Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Yaşam Döngüsü Analizi LCA Eğitimi

Ürün veya hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemek ve analiz etmek hedefiyle yararlanılan metodoloji, yaşam döngüsü analizi LCA eğitimi için temel oluşturmaktadır. Hizmet veya ürünlerin yaşam döngüsü süresince farklı noktalarda meydana gelen etkilerinin, sistematik bir standart çerçevesinde ele alınmasına LCA fazlasıyla katkı yapar. Genel olarak değerlendirilen noktalar ise şunlardır:
•    Ham madde çıkarımı

•    Üretim
•    Taşıma ve dağıtım
•    Kullanım
•    Atık yönetimi

LCA, ilk andan son evreye kadar çevresel konular için oldukça önemli bir farkındalık oluşmasını destekler. Bu sayede sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme istekleri de çok daha rahat bir şekilde karşılanabilir. Değerlendirme işlemleri ise çoğunlukla; su ayak izi, karbon ayak izi ve enerji tüketimi gibi göstergeler aracılığıyla yapılmaktadır. LCA ile birlikte diğer konularda da uzman ekibimizden eğitim alarak, üst düzey bir donanıma sahip olabilirsiniz. Bu aşamada canlı destek veya WhatsApp hattımıza ulaşmanız yeterlidir.

Bizim işimiz eğitim, bizim işimiz danışmanlık ve belgelendirme, sizlerde Aşan Danışmanlık firmasına anında ulaşım sağlayarak en uygun fiyatları edinebilirsiniz.


Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Nedir?


LCA, bir ürün, hizmet ya da sürecin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu çevresel etkilerin değerlendirilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılırken bir ürün için gerekli hammaddenin çıkarılmasından ürünün faydalı ömrünü tamamlamasına kadar geçen tüm süreç ele alınır. Bu bağlamda, hammadde işleme, üretim, depolama, dağıtım, tedarik zinciri, satış, son kullanım ve atık olarak değerlendirme gibi tüm adımlar LCA kapsamındadır. Literatürde bu sistematik yapıya beşikten mezara (cradle - grave) değerlendirmesi denilmektedir.

Yaşam döngüsü değerlendirmesinde tüm değer zinciri boyunca doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan emisyonlar hesaplanır. Kullanılan malzeme ve enerjinin detaylı bir envanteri hazırlanır. Karbon emisyonları, su ayak izi, ekolojik ayak izi gibi çevresel parametreler belirlenir ve raporlanır. Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde kısa ve uzun vadede ne gibi etkiler oluşturduğu tespit edilir. Bu etkiler, sera gazı salımı, küresel ısınma potansiyeli, ozon tabakası tahribatı, ormansızlaştırma; su, toprak ve hava kirliliği, biyoçeşitliliğin bozulması, atık oluşumu vb olabilir.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi ile ilgili uluslararası düzeyde birtakım standartlar geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlisi ISO 14040 ve ISO 14044’tür. Bu standartlar, yaşam döngüsü değerlendirmesi ile ilgili prensipleri, gereksinimleri, kılavuz bilgileri ve uygulayıcılar için metotları içermektedir.


Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitimi


Yaşam döngüsü değerlendirmesi oldukça kapsamlı bir metodolojidir. Söz konusu ürün, hizmet, süreç ya da uygulama bazında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, firmaların piyasaya sunduğu ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini nasıl analiz edebileceğini öğrenmesi için yaşam döngüsü değerlendiresi (LCA) eğitimi alması gerekmektedir.

LCA eğitimleri, yaşam döngüsü değerlendirmesi konusunda uzman kişiler tarafından verilmektedir. Eğitime katılanlar, bu metodolojiyle ilgili birçok önemli bilgiyi öğrenme fırsatına sahip olmaktadır. Eğitimin temel konu başlıkları şu şekildedir:

Ø  Yaşam döngüsü değerlendirmesi nedir, neden önemlidir?

Ø  LCA çalışmasına ait temel kavramlar; ürün ve sistem sınırı, bilgi toplama, yaşam döngüsü envanter analizi (LCI), yaşam döngüsü etki değerlendirmesi (LCIA), referans akışı, etki kategorileri vs

Ø  LCA aşamaları; hedef ve kapsam, envanter analizi, etki değerlendirmesi, sonuçların yorumlanması

Ø  ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarının kapsamı

Ø  LCA hangi ürün, hizmet, sektör, süreç ve uygulamalar için geçerlidir?

