Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi

Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi


Spor kıyafetleri ve spor malzemeleri CE Belgesi kullanımının doğrudan zorunlu olmadığı ürün grupları arasındadır. Günümüzde birçok ürün için CE Belgesi gerekli olsa da bazı ürünler için çıkarılmış spesifik bir yönetmelik bulunmamaktadır. Spor kıyafetleri ve malzemeleri CE Belgesi almak isteyen üreticiler, ürünlerinin doğrudan sportif yönlerini değil, dayanıklılığını, içeriğini, elektrikli bir ürünse elektromanyetik uyumluluğunu, sağlık ve güvenlik açısından bir sorun teşkil etmediğini vs doğrulayabilir ve sertifikalandırabilir. Spor kıyafetleri ve malzemeleri CE Belgesi için herhangi bir düzenleme olmasa da bu ürün grupları için birçok TS, EN ve ISO standardı mevcuttur. Üreticiler, piyasaya insan sağlığı ve güvenliği ve çevre için olumsuz bir etki oluşturmayacak ürünler sunmak istiyorsa tasarım, üretim, test ve dağıtım gibi süreçlerde bu standardın gerekliliklerini göz önünde bulundurmalıdır.


Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi Nedir?


Spor kıyafetleri ve spor malzemeleri kategorisi çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Bu alanda, farklı spor dallarında kullanılan giysiler, koruyucu donanımlar, elektrikli ve elektriksiz fitness ekipmanları ve daha birçok kategoride ürün mevcuttur. Bu ürünlerin tamamını içine alan bir düzenleme, yönetmelik veya mevzuat hazırlanması çok zordur. Fakat her bir spor malzemesinin sahip olduğu spesifik özellik ve / veya kullanım amacıyla ilgili belirli direktiflerinin olduğunu söylemek mümkündür.
Örneğin, boks, kickboks, eskrim vb gibi sporlarda kullanılan koruyucu giysiler veya ekipmanlar, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği’nin ((AB) 2016/425 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü) içerisinde değerlendirilebilir. Aynı şekilde, elektrikle çalışan fitness ekipmanları (koşu bandı gibi) ile ilgili CE belgelendirme süreçleri Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) çerçevesinde ele alınabilir. Elektrikli spor malzemeleri ve ekipmanları için Alçak Gerilim Direktifi (LVD) ve Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS) yönetmelikleri de ürün güvenliği için birçok gereksinimi ortaya koymaktadır.
Diğer birçok sor kıyafeti ve malzemesi CE Belgesi süreçlerinde Genel Ürün Güvenliğine İlişkin 2001/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’nin gereklilikleri dikkate alınabilmektedir. Bu yönetmeliğe göre üreticiler veya ithalatçı firmalar potansiyel tehlike tanımlaması, potansiyel zarar, zararın şiddeti, zarar olasılığı, risk seviyesi ve riske karşı eylem gibi konuları kapsayan bir risk analizi ve testleri yapmak zorundadır. Birçok spor malzemesi ve fitness ekipmanı için bu çalışma zorunlu olmasa da çok sayıda firmanın ürün güvenliğini sağlamak için bu testleri yaptırdığını görmekteyiz.
Spor kıyafetleri ve malzemeleri CE Belgesi alma süreçlerinde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir diğer düzenleme de Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) yönetmeliğidir. Kadmiyum, arsenik bileşikleri, benzen, krizen, formaldehit gibi kısıtlanmış kimyasal maddelerden aşırı miktarda içeren ürünler REACH´i ihlal etmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından yasaklanma riski taşımaktadır. Spor giyim ithalatçıları, AB´ye ithalat yapmadan önce ürünlerinin REACH´e uygun olduğundan emin olmalıdır.
Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi süreçlerinde değerlendirilebilecek bir diğer düzenleme de Makine Direktifi’dir. Özellikle fitness salonlarında kullanılan koşu bandı gibi makinalar için bu yönetmeliğin gereklilikleri ve atıfta bulunan standartlar büyük önem arz etmektedir.
Ürünlerinin hangi yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öğrenmek isteyen firmalar Aşan Danışmanlık’tan bilgi alabilirler.


Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi Standartları


Spor kıyafeti ve spor malzemesi için CE Belgesi almak isteyen firmaların dikkate alması gereken çok sayıda standart mevcuttur. Bu noktada üreticilerin, ürünlerinin hangi özelliğini doğrulamak ve belgelendirmek istediği çok önemlidir. Zira, alınacak belge ürünün o özelliğiyle ilgili gereksinimleri karşıladığını göstermektedir.
Spor kıyafetleri ve malzemeleri çok geniş bir ürün kategorisi olduğundan burada her bir ürün alt ürün grubu için yayınlanan standartları belirtmek mümkün değildir. Fakat test, doğrulama ve belgelendirme süreçlerinde en fazla dikkate alınan standartlar şunlardır:


- EN 13277 - Dövüş sanatları için koruyucu ekipman
- EN 14120 - Koruyucu giysi - Tekerlekli spor ekipmanı kullanıcıları için bilek, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları
- EN 15613 - Salon sporları için diz ve dirsek koruyucuları
- TS EN 1516 - Spor alanı yüzeyleri - İz oluşmasına karşı direncin tayini
- TS EN 12503 - Spor minderleri
- EN 957: Sabit antrenman ekipmanları için güvenlik gereksinimlerini ve deney yöntemlerini kapsamaktadır. Kuvvet antrenmanı ekipmanları, pedal krank eğitim ekipmanı, koşu bandı, kürek makineleri, eliptik bisikletler, serbest tekerlek mekanizması olmayan sabit bisikletler vb gibi ekipmanlar bu standart kapsamında farklı bölümlerde ele alınmıştır.
- CEN ISO / TR 20183 - Spor ve diğer eğlence tesisleri ve ekipmanları
- CEN TC 136 - Spor ve eğlence tesisleri


Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belgesi Danışmanlık


Spor kıyafeti, malzemesi ve ekipmanı üreten firmalar CE belgelendirme, doğrulama ve test gibi süreçlerde mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Aşan Danışmanlık, her konuda olduğu gibi spor kıyafetleri ve malzemeleri CE Belgesi alma süreçlerinde de firmalara yardımcı olmaktadır. Belgelendirme kapsamının belirlenmesi, standartların çıkarılması, teknik dosya hazırlığı, onaylanmış kuruluşlara başvuru ve belgelendirme sürecinin takibi konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.
 

 

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri CE Belge Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?