Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

SVHC Testi ve Belgelendirmesi

SVHC Testi ve Belgelendirmesi
 


SVHC, İngilizce “Substance of Very High Concern” teriminin kısaltmasıdır ve Yüksek Risk Taşıyan Maddeler anlamına gelmektedir. Çeşitli ürün ve materyallerin içeriklerinde bulunabilen SVHC maddelerinin, REACH direktifine göre, kullanımlarına getirilecek kısıtlama ve izinlerle kontrol altında tutulmaları gerekmektedir. Bu kısıtlama ve kontrol altına alma uygulamalarının temel amacı, ürünlerin içeriklerinde yer alan, çevre ve insan sağlığı için yüksek risk taşıyan maddelerdir.
Yüksek Risk Taşıyan Maddelerin bulunabilecekleri ürün grupları ve materyaller şunlardır:

•    Boya ve Mürekkepler
•    Tutkallar
•    Oyuncaklar
•    Mobilya ürünleri
•    Tekstil ürünleri
•    Elektrikli ürünler ve elektronik cihazlar
•    Deri ürünleri
•    Plastik işleme ürünleri
•    Kozmetik ürünleri
•    Gıda ürünleri
•    Petrol işleme ürünleri

Yüksek Risk Taşıyan Maddeler olarak bilinen SVHC, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri dokunabilecek şu özellik ve içeriklere sahip olabilir:

•    Kansere sebep olan kanserojen
•    Genetik değişime sebep olan mutajenik
•    Üreme için zararlı toksik
•    Çevrede uzun süre kalabilen bozulmaya dayanıklı
•    Hayvanlarda biyolojik birikmeye sebep olan biyoakümülatif
•    Endokrin engelleyici

Avrupa Birliği (AB)’nin uyguladığı REACH politikası kapsamında bir ürünün tedarik zincirinin tamamında yer alan paydaşların SVHC gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. REACH politikası, kimyasalların yönetimi konusunda AB tarafından uygulanan bir politikadır. REACH, İngilizcesi “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” olan terimin kısa adıdır. Türkçesi, “Kimyasalların Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması” anlamına gelmektedir. Ürünlerin ne tür kimyasallar içerdiğinin kayıt altına alınmasını, kimyasal içeriklere dair bilgilerin ambalajlarda gösterilmesini gerekli kılar. İnsan sağlığına zararlı kimyasalların gıda ürünlerinde kullanılmasının önüne geçer.


REACH SVHC Yükümlülükleri


Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren eşya tedarikçileri, ürünlerinin içeriğinde %0,1 (w/w)’den fazla SVHC (yüksek risk taşıyan madde) bulunuyorsa, bu SVHC bilgisini tedarik zincirinin tüm aşamalarında bildirmekle mükelleftir.
Bir yıl içerisinde üretilen, ihraç veya ithal edilen tüm ürünlerdeki toplam SVHC miktarı bir tondan fazla ise ilgililerin ayrıca ECHA (European Chemicals Agency /Avrupa Kimyasallar Ajansı)’ya bildirim yapmaları gerekmektedir.
Üreticiler REACH İzne Tabi Maddeler listesini de düzenli olarak kontrol etmelidir. Zira kullanımı izne tabi olan maddelerin sayısı yıldan yıla artış göstermekte ve yeni güncellemelerle listeye yeni materyaller eklenmektedir.
Tüketiciler için karışım hazırlayan tedarikçiler, hazırladıkları karışımlardaki SVHC oranının %0,1 (w/w) ve üzerinde olması durumunda sorumluluk altına girebilir. Bu takdirde tedarikçiler talep halinde dağıtıcı ve alt kullanıcılara “güvenlik bilgi formu” sağlamakla yükümlüdür.


SVHC Testi Nedir?


Ürünlerde yüksek risk taşıyan madde bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa, bunun oran ve miktarını tespit etmek amacıyla yapılan işleme SVHC Testi denilmektedir. Bu test, işletmelerin REACH yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. SVHC testleri, şu şekilde bir tarama sürecinden ibarettir:

•    Test işlemleri ürün yüzeyinde yapılabilmektedir. Dolayısıyla ürün bütünlüğü bozulmamaktadır.
•    Ürünün içeriğinde ürün ağırlığının %0,1 (w/w)’ini aşan SVHC (yüksek risk taşıyan maddeler) bulunup bulunmadığına bakılmaktadır.
•    Ürünlerde SVHC mevcutsa, hangi malzeme veya bileşende bulunduğu ve ne tür bir SVHC olduğu tespit edilir ve bir tanımlama yapılır.
•    SVHC oranı yüksek çıkan ürünün imalatında değişikliğe gidilebileceği gibi ürün hakkında bir “REACH açıklama belgesi” oluşturulabilir.
Üretici ve tedarikçilerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda SVHC test türleri değişiklik gösterebilmektedir. Buna göre:
•    Aday listesinde yer alan ürünler için tam test ve ürün riski bazında görüntüleme testleri,
•    REACH izne tabi listesindeki SVHC materyaller için yapılan testler
•    Aday listesinde yer almasa da mevzuata uygun olmayan SVHC materyalleri barındırdığı için yapılan testler


SVHC Belgelendirmesi


SVHC testleri neticesinde REACH İzne Tabi Maddeler listesinde yer alan maddelerden biri olduğu ortaya çıkan bir ürünün AB ülkelerinde dolaşımı izne bağlıdır. Dolayısıyla bu ürünün imalat, ihracat ve ithalatı için ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı)’nın izni gerekecektir. Sonuç olarak; SVHC (yüksek risk taşıyan maddeler) listesinde yer alan ve SVHC Belgesi sahibi olan ürünlerin tüketiciye sunulabilmesi için yukarıda ifade edilen ECHA iznine ihtiyaç vardır. Bir ürünün SVHC belgesine sahip olması, o ürünün AB ülkelerinde izinsiz dolaşıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp