Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Tulum CE Belgesi

İş yerlerinde güvenli bir kıyafetle devam edebilmek önemli kriterler arasındadır. Koruyucu giysilere dair yönetmelik uygunluğunu CE Belgesi alarak sağlayabilirsiniz. Aşan Danışmanlık ile üreticiler kısa süre içerisinde ihtiyacı olan belgeye sahip oluyor.

Tulum CE Belgesi salgın hastalıklara karşı korunaklı bir giysi prosedürü sürdürmek bakımından önemlidir.  Salgına karşı çalışanları ve görevlileri koruyan tulum giysiler, kullanım alanına göre farklı özellikler gösterebilir. CE Belgesi alarak tulum gibi koruyucu giysilere dair önemli bir optimizasyon sağlamış olursunuz.

Uygun fiyatlar ile belgelere sahip olabilmek için sitemizde yer alan numaralarımızdan Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.

Tuluma Özel CE Belgesi Nedir?

Tulum ürünleri için verilen CE Belgesi bir işletmenin tulum imalatında gereken CE prosedürlerini yerine getirmesi demektir. CE Belgesi prosedürleri, tulum malzemelerinin amaca ve duruma uygun bir şekilde üretim aşamasını garantiler. Çevreye zararı olmadan üretildikleri konusunda bir belge de denebilir. Çok sayıda konuda belirli standartlara göre işlem olması anlamına gelir.
CE Belgesi olan tulum imalat firması, danışmanlık firmamızdan gelen yönlendirmeleri başarılı şekilde tamamlamış demektir.  Başvuru ortaklarımıza maliyeti düşük bir şekilde sunduğumuz belgelendirme süreci ile Avrupa ihracatı kapıları açılacaktır. Firmanıza siz de ayrıcalık kazandırmak istiyorsanız CE belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz.

 Geçmişten günümüze artan dünya nüfusu, gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları; hijyen, sağlık ve güvenlik gibi konuları hemen her alanda daha önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda, yaptıkları iş veya çalıştıkları saha koşulları itibariyle görevleri riskli olan çalışanların her biri için kişisel koruyucu donanım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayakkkabı, baret, gözlük ve giysi gibi donanımlar, sağlık kuruluşları, laboratuvarlar, hassas üretim merkezleri vb gibi alanlarda en gerekli ekipmanlardan biri olmuştur.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde tüm dünya, bu ekipmanların, özellikle de tulumların ne kadar gerekli olduğuna şahit olmaktadır. Gerekli hijyen ve güvenlik kriterlerini karşılayan, uygun malzemeden uygun teknikler ile üretilen tulumlara, başta sağlık olmak üzere birçok farklı alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda, Tulum CE Belgesi ’nin de önemi gün yüzüne çıkmaktadır.


Bu konuda düzenlenen belgenin detaylarına geçmeden öncelikle tulumun ne demek olduğunu açıklamakta fayda var. Tulum CE Belgesi kapsamında giren ve ısı, alev, radyasyon, toz, kimyasal madde vb gibi tehlikelere karşı önlem amacıyla kullanılan koruyucu giysilere genel olarak tulum denilmektedir. Tulum CE Belgesi de sözkonusu tulumun nerede ve hangi koşullar altında kullanıldığına bağlı olarak düzenlenmektedir. Gerekli kriterleri taşıyan tulumlar, tıpkı diğer CE belgeli ürünler gibi, belirli değerlendirme sürecinden; testlerden, analizlerden ve raporlamadan geçtikten sonra Tulum CE Belgesi alabilirler. 

Tulum CE Belgesi Kapsamı

 
Üzerine CE işareti konularak piyasaya sürülebilecek ürünler ve her ürün grubu için geçerli olan direktiflerin listesi Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde listelenmektedir. Bu listeden, direktiflerin en güncel haline ve hangi firmaların CE Belgesi olduğuna ulaşabilirsiniz. İçerisinde tulumların da yer aldığı donaımlar ile ilgili geçerli olan yönetmelik ise listede de görüleceği gibi  “2016/425 Personal Protective Equipment (PPE)” / Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Yönetmeliği’dir. Tulum CE Belgesi almak isteyen kuruluşlar, bütün süreci bu direktife göre takip etmek zorundadır.

Tulum CE Belgesi ‘nin ya da daha genel bir ifadeyle PPE / KKD Yönetmeliği’nin geçmişi aslında çok eskidir. Avrupa Konseyi’nin ilk olarak 1989’da kabul ettiği yönetmeliğin son hali 2016’da yayımlanmış ve iki yıllık geçiş dönemi başlamıştır. Ülkemizde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 30761 sayılı Resmi Gazete’de 1 Mayıs 2019 tarihinde “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” olarak yürürlüğü girmiştir. Eskiden  89/686/EEC olan yönetmelik,  bugün 2016/425 (EU) olarak yürürlüktedir. Eski direktif kapsamında verilen Tulum CE Belgesi ve diğer belgeler 21 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Tulum CE Belgesi Nasıl Alınır?

 
İlgili direktifin kapsamına giren bir tulum çeşidi üreten üreticiler, CE Belgesi almak için akredite denetleme ve belgelendirme kuruluşları ile iletişime geçmelidir. Bu kuruluşlar, firmaların tulum üretim sürecini yerinde denetlemekte, hazırladıkları raporları ve evrakları incelemekte ve gerekirse ürün üzerinde testler yaptırarak süreci işletmektedir.

Hangi Tulumlara CE Belgesi Verilir?


Tulum belgeleri iş ortamına özel olarak üretilen ürünlerdir.  İmal edilen tulumları, kendi içerisinde çok sayıda kategoriye ayırmak mümkündür.

•    Tıbbi tulumlar
•    İşçi tulumları
•    Pilot tulumları
•    Cerrahi tulumlar gibi sıralama daha da uzatılabilir.

Tulumlarla ilgili önemli bir detay, her tulumun koruyucu özellikte olmamasıdır. Kişisel koruyucu donanım EPI kapsamındaki tulumlar için CE Belgesi almak ayrıca önem taşır. Tıbbi cihazlar kapsamındaki tulumlarda da tek kullanımlık kıyafetleri doğru bir şekilde standarda uygun hale getirmek gerekir.

Tulum CE Belgesi olması güvenli bir kullanım için son derece etkili olacaktır. Güvenlik, sağlık ve çevre koruma alanlarında sorunsuz ürünler olduğunu gösterir.  Kategorilerine göre yapılacak belgelendirme süreci için danışmanlık ekibimiz gerekli yönlendirmeleri sağlar.

Türkiye’nin tüm şehirlerinde bizden hizmet alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık kısa süre içerisinde belgelendirme taleplerinize karşılık sunabilmektedir.

Tulum Çeşitlerinde Kategorileri Neler?


CE Belgesi almak isteyen firmalar için tulum çeşitlerini kategorilere göre değerlendiriyoruz. Denetleme, rapor ve diğer aşamaları başarılı bir şekilde tamamlanması gereken ürünler, en başta kategori açısından doğru sınıflandırılmalıdır.  

•    Virüsleri geçirmeyen koruyucu tulumlar,  hastane ve riskli denebilecek virüslü alanlarda etkili bir koruma sağlamalıdır.
•    Kimyasal malzemelerden koruma tulumları, özellikle sıvı kimyasal maddelere karşı üretilen bir üründür.
•    Radyoaktif ortamlara özel tasarlanan tulumlar, riskli bölgelerdeki sağlık kaybı olasılıklarını azaltmayı hedefler.
•    Patojen organizma koruma tulumları, tek kullanımlık tulumlar ve kişisel koruyucu tulumlar için CE Belgesi yönetmeliği hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

EU, TSE EN 340, TS EN 1073, TS EN 14126 gibi kategori ve yönetmelik sınıflandırmaları kapsamında en iyi belgelendirme sürecini alabilirsiniz. Tulum çeşitleri hakkında kategori bilgisi almak için belgelendirme ve danışmanlık firmamıza başvurabilirsiniz. Değerlendirme prosedürleri ve imalat firmasına özel optimizasyon sağlayan özel bir ekiple çalışıyoruz.

Tulum CE Belgesi

Bu noktada, her tulum için aynı testlerin yapılmadığını da belirtmekte fayda var. PPE / KKD Yönetmeliği’ne göre koruyucu tulumlar, basit, ara ve karmaşık olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Minimum düzeydeki riskleri ihtiva eden ürünler Kategori 1; sağlık alanında kullanılan ve ölümcül derecede risk barındıran operasyonlarda görev alan çalışanların giymesi gereken tulumlar Kategori 3’te değerlendirilmektedir. Diğer koşullar ve ürünler ise Kategori 2’de belirtilmektedir. Herhangi bir risk barındırmayan ve tehlikeli sınıfına girmeyen çalışmalar için tulum üreten üreticiler, herhangi bir kuruluşa bağlı kalmadan CE deklarasyonunu kendileri yayınlayabilir.

Tulum CE Belgesi almak isteyen üreticiler için en önemli konulardan biri teknik dosyadır. Bu belge, ilgili denetleme kuruluşu tarafından incelenmekte ve gerekli şartlar sağlandığı takdirde onaylanmaktadır. Bir teknik dosya, genel olarak şu bilgileri içermelidir:

•    Ürünün kullanım amacı
•    Yönetmeliğe uygun risk analizi
•    Ürünü ilgilendiren güvenlik ve sağlık kriterleri
•    Ürünün teknik bilgileri; çizimi, alt parçaları, montajı vs.
•    Ürünün üretim süreci ve kullanılan yöntemler; başka firmalara yaptırılan işlemler varsa bunların detayları
•    Ürünün imalatında kullanılan teknik şartnameler, ulusal veya uluslararası standartlar, yapılan kabüller vs.
•    Yapılan tüm hesaplamaların, analizlerin, testlerin ve deneylerin detaylı sonuçları
•    Ürünün kullanım kılavuzu (Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre)
•    Ürünün üretim, depolama, dağıtım vb gibi aşamalarında üreticinin insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla aldığı önlemler

Tulum CE Belgesi almak isteyen bir üretici,
özellikle riskli operasyonlarda kullanılan giysiler üretiyorsa farklı testleri yaptırmak zorundadır. Bu testler arasında, yüksek sıcaklık testi, yanmazlık testi, hava ya da su geçirgenliği testi, partikül sayısı testi, yapısal dayanıklılık ve mukavemet testi, hızlandırılmış ömür testi, kimyasal tepkime testi, radyoaktive testi vs sayılabilir.

 

Bunlar;

* Kişisel Koruyucu Donanım (EPI): 89/686/CEE Avrupa Direktifi; Küreler, koruyucu giysiler ve yüz maskeleri (FFP) bulunur.
* Tıbbi Cihazlar (PS): 93/42/CEE Direktifi; Tulumlar, beyaz paltolar ve cerrahi maskeler gibi tek kullanımlık kıyafetler bulunur.

CE Belgesi Tulum Kategorileri:

* Sıvı Kimyasal Koruma Tulumu CE Belgesi
* Patojen Organizma Koruma Tulumu CE Belgesi
* Radyoaktif Koruma Tulum CE Belgesi
* Virüs Koruma Tulum CE Belgesi
* Tek Kullanımlık Tulum CE Belgesi
* Kişisel Koruyucu Tulum CE Belgesi

Hangi Yönetmelik ve Standartlara Göre Değerlendirme Yapılmalıdır?

* 2016/425/EU: Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
* TS EN 340: Koruyucu giyecekler için ergonomi, uyumluluk, zararsız gibi performans özelliklerini kapsar.
* TS EN 1073-2: Radyoaktif zararlılara karşı bulaşmayı engelleyen havalandırmasız koruyucu giysi kural ve deneylerini kapsar.
* TS EN 13982-1: Hava ile yayılan virüslere karşı tüm vücudu koruyan giysilerin performans özelliklerini kapsar.
* TS EN 13034: Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan giysilerin performans özelliklerini kapsar.
* TS EN 14126: Patojen organizmalara karşı koruyan giyeceklerin deney metodları ve performans özelliklerini kapsar.
* TS EN 14605: Sıvı ve sprey kimyasallara karşı vücudu koruyan giysilerin performans özelliklerini kapsar.

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak sağlayacağımız Tulum CE Belgesi hizmetimizden fayda sağlamak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.” Tulum kategorilerine özel CE Belgesi almak için teknik dosya hazırlığı ve diğer konularda başvuruları bekliyoruz. Denetleme kuruluşu ile iletişime geçen üreticilere iyi sonuç almalarını sağlayan bir zemin sunmaktayız. Yapacağımız tüm düzenlemeler üretici firma ile iş ortaklığı kapsamında uygulamaya konması gereken işlemlerdir. 

Başvuru yaparken testler her tuluma göre ayrı olmasa da belirli kategori özellikleri dikkate alınıyor.   Tulumları kullanım amaçları doğrultusunda risk analizi ile değerlendiriyor ve belge almanızı kolaylaştırıyoruz. Tulumlara dair belgeler ve kabuller için gereken prosedürleri eksiksiz şekilde yerine getirmekteyiz.

Başvuru aşamasında gerekli standartlar size özel maliyetler sayesinde bütçenizi zorlamayacaktır. Aşan Danışmanlık firmamız Tulum CE Belgesi almanız için gereken uygun prosedürleri sorunsuz şekilde yerine getirmenizi hedefler.

Aklınıza takılan hususların tamamı için Aşan INSTAGRAM hesabı üzerinden veya Aşan müşteri temsilcileri numaraları aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp