0212 438 04 76
0541 341 20 34
Teklif Al

Üst Düzey ve Orta Düzey Yönetici Belgesi Cezası Nasıl Uygulanacak?

 ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi, ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi Cezası Nasıl Uygulanacak?
 
ÜDY, ODY Cezalar
 
14.12.2012 tarih ve  (2013/KDGM- 05 / GENEL) sayılı genelge ile,
 
Yetki belgesi sahiplerinin, Karayolu Taşıma Kanunu´nun (KTK) beşinci maddesinin ikinci fıkrası ile KTY’nin 43´üncü maddesinin 15´inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince orta düzey ve/veya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde;
 
a) KTK’nın 26´ncı maddesinin (k) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi (2013 yılı için 731 TL),
 
b) İlgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilmesi öngörülmüştür.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimleri