Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi, Avrupa Birliği pazarında satılan ya da kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunu gösteren belgedir.  Bu belge, sayesinde taşınabilir basınçlı ekipmanların AB mevzuatına uygun olduğunu gösterir. Taşınabilir basınçlı ekipmanlar birçok ürünü içerisinde barındırır. Basınçlı ekipman belgesi almak için ürünlerin belirli testlere tabi tutulması gerekir. Testleri başarılı bir şekilde geçen ürünler satışa hazır hale gelir. Basınçlı ekipman belgesi, üretici ya da ithalatçının ürünün AB direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Belge ile beraber ürünün güvenlik açısından uygun olduğunu gösterirsiniz. Firmamız kamu ve özel kuruluşlara uluslararası standartlara uygun hizmet belgelendirme desteği sunar. Basınçlı ekipman belgesi için sizlere yardımcı olabiliriz.

Aşan Danışmanlık firmamız ile Türkiye’deki tüm üreticilere en uygun hizmetleri, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunma gayretindeyiz. İncelediğiniz web sitemizde yer alan numaramızdan bize ulaşabilir ve anında hizmet alabilirsiniz.

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Hakkında

Basınçlı ekipman belgesi ürünlerin AB pazarına sunulmadan önce alınması gerekir. Belge ürünün belirlenen standartlarda ürettiğini ve muayene ettirdiğini gösterir. AB üyesi ülkelerde, bu belgeye sahip olmayan ürünler satılamaz. Basınçlı ekipman belgesi, üretici ya da ithalatçılara birçok avantaj sunar. Belgelendirme hizmeti sunan firmamız gereken desteği buradan ulaştırıyor. Temel amacımız, uluslararası tanınabilir belgelendirme, muayene ve eğitim hizmetlerini verebilmektedir. Bu hedef doğrultusunda, hizmet kalitemizi her geçen gün geliştirerek hareket ediyoruz.

Merak ettiğiniz hususlar için Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerine sitede bulunan numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızdan da ayrıca bize yazarsanız uzman müşteri temsilcilerimiz sorularınızı yanıtlayacaktır.

Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi ile ilgili tüm süreçlerin ve gerekliliklerin dayanağı 2010/35/AB sayılı Avrupa Birliği direktifidir. Bu direktif, 31 Aralık 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 28514 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile ülkemizde de kabul edilmiştir. Söz konusu yönetmelik, bu ekipmanların daha güvenli kullanımını ve piyasada serbest bir şekilde dolaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, üretici, ithalatçı, yetkili temsilci, distribütör, onaylanmış kuruluş vs gibi tüm tarafların sorumluluklarını açıklamaktadır. Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi ile ilgili süreçler ile standart CE belgelendirme prosedürleri arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. Bu yönetmeliğin kapsamına giren ürünlerden üreten ve yönetmelikte açıklanan gereklilikleri karşılayan firmalar, ürünleri için taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi yerine bu uygunluğun beyanı olan epsilon işareti veya Pi işareti iliştirmektedir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Nedir?

Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi’ne ilişkin konuların ele alındığı yönetmeliği (TPED | Transportable Pressure Equipment Directive) daha iyi anlayabilmek için ADR, RID ve ADN gibi düzenlemelerini de bilmemiz gerekmektedir. ADR, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı ifade etmektedir. RID ise bu malların demiryolları ile uluslararası taşımacılığına ilişkin düzenlemeleri açıklamaktadır. ADN de aynı ürünler için iç su yollarında yapılan taşımacılık faaliyetleriyle ilgili kural ve esasları belirtmektedir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipman Yönetmeliği, karayolu, demiryolu ve su yoluyla taşınabilen basınçlı ekipmanların devreye alınması ve sertifikalandırılması için izlenecek kural ve prosedürleri belirlemektedir. Bu tür tüm ekipmanlar, Avrupa Birliği içinde devreye alma ve pazarlama için zorunlu olan π (pi) simgesiyle (genellikle taşınabilir basınlı ekipman CE Belgesi olarak ifade edilmektedir) gösterilen özel bir işarete sahip olmalıdır.

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Kapsamı

Yönetmelikte bahsedilen ekipmanların belgelendirme / işaretleme kapsamına dahil olabilmesi için ADR’de detayları açıklanan  belirli sınıf 2 gazların (basınç altında sıkıştırılan, sıvılaştırılan veya çözünen gazlar) kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işaretinin genellikle aşağıdaki ürünler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz:

•    Tüm basınçlı kapları, bu kapların vanaları ve uygun olduğunda diğer aksesuarları
•    Tanklar, tanker araç ve vagonları, çok bölmeli gaz konteynerleri, vanaları ve uygun olduğunda diğer aksesuarları
•    Bazı gaz kartuşları

ADR/RID´de yer alan Avrupa standartları, belirli ekipman için ADR/RID´nin gerekliliklerini şart koşmakta ve böylece belgelendirme süreçlerinin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu standartlara ilişkin daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi için kritik önemi haiz olan ADR şu konuları içermekte ve kapsamı itibariyle TPED ile beraber değerlendirilmesi gerekmektedir.

1.    Genel hükümler
2.    Sınıflandırma: Tehlikeli mallar sınıfı (ADR sınıfları)
3.    Sınırlı miktarlarda paketlenmiş tehlikeli malların taşınmasına ilişkin tehlikeli mallar, özel hükümler ve muafiyetler listesi
4.    Ambalajların ve tankların kullanımına ilişkin hükümler
5.    Sevkiyat için hükümler
6.    Ambalajların ve tankların yapımı ve test edilmesi
7.    Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili hükümler
8.    Araç ekibi, ekipman, araçların çalıştırılması ve belgeler için gereklilikler
9.    Araçların yapımı ve onayı için gereklilikler

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Nasıl Alınır?

Taşınabilir basınçlı ekipmanların piyasaya sunulabilmesi için bir onaylanmış kuruluşun, ürünün tasarım uygunluğunu - ADR/RID gereklilikleri uygun olarak - ve üretim aşamalarını değerlendirmesi zorunludur. Ayrıca, kullanımda olan taşınabilir basınçlı ekipmaların, ADR/RID´de belirlenen sıklıkta periyodik kontrollerden geçmesi; onaylanmış kuruluşların bu faaliyetlerin uygunluğunu da yine TPED uyarınca değerlendirmesini gerekmektedir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi

Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işareti alacak ürünlerin hangilerinin bir onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi gerektiği TPED içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır. Ekipman tipine bağlı olarak belirli uygunluk değerlendirme prosedürleri mevcuttur. Bu prosedürler de ADR´deki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Ürünleri için taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işareti almak isteyen firmaların onaylanmış kuruluş ile beraber gerçekleştirmesi gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

•    Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işareti için başvuruda bulunma
•    Tip incelemesi
•    Kalite sistem onayı
•    Ürün muayenesi ve testi
•    Teknik dosya ve AB uygunluk beyanı hazırlama
•    Kullanımda olan ürünler için periyodik ve ara muayene
•    Harici kontroller
•    Uygunluğun yeniden değerlendirmesi

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Faydaları


Belge sahibi üreticilerin, belgeli ürünleri kullananan tüketicilerin ve diğer paydaşların elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

•    Taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işareti, ticari engelleri kaldırarak ve ürünlerin serbest dolaşımına imkan tanıyarak üreticilerin Avrupa pazarına erişime izin verir.
•    Pi işareti de CE işareti gibi diğer küresel pazarlarda tanınmaktadır.
•    Pi işareti, piyasada bulunan ekipmanlarda basınçla ilgili riskleri ortadan kaldırdığı veya azalttığı için tüketici için bir koruma garantisi niteliğindedir.
•    Pi işareti bulunan ürünleri üreten firmalar devlet teşviklerinden daha hızlı ve kolay faydalanabilmektedir.
•    Bu firmalara ihalelerde öncelik tanınabilmektedir.
•    Tüm CE belgelerinde olduğu gibi taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işareti her firma için kurumsal itibar sağlamaktadır.
 

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi Danışmanlık


CE Belgesi almak
isteyen tüm firmalar, çalışmalarını hızlı, kolay ve daha düşük maliyetlerle tamamlamak istiyorlarsa mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Aşan Danışmanlık da firmaların taşınabilir basınçlı ekipman CE Belgesi / Pi işareti gibi süreçlerine destek olmakta ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Pi işaretine ilişkin tüm teknik ve idari konularla ilgili Aşan Danışmanlık ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesini Kim Verir?

Basınçlı ekipman belgesi, bir uygunluk değerlendirme süreci sonucunda üreticilere sunulur. Belgenin verilmesi için;

•    Üretici ya da ithalatçı, ilgili AB direktiflerine uyum göstermek için ürünü gerekli testlere sokar.
•    Uygunluk değerlendirme süreci başlatılır.
•    Gerekli testler tamamlandıktan sonra, uygunluk değerlendirme kuruluşu rapor hazırlar.
•    Uygunluk değerlendirme raporu ve diğer gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılır.

Başvurular sonrasında gerekli denetlemeler yapılır. Başvuru uygun bulunduğunda, Basınçlı ekipman belgesi verilir. Basınçlı ekipman belgesi verme yetkisi olan kuruluşlar özel firmalardır. Bu kuruluşlar, AB direktiflerine uygunluk değerlendirmelerini yapabilme yetkisini elinde bulundurur. Üretici veya ithalatçılar, bu belgeyi almak için yetkili bir kuruluşla iletişime geçerek süreci başlatmalıdır. Kurumsal yapımız ve uluslararası düzeyde güvenilir akreditasyon desteğimizle sizlere yardımcı olabiliriz. Ülkemize değer katabilecek uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Uzun zamandır yana saygın ve donanımlı ekiplerimizle sizleri bekliyoruz.

En iyi teklifleri öğrenmek istediğinizde Aşan Danışmanlık firmasına erişmeniz oldukça kolay, gerek whatsapp hattından gerekse canlı destek üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Profesyonel Belgelendirme Firması


Firmamız belgelendirme alanında sektöre liderlik etmeye devam ediyoruz. Belgelendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle beraber sektöre profesyonel çözümler sunuyoruz. Firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak kaliteli hizmetler sunma için çalışmalara başlayan firmamız uzman ekibiyle birlikte işbirlikleri kurmayı sürdürüyor.

Firmamız eğitim, danışmanlık, test ve belgelendirme alanında faaliyet gösteriyor. Öncelikli hedeflerimiz arasında eğitim ve danışmanlık sektöründe başarıyla hareket etmektir. Müşterilerinin taleplerini ön planda tutan firmamız, kaliteden ödün vermeden hareket ediyor. Firmamız danışmanlık, belgelendirme ve eğitim konularında deneyimiyle öne çıkıyor. Taşınabilir Basınçlı Ekipman CE Belgesi konusunda merak ettiklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Uzmanlarımızla sizlere en iyi belgelendirme çözümlerini sunuyoruz.

Türkiye’nin önde gelen CE SERTİFİKASI uzmanları ile yola çıkın, Aşan Danışmanlık sizlere bölgede en iyi hizmetleri sunacak ve en uygun fiyatlar ile hizmet verecektir. Detaylar için web sitemizdeki numaralarımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp