Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

BSCI

 BSCI Belgesi


BSCI Nedir?


1977 yılında Dış Ticaret Birliği (Foreign Trade Association - FTA) olarak Brüksel/Belçika’da kurulan BSCI, özel bir dernek ya da birlik olarak tanımlanabilir. Aslında 2003 yılına kadar Dış Ticaret Birliği (FTA) adı ile bilinen bu birliğin, 2003’te FTA tarafından kurulmuş ve BSCI adını almış olduğu belirtilmektedir. Yani, 1977 yılında kurulan Dış Ticaret Birliği içinden çıkan özel bir birliktir. BSCI kısaltmasının açılımı; Business Social Compliance Initiative yani, İş Sosyal (Toplumsal) Uyumluluk Girişimi olarak dilimize çevrilebilir. Günümüzde bu birlik amfori BSCI adını almıştır.
BSCI’nin amacı; tedarikçilerin sosyal performansının sürekli arttırılması ve dünya çapındaki fabrikalarda çalışma koşullarının iyileştirilmesidir. Bu amaçla yola çıkan BSCI’nin başarısı, 2011’de yeni bir yönetim yapısı benimsemesine ve sürdürülebilirliği temel işlerine bütünleştirmelerine (entegre etmelerine) yol açmıştır. 2007 yılında bu girişimin Avrupa dışındaki ilk ofisi Hong Kong’da açılmıştır. 2014 yılında ise, tedarik zincirlerinde çevresel performansı iyileştirmeye kendini adamış şirketleri desteklemek için şimdiki adı amfori BEPI olan Çevresel İş Performans Girişimi (Business Environmental Performance Initiative - BEPI) geliştirilmiş ve bu çerçevede çalışmalar başlamıştır.
Amfori BSCI’nin çalışmalarında esas alınan standartlara da BSCI Standartları adı verilir. BSCI, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization – ILO) iş ve işçi güvenliği standartlarını temel alır ve tedarik zincirinin sosyal performanslarının sürekli olarak iyileşmesini teşvik eder. Buradaki nihai hedef; SA 8000 Standardı ya da Sosyal Sorumluluk Standardı gibi standartlarca belgelendirilmiş olmak ve böylece sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemektir.
Amfori BSCI kriterlerinin temel maddeleri;
•    Yasalara uygunluk (Türkiye’de şu an 6331 Sayılı İSG Kanunu yürürlülükte. Buna uyulması gerek.),
•    Çalışma saatlerinin yürürlükte olan iş kanununa uygun olması,
•    Tazminatlar, yani çıkarılacak işçinin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı hesaplamalarının yasada belirtildiği gibi olması,
•    Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi (16 yaşından küçük işçiler çocuk işçi statüsündedir. Kanunen çocuk işçi çalıştırılması yasaktır.),
•    Zorla çalıştırmanın önlenmesi ve cezai tedbirler,
•    Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı (İşçilerin sendika üyeliği ve sendika ile ilgili faaliyetlere katılma hakkı vardır.),
•    Her tür ayrımcılığın önlenmesi,
•    İş yeri sağlığı ve emniyeti, işyerinin güvenli bir ortam haline getirilmiş olması, olarak açıklanabilir.

BSCI Belgesi Nedir?


BSCI Belgesi, amfori BSCI tarafından belirlenen standartlara uygun olunduğunu ve gerekli denetlemelerden başarıyla geçildiğini gösteren bir belgedir. BSCI belgesi almak isteyen firmalara yetkili kurumlar ya da firmalar tarafından gerekli testler veya denetimler yapılır ve müteakiben BSCI belgesi verilir. Ayrıca belgelendirme ile ilgili testlere girmeden önce, firmalar konu hakkında bilgilendirilmek ve yardım almak isterlerse, ilgili danışmanlık veya belgelendirme firmalarından danışmanlık hizmeti alabilirler.
Ülkemizde BSCI belgesi ile ilgili danışmanlık hizmeti veren özel firmalar bulunmaktadır. Bu danışmanlık hizmeti sayesinde; BSCI Belgesi almak isteyen firmalar, gerekli denetim ve kontroller öncesi hazırlıkların yapılmasını ve yönetici ile çalışanların bilinçlendirilmesini sağlayabilirler. Bu danışmanlık hizmeti ile;
•    Gerekli dokümantasyonun oluşturulması,
•    Çalışma saatleri ile ilgili uygulamaların değerlendirilmesi,
•    Yasal gerekliliklere uygun ödeme şeklinin oluşturulması,
•    Çocuk işçi ve genç işçilerle ilgili uygulamaların değerlendirilmesi,
•    Uygun sıcaklık, havalandırma, gürültü, aydınlatma, hijyen koşulları, yeterli hareket alanı gibi çalışma koşullarının değerlendirilmesi,
•    Sağlık ve sosyal alanlarla ilgili standartların değerlendirilmesi,
•    Sağlık ve sosyal alanlarla ilgili gerekliliklerin oluşturulması,
•    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksikliklerin tespit edilmesi ve risklerin değerlendirilmesi,
•    Çevre yasalarına uyumluluğun değerlendirilmesi,
•    Ayrımcılık, taciz ve istismar konularında bilinçlendirme,
gibi çalışmalar yapılabilmektedir.
BSCI Belgesi ile ilgili yapılan denetimler sonucunda denetlenen firmada belgelendirmeye engel bir uygunsuzluk yoksa ilgili firma ya da şirket BSCI veri tabanına dâhil edilir. Bu firma BSCI veri tabanında kalmak istediği sürece yıllık olarak gözetim ve denetime tabi tutulur.
BSCI denetiminin dayanağı genel olarak; iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yasalarıdır. BSCI denetim kriterleri incelendiğinde bu yasaların maddeleri görülebilir. Denetime girecek işletme hangi sektörde olursa olsun bu yasalara uygun şekilde faaliyet göstermelidir.
Focus Keywords: BSCI Belgesi, BSCI Standartları, amfori BSCI, amfori BEPI.
Meta Açıklaması: Bu yazı; BSCI Belgesi ile ilgili olup, BSCI Standartları, amfori BSCI ve amfori BEPI ifadelerinden bahsetmektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?