Ø  Örnek LCA uygulamaları

Ø  LCA ve çevresel sürdürülebilirlik ilişkisi

Ø  Yaşam döngüsü değerlendirmesinin çevre yönetimi açısından önemi


LCA Eğitimi Neden Önemli?


Kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli bileşenlerinden biri olan çevresel sürdürülebilirlik, şirketlerin etkin bir çevre yönetimi yapabilmesi açısından son derece önemlidir. Büyük ya da küçük her firmanın küresel çevre problemleriyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilmesi için ürünlerinin, hizmetlerinin, iç ve dış süreçlerinin, tedarik zincirinin vs yaşam döngüsü değerlendirmesini yapması gerekmektedir. Bu da ancak LCA metodolojisinin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması ile mümkündür. Firmalar bu yaklaşımı pratikte uygulayabilmek için mutlaka LCA eğitimi almalıdır.

LCA eğitimi alan firmaların çevresel farkındalığı ve çevre yönetimi bilgisi artar ve artık daha sorumlu davranabilirler. Bu sayede marka ve ürün güvenirliliği, dolayısıyla kurumsal itibarı yükselir. Bu eğitimler, firmaların çevresel mevzuatlarına uyumlarını da kolaylaştırır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) eğitimleri firmaların ilerleyen zamanlarda ürünlerine eko etiket (eco label) almalarında da büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Zira, eko etiketleme uygulamalarında da ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel ayak izleri takip edilmektedir.

LCA eğitimi, kuruluşların çevresel sürdürülebilirlikle ilgili tüm dünyada yürütülen çalışmalardan haberdar olmasını da sağlar. Eğitimlerde, dünyaca ünlü şirketlerin ve büyük markaların bu konuda ne tür çalışmalar yürüttüğü de anlatılır. Tüm bunlar, firmalar için çok değerli bir referans niteliğindedir. LCA eğitimleri, ayrıca kuruluşların çevresel konularda çok daha şeffaf, tutarlı ve hesap verebilir olmasını da sağlar. Eğitimde, ürünlerinin çevresel ayak izlerini şeffaf bir şekilde raporlamayı öğrenen firmalar, konuyla ilgili farkındalıklarını artırarak piyasaya farklılaşmayı başarabilirler.


LCA Eğitimine Kimler Katılmalı?


Yaşam döngüsü değerlendirmesi eğitiminin katılımcı profili çok geniştir. İşletmelerde çevresel konularla ilgili çalışmalar yürüten her seviyeden yönetici ve çalışan eğitime katılabilir. Çevre yönetimi sistemi çalışanları, ürün kalite sorumluları, sürdürülebilirlik yöneticileri ve diğer kişiler eğitime katılarak hem bireysel bilgilerini artırabilir hem de çalıştıklarını kuruma faydalı olabilir. Eğitim ayrıca çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda kariyer hedefi olan kişiler için de büyük bir fırsattır. Bu nedenle, öğrenciler, yeni mezunlar ve kariyer planlamalarında değişiklik yapmak isteyen kişiler eğitime katılabilir.


Yaşam Döngüsü Analizi LCA Eğitimi


Aşan Danışmanlık Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitimleri


Aşan Danışmanlık, uzun yıllardır farklı sektörlerden firmalara ve konuyla ilgili uzmanlık seviyelerini artırmak isteyen kişilere sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. Yaşam döngüsü değerlendirmesi eğitimi de Aşan Danışmanlık’tan en çok talep edilen eğitimlerden biridir. Aşan Danışmanlık’ın LCA Yaşam Döngüsü Analizi konusundaki uzman eğitimcileri katılımcıları konuyla ilgili doyurucu bilgiler aktarmakta ve farkındalığın artırılmasını sağlamaktadır. Eğitimle ilgili tüm detayları Aşan Danışmanlık’a sorabilirsiniz.

 Neden Yaşam Döngüsü Analizi LCA Eğitimi Almalısınız?

Yaşam döngüsü analizi LCA eğitimi son derece kritik bir öneme sahip olan uygulamaları öğrenmenizi ciddi anlamda kolaylaştırır. Uygulama aşamalarının detaylarını tam olarak anlamanız, topladığınız verileri yönetmeniz ve raporlama yöntemleriyle süreçleri kontrol altında tutmanız için bu eğitimden mutlaka yararlanmalısınız. Bu sayede işletmenizi oldukça uzun ömürlü bir konuma getirmeniz de kolaylaşmaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda tüm sektör ve işletmelerin aktif rol alması, sorunsuz faaliyet gösterilmesi konusunda çok önemlidir. Tüm temel prensipleri öğreneceğiniz eğitim sayesinde işlem adımları ve tespit edilen sonuçları yorumlayarak analiz etme yeteneğiniz fazlasıyla gelişecektir. Eğitim ayrıntılarına ulaşmak ve hızla çalışmalarınızı düzenleme fırsatından faydalanmak adına bizimle iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Çok daha fazlası için Aşan Danışmanlık firmamıza sitesinde yer alan telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Firmamızı Tercih Ederek Çok Sayıda Ayrıcalığa Sahip Olabilirsiniz

Eğitim ve sertifika süreçlerinde uzman kadromuz aracılığıyla profesyonel çalışmalar yürütmekteyiz. LCA eğitimini en doğru şekilde alabilmeniz içinse güncel yönetmelikleri ve düzenlemeleri de yakından takip ediyoruz. Bu sayede ayrıcalık olarak sizlere sunmak istediğimiz fırsatları, sürekli olarak arttırmayı hedefliyoruz. Firmamıza başvurarak ulaşabileceğiniz bazı önemli ayrıcalıkları aşağıda görebilirsiniz:

•    İlk olarak çevresel farkındalığınızın gelişmesiyle sürdürülebilir çalışmalara sahip olmanızı istiyoruz.
•    İşletmenizin çevresel performansının değerlendirilmesiyle olası negatif etkilerin önüne geçerek, yeni ve etkili iş stratejileri geliştirmenizi kolaylaştırmaktayız.
•    Eğitim sonucunda sahip olacağınız yetkinlikler aracılığıyla tam bir rekabet avantajı sağlamanız mümkündür.
•    Tüm yasal zorunluluklara uygun şekilde hizmet vermeniz hem çevreyi korumanıza hem de ceza gibi durumlardan kaçınmanıza yardımcı olur.
•    Enerji ve malzeme kullanımının yanı sıra atık yönetimini profesyonel düzende gerçekleştirmeniz sayesinde ciddi bir maliyet tasarrufu yapabilirsiniz.
•    Ürün veya hizmetlerinizin çevresel etkilerini azaltmanızla beraber pazarlama süreçlerinde elinizi fazlasıyla güçlendirirsiniz.
•    Yeni iş birliği kurma konusunda sürdürülebilir fikirlerinizle orantılı biçimde faaliyet gösteren firmalarla çalışarak, daha etkili sonuçlara imza atabilirsiniz.

LCA eğitimi sayesinde çok kısa süre içerisinde hedeflediğiniz konuma varabilirsiniz. Duyarlı ve etkili çalışmalarınız aracılığıyla firmanızın kalıcılık ihtimali yükselirken aynı zamanda elde edeceğiniz tasarrufla daha etkili yatırımlar gerçekleştirme fırsatına da sahip olursunuz. Ayrıcalıkların tamamına ulaşma sürecinde ise yetkili kurumlar tarafından akredite edilmiş firmamızı tercih etmeniz, amaçlarınıza çok daha hızlı biçimde varmanızı sağlayacaktır. Siz de bizi seçerek, kusursuz bir eğitim planlamasına hemen dahil olabilirsiniz.

Türkiye’nin neresinde olursanız olun LCA Eğitimleri için Aşan Danışmanlık ile yola çıkabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Sektörün öncü danışmanları ile bu hizmeti size sunmaktan tüm ekip olarak gurur duyuyoruz. İletişim sayfamızdaki numaramız veya canlı destek hattımızla bize ulaşın.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp