Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Wras Belgesi

WRAS Belgesi


WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren içme suyu bağlantı elemanlarının doğru kullanılmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve onay veren bir kuruluştur. Bu kuruluş, BS 6920 standardı kapsamında Boru Sızdırmazlık Elemanlarının su kalitesine etkisi olmadığının onayını verir. Bu standart sayesinde ürünün aşağıda belirtilen kriterler dahilinde içme suyuna bir etkisi olup olmadığı test edilir;
o    Koku ve lezzet:
Ürünün suyun kokusu ve tadı üzerindeki etkisi incelenir. Bu incelemeler daha sonra raporlanmak üzere kayıt altına alınmaktadır.
o    Görünüm:
Ürünün suyun görüntüsü (berrak veya bulanık gibi) etkisi incelenir. Aynı şekilde incelemeler raporlanmak üzere kayıt altına alınır.
o    Sitotoksisite:
Hücrenin fonksiyonlarına veya yapısına olan etkisi incelenir. Bu incelemeler daha sonra raporlanmak üzere kayıt altına alınır.
o    Sucul mikroorganizmaların çoğalma durumu:
Ürünün, su içerisinde mikroorganizmaların çoğalmasına olan etkisi incelenir. Çoğalmalar daha sonra incelenmek ya da raporlanmak üzere kayıt altına alınır.
o    Metallerin suya geçmesi:
Ürün içinden metal iyonlarının suya geçip geçmediği incelenir. İyonlar suya geçenler ve geçmeyenler olarak ayrıştırılır ve istenildiği takdirde raporlanmak üzere kayıt altına alınır.
İngiltere içme suyu ile temas eden ürün ve malzemelere verilen uygunluk belgesidir. Bu belge İngiltere çıkışlı olmasına rağmen çoğu Avrupa ülkesinde kabul gören bir belgedir. İngiltere’ye yapılacak ihracatlarda zorunlu olarak talep edilir. Diğer Avrupa ülkelerinde ise zorunlu olmamakla beraber bazı kurumlar satın aldıkları ürünlerin bu belgeye sahip olmasını istemektedirler.
WRAS Belgesi içme suyu ile temas eden ürün ve malzemeler için verilen uygunluk belgesidir. Bu belge İngiltere çıkışlı olmasına rağmen çoğu Avrupa ülkesinde kabul gören bir belgedir.
WRAS’ın amacı, su kaynaklarının kirlenmesini önleyerek ve suyun verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.
İki tür Wras Belgesi testi ve belgelendirmesi vardır.


- WRAS Ürün Onayı


Bu onay türü kanun ve yönetmeliklere tam uyumlu bir ürün olduğunu göstermektedir. Kazanlar ve valfler gibi mekanik aksama sahip ürünlere verilen belge türüdür. Bu belge başvurusu için üründe kullanılan malzemelerin WRAS onayı olması belge alım sürecini hızlandıracaktır.


-WRAS Malzeme Onayı


Kauçuk ya da boya gibi mekanik aksamda kullanılan malzemeler için gerekli onaydır. Bu tür bir ürün üreticisi olan firmalar için bu belgeyi almak üretilen malzemelerin dünya pazarında dolaşımı ve ticareti kolaylaşacaktır.
Belge alımı için ürünlerinizin yetkilendirilmiş bir laboratuvarda testlerden geçmesi gerekmektedir. Bu testler sonucu ürününüzün sağlığa zararlı olmadığının raporlanması durumunda belgeyi 5 yıl süreyle alabilirsiniz.
Türkiye’de ticari ve / veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve / veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu karşılamaktadır.

 

-WRAS Belgesi Kapsamı


Wras Sertifikası için tarafımıza başvurduğunuz tarihten itibaren belge alım süresi ortalama 15 gün sürmektedir. Belge alımı için aynı anda birden fazla ürün için başvuru yapmanız maliyet açısından kurum ya da kuruluş açısından faydalı olacaktır.
Kazanlar ve valfler gibi mekanik aksama sahip ürünlere verilen belge türüdür. Bu belge başvurusu için üründe kullanılan malzemelerin WRAS onayı olması belge alım sürecini hızlandıracaktır.
Kauçuk ya da boya gibi mekanik aksamda kullanılan malzemeler için gerekli onaydır. Bu tür bir ürün üreticisi iseniz bu belgeyi almak ürettiğiniz malzemelerin dünya pazarında dolaşımı ve ticareti kolaylaşacaktır.
Belge alımı için ürünlerin yetkilendirilmiş bir laboratuvarda testlerden geçmesi gerekmektedir. Bu testler sonucu ürününüzün sağlığa zararlı olmadığının raporlanması durumunda belgeyi 5 yıl süreyle alınabilmektedir.
İhracat işlemlerinde ve üretilen numunelerde her zaman ürünün kalite standardını anlamak için test hizmetleri yapılması gerekmektedir.
Aşağıda desteklenen maddelerin bir kısmı verilmiştir.


- Müracaat ve doküman inceleme giderleri
-Belgelendirme tetkik giderleri
-İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
-Test/analiz raporu giderleri
- Zorunlu kayıt ücretleri


WRAS Belgesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?