0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Şirketlere Yönelik Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Yönetim ve Organizasyon Şemanızın  etkin kullandırılması

Görev ve Yetki Tanımları-Doğru iş için Doğru adam

Geleneksel ve Stratejik yöntemleri dikkate alarak  ; Uluslararası kabul görmüş Yönetim Modelleri uygulama deneyimleriyle

Şirket Yönetiminde 3.Kuşak Hazırlığı

3.Kuşakla birebir uygulamalı ve somut çözümlerle -sonuç odaklı çalışma

Hedefleriniz ve Şirket Stratejileriniz Doğrultusunda Bütçenizin Hazırlanması

Bütçeniz Gerçekleşmeye yönelik doğru takibin yapılması

Çalışan Memnuniyeti ve Çalışanlarınızda Şirket aidiyeti artırılması

Uluslararası Kabul görmüş yöntemlerle

İş Süreçlerinizin iyileştirilmesi ile verimlilik ve zaman yönetimi

Şirket Etik Kuralları  ve Şirket Değerlerinin oluşturulması ve yerleştirilmesi

Talep ve stok yönetimi /Talwkontrolünüz altında  tutularak ;

Satın alma Modelinizin oluşturulması

Markanızın uzun ömürlü olmasının sırları

İç Denetim Sistemi ve Risk Yönetimi ‘ne hazırlık

Bayii Performansının sağlanması

Dış Ticaret Departmanının performansının artırılması

İhracat Performansının arttırılması

İthalat kaynak maliyetinin düşürülmesi

Endüstri Psikoloğu olarak ;

Çalışanlarınızın, Teknik ve Kişisel Yetkinliklerinin artırılmasının sağlanması

Yöneticilerinizin ; Yönetsel  Yetkinliğinin ölçülmesi 

Yönetimde Tek Adamlık hakimiyetinin düzeltilmesi ; alternatifi olmayan  Yöneticilerin deneyim paylaşımın sağlanması- Vazgeçilmez Yöneticilerinizin ; deneyimlerini çalışanlarına  ve astlarına aktarılması bununla birlikte Şirketlerde İş süreçlerinde back up sistemini  yaygınlaştırma , Şirket hafızası oluşturma

Teknik ve Yönetsel Yetkinliklerin kazanımı için Şirket içi Eğitim

Kariyer ve Liderlik –Yetenek Yönetim Süreçleri

Gelişim Proğramları ile desteklenen yeni görevlere hazırlık eğitimler

Çalışanınızın fikirleri sizin için önemli ise Çalışan fikirlerinin size ulaştırma yöntemlerinin  oluşturulması

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL