Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

UKCA Belgesi

UKCA Belgesi Nedir?

UKCA Belgesi AB’de geçerli olan CE Belgesi’nin Büyük Britanya’daki karşılığıdır. İngiltere, Galler ve İskoçya’da piyasaya sürülecek ürünler için firmalardan UKCA (United Kingdom Conformity Assessment | Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi) sertifikası talep edilmektedir. Kuzey İrlanda şimdilik bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

CE Belgesi için geçerli olan kuralların birçoğu UKCA için de geçerlidir. Bu belge ile ilgili yasal düzenlemeler, İngiltere’nin Brexit süreci ile beraber AB’den ayrılması ile başlamıştır. UKCA işareti, CE Belgesi’nin geçerli olduğu birçok ürün grubu için verilmektedir. Fakat medikal cihazlar, sivil patlayıcılar, inşaat malzemeleri, demiryolu ekipmanları vb gibi ürünler için farklı prosedürler söz konusudur. UKCA Belgesi ile ilgili çalışmalar halihazırda devam ettiğinden firmalar mevcut CE belgelerini 1 Ocak 2023’e kadar kullanabileceklerdir.

UKCA işareti, bir ürünün temel sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ve piyasaya arz koşullarına uygun olduğunu göstermektedir. Uygunluk değerlendirme prosedürleri, CE Belgesi ile büyük ölçüde aynıdır. Fakat ürün doğrulama, belge başvurusunda bulunma, etiketleme vb gibi süreçlerde farklılıklar olabilmektedir.

 

 

UKCA Belgesi

 

UKCA Belgesi Neden Önemli?

UKCA Belgesi, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı ekipmanlar, oyuncaklar, asansörler, elektrikli cihazlar, ölçüm aletleri gibi birçok farklı ürün için düzenlenmektedir. Bu ürünlerin üreticileri İngiltere pazarına erişmek için bu belgeyi mutlaka almak zorundadır. UKCA Belgesi, CE Belgesi gibi ürünün belirli bir pazarda serbestçe dolaşması için en önemli şartlardan biridir. Bu ürünler için CE Belgesi bulunan ve İngiltere’ye ürün ihraç eden firmalar, İngiltere pazarında var olmaya devam etmek için belgelerini UKCA konseptine göre yenilemek zorundadır. İlk defa İngiltere pazarına girecek olan firmaların da yine UKCA prosedürlerini takip etmesi ve ürünlerine UKCA işareti koyması gerekmektedir.
UKCA sertifikası, ürünün temel piyasaya arz koşullarına uygunluğunu gösterir. Bu bağlamda müşteriler nezdinde olumlu bir imaj oluşturarak hem ürüne hem de markaya olan güveni artırır. Ürünler üzerinde UKCA işaretini gören kullanıcılar, ürünlerin sağlık, çevre, güvenlik vb gibi temel gereksinimleri karşıladığını ve bunun bağımsız üçüncü taraf kuruluşlarca doğrulandığını anlamaktadır. Bu da ürün satışlarını kolaylaştırmakta ve firmaların gelirlerini artırmaktadır.
İngiltere yönetimi Brexit süreci ile beraber AB’den ayrıldıktan sonra Türkiye ile olan ticaret hacmini artıracak bazı girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda İngiltere’nin Türkiye’den daha fazla ürün ithal edeceği tahmin edilmektedir. Bu bağlamda elinde UKCA sertifikası olan firmaların İngiltere’ye ürün satması çok daha kolay olacaktır.

 

UKCA Belgesi Nasıl Alınır?

Ürünlerini UKCA etiketi ile İngiltere pazarına sunmak isteyen firmaların öncelikle belge kapsamını belirlemeleri gerekmektedir. Zira, CE Belgesi’nde olduğu gibi UKCA için de sürecin tamamlanması için ürün bazında takip edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri birbirinden farklıdır. Bazı ürünler için üretici firmanın kendi iç kontrol mekanizması ve uygunluk beyanı yeterli olurken bazı durumlarda detaylı test, analiz, kontrol, muayene ve denetim aşamalarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Firmaların UKCA sertifikasının gerekliliklerini sağladıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.
Belgelendirme kuruluşları başvuruları aldıktan sonra firmalardan bazı dokümanlar talep etmektedir. Ürün ve firma ile ilgili bilgileri içeren bu dokümanlar üzerinden yapılan ön değerlendirmeden sonra ikinci aşamaya geçilmektedir. Bu aşamada belgelendirme kuruluşlarının yetkili denetçileri ürünün üretim hattını ve firmaların diğer birimlerini yerinde denetleyebilmektedir. Bu nedenle UKCA Belgesi alacak firmaların bu denetimlere en iyi şekilde hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Başvuru, belgelendirme kriterleri, denetimler ve diğer tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan detaylı bilgi alabilirsiniz.
UKCA sertifikası alındıktan sonra son aşamada UKCA etiketinin ürün üzerine iliştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada da yine CE işaretinde olduğu gibi bazı kurallara uyulmalıdır. İşaretin okunabilir ve görünebilir olması, doğrudan ürün üzerine yapıştırılamıyorsa ambalaj üzerine yerleştirilmesi, üreticinin veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılması vb gibi kurallar mevcuttur. Firmalar UKCA işaretini ürünlerinin üzerine koyarak ilgili yasal mevzuatlar, uluslararası standartlar; sağlık, çevre ve güvenlik gereklilikleriyle ilgili sorumluluğu almış olmaktadır.

 

UKCA Belgesi Başvuru Evrakları

 UKCA Belgesi başvurusunda firmalardan bazı temel dokümanlar talep edilmektedir. Firmanın yasal statüsünü gösteren belge, imza sirküleri, başvuruyu yapan ve belge talebinde bulunan kuruluşlar arasında (varsa) yapılmış sözleşmeler vs bu dokümanlardan bazılarıdır. Fakat UKCA için en önemli ve en kapsamlı doküman CE belgelendirme sürecinde de olduğu gibi teknik dosyadır. Bu dosya, sertifikasyon sürecinin tamamında yaşayan bir doküman olarak yer alır. Hangi ürün ve uygunluk değerlendirme prosedürü olduğu fark etmeksizin her koşulda hazırlanmalıdır. İçeriğinde yer alan dokümanlar sürece göre farklılık gösterse de genel itibariyle şu şekildedir:

 •  Ürün tasarımına ait dokümanlar; teknik resim, montaj resmi, alt bileşenler; elektrik, hidrolik ve mekanik şemalar vs.
 •  Firmaya ait dokümanlar
 •  Ürünün kullanım kılavuzu; varda montaj, bakım ve tamir kılavuzları
 •  Ürünle ilgili tasarım, üretim, depolama, taşıma vb gibi süreçlere ait talimatlar
 •  Referans alınan standartların listesi
 •  Yapılan test, analiz, hesaplama ve diğer çalışmaların raporları
 •  Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı

 

UKCA Belgesi Hangi Ürünlerde Geçerlidir?

CE Belgesi alınan tüm ürünlere bu belge de alınabilir. 1 Ocak 2021’e kadar alınan CE belgeleri UKCA için geçerlidir. Fakat 1 Ocak 2022’den sonra alınan belgeler Birleşik Krallık pazarında geçerli değildir. Birleşik Krallık için bu belge alınması gerekmektedir. Daha detaylı bilgilendirme için Aşan Belgelendirme Hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.

 • Makineler
 • Basınçlı Ekipmanlar ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Elektrikli Cihazlar
 • Yapı Malzemeleri
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • Gaz Yakan Cihazlar
 • Gürültü Yönetmeliği Kapsamındaki Ekipmanlar
 • Asansörler
 • Sıcak Su Kazanları
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler
 • Tıbbi Cihazlar
 • Asansörler
 • Gezi Yatları
 • Sıcak Su Kazanları
 • Soğutma Cihazları
 • Ambalaj ve Atık Paketleme
 • Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
 • Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman, Koruyucu Cihaz ve Sistemler

 

UKCA İşareti Zorunlu mu?

CE işareti gereken tüm ürünler için zorunludur. UKCA İşareti Galler, İskoçya, İngiltere’de yani Birleşik Krallığa bağlı olan yerlerde geçerlidir.

   

Yönetmelikler

Birleşik Krallık Yönetmelikleri, AB yönetmeliklerinde bulunan AB onaylanmış yönetmelikleri yerine BK onaylanmış şekilde olmalarını zorunlu kılmaktadırlar. İngiltere CE belgesi olarak da bilinen CE belgesi kapsamında geçerli olan yönetmelikler bu belge içinde geçerlidir. Fakat bu ürünler kapsamında olanlar BK ( Birleşik Krallık) UKAS tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu durumda ayrıca, önceden CE belgesi alan yani ürününde CE belgesi işareti bulunan ürünler daha kolay onaylanırken hiç CE belgesi alamamış bir üretici bu belgeyi alırken daha da zorlanacaktır. 

UKCA Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Aşan Danışmanlık UKCA Belgesi’ne ihtiyaç duyan firmalara belgelendirme sürecinin tamamında yol göstermektedir. Daha önce birçok firmanın CE Belgesi almasına yardımcı olan Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile UKCA için gereken tüm adımların hızlı ve doğru bir şekilde atılmasını sağlamaktadır. Kaliteli ve profesyonel danışmanlık hizmetinin yanı sıra firmalara belgelendirme maliyetleri konusunda da çeşitli avantajlar ve fırsatlar sunmaktadır. UKCA sertifikasına ilişkin her konuda Aşan Danışmanlık’tan dilediğiniz zaman destek talebinde bulunabilirsiniz.

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?