Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Asansör Ürün Kalite Güvencesi (Modül E) - Asansör Belgeleri

Asansörler, binaların vazgeçilmez parçalarıdır ve güvenliği sağlamak için Asansör Ürün Kalite Güvencesi (Modül E)–Asansör Belgeleri gibi yüksek standartlar gerektiren belgelere ihtiyaç vardır. Asansörlerin üretimi, montajı ve bakımı için bu belgeyi mutlaka hazırlaması ve her denetimde doyasında bulundurması gereklidir.

Belgenin Kapsamı Nedir Ve Ne Amaçla Kullanılır?

Asansör Ürün Kalite Güvencesi (Modül E) – Asansör Belgeleri Avrupa Birliği tarafından kabul edilen bir uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Bu prosedür, asansörlerin uygunluğunu ve kalitesini belirlemek için kullanılır. Asansörlerin tasarımı, üretimi, montajı ve bakımı için belirli gereklilikler vardır. Bu belge, bu gerekliliklerin karşılandığını doğrulayan bir dayanak sağlar.

Bu Belge Kimlere Verilir?

Belge, asansör üreticilerine veya ithalatçılara verilir. Üretici veya ithalatçı, belgeyi, asansör ürünlerinin uygunluğunu ve kalitesini doğrulamak için kullanabilir. Aynı zamanda, asansör ürünlerinin satışı veya pazarlanması için gereklidir.

Aşan Danışmanlık firmasını arayabilir ve en uygun fiyatları işletmeniz için temin edebilirsiniz. Türkiye´nin önde gelen uzmanları ile belgelendirme süreçlerinizi sonuca ulaştırıyoruz.

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)


1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2´deki koşulları sağlayan asansör firmasınca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeliğin kurallarını karşıladığını ve AT tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe

uygun olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.

Asansör firması CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT Uygunluk Beyanını düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin madde 4´de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik

numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör firması, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3´de tanımlanan deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4´de tanımlanan gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Asansör firması kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa ilgili asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;

– Asansörlerle ilgili bütün bilgiler,

– Kalite güvence sistemi hakkındaki doküman,

– Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AT tip İnceleme Belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansörün incelenmesi ve yönetmeliğin ilgili kurallarına uygunluğun sağlanması için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standardlara uygun deneylerin veya

eşdeğer deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.

Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi

kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlanmalıdır.

Belge özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

(a) Kalite amaçları,

(b) Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,

(c) En azından Ek-VI madde 4 (b)´de belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler,

(d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulanmasını yapan araçlar.

(e) Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2´de belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite güvence sistemleri

doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.

Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır.

Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir ziyareti de içermelidir.

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.

Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.

Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2´deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup

olmadığı konusunda karar vermelidir.

Onaylanmış Kuruluş kararını asansör firmasına bildirmelidir.

Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetimin amacı; asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmelidir.

4.2. Asansör firmasının, onaylanmış kuruluşun muayene ve deney alanlarına, muayene amacıyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri

sağlamalıdır:

– Kalite güvence sistemi dokümanı,

– Teknik doküman,

– Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını garanti etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim raporu

vermelidir.

4.4. Bunların yanında, onaylanmış kuruluş asansör montaj alanına beklenmedik ziyaretler yapabilir.

Böylesi ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yaptırabilir. Asansör firmasına ziyaret raporunu ve

eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir.

5. Asansör firmasına, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.

– Bu Ekin madde 3.1´in ikinci paragrafının üçüncü fıkrasında belirtilen doküman,

– Bu Ekin madde 3.4´ün ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

– Bu Ekin madde 4.3 ve 4.4 ve 3.4´ün son paragrafında belirtilen onaylanmış kuruluşun rapor ve kararları.

6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

_____________________

Bu uyumlaştırılmış standard EN 29003 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

Aşan Danışmanlık olarak sizlerin hizmetindeyiz. Tek bir telefon ile bizlere sitemizdeki numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Asansör Ürün Kalite Güvencesi (Modül E) - Asansör Belgeleri

Belgeyi Nasıl Alabilirim?

Belgeyi almak için, bir belgelendirme kuruluşuna başvurmanız gerekir. Belgelendirme kuruluşu, asansör ürünlerinin uygunluğunu ve kalitesini doğrulamak için gerekli olan tüm testleri gerçekleştirir ve belgeyi düzenler.

Asansör ürün kalite güvencesi belgesi almak için öncelikle ürünlerinizin ilgili teknik standartlara uygun olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bunun için, ürünlerinizi bir test kuruluşuna götürerek test ettirmeniz ve uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçirmeniz gerekmektedir. Test sonuçları ve uygunluk değerlendirme raporları ile birlikte, ürünlerinizin tasarımı ve üretim süreçleri hakkında detaylı dokümantasyonlarınızı hazırlamanız gerekmektedir. Bu dokümantasyonlar, ilgili belge sayesinde,ürünlerinizin tüm gereksinimleri karşıladığını ve CE belgesi almanız için gerekli olduğunu doğrular. Bu belge, tüm asansör ürünlerinin uygun olduğunu garanti eder ve müşterilerinizin güvenle kullanabilecekleri ürünler sağlamanıza yardımcı olur.
 

Belge Hangi Testleri İçerir?


Belge için yapılan testler, asansör ürünlerinin tasarımı, üretimi, montajı ve bakımı için belirli gereklilikleri karşılamasını doğrular. Bu gereklilikler, Avrupa Birliği Asansör Direktifi (Lift Directive) tarafından belirlenir. Testler, asansörün güvenliği, performansı, dayanıklılığı ve işlevselliği gibi çeşitli alanları kapsar.

Belgeyi Ne Kadar Sürede Alabilirim?

Asansör Ürün Kalite Güvencesi (Modül E) – Asansör Belgelerini almak için gereken süre, ürünün içeriğine, testlerin sayısına ve diğer faktörlere bağlıdır. Ama genellikle belge alım süreci ortalama 2-3 ay sürebilir.

Belgeyi Almak İçin Hangi Şartları Sağlamamız Gerekiyor?

Belge, asansör üreticilerinin, Avrupa Birliği tarafından belirlenen teknik standartlara uygun olarak ürettikleri ürünleri tanımlayan bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle asansör üreticisi olarak ilgili teknik standartlara hakim olmanız ve ürünlerinizi bu standartlara uygun şekilde tasarlayıp üretmeniz gerekmektedir.

Belgenin, CE Belgesi İle Arasındaki Fark Nedir?

Belge, asansör üreticilerinin ürünlerinin ilgili teknik standartlara uygun olarak tasarlandığı, üretildiği ve kalite kontrol süreçlerinin mevcut olduğunu belgeleyen bir belgedir. Bu belge, ürünlerin Avrupa Birliği pazarına girmesi ve satılması için gereken CE belgesi ile birlikte kullanılır.
 

Bu Belge İçin Gereksinimler Nelerdir?


Bu belgenin temini için, ürünlerinizin bir dizi testten geçmesini gerektirir. Bunlar, ürünlerinizi test eden ve kalite güvencesi sürecinde size rehberlik eden üçüncü taraf bir test kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.
Belge için gereksinimler şunlardır:

Üretim sürecinin doğru ve doğru bir şekilde belgelenmesi.
Ürünlerin tam olarak tasarlandığı ve üretildiği şekilde belgelenmesi.
Ürünlerin ilgili AB yönetmeliklerine uygun olduğunun kanıtlanması.
Ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde üretildiğinin ve kullanıldığının belgelenmesi.

Belge Alım Süreci Nasıl İşler?

Belge alım süreci şu adımları içerir:
Başvuru
Testler
Belgelendirme
Süreç Denetimi

Belgenin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Belgenin geçerlik süresi üç yıldır. Ancak, belgenin süresi, ilgili yönetmeliklerde belirtilen bazı koşullara bağlı olarak daha kısa olabilir. Bu koşullar, ürünün yapısındaki değişiklikler, üretim sürecindeki değişiklikler veya belgeyi düzenleyen kuruluşun akreditasyonuyla ilgili herhangi bir sorun olabilir. Bu durumlarda, belge yenilenerek süre uzatımı sağlanabilir.

Alanında uzman kadromuz ile Türkiye´nin tüm şehirlerinde sizlerin yanındayız, detaylı bilgi ve uygun fiyatlar için bize ulaşabilirsiniz. Aşan Danışmanlık´a sitede yer alan numaralar veya INSTAGRAM hesaplarından ulaşabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp