Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

AT Uygunluk Beyanı (CE Uygunluk Deklarasyonu)

AT UYGUNLUK BEYANI (CE UYGUNLUK DEKLARASYONU) Nedir?


Yeni Yaklaşım Direktifleri üreticiye veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisine, ürün piyasaya sürüldüğünde bir uygunluk beyanı düzenlemeleri zorunluluğu getirmektedir. Prosedüre bağlı olarak, AT Uygunluk Beyanı, ürünün ilgili direktiflerin temel gereklerine uygunluğunu veya tip incelemesi sonucu ilgili direktifin temel gereklerini karşıladığını göstermektedir.

CE uygunluk beyanı, açıkça direktif herhangi başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu sorumluluk üreticiye veya onun Topluluk içindeki yetkili temsilcisine düşmektedir. Bazı durumlarda ithalatçı veya ürünü piyasaya süren kişi bu sorumluluğu taşımalıdır.

AT Uygunluk Beyanı örneğinde

* beyanı düzenleyen üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi;
* ürünün tanımı (adı, tipi veya model numarası ve grup veya seri numarası, kaynaklar ve parça numaraları gibi tamamlayıcı bilgiler);
* riayet edilen tüm hükümler kesin, tam ve açıkça tanımlanmış bir şekilde olmak üzere, atıfta bulunulan standartlar ve öteki normatif dokümanlar (ulusal teknik standartlar ve spesifikasyonlar gibi);
* mümkünse, sağlanabilecek bütün tamamlayıcı bilgiler(örneğin; cins, kategori);
* beyanın düzenlenme tarihi;
* yetkili kişinin imzası, unvanı veya eşdeğer bir işareti; ve
* beyanın sadece üretici veya icabında yetkili temsilcinin sorumluluğunda düzenlendiğini belirten bir ifade.

AT Uygunluk belgesi, muhtevası ilgili ürüne göre her direktifte ayrı ayrı belirlenir. EN 45014 standardı uygunluk beyanı ile ilgili olarak genel kriterleri saptamak amacıyla oluşturulmuştur ve bu standart Yeni Yaklaşım Direktifleri bakımından rehber doküman olarak da kullanılabilir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?