Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Tekne CE Belgesi

Avrupa Birliği’nin 2013/53/AB sayılı direktifi doğrultusunda tekne ve tekne ekipmanları üreticileri, tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi almalıdır. Bu direktif, ülkemizde  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi, bu yönetmelikte belirtilen tasarım ve üretim gerekliliklerini, ayrıca piyasaya arz koşullarını karşılayan üreticilere verilmektedir. Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi’yle ilgili tüm konuların ele alındığı bu yasal düzenleme, uygunluk değerlendirme prosedürleri; üreticilerin, Bakanlığın ve onaylanmış kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Yönetmeliğin nihai amacı tekne ve tekne ekipmanlarının, sektördeki en son teknolojik yeniliklere adapte olmasını ve tüm teknik, sağlık, güvenlik ve çevre koruma kriterlerini karşılamasını sağlamaktır.


Tekne CE Belgesi Nedir?


Gezi teknelerine ilişkin 2013/53/AB sayılı AB yönetmeliği, teknelerin, kişisel deniz taşıtlarının, tahrik motorlarının ve bileşenlerinin tasarımı ve yapımının yanı sıra ticareti için minimum gereksinimleri belirlemektedir. Yönetmelik, Avrupa´da satışa veya kullanıma uygunlukları garanti edilen, 2,5 m ile 24 m arasındaki gezi tekneleri ve kişisel deniz araçları için minimum güvenlik ve çevre gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Direktif kapsamında, AB pazarına sıfır veya ikinci el olarak ilk kez sunulan herhangi bir tekne, direktifin eklerinde belirtilen temel gerekliliklere uymak zorundadır. Bunlar teknik, güvenlik ve çevresel özellikleri kapsamaktadır.
Yeni direktif, kapsam dışında tutulan ürün yelpazesini kısıtlamıştır. Kano ve kayıkların önceki direktif kapsamında olmamasına rağmen, yalnızca bu yönetmelikte insan gücüyle hareket edenlerin kapsam dışında tutulacağı belirtilmiştir. Benzer şekilde, yalnızca rüzgarla hareket etmek üzere tasarlanmış sörf tahtaları da yönetmelik kapsamında değildir.


Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamı


Aşağıda listelenen ürünler tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi kapsamına girmektedir:
•    Tamamen veya kısmen tamamlanmış gezi tekeneleri ve kişisel deniz taşıtları
•    Ayrı olarak piyasaya arz edilen şu deniz taşıtı bileşenleri;
o    Deniz taşıtı içerisine konumlandırılan kıçtan tahrikli benzinli motorlar ve motor ve benzin tankı aksamını yangından koruyan donanımlar
o    Dümen simitleri, mekanizmaları ve tek donanımları
o    Hazır kaporta ve lumbuzlar
o    Bir deniz taşıtına motor dıştan takılıyorsa motor viteste ilen ilk hareketi engelleyen ekipmanlar
o    Yakıt tankı ve hortumları
•    Deniz taşıtları için tesis edilmiş yeni veya büyük tadilat gerektiren sevk motorları
•    Büyük tadilat gerektiren deniz taşıtları
Gondol, sörf tahtaları, denizaltılar, hava yastıklı tenkeler, ayaklı tekneler; kömür, odun vs ile çalışan deniz taşıtları, kürekli eğitim tekneleri, test amaçlı üretilen tekneler vs yönetmelik kapsamı dışındadır.
Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi için üreticilerin yönetmelikte ve/veya yönetmelikle uyumlaştırılmış standartlarda açıklan şu konulardaki gereklilikleri karşılamak zorundadır:
•    Deniz taşıtı tanıtım plakası ve imalatçı plakası
•    Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye çıkış donanımları
•    Ama kumanda yerinde görüş
•    Kullanıcı el kitabı
•    Yapı
•    Denge ve fribod
•    Yüzebilirlik ve batmazlık
•    Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklar
•    Su alma
•    İmalatçının tavsiye ettiği azami yük
•    Can salı yerleştirilmesi
•    Tekneyi terk
•    Demirleme, plamar ve yedekleme işlemleri
•    Egzoz emisyonu
•    Süreklilik
•    Gürültü emisyonu


Tekne CE Belgesi Nasıl Alınır?


Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi, şu uygunluk değerlendirme prosedürleri ve gereklilikleri kapsamında verilmektedir:
•    Modül PCA: Üretim sonrası değerlendirmesine bağlı eşdeğer uyunluk (Modül PCA)
•    Modül A1’de düzenlenen üretim kontrolü + denetimli üretim testleri kullanıldığı durum için ilave gereklilikler
•    Egzoz ve gürültü emisyonları için üretim uygunluk değerlendirmesi
•    İç üretim kontrolüne (Modül C) dayalı tipe uygunluk kapsamında uygulanacak ilave prosedür
Belge almak isteyen üreticiler, öncelikle ürünleriyle ilgili yönetmelikte belirtilen teknik, sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Bunun için yönetmelikte ve/veya atıfta bulunulan standartlara göre test, analiz, ölçüm, hesaplama vb gibi çalışmalar gerçekleştirmelidir. İçerisinde AB uygunluk beyanı da bulunan bir teknik dosya hazırlanması da gerekmektedir. Teknik dosya içerisinde ayrıca;
•    tipin genel tanımı
•    tasarıma, alt bileşenlere ve montajlara ilişkin çizimler, devreler ve/veya şemalar
•    ilgili ekipmanın veya sistemin nasıl çalıştığını anlatan detaylı açıklamalar
•    test, analiz, ölçüm ve hesaplamalara ilişkin raporlar
•    denge ve yüzebilirliğe ilişkin test raporları
•    egzoz ve gürültü emisyon raporları yer almalıdır.
Tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi için gerekli tüm çalışmalar bir onaylanmış kuruluşun gözetiminde yürütülmelidir. Onaylanmış kuruluşlar, yapılan çalışmaların yeterliliğini ve yönetmeliğe uygunluğunu onayladığı takdirde başvuru sahibi üretici tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi alabilmektedir.
Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları CE Belgesi Faydaları
Belge sahibi firmaların elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:
•    AB pazarına ve iç piyasaya CE belgeli ürün sunabilme
•    Ürün güvenliği, sağlamlığı ve çevre uyumluluğu ile ilgili temel konulardaki yasal yaptırımlardan muaf olma
•    Müşteri memnuniyetinde artış ve şikayetlerde azalma
•    Ürün geri çağırmaların azalması
•    Kurumsal itibar ve marka prestijinde artış
•    İhalelerde ayrıcalık edinme ve devlet teşviklerinden daha kolay faydalanabilme


Tekneler ve Kişisel Deniz Taşıtları CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi konusunda profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunarak sektördeki firmaların çok hızlı ve kolay bir şekilde belge almasını sağlamaktadır. Belge almak isteyen firmalar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinin tüm detaylarını öğrenebilir ve kapsamlı bir belgelendirme planı oluşturulmasını talep edebilir. Aşan Danışmanlık, tekneler ve kişisel deniz taşıtları CE Belgesi alma sürecinin tüm aşamalarında firmalara destek olmaktadır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?