Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Telsiz Ekipmanları CE Belgesi

Telsiz ekipmanları ile ilgili CE belgelendirme prosedürleri Avrupa Birliği’nin 16/4/2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı yönetmeliğinde açıklanmıştır. Telsiz Ekipmanları Direktifi kapsamına giren ürünler ancak CE Belgesi alındıktan sonra piyasaya sürülebilmektedir. Telsiz ekipmanları CE Belgesi alan işletmeler, ürünlerinin AB pazarına daha hızlı, kolay ve mevzuatlara uygun şekilde giriş yapabilmesini sağlamaktadır. 2014/53/EU sayılı yönetmelik ülkemizde de kabul edildiğinden iç pazara ürün arz eden firmalar da bu yönetmelikteki kurallara uymak zorundadır. Yönetmelik gerekliliklerini karşılamayan veya onaylanmış kuruluşlarca düzenlenmeyen Telsiz Ekipmanları CE Sertifikası geçerli değildir. Bu gibi durumlarda ürünlerin piyasadan toplatılması ve belge sahibi firmaya yasal yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Yönetmelik kapsamında giren ve CE belgelendirme zorunluluğu bulunan ekipmanların üreticileri Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir. Aşan Danışmanlık telsiz cihazlarını CE işaretiyle piyasaya sunmak isteyen firmalara belgelendirme sürecinin her adımında danışmanlık yapabilmektedir.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

AB’nin bu ekipmanlara ilişkin yayınlamış olduğu yönetmelik ülkemizde 5 Kasım 2020 yılında kabul edilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) özetle şu konularla ilgili düzenlemeler getirmektedir:

Ø  Ekipmanların temel gerekliliklere uygun şekilde piyasaya sürülmesi, piyasada bulundurulması ve kullanıcıların hizmetine sunulması

Ø  İmalatçı, ithalatçı, dağıtıcı, yetkili temsilci, onaylanmış kuruluş vb gibi yönetmelik çerçevesinde belirli görev ve sorumlulukları bulunan işletmecilerin yükümlülükleri

Ø  Bakanlıkların, ulusal akreditasyon kurumu TÜRKAK’ın ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevleri

Ø  Telsiz ekipmanlarının uygunluk kriterleri ve uygunluğunun doğrulanması

Ø  Piyasaya denetimi ve gözetimleri

Telsiz Ekipmanları Direktifi Kapsamı

Direktifin kapsamı oldukça geniştir. Telsiz cihazı tanımına giren birçok ürün için CE Belgesi alınması gerekmektedir. Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği kapsamı dışında kalan cihazlar ise şu şekildedir:

Ø  Kamu ve devlet güvenliği ve savunma amacıyla kullanılan cihazlar

Ø  Devletin ceza hukuku çerçevesinde kullandığı özel amaçlı cihazlar

Ø  Amatör telsizciler tarafından kullanılan ekipmanlar

Ø  2014/90/AB sayılı yönetmelik kapsamındaki denizcilik ekipmanları

Ø  Yalnızca uçuş amacıyla kullanılan ve 2018/1139 sayılı direktif kapsamına giren belirli ekipmanlar

Ø  Sadece ar-ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere profesyoneller için tasarlanan özel ölçme ve değerlendirme ekipmanları

Telsiz Ekipmanları CE Belgesi Nasıl Alınır?

2014/53/AB sayılı Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne göre ürünlerine CE Belgesi almak isteyen bir firmanın yapması gerekenleri şöyle özetleyebiliriz:

Ø  Ürünle ilgili yönetmelikte belirtilen gereklilikleri belirlemek

Ø  Aşağıdaki uygunluk değerlendirme prosedürlerinden hangisine göre CE belgelendirme işleminin sürdürüleceğini belirlemek:

o   Modül A: İç Üretim Kontrolü

o   Modül B: AB Tip İncelemesi

o   Modül C: İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk

o   Hodül H: Tam Kalite Güvencesine Dayalı Uygunluk

2014/53/AB sayılı yönetmeliğe göre firmalar sadece A, B, C ve H modüllerine göre belge alabilmektedir. Her bir prosedürde yapılması gereken çalışmalar birbirinden farklıdır. Firmaların doğru modülü belirlemesi ve bu modülün isterlerine göre çalışması yapması gerekmektedir.

Ø  Teknik dosya hazırlanması; Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği CE Belgesi için teknik dosya içerisinde şu dokümanların olmasını talep etmektedir:

o   Ürünün genel tanımı; teknik çizimler, ürün fotoğrafları, yazılım ve diğer bileşenlerin özellikleri, ürünün kurulum ve kullanım kılavuzu vs

o   Alt bileşen, devre veya grupların tasarımları ve üretim çizimleri

o   Tüm teknik çizim ve şemaların nasıl çalışacağını anlatan detaylı açıklamalar

o   Belgelendirme süreci boyunca referans alınan uyumlaştırılmış standartlar listesi

o   AB uygunluk beyanı

o   Onaylanmış kuruluşun sürece dahil olduğu durumlarda AB tip incelemesinin bu kuruluşlar tarafından verildiğini gösteren resmi dokümanlar

o   Tasarım hesaplamaları, ürün test ve analizleri, kalibrasyon ve muayane dokümanlar

Ø  Bu dokümanlar hazırlandıktan sonra onaylanmış kuruluşlara telsiz ekipmanları CE Belgesi için başvuru yapılır. Onaylanmış kuruluşlar belge incelemesinden sonra ürün ve tesis incelemesi gerçekleştirir. Bu inceleme ve denetimlerde varsa eksiklikler / uygunsuzluklar için firmaya geri bildirimde bulunur. Bu bulguların kapatılması ve diğer gerekliliklerin tamamlanmasından sonra firmaya telsiz ekipmanları CE Belgesi verilir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?