Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Asansör CE Belgesi

Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları CE Belgesi


Asansör CE Belgesi ve asansör güvenlik aksamlarıyla ilgili CE Belgesi almak isteyen üreticiler 2014/33/AB sayılı direktifin gerekliliklerini karşılamalıdır. Esas olarak asansör montajı yapan ve bileşenlerini üreten firmaları ilgilendiren bu Avrupa Birliği yönetmeliği, ülkemizde de 2016 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile uyumlaştırılmıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2016 yılında 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör Yönetmeliği” asansör CE Belgesi alma sürecine ilişkin tüm konuları ele almaktadır. Asansör ve asansörlerin güvenlik tertibatlarıyla ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekisinimleri, bu ürünlerin piyasaya arz edilirken uyulması gereken kurallar ve piyasaya denetimi ve gözetimine ilişkin kural ve esaslar yönetmelikte açıklanmaktadır.


Asansör CE Belgesi Nedir?


Binalarda hem insan hem de yük taşımak amacıyla kullanılan asansörler, farklı katlara konforlu ve güvenli erişim için önemli bir araç sağlamaktadır. Yeni veya mevcut binalara yerleştirilen asansörler, özellikle yaşlı nüfusunun çoğunlukta olduğu toplumlarda giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Özel ihtiyaçları olan kişilerin sosyal entegrasyonunu destekleyen bu sistemler, hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere de erişim özgürlüğü sunmaktadır. Asansörlerle ilgili tüm ekipmanların temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin üretici tarafından karşılanmış olması; insan hayatının korunması, mal ve can kayıplarının önüne geçilmesi için büyük önem arz etmektedir. Asansör ve asansör güvenliği parçaları CE Belgesi de bu noktada en kritik sertifikasyon çerçevelerinden biridir.
Asansörlerde kullanılan güvenlik donanımlarıyla ilgili üretimlerini 2014/33/AB sayılı AB yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştiren firmalar, gerekli temel yasal yükümlülükleri yerine getirmiş olmaktadır. Asansör CE Belgesi alan firmalar ürünlerini Avrupa pazarına hızlı ve sorunsuz bir şekilde sunabilirken, iç piyasadaki CE işaretleme gerekliliklerini de karşılayabilmektedir. Yeni yasal çerçeve ile uyumlu olan bu AB direktifi, daha önce yürürlükte olan 95/16/EC direktifinin yerini almış olup 20 Nisan 2016 yılından itibaren geçerlidir.
Asansör CE Belgesi’ne ilişkin esasların açıklandığı yönetmelik, asansörlerin tasarımı, üretimi ve kurulumuna ilişkin adımları düzenlemektedir. AB iç pazarında asansörlerin ve asansör güvenlik bileşenlerinin serbest dolaşımına izin vermekte ve asansör kullanıcıları ve bakım personeli için yüksek düzeyde güvenlik sağlamaktadır.


Asansör CE Belgesi Kapsamı


Asansör CE Belgesi kapsamına giren asansörlerin özellikleri şunlardır:
•    Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermesi
•    İnsanların ve yüklerin taşıyıcı bölüme zorlanmadan girebilmesi
•    İçindeki kumandalara insanların kolaylıkla erişebilmesi
Asansör güvenliği parçaları CE Belgesi ise şu ekipmanları kapsamaktadır:
•    Durak kapılarını kilitleme ekipmanları
•    Asansör kabinin düşmesini engelleyen tertibatlar
•    Asansörün aşırı hızlanmasını engelleyen aksamlar
•    Doğrusal olmayan, dönüş hareketi sönümlemeli enerji depolayan tamponlar ve enerji harcayan tamponlar
•    Hidrolik güç devrelerinin (düşmeleri engelleyen cihaz olara kullanıldığı zamanlarda) kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları
•    Elektrikli güvenlik tertibatları


Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır?


Asansör CE Belgesi ile ilgili yönetmelikte belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri şu şekildedir:
•    Modül B: Asansörlerin ve asansör güvenlik parçalarının AB tip incelemesi
•    Modül C2: Asansör güvenlik aksamlarının rastgele kontrol ile tipe uygunluğu
•    Modül D: Asansörlerin imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu
•    Modül E: Asansör güvenlik aksamlarının ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu
•    Modül G: Asansörlerin birim doğrulamaya dayalı uygunluğu
•    Modül H: Asansör güvenlik aksamlarının tam kaliteye güvenceye dayalı uygunluğu
•    Modül H1: Asansörlerin tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu


Asansör CE Belgesi alma sürecinde firmaların uyması gereken Avrupa standartlarından bazıları şunlardır:


•    TS EN 81: Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler
o    Bu standardın farklı bölümleri; farklı asansör tiplerini, farklı bileşen ve gereksinimleri ele almaktadır. Belgelendirme sürecinin gerekliliklerine göre standardın ilgili bölümlerinin referans alınması gerekebilmektedir.
•    TS EN 12016: Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdiven ve bantlar için ürün aile standardı - Bağışıklık
•    TS EN 12385: Çelik tel halatlar - Güvenlik
•    TS EN 13015: Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı
•    TS EN 13411-7: Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - Bölüm 7: Simetrik kamalı soket


Asansör CE Belgesi almak isteyen firmalar öncelikle belgelendirme kapsamını belirlemelidir. Hangi ürün veya sistem için belge alınacağı, yönetmeliğin hangi bölümlerinin ve hangi standartların referans kabul edileceği ortaya konulmalıdır. Akabinde bu gereklilikleri karşılayacak ürün, sistem ve/veya süreçler geliştirilmeli, dokümantasyon yapısı oluşturulmalı ve gerekli kalite sistemi kurulmalıdır. Daha sonra ise diğer CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi AB uygunluk beyanı içerecek şekilde bir teknik dosya hazırlanmalıdır. Hazırlığının tamamında bir onaylanmış kuruluşun gözetimine ve denetlemesine ihtiyaç duyulan bu teknik dosya özetle şunları içermelidir:


•    Ürün tasarımı ve üretimine ait bilgiler; teknik çizim, montaj ve bakım kılavuzu, bileşen listesi vs
•    Üretici firma bilgileri
•    Ürün kullanma kılavuzu
•    Ürüne ait tüm adımlarda referans kabul edilen standartların listesi
•    AB uygunluk beyanı
•    Firma içerisinde veya bağımsız bir kuruluş gözetiminde yapılan test, analiz ve incelemelerin raporları


Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra onaylanmış kuruluş tarafından başvuru sahibi firmaya asansör CE Belgesi ve/veya asansör güvenliği parçaları CE Belgesi verilmektedir.


Asansör CE Belgesi Faydaları


Asansör CE Belgesi alan firmaların elde edeceği faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:


•    Belgeli ürünler hızlı ve kolay bir şekilde Avrupa pazarına ihraç edilebilmektedir.
•    Ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik gereklilikleri karşılandığından müşteri sağlığı ve güvenliği korunmakta, dolayısıyla müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.
•    Asansör sistemleri ve asansör güvenliği parçalarıyla ilgili ürün şikayetleri ve ürün geri çağırmaları azalmaktadır.
•    Kurumsal itibar artarken marka prestiji yükselmektedir. Zira, kullanıcılar daima CE Belgesi bulunan ürünlere öncelik vermektedir.
•    Kamu ve özel sektörde düzenlenen asansör ihalelerinde CE Belgesi bulunan firmalara ayrıcalık tanınmaktadır.

 

Asansörlerde CE Uygunluk İşareti Nasıl İliştirilmelidir?

Montajı bitirilmiş olan asansörlerde CE uygunluk işaretinin yanında;

* B+F modülünde son muayeneyi gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının,
* B+E modülünde ürün kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
* B+D modülünde imalat kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
* G modülünde birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
* H modülünde tam kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının, bulunması zorunludur.

Görünecek biçimde iliştirilmiş CE İşareti asansörlerin ya da güvenlik aksamlarının, söz konusu yönetmelikteki temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini karşılamış olduğunu ve geçerli uygunluk değerlendirme prosedürlerinin uygulanıldığını ortaya koyar. Söz konusu gerekliliklerin karşılanmış olduğunu varsayabilmenin en iyi yöntemi, Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde yayınlana harmonize standartları kullanılır.  Asansörler adına meydana getirilen standartların birçoğu CEN Teknik Komitesi tarafından meydana getirilir. CEN TC 10, özel numaralandırma sistemleri geliştirip asansörlerin standart ailelerini EN 81’le başlayacak biçimde tasarım haline getirmiştir.

Tasarım Süreci

* Ek V-B, Modül B: Model asansörler Onaylanan Kuruluşlarca AT Tip İncelemesine tabi tutulması gerekmektedir.
* Ek IX, Modül H: Model asansörlerin uygunluğu asansörlerin montaj firmaları tarafından irdelenmeli ve üreticilerin işlettikleri kalite güvence sistemleri Onaylanan Kuruluşlarca onaylanması gerekir.
* Ek X, Modül G: Asansörlerin dizaynları Onaylanmış Kuruluşlar tarafından birim doğrulamalarına tâbi tutulurlar (Tam kalite güvence sistemleri tasarımda uygulandığı zaman asansörlerin tasarımlarıyla ilgili harmonize standartlara tamamıyla uymuyor ise Onaylanmış Kuruluşlarca tasarım muayenelerine tabi tutulup yönetmeliğin hükümlerine uygunlukları sonucunda “AT Tasarım İnceme Belgesi” sunulur.

Montaj süreci

* Montajları yapılan asansörlerin,  bir evvelki evrede tasarımları denetlenmiş asansörlere uygunluklarının kontrolleri adına, asansör montaj firmaları aşağıdaki alternatif metotlardan birini seçerler,
* Asansörlerin testleri ile son muayenelerinin montajcılarca Onaylanan Kuruluşların onaylamış oldukları ürünleri kalite güvence sistemleri altında yapmaları. (Ek XII, modül E)
* Asansörlerin testleri ile son muayenelerinin asansör montaj firmalarınca Onaylanmış Kuruluşların onayladıkları üretimleri kalite güvence sistemleri altında yapmaları. (Ek XIV, modül D)
* Asansörlerin testleri ile son muayenelerinin asansör montaj firmalarınca, Onaylanan Kuruluşun onayladıkları tasarım sürecinde kalite güvence sistemleri altında yapmaları. (Ek XIII, modül H)
* Onaylanan Kuruluşlarca birim doğrulamalarına tabi tutulmuş asansörlerin, hem tasarım hem de montaj evrelerini kapsamaktadır. (Ek X, modül G)

Uygunluk değerlendirme yöntemlerinden hangisi seçilirse seçilmiş olsun, asansör montaj firmaları CE İşaretini tüm asansörlere iliştirmeliler ve AT uygunluk beyanları düzenlemelidirler. CE İşaretleri asansörlerde okunaklı olarak, silinmez bir biçimde kabinlere asansör montaj firmalarının bilgileri, seri numaraları, montaj yılı ile tip bilgilerinin bulunmuş olduğu plakalara iliştirilir.
 

Asansör CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, asansör CE Belgesi almak isteyen firmalara sürecin her adımında destek olmaktadır. Şimdiye kadar sağladığı profesyonel danışmanlık hizmeti sayesinde birçok firmanın belge almasını sağlayan Aşan Danışmanlık, belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasına kadar firmalara kılavuzluk yapmaktadır. Asansör CE Belgesi ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir, sürecin her adımıyla ilgili bilgi alabilirsiniz.


 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?