Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Tekne CE Belgesi

Tekne ve ekipman üreticileri bu tarz taşıtlara tekne ce belgesiyle almaktadır. Bu belge ülkemizde deniz taşıtlarının yönetmeliği filede uyumlaştırma yapmıştır.

Tüm süreci belli bir şekilde yapmak ve aynı zamanda tasarım ve üretim gerekliliklerini bu belge bağlı kalarak yapmak Avrupa Birliği standartları doğrultusunda kaliteli bir şekilde üretim sağlamaktadır. Uygunluk ve değerlendirme prosedürleri belgeye bağlı kalarak yapılması oldukça önemli noktalardan da biridir. Birçok açıdan işlevsel olması ve aynı zamanda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından da resmi gazetede yayınlanmış bir uyumlaştırılmış belge olması belgenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple de deniz taşıtlarında bu belge mutlaka alınmalıdır.

Aşan Danışmanlık olarak bu alanda engin tecrübelerimiz ve uzman eğitmenlerimiz ile sizlerin yanındayız, hemen sitemizde yer alan canlı destek hattımız veya whatsapp numaramız üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Bu Belgenin Amacı Nedir?

Belge birçok açıdan işlevsel alıp kişilerin özellikle deniz taşıtları alırken belgeyi de alarak Avrupa standartlarına uygun bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu yönetmeliğe bağlı kalmanın asıl amacı tekne ve tekneye bağlı olan ekipmanların sektörde en teknolojik ürünlerle ve yeniliklerle üretilmesine ya da yeniliklere adapte olmasını sağlamaktadır.

Tüm teknik ve çevresel koruma aynı zamanda sağlık ve güvenlik süreçleri belgeye bağlı kalarak profesyonel bir şekilde sürdürebilmektedir. Bu kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı belgeye bağlı kalarak araştırılmaktadır. Özellikle de firmamızla bu belgeyi alarak kolay bir şekilde deniz taşıtlarını gerekli teknik kurallara uyup uymadığını profesyonel bir şekilde öğrenebilir ve sürece buna bağlı olarak da yönlendirebilirsiniz.

Avrupa Birliği’nin 2013/53/AB sayılı direktifi doğrultusunda tekne ve tekne ekipmanları üreticileri, tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi almalıdır. Bu direktif, ülkemizde  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi, bu yönetmelikte belirtilen tasarım ve üretim gerekliliklerini, ayrıca piyasaya arz koşullarını karşılayan üreticilere verilmektedir. Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi’yle ilgili tüm konuların ele alındığı bu yasal düzenleme, uygunluk değerlendirme prosedürleri; üreticilerin, Bakanlığın ve onaylanmış kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Yönetmeliğin nihai amacı tekne ve tekne ekipmanlarının, sektördeki en son teknolojik yeniliklere adapte olmasını ve tüm teknik, sağlık, güvenlik ve çevre koruma kriterlerini karşılamasını sağlamaktır.


Tekne CE Belgesi Nedir?


Gezi teknelerine ilişkin 2013/53/AB sayılı AB yönetmeliği, teknelerin, kişisel deniz taşıtlarının, tahrik motorlarının ve bileşenlerinin tasarımı ve yapımının yanı sıra ticareti için minimum gereksinimleri belirlemektedir. Yönetmelik, Avrupa´da satışa veya kullanıma uygunlukları garanti edilen, 2,5 m ile 24 m arasındaki gezi tekneleri ve kişisel deniz araçları için minimum güvenlik ve çevre gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Direktif kapsamında, AB pazarına sıfır veya ikinci el olarak ilk kez sunulan herhangi bir tekne, direktifin eklerinde belirtilen temel gerekliliklere uymak zorundadır. Bunlar teknik, güvenlik ve çevresel özellikleri kapsamaktadır.

Yeni direktif, kapsam dışında tutulan ürün yelpazesini kısıtlamıştır. Kano ve kayıkların önceki direktif kapsamında olmamasına rağmen, yalnızca bu yönetmelikte insan gücüyle hareket edenlerin kapsam dışında tutulacağı belirtilmiştir. Benzer şekilde, yalnızca rüzgarla hareket etmek üzere tasarlanmış sörf tahtaları da yönetmelik kapsamında değildir.


Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamı


Aşağıda listelenen ürünler tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi kapsamına girmektedir:

•    Tamamen veya kısmen tamamlanmış gezi tekeneleri ve kişisel deniz taşıtları
•    Ayrı olarak piyasaya arz edilen şu deniz taşıtı bileşenleri;
o    Deniz taşıtı içerisine konumlandırılan kıçtan tahrikli benzinli motorlar ve motor ve benzin tankı aksamını yangından koruyan donanımlar
o    Dümen simitleri, mekanizmaları ve tek donanımları
o    Hazır kaporta ve lumbuzlar
o    Bir deniz taşıtına motor dıştan takılıyorsa motor viteste ilen ilk hareketi engelleyen ekipmanlar
o    Yakıt tankı ve hortumları
•    Deniz taşıtları için tesis edilmiş yeni veya büyük tadilat gerektiren sevk motorları
•    Büyük tadilat gerektiren deniz taşıtları

Gondol, sörf tahtaları, denizaltılar, hava yastıklı tenkeler, ayaklı tekneler; kömür, odun vs ile çalışan deniz taşıtları, kürekli eğitim tekneleri, test amaçlı üretilen tekneler vs yönetmelik kapsamı dışındadır.
Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi için üreticilerin yönetmelikte ve/veya yönetmelikle uyumlaştırılmış standartlarda açıklan şu konulardaki gereklilikleri karşılamak zorundadır:

•    Deniz taşıtı tanıtım plakası ve imalatçı plakası
•    Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye çıkış donanımları
•    Ama kumanda yerinde görüş
•    Kullanıcı el kitabı
•    Yapı
•    Denge ve fribod
•    Yüzebilirlik ve batmazlık
•    Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklar
•    Su alma
•    İmalatçının tavsiye ettiği azami yük
•    Can salı yerleştirilmesi
•    Tekneyi terk
•    Demirleme, plamar ve yedekleme işlemleri
•    Egzoz emisyonu
•    Süreklilik
•    Gürültü emisyonu

 Tekne CE Belgesi Nedir?


Tekne CE Belgesi Nasıl Alınır?


Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi, şu uygunluk değerlendirme prosedürleri ve gereklilikleri kapsamında verilmektedir:

•    Modül PCA: Üretim sonrası değerlendirmesine bağlı eşdeğer uyunluk (Modül PCA)
•    Modül A1’de düzenlenen üretim kontrolü + denetimli üretim testleri kullanıldığı durum için ilave gereklilikler
•    Egzoz ve gürültü emisyonları için üretim uygunluk değerlendirmesi
•    İç üretim kontrolüne (Modül C) dayalı tipe uygunluk kapsamında uygulanacak ilave prosedür
Belge almak isteyen üreticiler, öncelikle ürünleriyle ilgili yönetmelikte belirtilen teknik, sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Bunun için yönetmelikte ve/veya atıfta bulunulan standartlara göre test, analiz, ölçüm, hesaplama vb gibi çalışmalar gerçekleştirmelidir. İçerisinde AB uygunluk beyanı da bulunan bir teknik dosya hazırlanması da gerekmektedir. Teknik dosya içerisinde ayrıca;
•    tipin genel tanımı
•    tasarıma, alt bileşenlere ve montajlara ilişkin çizimler, devreler ve/veya şemalar
•    ilgili ekipmanın veya sistemin nasıl çalıştığını anlatan detaylı açıklamalar
•    test, analiz, ölçüm ve hesaplamalara ilişkin raporlar
•    denge ve yüzebilirliğe ilişkin test raporları
•    egzoz ve gürültü emisyon raporları yer almalıdır.

Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi için gerekli tüm çalışmalar bir onaylanmış kuruluşun gözetiminde yürütülmelidir. Onaylanmış kuruluşlar, yapılan çalışmaların yeterliliğini ve yönetmeliğe uygunluğunu onayladığı takdirde başvuru sahibi üretici tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi alabilmektedir.

Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları CE Belgesi Faydaları

Belge sahibi firmaların elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:
•    AB pazarına ve iç piyasaya CE belgeli ürün sunabilme
•    Ürün güvenliği, sağlamlığı ve çevre uyumluluğu ile ilgili temel konulardaki yasal yaptırımlardan muaf olma
•    Müşteri memnuniyetinde artış ve şikayetlerde azalma
•    Ürün geri çağırmaların azalması
•    Kurumsal itibar ve marka prestijinde artış
•    İhalelerde ayrıcalık edinme ve devlet teşviklerinden daha kolay faydalanabilme

 

Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları CE Belgesi Danışmanlık

 
Aşan Danışmanlık, tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi konusunda profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunarak sektördeki firmaların çok hızlı ve kolay bir şekilde belge almasını sağlamaktadır. Belge almak isteyen firmalar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinin tüm detaylarını öğrenebilir ve kapsamlı bir belgelendirme planı oluşturulmasını talep edebilir. Aşan Danışmanlık, tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi alma sürecinin tüm aşamalarında firmalara destek olmaktadır.

Yönetmeliğin Belge Dâhilinde Kapsamı Nelerdir?


•    Aşağıda belirtilen noktalar belge kapsamında yer almaktadır.
•    Gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları bu kapsama altına alınmaktadır
•    Ayrı bir şekilde piyasada yer edinmiş olan deniz taşıtı bileşenleri
•    Deniz taşıtı olarak konumlandırılan benzinli motorlar ve benzin tankını yenmeden koruyan donanımlar
•    Dümene ait tüm mekanizmalar
•    Hazır kaporta ve buna bağlı olarak yer alan ürünler
•    Motor dıştan takılıyorsa buna bağlı olarak ilk hareketi engellemeye yarayan ekipmanlar
•    Yakıt tankları ve yakıt hortumları
•    Büyük tadilat gerektiren sevk motorları
•    Denizaltılar havalı yastıklı tekneler kürekle eğitim tekneleri test amaçlı üretilen tekneler bu tarz ürünler ise yönetmelik kapsamı dışında yer almaktadır.

Belgeyi Almak Adına Atılacak Bazı Adımlar

•    Bu belgeyi almak için öncelikle değerlendirme prosedürlerine uygulanmalı ve buna bağlı olarak gereklilikleri kapsamında verilmelidir.
•    Belli bir değerlendirme yapılarak uygunluk süreci kontrol edilmektedir.
•    Aynı zamanda bu süreçte egzoz ve gürültü emisyonları gibi birçok süreç değerlendirilmelidir
•    Yukarıda belirten süreçler daha detaylı bir şekilde analiz edilerek buna bağlı olarak belgenin verilip verilmeyeceği tespit edilmektedir.

Siz de bu belgeyi almak istiyorsanız kolay bir şekilde firmamızla iletişime geçerek en kısa sürede sorunsuz bir şekilde belgeyi alabilir ve ayrıca da uluslararası sektörde ticari saygınlığımızı kolay bir şekilde aktarabilirsiniz.

Birçok açıdan yarar sağlaması nedeniyle bu tarz belgeler son dönemlerde her açıdan gerekli bulunmakta birçok deniz taşıtı kullanan kişiler tarafından alınmaktadır.
 

Teknelerde CE Belgelendirmesinin Sağlayacağı Bazı Faydalar


•    Belge hem yurtdışı pazarında hem de yurtiçi pazarında kolay bir şekilde ürünlerinizi satabilme imkânı sunmaktadır.
•    Aynı zamanda ürün güvenliği konusunda çevre uyumluluğu konusunda yasal yaptırımlardan korunmanızı sağlamaktadır.
•    Müşteri memnuniyetleri daha da çok artacak ve buna bağlı oluşabilecek şikayetler büyük oranlar kalacaktır.
•    Kurumsal ve şirket olarak itibarda artış yaşanacaktır.
•    Devlet teşviklerinden daha kolay bir şekilde yayın yararlanabilecek ve bu alanda birçok açıdan profesyonel bir şekilde destek sağlanacaktır. Siz de firmamız ile kısa sürede ve en kolay şekilde tekne CE belgesi alabilir ve belge ile saygınızı arttırarak ticari süreçlerinizi çok kolaylaştırabilirsiniz.

Konu ile alakalı en uygun fiyatları edinmek sizin elinizde, tek yapmanız gereken incelediğiniz web sitesindeki irtibat kanallarının herhangi biri ile bize ulaşmak veya Aşan Danışmanlık firmasına ait sosyal medya hesaplarından biri ile irtibata geçmek olmalıdır, firmamıza en hızlı ulaşabileceğiniz sosyal mecra ise INSTAGRAM hesabıdır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp