Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Sıcak Su Kazanları CE Belgesi

Sıcak su kazanı CE Belgesi, 92/42/EEC sayılı Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği doğrultusunda verilmektedir. Yönetmeliğin kapsamına giren kazanları üreten firmalar, yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşıladıkları takdirde sıcak su kazanı CE Belgesi alabilmektedir. Sıcak su kazanlarına ilişkin 92/42/EEC sayılı direktif, üreticinin ürünlerine CE işaretini iliştirebilmesi için ürünün karşılaması gereken temel gereksinimleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Sıcak su kazanı CE Belgesi, özetle kazanın faydalı verimlilik gerekliliklerine odaklanmaktadır. Buna göre belgelendirilecek kazan, belirli çevresel koşullarda test edildiği zaman istenen verim değerlerine ulaşıyorsa CE Belgesi alabilmektedir.

Sıcak Su Kazanı CE Belgesi Nedir?

Sıcak su kazanları, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan ekipmanlardan biridir. 92/42/EEC sayılı yönetmelik, bu ürünlerin verimlilik düzeylerinin hangi koşullar altında test edilmesi ve kazan verimliliklerinin nasıl doğrulanması gerektiğini açıklamaktadır. Yönetmelik, çevre kirliliğini azaltmayı; kişilerin, evcil hayvanların ve malların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde de uyumlaştırılan yönetmelik, 5 Haziran 2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26897 sayılı Resmi Gazete’de “Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik” ismiyle yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 92/42/EEC sayılı direktif, kazanların AB pazarına sunulması için CE Belgesi’nin bir ön koşul olduğunu belirtirken, ülkemizde uyumlaştırılarak yayınlanan yönetmelik de iç pazar için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktadır.

Sıcak su kazanı CE Belgesi, diğer ürün gruplarına benzer bir belgelendirme süreci gerektirmektedir. Bu ürünler için de onaylanmış kuruluşa ihtiyaç bulunmaktadır ve üreticiler birtakım verimlilik testleri gerçekleştirmek zorundadır. Ayrıca, CE belgelendirme sürecinin en önemli adımı olan teknik dosya, sıcak su kazanları için de hazırlanmalı ve onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır.

Sıcak Su Kazanı CE Belgesi Kapsamı

Yönetmelikte bahsedilen ve belgelendirme kapsamına dahil edilen kazanların özellikleri şunlardır:

Ø  Nominal çıkış gücü 4 kW´tan az ve 400 kW´tan fazla olmamalı.

Ø  Sıvı veya gaz yakıt kullanmalı (katı yakıt veya diğer tür yakıtları yakan kazanlar kapsama dahil değildir).

Ø  Üretimi devamlılık arz etmeli (bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar yönetmeliğin kapsamı dışındadır).

Ø  Hızlı sıcak su hazırlayan kazan tipi ürünler kapsama dahil değildir.

Ø  Sıvı veya gaz yakıt kullansa da biyogaz, atık gaz vb türden gaz yakan cihazlar için sıcak su kazanı CE Belgesi verilmemektedir.

Ø  Bina ısıtma ve merkezi ısıtma amacıyla kullanılan ve temizlik amacıyla sıcak su elde etmek için tasarlanan ürünler de kapsam dışındadır.

Sıcak su kazanı CE Belgesi almak isteyen üreticiler, yönetmelikte belirtilen şu koşullarda gerekli verim şartlarını sağlamalıdır:

Ø  Nominal güçte 70oC ortalama kazan suyu sıcaklığı

Ø  %30 kısmi yükte;

o   Standart kazan için 50oC’den yüksek sıcaklıklar

o   Düşük sıcaklık kazanları (sıvı yakıtlı yoğuşturmalı kazanlar dahil) için 40oC

o   Gaz yoğuşturmalı kazanlar için 30oC (bu değer kazana su giriş sıcaklığıdır)

Sıcak su kazanı CE Belgesi, yönetmelikte detayları açıklanan şu modüller çerçevesinde verilmektedir:

Ø  Modül B : AT Tip İncelemesi

Ø  Modül C: Tipe Uygunluk

Ø  Modül D: Üretim Kalite Güvencesi

Ø  Modül E: Ürün Kalite Güvencesi

Belge kapsamınızın ne olduğunu, hangi modülün ne tür çalışmalar gerektirdiğini ve modüller içerisindeki prosedürleri Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Sıcak Su Kazanı CE Belgesi Nasıl Alınır?

Sıcak su kazanı CE Belgesi almak isteyen firmaların gerçekleştirmesi gereken temel çalışmalar ve takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Ø  Ürün testlerinin onaylı laboratuvarlarda yönetmelikte belirtilen koşullar altında gerçekleştirilmesi

Ø  Yönetmelikte belirtilen diğer gereksinimler sağlanması

Ø  Teknik dosya hazırlanması; dosya içerisinde mutlaka bulunması gereken dokümanlar şu şekildedir:

o   Ürün ve alt bileşenlerine ait tasarım ve üretim çizimleri

o   Ürünün genel açıklaması; mekanik ve elektriksel özellikleri

o   Tasarım, üretim, depolama, dağıtım vb gibi süreçlere ait talimatlar

o   Tüm bu süreçlerde referans alınan standartların listesi

o   Firmaya ait bilgiler; adres, telefon, e-mail, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri vb gibi bilgilerin yanı sıra firmanın sahip olduğu sertifikalar (kalite, enerji, çevre, iş sağlığı ve güvenliği vs gibi)

o   Tasarımda kullanılan hesaplamalar

o   Yapılan test ve analizler ve bunların raporları

o   Ürünün kullanım kılavuzu

Hazırlanan teknik dosya 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Ø  Onaylanmış kuruluşlara başvuru yapılması

Ø  Onaylanmış kuruluşun teknik dosyayı incelemesi, ürünle ilgili uygunluk değerlendirmesi yapması ve gerekli durumlarda üretim sahalarını denetlemesi

Ø  Tüm aşamalar başarıyla tamamlandıktan sonra üretici firmaya sıcak su kazanı CE Belgesi verilmesi

Sıcak Su Kazanı CE Belgesi Faydaları

Belge alan firmaların doğrudan veya dolaylı olarak elde edeceği faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Ø  Ürünle ilgili teknik gereksinimlerin sıcak su kazanları yönetmeliğine göre doğrulanması ve ilgili tarafların CE işaretiyle bilgilendirilmesi

Ø  Avrupa Birliği pazarına erişim; CE belgeli ürünler AB pazarına çok daha hızlı bir şekilde sunulabilmektedir.

Ø  İç piyasadaki yasal gerekliliklerin karşılanması

Ø  Müşteri memnuniyetinin sağlanması; bu sayede müşteri şikayetlerinin azalması

Ø  İhalelerde CE Belgesi’ne sahip olma ayrıcalıklarından ve önceliklerinden yararlanabilme

Ø  Devlet teşviklerinden, destek ve hibelerinden yararlanabilme

Ø  Piyasada rekabet avantajı elde etme

Sıcak Su Kazanı CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Aşan Danışmanlık, sıcak su kazanı CE Belgesi almak isteyen firmalara her konuda destek olmaktadır. Belge almayı hedefleyen firmalar, sürecin tamamında veya belirli bir bölümünde danışmanlık hizmeti almak istediği takdirde Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir ve her konuda destek talebinde bulunabilir. Aşan Danışmanlık sıcak su kazanı CE Belgesi ile ilgili teknik dosya hazırlama, ürün testlerinin planlanması ve takibi, raporlama ve dokümantasyon, onaylı kuruluş ile iletişim vb gibi konularda firmalara danışmanlık yapmaktadır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?