Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerle İlgili Yönetmelik (2014/28/AB)

Kişiler, şirketler ve de firmalar tarafından piyasaya sunulan sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerle ilgili yönetmelik bulunur. Bunun rahat şekilde kişilere zarar vermemesini ispatlamak ve de topluma ulaştırmak için uygunluğunun ve yönetmelik koşullarının bilinmesinde fayda vardır. Firmamız tarafından kişilere bu konuda tüm gerekli ve doğru olan içerikler açıklanarak belgenin verilmesi sağlanır.
Gerekli olan tüm emniyet ve güvenlik koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik tespit, belgelendirme, etiketleme, piyasaya arz ve denetim gibi konular tam olarak bu yönetmelik ve verilen belge içerisindeki aşamaları yansıtır. Uyum süreci, değerlendirme aşamaları ve sonuç gibi konulara bağlı kalınarak kişilerin uygun görülmesiyle belgenin verilmesi söz konusudur. bu yüzden kişilerin patlayıcıları kolaylıkla ve sorunsuz olarak sunabilmesi adına belgeye ihtiyaç vardır.

Firmamız tarafından kişiler için sağlanmakta olan bu belge için tüm detaylar, koşullar ve yönetmeliğe bağlı olarak hareket edilir. Daha sonrasında da hak eden ve tüm şartları taşımakta olan firma, şirket ve işletmelere belge takdim edilir. Patlayıcıların insan sağlığına ve de çevreye olan zararının ciddi neticelerinin önlenmesi adına bu belge alınmalıdır. Belgeyi almak için de firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Sizlerde uygun bir teklif almak isterseniz Aşan Danışmanlık firmamıza sitemizde yer alan numaramızdan ulaşabilir veya kurumsal INSTAGRAM hesabımızdan anında DM yolu ile müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz.
 

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerle İlgili Yönetmelik Nedir?


Sivil kullanım amaçlı olan patlayıcıların çevreye ve kişilere zarar vermesini engellemek ve en ufak şekilde sorun yaşanmamasını sağlamak üzere yönetmeliğin bilinmesi gerekir. bu yönetmelik tam olarak kişilerin korunması ve çevrenin de olası tehlikelerden soyutlanması görevini görür. Hem daha iyi şekilde ortamda bulunmak hem de erişim sağlanacak olan ürünlerin durumunu bilmek hemen her durum için gereklidir.

Firmamız tarafından kişilere, firmalara ve işletmelere sunulmakta olan bu yönetmelik ve belge ile kişilerin ürünlerine ve firmalarına olan güvenin artırılması sağlanır. Bu sayede kişilerin sorun yaşamadan ürünlerini bulundurması ve kişilerin de emniyetinin sağlanması ile irtibatının artırılması sağlanmaktadır. Belgenin alınması kişilerin daha fazla saygınlık sağlamasına ve hemen herkes tarafından güvenilir bir alan oluşturulmasına olanak tanır.

Yönetmeliğe en uygun şekilde belgenin alınması ve koşulların da belirlenmesi firmamız tarafından kişilere yardımcı olunarak iletilir. Gelecekte de sorun yaşanmaması ve kişilerin tehlikeye girmemesi adına bu belgeye ihtiyaç duyulur. Belgeyi alarak daha rahat ve elverişli ortamlarda bu maddeler ve ürünler bulundurulur. İnsanların çok ciddi şekilde sorun yaşamaması ve kimseyi tehlikeye atmaması adına yapılan işin geçerliliğinin ve uygunluğunun belge ile ispatlanmasında fayda vardır.

Aşan Danışmanlığın bu alandaki tecrübesi sektör tarafından bilinmekte ve bir çok kurumun önemli belgelendirme süreçlerinde firmamızı tercih ettiği görülmektedir.

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerle İlgili Yönetmelik

Her türlü şekilde kişilerin belge almasını sağlamak noktasında uzman ve profesyonel şekilde hizmet verilir. Verilmekte olan hu hizmet kapsamında insanlara yardımcı olunarak belgenin alınması da oldukça pratik yollarla sağlanır. Belge almak ve bulundurmak için firmamızı tercih edebilirsiniz.

2014/28/AB sayılı yönetmelik, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin piyasaya arzına ilişkin kuralları açıklamaktadır. Bu bağlamda, bu maddelerle ilgili belgelendirme, etiketleme, gerekli emniyet koşullarının tespiti, piyasaya arz ve piyasa gözetimi ve denetimi gibi konular yönetmelikte ele alınmaktadır. Avrupa Birliği yayınladığı 2014/28/EU sayılı yönetmelik ülkemizde de Avrupa mevzuatlarına uyum süreci kapsamında kabul edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 Ağustos 2017 tarihinde çıkarılan 30159 sayılı Resmi Gazete’de bir yönetmelik yayınlamıştır. “Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile kapsama giren maddelerin üreticileri için birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

 

Sivil kullanım amaçlı patlayıcılara ilişkin 2014/28/AB sayılı yönetmelik şartlarını yerine getiren üreticiler CE Belgesi alabilmektedir. Sivil patlayıcı ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulması için gereken şartlar diğer CE belgelendirme prosedürleriyle benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda, onaylanmış kuruluşa başvuru yapma, teknik dosya hazırlama, ürün gerekliliklerinin doğrulanması, üretim ve tesis denetimi vb gibi süreçlerin işletilmesi gerekmektedir. CE belgelendirme adımlarını başarıyla tamamlayan firmalar sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler CE Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

2014/28/EU Sayılı Yönetmelik Kapsamı

Yönetmeliğin kapsamına giren temel maddeler sivil kullanım amaçlı patlayıcılardır. Ulusal mevzuatlar doğrultusunda asker, polis, jandarma vb gibi kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan patlayıcı maddeler yönetmeliğin kapsamında değildir. Ayrıca, 2013/29/AB sayılı yönetmelik kapsamında ele alınan piroteknik maddeler de 2014/28/AB sayılı yönetmeliğinin kapsamı dışındadır. Bu yönetmelik mühimmatları da kapsamamaktadır.

2014/28/EU sayılı yönetmelik, piroteknik veya mühimmat olmak üzere Birleşmiş Milletler tavsiye kararları çerçevesinde göz önünde bulundurulması gereken maddelerin listesini de yayınlamıştır. Bu maddelerden bazıları şunlardır: Yangın çıkarıcı mühimmatlar, sis mühimmatı, göz yaşartıcı mühimmat, bombalar, foto flaş, fitil, ateşleyici, bazı fişekler ve aydınlatma ekipmanları, tüp kapsüller, havai fişekler, patlayıcılı ve boşalan şarjlı mermiler vs. Bu ekipmanlarla ilgili sınıflandırmalar, kısıtlamalar ve gerekli tanımlamalar yönetmelikte detaylı olarak açıklanmaktadır. Sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde üreten ve CE Belgesi almak isteyen üreticiler, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek kapsam hakkında detaylı bilgi alabilir.

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler CE Belgesi

CE Belgesi, bir ürünle ilgili yönetmeliklerde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını belirten bir belgedir. Ürüne özel çıkarılan yönetmeliklerde her bir ürün grubu için birtakım özel gereksinimler de olabilir. Üreticiler bu gerekliliklerin tamamını çeşitli test, analiz, hesaplama, yerinde denetim vb gibi çalışmalarla doğrulamak zorundadır. 2014/28/EU sayılı sivil kullanım amacıyla üretilen patlayıcı maddelere ilişkin CE belgelendirme ve işaretleme süreci de bu şekildedir. Üreticiler, yönetmelikte açıklana uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre ürünlerinin tasarım, üretim ve piyasaya arzının yönetmeliğe uygun olduğunu göstermelidir. Bu sayede ürünlerine CE işareti / etiketi iliştirebilir, Avrupa pazarında serbestçe dolaşmasını sağlayabilir. 2014/28/AB sayılı yönetmelik ülkemizde de uyumlaştırıldığından firmalar iç piyasaya gereklilikleri bağlamında da bu çalışmaları yapmalıdır.

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Belgesi için öncelikle yönetmelikte belirtilen genel ve ürüne özgü gereklilikler doğru bir şekilde belirlenmelidir. Bunun yanında varsa EN / ISO standartlarının şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Akabinde, ürünün sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ilişkin yönetmelikte yer alan uygunluk değerlendirme prosedürlerinden hangisi kapsamında belgelendirileceğine karar verilmelidir. Yönetmelikteki prosedürler şunlardır:

Ø  Modül B: AB tip değerlendirme

Ø  Modül C2: İç imalat kontrolleri kapsamında tipe dayalı uygunluk ve rastgele arlıklarda, gözetim eşliğinde ürün kontrolleri

Ø  Modül D: İmalat süreçlerinde kalite güvencesinin sağlanması amacıyla tipe dayalı uygunluk belirleme

Ø  Modül E: Ürün kalite güvencesiyle tipe dayalı uygunluk

Ø  Modül F: Ürün doğrulamasına dayanan uygunluk

Ø  Modül G: Birim doğrulamasına dayalı uygunluk modülü

Her bir modül kapsamında yapılacak çalışmalar farklılık gösterebilmektedir. Üreticilerin bir danışmanlık firmasıyla iletişime geçerek belgelendirme sürecinin bu modüllerden hangisi ve hangilerinin kapsamında yürütüleceğine ilişkin bilgi sahibi olmasında fayda vardır. Aşan Danışmanlık, konuyla ilgili tüm üreticilere destek vermektedir.

CE Belgesi alma sürecinin en kritik çalışmalarından biri şüphesiz teknik dosya hazırlığıdır. Sürecin başından sonuna kadar yaşayan bir doküman olan teknik dosya içerisinde ürünün tasarımı, test ve analizleri, hesaplamalar, üretim sürecine ilişkin talimatlar, kullanım kılavuzu vb gibi bilgi ve belgeler yer almalıdır. Daha sonra onaylanmış kuruluşlara başvuru yapılarak belgelendirme süreci başlatılabilir. Denetleme sürecine ilişkin dokümanlar da yine teknik dosya içerisine konulmalıdır.

Aşan Danışmanlık, firmalara sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerle ilgili CE belgelendirme sürecinin başından sonuna kadar profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hizmetimize ilişkin daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
 

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerle İlgili Yönetmelik İçeriği


Firmamız tarafından verilmekte olan bu belge son derece gerekli ve de önemli olduğundan kişilerin firmamız ile iletişime geçmesi yeterlidir. Bu yüzden kişiler firmamız ile iletişime geçerek bu belge için başvuru oluşturabilir. En ufak şekilde sorun yaşamamak ve emniyetin, güvenliğin ve geçerliliğin olduğunu kanıtlamak adına belgenin alınmasını sağlamak gerekir.

Her anlamda gerekli olan ve sivil kullanımda oldukça tercih edilen patlayıcı maddeler ve ürünlerin zararsız olduğunu kanıtlamak adına bu belgenin alınması son derece önemlidir. kişiler firmamızdan hizmet alarak en kolay ve pratik yollarla bu belgeyi temin edebilir. Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerle ilgili yönetmelik ve belgenin temin edilmesi için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Konu ile alakalı merak ettiğiniz tüm detaylar için sitemizde yer alan numaramızı aramanız ve Aşan Danışmanlık uzman temsilcileri ile görüşmeniz yeterli olacaktır. Mesai saatleri içerisinde bize ulaşmaktan asla çekinmeyin.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp