Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Ekolojik Ayak İzi

 Ekolojik Ayak İzi (Ecological Footprint) Nedir?


Ekolojik ayak izi kullandığımız ve sahip olduğumuz doğal alanların miktarını ölçen çok önemli bir parametredir. Ekolojik ayak İzi muhasebesi özetle doğanın arz ve talebini analiz eder. Ekolojik ayak izi, bir bireyin veya topluluğun çevre üzerindeki etkilerinin ölçüsüdür ve tüketilen kaynakların miktarı olarak ifade edilebilir. Bu kavram, 1990’lı yılların başında insan faaliyetleriyle ilişkili çevresel etkilerin değerlendirilmesi için ortaya atılmıştır. Ekolojik ayak izleri, kaynakların tüketilme ve atıkların üretilme hızını ölçmektedir. Ekolojik ayak izlerinin değerlendirilmesi ayrıca biyolojik olarak üretken alan veya biyolojik kapasite ile de ilişkilidir. Ekolojik ayak izleri düzenli talebi ölçerken, biyolojik kapasite kesintisiz arzı ifade eder. Ekolojik ayak izleri ve biyokapasite rakamları nüfus, kişi başına tüketim, üretim verimliliği ve üretkenlik açısından yıldan yıla değişmektedir. Aynı yolda, karbon ayak izi ve su ayak izi gibi bileşenler de ekolojik ayak izlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kavram iklim değişikliği sorunları ciddi bir endişe konusu haline geldikçe dünya çapında giderek daha popüler hale gelmiştir.
Ekolojik ayak izi, bir popülasyonun tükettiği yenilenebilir kaynakları sağlamak ve ürettiği atıkları absorbe etmek için gerekli olan biyolojik olarak verimli kara ve deniz alanını tahmin etmektedir. Üretken alanlar için gereksinimleri ölçen ekolojik ayak izi unsurları arasında ekilebilir alanlar, hayvansal ürünler için otlaklar, odun ürünleri üretmek için ormanlık alanlar, balıkçılık için deniz alanları, konut ve altyapı için inşa edilmiş alanlar ve enerji tüketiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını emmek için gereken ormanlık alanlar vs yer almaktadır. Ekolojik ayak izi analizi, bir ülkenin kendi topraklarının biyolojik kapasitesi içinde yaşayıp yaşamadığını veya dünyanın diğer bölgelerinin ekolojik “sermayesinden” yararlanan bir “ekolojik borçlu” olup olmadığını gösterebilmektedir.


Dünya Ayak İzi ve Aşım Günü


Dünyanın ekolojik açığı, küresel ekolojik aşma olarak adlandırılıyor. 1970´lerden bu yana, insanlık, dünyanın biyolojik kapasitesini aşan kaynaklara yönelik yıllık taleple birlikte, ekolojik sınır aşımına uğramıştır. Bugün ise insanlık, Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarının sonuçlarına dayanarak, kullandığımız kaynakları sağlamak ve atıklarımızı bertaraf etmek için “1.75 Dünya” eşdeğerini kullanıyor. Bu da dünyanın bir yılda kullandığımız şeyi yenilemesinin artık bir yıl sekiz ay sürdüğü anlamına geliyor. Yani insanlık, aşırı avlanma, ormanların aşırı hasat edilmesi ve atmosfere ormanların ayırabileceğinden daha fazla karbondioksit salması yoluyla doğanın yeniden üretebileceğinden daha fazla ekolojik kaynak ve hizmet kullanıyor.
Global Footprint Network, her yıl dünya çapında medyanın ilgisini çeken Earth Overshoot Day (Dünya Limit Aşım Günü) çalışması ile küresel ekolojik aşma konusunda farkındalık yaratıyor. Dünya Limit Aşımı Günü, tüm insanlığın tüm bir yıl boyunca gezegenimizin yenileyebileceğinden daha fazlasını doğadan kullandığımız tarihi işaret ediyor. Dünya Limit Aşımı Günü, 2000 yılının Eylül ayının sonundan 2021 yılında 29 Temmuz´a taşındı.


Ekolojik ayak izimizi küçültmek için ekolojik sınırları karar verme sürecimizin merkezine koymaya başlamak ve dünyanın sınırları içinde iyi yaşamanın yeni yollarını bulmak için çalışmalar yapmak zorundayız. Bu, kaynakların kısıtlı olduğu bir dünyada faaliyet göstermemizi sağlayacak teknoloji ve altyapıya yatırım yapmak anlamına geliyor. Bireysel eylemde bulunmak ve işletmelerin ve politika yapıcıların katılımı için de kamu talebi yaratılmalıdır. Böylelikle ekolojik ayak izi sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilir ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için uygun bir zemin oluşturulabilir. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp