Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Teleferik Tesisatları CE Belgesi

Firmamız tarafından birçok alan ve konuda olduğu gibi teleferik tesisatı kapsamında belli test ve kriterler göz önünde bulundurarak teleferik tesisatları CE belgesi vermektedir. Ülkemizde ve dünya çapında yapılan iş ve üretilen ürünlerin kalitesini ölçüp belli standartlarda olmasını sağlayan çeşitli kalite belgeleri verilmektedir.

Avrupa birliği standartlarında kalite belgesi olarak kısaca tanımlayabileceğimiz CE belgesi teleferik veya farklı teknik alanlarda verilmektedir. Firmamız belirlenen kriterlerin değerlendirme ve uygunluk testlerini yaparak CE belgesine başvuru yapılan konularda belge düzenleme yetkisine sahiptir.

Teleferik Tesisatlarında Kalite Belgesi Ne İşe Yarar?

Çeşitli sertifikalarla kalite ve sağlığa uygunluk konularında denetim altına alınmış olduğu belgelenen teleferik tesisat iş kolunda Avrupa kalitesinin uygunluğu CE belgesi ile belirlenebilmektedir. Firmamız çeşitli yeterlilik belgeleri ile CE belgesi verme konusunda ülkemizde öncü kuruluşlar arasında bulunmaktadır. Aşan Danışmanlık olarak ülkemizin her şehrinde, her üretici için hizmet vermekteyiz.

Kısaca teleferik tesisatı hakkında verilen CE belgesinin ne işe yarayacağından bahsedecek olursak bu konu başlığında firmamızın CE belgesi verme amacını da açıklamış olabiliriz. CE belgesi Avrupa birliği kalite standardını belirlemesi sebebiyle bu belgenin bulundurulması Avrupa’ya yapılan ticari faaliyetlerde aranan önemli bir kriter olma özelliği göstermektedir. Teleferik tesisatları alanında faaliyet gösteren markaların CE belgesi olmaması durumunda bu belgenin arandığı zorunda ürünler arasında bulunan teleferik tesisatları Avrupa birliği sınırları içerisinde yer alamazlar.

Teleferik tesisatları CE Belgesi, Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) kapsamında verilmektedir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9 Mart 2016 tarihli ve (AB) 2016/424 sayılı bu tüzüğü, 2000/9/EC Direktifinin yerini alarak 21 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. Ülkemizde ise 2 Aralık 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile kabul edilmiştir. Yönetmelik kapsamına giren kablolu taşıma tesisatlarına ait alt sistemleri ve emniyet aksamlarını üreten firmalar Teleferik Tesisatları CE Belgesi alarak ürünlerini piyasaya sunabilmektedir. Teleferik Tesisatları CE Belgesi, ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını doğrulamakta; tasarım, üretim ve piyasaya arz çalışmalarının yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğünü göstermektedir.

Teleferik Tesisatları CE Belgesi Nedir?


Kablolu taşıma yapan araçlar ağırlıklı olarak füniküler demiryolları, teleferikler, gondollar, telesiyejler (koltuklı teleferik) ve kayak teleferiklerinden oluşmaktadır. Bu araçlar, insanları güvenli bir şekilde taşımak amacıyla tasarlanır, üretilir, hizmete sunulur ve çalıştırılır. Bu süreçler, doğrudan insan hayatını ilgilendirdiğinden teleferiklerle ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Birliği’ndeki 2016/424/AB direktifi ve ülkemizdeki Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği bu konudaki yasal gereklilikleri açıklamaktadır. Yönetmelik, tek tip ve yüksek bir güvenlik seviyesini korurken, AB iç pazarında ve ülkemizde güvenlik bileşenlerinin ve teleferiklerin alt sistemlerinin serbest dolaşımına izin verilmesini sağlamaktadır. Teleferiklerde güvenlik, birinci derecede önemlidir ve tüm çalışma koşullarında garanti edilmelidir. Kentsel ulaşım için teleferik tesisatları kullanılabilse de, ağırlıklı olarak turizm ile bağlantılı olarak özellikle de dağlık alanlarda işletilmektedir. Teleferik Tesisatları CE Belgesi bu sistemlerin ve alt bileşenlerinin serbest ticaretini kolaylaştırdığından üretici firmaların yönetmeliğe uygun çalışması ve belge alması büyük önem arz etmektedir.

Teleferik tesisatları için alınacak CE Belgesi, kablolu taşıma tesisatına ait alt sistemler ile emniyet aksamlarını kapsamaktadır. Aşağıda listelenen ürünler, yönetmeliğe dahil değildir:

•    Asansör Yönetmeliği kapsamına giren asansörler
•    Madencilik faaliyetlerinde kullanılan tesisatlar ve sinai amaçla kullanılan diğer endüstriyel tesisat ürünleri
•    Tarım ve ormancılık amacıyla kullanılan tesisatlar
•    İnsan taşıma amacıyla değil, yalnızca dinlenme ve eğlence amaçlı kullanılan araçlar
•    Sadece mal ve belirli kişilerin kullanması için tasarlanan ve dağ evleri, kulübe vb gibi lokasyonlara taşıma yapan kablolu tesisatlar

Teleferik Tesasiatları CE Belgesi almak isteyen firmaların yönetmelikle uyumlaştırılmış bazı standartların şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu standartlardan bazıları şunlardır:

•    EN 1709:2019
•    EN 1908:2015
•    EN 1909:2017
•    EN 12385-8:2002
•    EN 12385-9:2002
•    EN 12927:2019
•    EN 12927-1:2004
•    EN 12930:2015
•    EN 13107:2015
•    EN 13223:2015
•    EN 13243:2015
•    EN 13796-1:2017

Bu standartlar ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu ve çeşitli güvenlik gereksinimlerinin karşılanması için referans gösterdiği diğer standartlar hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz. Teleferik Tesasiatları CE Belgesi alımı sürecinde bu standartlarda bahsedilen tasarım kriterleri, hesaplamalar, testler, deneyler ve diğer konular kritik bir öneme sahiptir.

Teleferik Tesisatları CE Belgesi Nasıl Alınır?

Teleferik Tesasiatları CE Belgesi’nin esaslarını açıklayan yönetmelik, firmalara şu uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre belgelendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir:


•    Modül B: AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi
•    Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
•    Modül F: Alt Sistemin Ya Da Emniyet Aksamının Doğrulanmasına Dayalı Tipe Uygunluk
•    Modül G: Birim Doğrulamasına Dayalı Uygunluk
•    Modül H1: Tam Kalite Güvencesi ile Birlikte Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluk

Her bir modülde yapılması gereken çalışmaların kapsamı farklılık gösterebilmektedir. Bu uygunluk değerlendirme prosedürlerinin her birinde onaylanmış kuruluşlar belgelendirme sürecine eşlik etmektedir. Bu bağlamda, yapılan her bir çalışmanın (tasarım, üretim, test, inceleme, denetim, uygunluk doğrulama vb) onaylanmış kuruluşun gözetiminden ve denetiminden geçmesi gerekmektedir. Teleferik Tesisatları CE Belgesi almak isteyen üreticiler öncelikle bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunarak süreci başlatmaktadır. Diğer CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi bu süreçte de en kritik doküman teknik dosyadır. Başvuru sahibi firmalar, hangi  modüle göre belgelendirme yapıladığına bağlı olarak değişmekle beraber, Teleferik Tesisatları CE Belgesi için hazırladıkları teknik dosya içerisine özetle şu dokümanları koymalıdır:

•    Ürün tasarımına ait bilgiler
•    Üretici firma bilgileri
•    Yapılan testler ve raporları
•    Tasarım hesaplamaları
•    Ürün kullanım kılavuzu
•    Tamir ve bakım talimatları
•    Üretim, depolama, taşıma vb gibi süreçlere ait talimatlar
•    Kalite sistemi dokümanları
•    Tasarımda, üretimde ve testlerde referans alınan standartların listesi
•    AB uygunluk beyanı

Onaylanmış kuruluşlar, teknik dosyayı referans alarak üretilen ürünü (ve/veya numuneyi), yapılan hesaplamaları, testleri ve diğer hususları değerlendirerek firmanın Teleferik Tesisatları CE Belgesi alıp almamasına karar vermektedir. Tüm süreci başarıyla atlatan firmalar belge alarak ürünlerini Avrupa pazarına ve iç piyasaya güvenle arz edebilmektedir.

Teleferik Tesisatları CE Belgesi

Teleferik Tesisatları CE Belgesi Faydaları

Teleferik Tesisaları CE Belgesi alan firmaların elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

•    Avrupa pazarına ürün arz edebilme
•    İç piyasa için geçerli yasal yükümlülükleri yerine getirebilme
•    Ürünler için geçerli sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması
•    Ürün şikayetleri ve geri çağırmaların azalması
•    Müşteri memnuniyetinin artması
•    Kurumsal itibarın ve marka değerinin yükselmesi
•    İhalelerde ayrıcalık edinme fırsatı
•    Devlet teşviklerinden daha kolay faydalanabilme
 

Teleferik Tesisatları CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, Teleferik Tesisatları CE Belgesi almak isteyen firmaların sertifikasyon sürecini büyük bir titizlikle planlamakta ve tüm aşamalarda profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Belge sahibi olmayı hedefleyen firmalar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir; teknik dosya hazırlama, ürün testleri, yasal düzenlemeler ve diğer konularla ilgili daha detaylı bilgi alabilir. Kalitenin Avrupa’daki işareti olan CE simgesi ve çeşitli kriterlerle alınabilen CE belgesi firmamız öncülüğü ve danışmanlığında alınabilmektedir. CE belgesi alçak gerilim cihazı grubundan gaz yakan aletler sınıfına, inşaat malzemelerinden buzdolaplarına birçok sektör ve üründe bulunması zorunlu bir sertifika niteliği taşımaktadır.

Avrupa’da bulunmak isteyen bir teleferik firması bu kapsamda firmamızın desteği ile alabileceği teleferik tesisatları CE belgesi sahibi olmak zorundadır. Peki kalite ve sağlık açısından Avrupa tarafından bu derece de önemli olan bu belge ve sertifikanın alma koşulları nelerdir ona bakalım.

Firmamız teleferik alanında Avrupa kalitesini temsil eden CE sertifikasının alınması için hem aracılık etmekte hem de istenen standartların tamamlanması noktasında talep eden şirket ve üreticilere destek olmaktadır. CE belgesi almak isteyenler teleferik tesisatı konusunda CE direktiflerini bulmalısınız. İkin adım veya aşama olarak CE belgesi alma yolunda üçüncü taraf olarak bilinen kesimden değerlendirme almanız gerekir.

CE belgesi alma noktasında bir başka koşul ise teknik belgelerin hazırlanıp ürün uygunluğunun takibi önemli bir aşamayı ve şartı oluşturmaktadır. Teleferik hizmeti ve tesisatı noktasında CE sertifikası alma noktasın belki de son aşama CE işaretinin ürününüze eklenmesi olarak belirtebiliriz. Tüm bu aşamalarda firmamız size gereken destek ve yönlendirmeleri yaparak işlerinizi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir.
 

Teleferik Tesisatında Avrupa Kalite Belgesinin Avantajları Nelerdir?


Teknik ve elektronik birçok ekipman ve makinada Avrupa birliği kapsamında kalite standartlarının sağlandığını ifade eden CE belgesi teleferik tesisatı sektöründe de aranan bir sertifika olma özelliği göstermektedir. Firmamız ile birlikte CE belgesi alma yolculuğuna çıkmanız size her adımda güven ve özenle ilerleme imkânı tanıyacaktır.

CE sertifikası sahibi olmanın yani Avrupa kalite belgesi almanın avantajları hakkında maddeler halinde kısa bilgiler vermeyi firma olarak görev biliriz.

* Bu belge ile çeşitli ülkelerde pazarlama imkanı artar,
* Üretilen ürünün marka değeri yükselir,
* Müşterilerin kalite noktasında herhangi bir tedirginlik yaşamadan ürüne güvenleri tam hale gelir.

Avrupa birliğinin ürün kalite standardının tamamlanmış olduğunu gösteren CE belgesi hakkında daha detaylı bilgileri firmamız ile teleferik tesisatları CE belgesi almak için görüşmeye gelerek alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık firmasını arayarak sizlerde ihtiyacınız olan belgeleri temin edebilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp