Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

UKCA Belgesi

UKCA Belgesi Nedir?

UKCA Belgesi AB’de geçerli olan CE Belgesi’nin Büyük Britanya’daki karşılığıdır. İngiltere, Galler ve İskoçya’da piyasaya sürülecek ürünler için firmalardan UKCA (United Kingdom Conformity Assessment | Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi) sertifikası talep edilmektedir. Kuzey İrlanda şimdilik bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

CE Belgesi için geçerli olan kuralların birçoğu UKCA için de geçerlidir. Bu belge ile ilgili yasal düzenlemeler, İngiltere’nin Brexit süreci ile beraber AB’den ayrılması ile başlamıştır. UKCA işareti, CE Belgesi’nin geçerli olduğu birçok ürün grubu için verilmektedir. Fakat medikal cihazlar, sivil patlayıcılar, inşaat malzemeleri, demiryolu ekipmanları vb gibi ürünler için farklı prosedürler söz konusudur. UKCA Belgesi ile ilgili çalışmalar halihazırda devam ettiğinden firmalar mevcut CE belgelerini 1 Ocak 2023’e kadar kullanabileceklerdir.

UKCA işareti, bir ürünün temel sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ve piyasaya arz koşullarına uygun olduğunu göstermektedir. Uygunluk değerlendirme prosedürleri, CE Belgesi ile büyük ölçüde aynıdır. Fakat ürün doğrulama, belge başvurusunda bulunma, etiketleme vb gibi süreçlerde farklılıklar olabilmektedir.

Büyük Britanya yönetimi CE düzenlemesinin piyasalara getirdiği düzeni farklı bir süreç ile korumak ve geliştirmek için UKCA işareti kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Her ne kadar ürün doğrulama, test ve analiz, denetim, belgelendirme, etiketleme vb gibi süreçler birbiriyle büyük ölçüde aynı olsa da CE belgeli ürünlerin ancak UKCA işareti alınarak piyasaya sunulması istenmektedir. Bu nedenle, etiketleme zorunluluğu ve yükümlülüğü olan tüm kuruluşların İngiltere pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek için UKCA Belgesi alması gerekmektedir. CE belgelendirme konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Aşan Danışmanlık, uzman kadrosu ile UKCA Belgesi alım süreçlerinde firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

UKCA Belgesi talep edilen ürün gruplarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Basit basınçlı kaplar ve basınçlı ekipmanlar
- Kişisel koruyucu ekipmanlar
- Asansör sistemleri
- Makineler
- Alçak gerilimle çalışan elektrikli ekipmanlar
- Radyo ekipmanları
- Otomatik olmayan tartı aletleri
- Kullanımı kısıtlanan tehlikeli maddeler
- Havai fişekler ve piroteknik malzemeler
- Oyuncaklar

Bu ürünlerin dışında birçok ürün grubu için de UKCA düzenlemesi zorunludur. Taşınabilir basınçlı ekipmanlar, demiryolu ürünleri, tıbbi cihazlar vb gibi ürün grupları için farklı kural ve gereksinimler mevcuttur. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

UKCA

UKCA Belgesi Nasıl Alınır?

UKCA Belgesi almak isteyen firmaların yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz

- Ürünün hangi yönetmelik(ler) doğrultusunda belgelendirileceğini belirlemek
- Ürünle ilgili karşılanması gereken sağlık, çevre, güvenlik ve performans kriterlerini tespit etmek
- Yönetmeliklerle uyumlaştırılmış standartları belirlemek ve gereksinimleri çıkarmak
- Onaylanmış kuruluşlarla iletişime geçmek, teklif almak ve sözleşme imzalamak; onaylanmış kuruluşların Birleşik Krallık tarafından uygunluk değerlendirme kuruluşları olması gerekmektedir.
- Teknik dosya hazırlamak; teknik dosya içerisinde olması gereken bilgi ve belgeleri şöyle özetleyebiliriz:

o    Ürün ve alt bileşenlerine ait teknik bilgiler ve tasarım dokümanları
o    Üretici firmaya ait bilgiler
o    Belgelendirme yapılacak ürünle ilgili kullanım, montaj, tamir kılavuzları
o    Referans alınan standart, yönetmelik ve kılavuz dokümanların listesi
o    Birleşik Krallık uygunluk beyanı
o    Test ve analiz raporları ve teknik hesaplamalar
o    Onaylanmış kuruluşlarn gerçekleştirdiği firma denetimlerine ait raporlar

UKCA işareti hazırlamak ve ürüne iliştirmek; CE işaretinde olduğu gibi UKCA etiketi üzerinde yer alması gereken temek bilgiler şu şekildedir:

o    Firma adı ve adresi
o    Ürünün marka, modeli ve seri numarası
o    Ürünün tip açıklaması
o    Onaylanmış kuruluş (doğrulama / belgelendirme kuruluşu) bilgileri
o    Beyanın düzenlendiği tarih
o    Yönetmelik ve standart bilgileri

Aşan Danışmanlık, İngiltere pazarında varlığını sürdürmek isteyen veya bu pazara yeni girmek isteyen firmaların alması zorunlu olan UKCA Belgesi ile ilgili tüm konularda eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu belge İngiltere pazarına giriş için bir ön koşul olup aynı zamanda markaya ve ürünlere olan güveni artırmaktadır. UKCA Belgesi, şirketlerin yurt dışındaki pazar payını büyütmesi ve gelirlerini artırması için büyük önem arz etmektedir.

 

 

UKCA Belgesi

 

UKCA Belgesi Neden Önemli?


UKCA Belgesi, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı ekipmanlar, oyuncaklar, asansörler, elektrikli cihazlar, ölçüm aletleri gibi birçok farklı ürün için düzenlenmektedir. Bu ürünlerin üreticileri İngiltere pazarına erişmek için bu belgeyi mutlaka almak zorundadır. UKCA Belgesi, CE Belgesi gibi ürünün belirli bir pazarda serbestçe dolaşması için en önemli şartlardan biridir. Bu ürünler için CE Belgesi bulunan ve İngiltere’ye ürün ihraç eden firmalar, İngiltere pazarında var olmaya devam etmek için belgelerini UKCA konseptine göre yenilemek zorundadır. İlk defa İngiltere pazarına girecek olan firmaların da yine UKCA prosedürlerini takip etmesi ve ürünlerine UKCA işareti koyması gerekmektedir.

UKCA sertifikası, ürünün temel piyasaya arz koşullarına uygunluğunu gösterir. Bu bağlamda müşteriler nezdinde olumlu bir imaj oluşturarak hem ürüne hem de markaya olan güveni artırır. Ürünler üzerinde UKCA işaretini gören kullanıcılar, ürünlerin sağlık, çevre, güvenlik vb gibi temel gereksinimleri karşıladığını ve bunun bağımsız üçüncü taraf kuruluşlarca doğrulandığını anlamaktadır. Bu da ürün satışlarını kolaylaştırmakta ve firmaların gelirlerini artırmaktadır.

İngiltere yönetimi Brexit süreci ile beraber AB’den ayrıldıktan sonra Türkiye ile olan ticaret hacmini artıracak bazı girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda İngiltere’nin Türkiye’den daha fazla ürün ithal edeceği tahmin edilmektedir. Bu bağlamda elinde UKCA sertifikası olan firmaların İngiltere’ye ürün satması çok daha kolay olacaktır.

 

UKCA Belgesi Nasıl Alınır?

Ürünlerini UKCA etiketi ile İngiltere pazarına sunmak isteyen firmaların öncelikle belge kapsamını belirlemeleri gerekmektedir. Zira, CE Belgesi’nde olduğu gibi UKCA için de sürecin tamamlanması için ürün bazında takip edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri birbirinden farklıdır. Bazı ürünler için üretici firmanın kendi iç kontrol mekanizması ve uygunluk beyanı yeterli olurken bazı durumlarda detaylı test, analiz, kontrol, muayene ve denetim aşamalarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Firmaların UKCA sertifikasının gerekliliklerini sağladıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Belgelendirme kuruluşları başvuruları aldıktan sonra firmalardan bazı dokümanlar talep etmektedir. Ürün ve firma ile ilgili bilgileri içeren bu dokümanlar üzerinden yapılan ön değerlendirmeden sonra ikinci aşamaya geçilmektedir. Bu aşamada belgelendirme kuruluşlarının yetkili denetçileri ürünün üretim hattını ve firmaların diğer birimlerini yerinde denetleyebilmektedir. Bu nedenle UKCA Belgesi alacak firmaların bu denetimlere en iyi şekilde hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Başvuru, belgelendirme kriterleri, denetimler ve diğer tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan detaylı bilgi alabilirsiniz.
UKCA sertifikası alındıktan sonra son aşamada UKCA etiketinin ürün üzerine iliştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada da yine CE işaretinde olduğu gibi bazı kurallara uyulmalıdır. İşaretin okunabilir ve görünebilir olması, doğrudan ürün üzerine yapıştırılamıyorsa ambalaj üzerine yerleştirilmesi, üreticinin veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılması vb gibi kurallar mevcuttur. Firmalar UKCA işaretini ürünlerinin üzerine koyarak ilgili yasal mevzuatlar, uluslararası standartlar; sağlık, çevre ve güvenlik gereklilikleriyle ilgili sorumluluğu almış olmaktadır.

 

UKCA Belgesi Başvuru Evrakları

UKCA Belgesi başvurusunda firmalardan bazı temel dokümanlar talep edilmektedir. Firmanın yasal statüsünü gösteren belge, imza sirküleri, başvuruyu yapan ve belge talebinde bulunan kuruluşlar arasında (varsa) yapılmış sözleşmeler vs bu dokümanlardan bazılarıdır. Fakat UKCA için en önemli ve en kapsamlı doküman CE belgelendirme sürecinde de olduğu gibi teknik dosyadır. Bu dosya, sertifikasyon sürecinin tamamında yaşayan bir doküman olarak yer alır. Hangi ürün ve uygunluk değerlendirme prosedürü olduğu fark etmeksizin her koşulda hazırlanmalıdır. İçeriğinde yer alan dokümanlar sürece göre farklılık gösterse de genel itibariyle şu şekildedir:
 

 •  Ürün tasarımına ait dokümanlar; teknik resim, montaj resmi, alt bileşenler; elektrik, hidrolik ve mekanik şemalar vs.
 •  Firmaya ait dokümanlar
 •  Ürünün kullanım kılavuzu; varda montaj, bakım ve tamir kılavuzları
 •  Ürünle ilgili tasarım, üretim, depolama, taşıma vb gibi süreçlere ait talimatlar
 •  Referans alınan standartların listesi
 •  Yapılan test, analiz, hesaplama ve diğer çalışmaların raporları
 •  Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı

 

UKCA Belgesi Hangi Ürünlerde Geçerlidir?

CE Belgesi alınan tüm ürünlere bu belge de alınabilir. 1 Ocak 2021’e kadar alınan CE belgeleri UKCA için geçerlidir. Fakat 1 Ocak 2022’den sonra alınan belgeler Birleşik Krallık pazarında geçerli değildir. Birleşik Krallık için bu belge alınması gerekmektedir. Daha detaylı bilgilendirme için Aşan Belgelendirme Hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.
 

 • Makineler
 • Basınçlı Ekipmanlar ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Elektrikli Cihazlar
 • Yapı Malzemeleri
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • Gaz Yakan Cihazlar
 • Gürültü Yönetmeliği Kapsamındaki Ekipmanlar
 • Asansörler
 • Sıcak Su Kazanları
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler
 • Tıbbi Cihazlar
 • Asansörler
 • Gezi Yatları
 • Sıcak Su Kazanları
 • Soğutma Cihazları
 • Ambalaj ve Atık Paketleme
 • Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
 • Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman, Koruyucu Cihaz ve Sistemler

 

UKCA İşareti Zorunlu mu?

CE işareti gereken tüm ürünler için zorunludur. UKCA İşareti Galler, İskoçya, İngiltere’de yani Birleşik Krallığa bağlı olan yerlerde geçerlidir.

   

Yönetmelikler


Birleşik Krallık Yönetmelikleri, AB yönetmeliklerinde bulunan AB onaylanmış yönetmelikleri yerine BK onaylanmış şekilde olmalarını zorunlu kılmaktadırlar. İngiltere CE belgesi olarak da bilinen CE belgesi kapsamında geçerli olan yönetmelikler bu belge içinde geçerlidir. Fakat bu ürünler kapsamında olanlar BK ( Birleşik Krallık) UKAS tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu durumda ayrıca, önceden CE belgesi alan yani ürününde CE belgesi işareti bulunan ürünler daha kolay onaylanırken hiç CE belgesi alamamış bir üretici bu belgeyi alırken daha da zorlanacaktır. 
 

UKCA Belgesi Danışmanlık Hizmeti


Aşan Danışmanlık UKCA Belgesi’ne ihtiyaç duyan firmalara belgelendirme sürecinin tamamında yol göstermektedir. Daha önce birçok firmanın CE Belgesi almasına yardımcı olan Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile UKCA için gereken tüm adımların hızlı ve doğru bir şekilde atılmasını sağlamaktadır. Kaliteli ve profesyonel danışmanlık hizmetinin yanı sıra firmalara belgelendirme maliyetleri konusunda da çeşitli avantajlar ve fırsatlar sunmaktadır. UKCA sertifikasına ilişkin her konuda Aşan Danışmanlık’tan dilediğiniz zaman destek talebinde bulunabilirsiniz.

UKCA Belgesi İngiltere pazarına ürün ihraç etmek isteyen üreticilerin alması gereken bir belgedir. AB pazarında uygulanan CE Belgesi / CE işareti zorunluluğunun Büyük Britanya’daki (İngiltere, İskoçya ve Galler) karşılığı UKCA Belgesi’dir. Kuzey İrlanda pazarı için henüz böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 2021’in başında uygulamaya konulan UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) regülasyonu, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra CE işareti düzenlemesinde olduğu gibi pazardaki ürünlerin temel sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, günümüzde AB üyesi ülkelerine ürün satmak isteyen üreticilerin CE Belgesi alması gerekirken Büyük Britanya pazarına ürün ihraç etmek için UKCA Belgesi alması beklenmektedir. CE belgelendirme süreçleriyle birçok açıdan benzerlik gösteren UKCA işareti, birçok farklı ürün grubu istenmektedir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren üreticilere Ocak 2023’e kadar CE Belgesi ile işlem yapma hakkı tanınmıştı. Bu geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından piyasadaki mevcut bulunan ve yeni ihraç edilecek ürünler için UKCA Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Yasal düzenlemeler ve UKCA belgelendirme süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp