahip olduğu tüm belge ve sertifikalar, yetki ve izinler ilgili dokümanlar üzerinden incelenir. Bunun yanında, çevresel performans, çalışan memnuniyeti, etik değerlerin korunması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi vb gibi konulardaki dokümanlara bakılır. Ayrıca, her kademeden çalışanlarla özel veya grup halinde görüşmeler yapılır. Ofis, atölye, fabrika, depo vb gibi işletme sahalarının her birinde yerinde incelemeler yapılır. Denetçiler daha sonra düzeltici ve önleyici faaliyetleri işletme yönetimine bildirir ve bunların kapatılmasıyla ilgili bir planlama yapılır.
İlk BSCI denetimi tamamlandıktan sonra belirli periyotlarla gözetleme denetimleri yapılmaya devam etmektedir. Bu sayede, tedarikçilerin sosyal uygunluk performansının sürekli olarak artırılması ve yeni gelişmelere hızlı ve kolay bir şekilde adapte olması sağlanır.


BSCI Denetimi Faydaları


BSCI denetimlerinden başarıyla ayrılan firmaların doğrudan veya dolaylı olarak elde edeceği faydalardan bazıları şunlardır:
?    Tedarik zincirinin sosyal uygunluk performansını evrensel ilkelerle oluşturulmuş bir denetim metolojisi ile sürekli olarak değerlendirebilmek
?    Sadece sosyal uyunluk kriterlerini karşılayan firmalarla çalışma fırsatı elde etmek; bu tutum aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır.
?    Yeni pazarlara girmek; kamu ve özel sektör ihalelerini kazanabilmek için çok önemli bir ön koşulu (tescillenmiş tedarik zinciri sosyal uygunluk performansı) sağlamış olmak
?    Sürdürülebilirliğin en önemli bileşenlerinden biri olan sosyal ve çevresel sorumlulukla ilgili çok değerli bir adım atmak
?    Çok sayıda denetim yerine tek bir denetim ile maliyet ve zamandan tasarruf etmek
?    Adil, etik, sağlıklı ve güvenli üretim ve çalışma koşulları için sorumluluk sahibi olmak ve bunu tüm sosyal ortaklarla paylaşmak
 

BSCI Denetimi Eğitim ve Danışmanlık


BSCI denetimine doğru bir şekilde hazırlanmak ve denetimleri en hızlı şekilde atlatmak isteyen firmalar bu konuda bazı eğitimleri almalıdır. Bunun yanı sıra denetimlere hazırlık ve sonraki aşamalarda bir danışmanlık firmasından destek alınmasında fayda vardır. Aşan Danışmanlık, BSCI denetimleri için firmalara ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık desteğini sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp