Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kayıt

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Kaydı
 

Ulusal Bilgi Bankası Kaydı (UBB Kaydı) Türkiye’de Sağlık Bakanlığı onaylı satışı yapılan ilaçların ticari süreçlerini takip etmeye yarayan resmi bir tıbbi cihaz, ilaç izleme kaydıdır. İlaçların ve medikal cihazların sipariş, nakliye, depolanma, hastalara order edilmesi gibi birçok adım bu kayıtlar yardımıyla takip edilir. Ulusal Bilgi Bankası sistemi TC Sağlık Bakanlığı, TC Maliye Bakanlığı, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından ortaklaşa hayata geçirilen bir projedir.

Kurulan bu elektronik sistem sayesinde ilaç ve tıbbi cihaz ticaretine taraf olan sektör paydaşlarının işi kolaylaşır. Gereksiz masraflar ortadan kalkar, zaman kaybının önüne geçilir. Ayrıca dikkatsizlik ve tecrübesizlikten kaynaklanan birçok hata, elektronik ortamdaki bu sistem sayesinde engellenir. Başta devlet kurumları olmak üzere, ilaç firmalarından tıbbi cihaz satıcılarına kadar birçok kurumun ticari faaliyetlerinde daha doğru sonuçlara ulaşmasını sağlar.


Ulusal Bilgi Bankası Kaydı Nasıl Yapılır?

Ulusal Bilgi Bankası Kaydı genel itibarıyla iki adımdan oluşur. Ulusal Bilgi Bankası Kaydı bahsi geçen tıbbi cihaz ve ilaçların elektronik ortamdaki takibini sağlamak için sisteme girilen ilk verileri oluşturmuş olur.


Ürünlerin UBB veritabanına kaydı için öncelikle SGK ve diğer ürün onaylarının tamamlanması ve “CE”  ve Uygunluk Belgesi’nin de kayıt edilecek ürün için onaylanmış olması gerekir.


Öncelikle firmanın Ulusal Bilgi Bankası Kaydı oluşturulur. Daha sonra mevcut firma kaydı üstünden işlenecek ürünler için Ulusal Bilgi Bankası Kaydı oluşturulur. Tıbbi cihaz sınıfına giren ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası veritabanına kaydı olmadan alım – satım ve diğer ticari işlemler için kullanılması mümkün değildir.


UBB – Ulusal Bilgi Bankası Ne Amaçla Kullanılır?

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren aynı zamanda ticari değeri bulunan ilaç ve tıbbi cihazların amacına uygun şekilde kullanılıp, satıldığından emin olmak için Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarından yararlanılır. Bu kayıtlar sayesinde ilaçlar ve tıbbi cihazlarla ilgili tüm taraflar, aldıkları-sattıkları, depoladıkları veya kullandıkları materyalle ilgili ticari süreç bilgilerine ulaşabilir. Bu tür verilerin elektronik ortamda erişilebilir olması sonraki süreçlerde e-ticaret gibi imkânların, güvenle hayata geçirilmesine katkı sağlar. Güncel haliyle Ulusal Bilgi Bankası Kaydı ilerleyen süreçte elektronik ortamdan yürütülecek ilaç ve tıbbi cihaz ticareti için uygun teknik zemini hazırlıyor.


Ulusal Bilgi Bankası sistemi ile Temel Veri Hizalaması (Master Data Alignment) isimiyle bilinen bir yapıya geçiş için temel atılmış durumda. Bu sistemde; ilaç ve tıbbi cihazların ticaretine dâhil olan tüm tarafların, tedarik zincirinin tüm aşamalarını aynı veriler üzerinden yürütmesi sağlanıyor. Bir diğer deyişle veriler senkronize biçimde saklanıyor. Ürün kayıtları, fiyatlar, tanıtımlar, depolandığı & nakliye edildiği yer(ler) ve ürünün ticaretindeki birçok diğer detay bilgisi, bu sistem üzerinde doğru ve eşzamanlı yönetilebilir.

Bu noktada, Ulusal Bilgi Bankası Kaydı bulunmayan ürünler için SGK geri ödemeleri yapılamaz. (SGK tarafından ödenen ürünler için). Aynı şekilde, kayıtsız ürünlerin devlet kurumları tarafından alımı söz konusu değildir. Zira Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumlarının iç tüzükleri ve yönetmelikleri Ulusal Bilgi Bankası’na kaydı yaptırılmamış ürünlerin satın alma işlemini yasaklar.


UBB - Ulusal Bilgi Bankası Kaydı Sorgulama

Ulusal Bilgi Bankası (UBB) veritabanına işlenen tıbbi cihaz ve ilaçlar için internet üzerinden sorgulama yapmak mümkündür.


Sorgulama işlemleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ait resmi web adresi olan titubb.titck.gov.tr’den gerçekleştirilebilir.

 Ulusal Bilgi Bankası Kaydı Sorgusu İçin Gereken Bilgiler

•    Firma adı
•    (Barkod) Küresel Ürün No
•    Ürün Sınıfı
•    Belge Numarası
•    İşlem Tarihi
•    UNSPSC Kodu
•    İmalatçı Firma
•    Etiket Adı
•    Ürün Referans No
•    Marka Adı
•    İşlem Takip No
•    GMDN Kodu
•    İmalatçı Firma Ülkesi

Yukarıdaki bilgilere ek olarak tıbbi cihazın spesifik özellikleriyle ilgili formda belirtilen yönlendirmeleri takip ederek, kesin ve doğru sorgulama sonuçlarına erişebilirsiniz. Bu sistem üzerinden yapılan sorgulamalar, güncel sonuçları yansıtır.


Ulusal Bilgi Bankası Kayıtlarının Faydaları

Özellikle tedarikçi şirketlerin, alıcıları (müşterileri) bilgilendirirken doğru, güncel ve hızlı şekilde ürün özelliklerine ulaşmasını kolaylaştıran bir araçtır. Sağladığı faydalar göz önüne alındığında, maliyeti oldukça düşük bir sistemdir. UBB Sistemi hayata geçmeden önce firmaların sadece bu tür bilgilendirmeleri yapabilmek için büyük bütçelerle, farklı faaliyetler yürütmeleri gerekiyordu.


Firmaların bu giderleri tamamıyla ortadan kalkmasa da UBB sayesinde büyük bir tasarruf söz konusu. Özellikle el yordamıyla yapılan kayıt ve hesap işlerinde ürünlerin faturlandırılması, gönderildiği yerler vb. konularda yapılan insani hatalar, maliyetleri yükseltebiliyor. Ancak elektronik ortamda bu tür işlemlerin hatasız, hızlı ve doğru hesaplanarak yapılmasıyla bu tür olumsuzlukların önüne geçilmiş oluyor. Bu noktada, ürünlerin ticareti genel anlamda ivme kazanıyor, nakit para akışında artış gözleniyor. Böylece yukarıdaki sebeplerden dolayı oluşan giderler, alınan iadeler, kredi kaybı önlenirken çok daha kazançlı ve hızlı ticaretin önü açılmış oluyor.


Ayrıca UBB kayıtları sayesinde artık sisteme kaydı olmayan ürünler için farkında olmadan yapılan geri ödemelerin önüne geçilecek. Yalnızca TİTUBB kaydı ürünün geri ödemesi için yeterli bir koşul olmaktan çıkacak. Bu da yine Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarının birçok ekstra maliyeti engelleyen bir faydası olarak öne çıkıyor.

Bu yönleriyle Ulusal Bilgi Bankası Kaydı sayesinde ülkemizin sağlık sitemi dünya standartlarında bir elektronik izleme, yönetim, takip ve kayıt sistemine sahip.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp