Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

SEÇ-G Belgesi

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından verilen SEÇ-G belgesi sağlık, çevre, güvenlik ve emniyet konularında oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Yüksek tehlike sınıfında yer alan işlerde çalışan kişilerin sağlıklı koşullarda çalışması için ihtiyaç duyulan bu belgeye danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz firmamız üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

LPG ve akaryakıt istasyonlarında çalışan kişilerin meslek hastalığına yakalanmasını önlemek ve olası iş kazalarını ortadan kaldırmak için firmalar gerekli iş ve güvenlik politikalarını bu belge üzerinden düzenliyor. Böylece üst derece tehlike barındıran meslek gruplarında çalışan kişiler için işyerlerinde kalıcı ve sağlıklı bir ortam SEÇ-G belge ile hazırlamak mümkün oluyor.

İhtiyaç duyduğunuz bu belge için en uygun seçenekleri Aşan Danışmanlık sizlere sunuyor.

SEÇ-G Belge Nedir?

SEÇ-G belge, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri kapsamında hazırlanan bir belge niteliği taşıyor. Uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan bir belge olarak SEÇ-G belge, çalışanlar için yüksek güvenlik önlemlerini alıyor.

SEÇ-G belge sahip olma yükümlülüğü bulunan meslek kolları; akaryakıt firmaları ve müteahhitlik taşeron firmaları olmak üzere alt kollara ayrılıyor. Bahsedilen meslek gruplarında çalışan kişiler, yüksek tehlike altında oldukları için diğer meslek gruplarına kıyasla daha yüksek özen gösterilmesi gerekiyor.

SEÇ-G belge kapsamı; yönetim sorumluluğu, bakım faaliyetleri, acil durum yönetimi, eğitim ve davranışlar, kazaların önlenmesi, bilgi ve dokümantasyon gibi ana başlıkları konu ediniyor. Bu başlıklar dahilinde yer alan açıklamalar, yüksek risk altında çalışan kişilerin güvenilir bir iş ortamında çalışabilmesi için gerekli tüm nitelikleri kapsıyor.

Türkiye’nin öncü eğitmenleri ve danışmanları ile faaliyetlerini sürdüren Aşan Danışmanlık 1 telefon kadar sizlere yakın, sitemizdeki numaramızı arayarak anında bizden bilgi alabilirsiniz.

SEÇ-G Belgesi, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmaların alması gereken bir belgedir.  Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) sistemlerinin standartlara uygun ve birbiriyle uyumlu bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Akaryakıt prosesleri çok tehlikeli ve çevreye zarar verme potansiyeli yüksek uygulamalar olduğundan sektördeki firmalar sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularına gereken önceliği vermelidir. SEÇ-G de firmaların bu konuları önemsediğinin ve gerekli kurallara uyduğunun en önemli göstergesidir. SEÇ-G Belgesi, ISO 9001 Kalite, ISO 45001 / OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerini kapsamaktadır. Bu standartları aktif bir şekilde uygulayan, doğrulayan ve belgelendiren firmalar SEÇ-G Belgesi için başvuruda bulunabilmektedir.

 

SEÇ-G Belgesi Nasıl Alınır?


SEÇ-G Belgesi akredite belgelendirme kuruluşlarından alınmaktadır. Sertifikasyon için gerekli koşulları sağlayan ve başvuru evraklarını hazırlayan firmalar belge almak için bu kuruluşlarla iletişime geçmektedir. Evraklar incelendikten sonra firmalara dokümanların yeterliliği üzerinden bir geri dönüş yapılmaktadır. Bu noktada firmaların uygulamadaki eksiklikleri ile ilgili iyileştirme önerileri  sunulmakta ve firmaların bunları uygulaması beklenmektedir. Firmalar gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ise yerinde denetim aşamasına geçilmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının yetkili denetçileri sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik sistemlerinin uygunluğunu yerinde incelemektedir. Bu süreçte de başarılı olan firmalara SEÇ-G Belgesi verilmektedir.
 
SEÇ-G Belgesi Başvuru Evrakları

SEÇ-G Belgesi almak isteyen firmalardan başvuru aşamasında şu dokümanlar talep edilmektedir:

*Ticaret sicil gazetesi

*Vergi levhası

*Faaliyet belgesi

*SGK tahakkuk belgesi

*ISO 9001,  ISO 45001 ve  ISO 14001 yönetim sistemleri sertifikaları

*Ödeme dekontu ve başvuru formu

Bu dokümanlar belgelendirme için zorunlu olmakla beraber sürecin tamamlanması için yeterli değildir. Firmaların sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik sistemlerine ilişkin birçok bilgi ve belgeyi de hazırlaması gerekmektedir. Örneğin sağlık ana başlığı altında acil durum, ilk yardım ve kaza prosedürleri hazırlanıp onaylanmış olmalıdır. Tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması gibi süreçlere ilişkin talimatlar ve bu süreçlerde çalışan personellerinin eğitim sertifikaları da hazırlanmalıdır. Atıkların depolama, sera gazı emisyonlarını hesaplama vb gibi doğrudan çevreyi ilgilendiren konularda gerekli dokümantasyon yapılmalıdır. Bu konularda ve başvuru evraklarıyla ilgili diğer konularda belgelendirme kuruluşlarının firmalardan detaylı olarak neler beklediğini öğrenmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

SEÇ-G Belgesi
 
SEÇ-G Belgesi Denetim Kriterleri
 
SEÇ-G Belgesi’ni verecek belgelendirme kuruluşlarının denetçileri firmalarının tesislerini ve işletme sahalarını ziyaret ettiğinde özellikle şu konularda incelemeler yaptığını söyleyebiliriz:

-Firmaların yazılı SEÇ-G politikası ve yönetimi

-İş yeri ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetimi

-Emniyetli çalışma kriterleri

-Yangın, sel, deprem vb gibi doğal afet ve tehlikelere karşı alınan güvenlik önlemleri

-Taşeronların denetlenmesi ve SEÇ-G kriterlerine uygunluğunun yönetimi

-Kullanılan alet, cihaz, ekipman ve sistemlerin kontrolü, bakımı ve kalibrasyonu

-Hammadde ve yarı mamül malzemelerin stok girişi, kullanımı ve takibi

-Gürültü emisyonları

-Personellerin iş başı ve tazeleme eğitimlerinin takibi

SEÇ-G Belgesi Neden Önemlidir?


Akaryakıt firmaları SEÇ-G Belgesi alarak çok önemli bir kurumsal sürdürülebilirlik gerekliliğini yerine getirmiş olur. Çalışan, müşteri ve diğer paydaşlarının sağlığını koruyup güvenliğini sağlarken çevresel etkilerini de minimuma indirebilir. SEÇ-G Belgesi’nin akaryakıt firmalarına ve dolayısıyla paydaşlarına sağladığı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

*İnsan sağlığı için tehlike oluşturabilecek riskleri kontrol altına almak

*Çevresel ayak izini düşürmek; daha düşük bir karbon ve su ayak izi üretmek ve bunu sürdürülebilir şekilde azaltacağını taahhüt etmek

*Doğal kaynakları daha verimli kullanmak

*ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 gibi uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamak ve bunları uyumlu hale getirmek

*Ürünlerini ve hizmetlerini daha kaliteli ve güvenilir hale getirmek

*Operasyonel ve idari süreçlerinin şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamak

*Kurumsal itibarı ve markaya olan güveni artırmak; daha fazla müşteriye ulaşmak

SEÇ-G, firmaların kurumsal sürdürülebilirlik politikalarını tamamlayan çok önemli bir belgedir. Kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda firmalar için hangi belge ve sertifikaların önemli olduğunu Aşan Danışmanlık’tan öğrenebilirsiniz.
 
SEÇ-G Belgesine Aşan Danışmanlık ile Sahip Olun!
 
Aşan Danışmanlık, firmalara SEÇ-G Belgesi danışmanlığı sunarak belgelendirme süreçlerini çok daha hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalar Aşan Danışmanlık’ın sunduğu profesyonel danışmanlık ile aşağıdaki hizmetleri alabilmektedir:

-ISO 9001, 14001, 45001 gibi temel yönetim sistemlerinin kurulması ve sertifikalandırılması

-Firmaların kalite ve yönetim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu dokümantasyon altyapısının oluşturulması

-Etkin bir risk yönetimi ile sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularındaki risklerin kontrol altına alınması

-Firmaların tüm belgelendirme süreçlerinde girmesi gereken iç ve dış denetimlerin planlanması ve yürütülmesi

-Çalışanlara SEÇ-G ile ilgili tüm konularda eğitimlerin verilmesi

-SEÇ-G Belgesi başvurusunun yapılması ve sürecin firma adına takip edilmesi

-İlerleyen süreçlerde ortaya çıkacak gelişmelerin değerlendirilmesi ve olası problemlerin çözümü için sistematik bir yapı oluşturulması
 

SEÇ-G Belge Nereden Alınır?


SEÇ-G belge sahibi olmak için ISO standartlarında hazırlanan birkaç belgeye sahip olmak gerekiyor. Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi alanlarda düzenlenen belgelere sahip olduktan sonra, firmamıza SEÇ-G belge başvurusunda bulunabilirsiniz.

Uzun zamandır danışmanlık alanında hizmet gösteren firmamıza SEÇ-G belge almak için başvuru yaparken online ortamda bize gerekli tüm belgeleri göndermenizi istiyoruz. Bu belgeler arasında ISO standartlarında hazırlanan diğer yönetim ve güvenlik sistemlerini içeren belgeler de yer alıyor. Bu belgelerin dokümantasyonlarını online ortamda tarafımıza aktardıktan sonra, kontrolünü sağlıyor ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştiriyoruz.
 

SEÇ-G Belge Başvuru Koşulları Nelerdir?


Yüksek tehlike sınıfındaki işverenler için alınması gereken zorunlu bir belge olan SEÇ-G belge başvurusu için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz. Belge alması zorunlu işverenlerin bu belge için başvuru yaparken hazırlaması gereken birtakım evraklar bulunuyor. Şirketlerin SEÇ-G belge başvurusu yaparken bulundurması gereken evraklar şöyle sıralanıyor:

•    Vergi levhası
•    Faaliyet evrakları
•    Durum analizleri
•    İSG yasal mevzuatlara uyum evrağı
•    Ticaret sicil gazetesi
•    SGK tahakkuk evrakları
•    SEÇ-G personel eğitimi
•    Ara ve online denetimler
•    Rapor evrakları

Bu belgeler ile birlikte firmamıza SEÇ-G belge için başvuru yapabilirsiniz. Ardından yaptığınız başvurular tarafımızca değerlendirilip, gerekli iyileştirmeler gerçekleştirildikten sonra başvurunuz onaylanıyor.

Aşan Danışmanlık ile tüm belgeler kısa süre içerisinde doğru denetimleri yerinde yaparak sağlanıyor.
 

SEÇ-G Belgenin Önemi Nedir?


Firmaların kurumsal sürdürülebilirliklerini sağlamak için sahip olması gereken SEÇ-G belge dokümantasyonları büyük önem taşıyor. Akaryakıt ve müteahhitlik taşeron firmalar, bu belge ile çalışanların güvenilir bir ortamda çalışmalarını sağlıyor.

Bu belge ile işverenler ve tüm çalışanlar insan sağlığını tehlikeye atabilecek riskleri ortadan kaldırıyor. İdari süreçlerin hesap verilebilir olmasını sağlayan bu belge ürün ve hizmetlerin daha güvenilir olmasına yardımcı oluyor.

Uluslararası standartlara uyum sağlandığını kanıtlayan bu belge doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Kurumsal sürdürülebilirlik için büyük önem taşıyan SEÇ-G belgesi için firmamızın danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir, bizimle iletişime geçerek fiyatlarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Daha fazlası için sitemizde yer alan Aşan Danışmanlık Canlı Destek hattını kullanabilirsiniz veya Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp