Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

BSCI

BSCI Nedir?

BSCI (Business Social Compliance Initiative - İş Sosyal Uygunluk Girişimi) tüm dünyada saygı gören bir etik denetim yaklaşımıdır. 2018 yılından itibaren amfori BSCI olarak anılan bu program ilk olarak 2003 yılında Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmıştır. Denetim standartlarını ve prensiplerini BM İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü´nün (ILO) standartları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, OECD’nin kılavuz dokümanları vb gibi standartlar ve sözleşmeler doğrultusunda belirlemiştir. Günümüzde 130’dan fazla ülkeden 54 binin üzerinde tedarikçi, perakendeci ve ithalatçıyı bir araya getiren girişim, kuruluşların tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik performansını artırmayı amaçlamaktadır.

BSCI bir denetim şirketi ya da belgelendirme programı değildir. İş hayatının farklı alanlarında farklı çalışmalar yürüten amfori kuruluşunun BSCI programı, tedarik zincirindeki firmaların çalışma koşullarını iyileştirmek, sosyal sorumluluğu ve sosyal uygunluğu derinleştirmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. BSCI denetim kriterlerine göre bağımsız akredite denetleme şirketleri tarafından denetlenen kuruluşlar, iş etiği, çevre, insan hakları, çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik gibi konulardaki uyumluluğunu doğrulayabilmektedir.
 

BSCI Denetim Kriterleri


BSCI denetimleri, günümüzde uluslararası standartlar ve sözleşmeler referans alınarak yürütülmektedir. Denetimlerde başarı gösteren şirketler BSCI sertifikası alarak tedarikçi performansını net bir şekilde ortaya koymaktadır. BSCI, şirketlerin çoğu zaman yeni bir denetime girmesinin önüne geçmektedir. Zira, BSCI denetim sonuçları birçok ülkede tanınmakta; birçok şirket tedarikçi seçimi yaparken BSCI sertifikasını geçerli kabul etmektedir.

Denetim kriterlerini şöyle özetleyebiliriz:

* Çalışanlara sendika faaliyetlerine katılma, toplu sözleşmelere taraf olma ve işverenle toplu pazarlık yapabilme hakkı verilmelidir.
* Ücretlendirme, ödüllendirme, işe alım ve terfi, işten çıkarma gibi konularda adil olunmalıdır.
* İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Bunun için uluslararası standartlar, yasa ve yönetmelikler, yerel yasalar, sektörel prensipler vs gözetilmelidir.
* Henüz yetişkin olmayan genç çalışanlar için sosyal koruma programı oluşturulmalıdır.
* İşverenler hiçbir çalışanı zorla istihdam etmemelidir. Hiçbir çalışan zorla veya borç karşılığında çalıştırılmamalıdır.
* Etik iş kurallarına uyulmalıdır. İşverenler rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama gibi iş etiğiyle uyuşmayan hiçbir uygulama ve girişime müsaade etmemelidir.
* Çalışanlar arasında din, ırk, dil, etnik köken, siyasi görüş, cinsiyet vb gibi konularda hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamalıdır.
* Çalışma süreleri yasalara ve uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde belirlenmelidir.
* Çocuk işçiliği kullanılmamalıdır. Minimum yaş sınırı yerel yasalara ve uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler doğrultusunda belirlenmelidir.
* Çalışanlara sosyal haklar tanınmalı; güvencesiz istihdam yapılmamalıdır.
* Çevresel uyumluluk gözetilmelidir. Tedarikçiler faaliyetlerinde çevresel ayak izlerini sürdürülebilir şekilde düşürmeyi taahhüt etmelidir.
* Çalışanların şikayetleri, görüş ve önerileri dikkate alınmalı ve böylelikle katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir.

BSCI denetim kriterleri ve denetim süreci hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

BSCI Nedir?

BSCI’nin Faydaları


BSCI denetimlerini başarıyla geçmek ve BSCI belgesi almak tedarikçi kuruluşlara ve tedarikçi seçiminde bulunan şirketlere birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

* Tedarik zincirinin sosyal, çevresel ve finansal performansının iyileştirilmesi
* Sürdürülebilir olmayan iş uygulamalarından kaynaklı maliyetlerin en aza indirilmesi
* İş süreçlerinin verimliliğinin artırılması
* Daha şeffaf ve hesap verebilir tedarik zincirlerinin yaratılması
* Şirketlerin değişen piyasa şartlarına karşı daha esnek ve dayanıklı olabilmesi
* Müşteri, çalışan, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, hükümetler, yatırımcılar ve ilgili diğer paydaşlarının beklentilerinin karşılanması
* Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, enerji ve çevre yönetimi gibi süreçlerde daha etkili bir süreç yönetimi yapılması
* Kurumsal itibarın artırılması ve marka imajının iyileştirilmesi

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp