Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretimi yapan işletmelerin, imalattan başlayarak tedarik zincirinin sonuna kadar ki tüm aşamalarda kontrol ve gözetimini gerekli kılar. Bu kapsamda üretimlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve gıda zincirinin tüm aşamalarında tehlike analizleri yapılması Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerindendir.

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısıdır. Bu nedenle sebze ve meyve üretim işlerinde HACCP standartlarının uygulanması gereklilik arz etmektedir.


Standardın Hedefi ve Kapsamı


Sebze ve meyvelerin gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretimi ile hijyen kurallarına uygun olarak muhafazası, nakliyesi ve satışa sunulması standardın temel hedefidir.

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği standardının kapsamında sebze ve meyve üretimi başta olmak üzere, ürün işleme tesisleri, toptan ve perakende satış yerleri yer almaktadır.


Standardın Önemi


Standardın uyumlu üretim yapmanın önem faydası özellikle ihracat alanında kendisini göstermektedir. Gerek Avrupa Birliği ülkelerine gerekse Avrasya Gümrük Birliği’nde yer alan ülkelere yapılan sebze ve meyve ihracatında ürünlerin çeşitli sebeplerle geri çevrildiği bilinen bir gerçektir. Bu durumun sebepleri bazen siyasi olabilmekle birlikte, genellikle ihraç edilecek ürünlerde rastlanan ve HACCP, EAC gibi standartlara uygunsuzluk teşkil eden hallerdir.

İhraç edilecek ürünlerin, üretim zincirindeki tüm aşamaları, Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği standardına uygun olarak gerçekleştirildi ise ihracatında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylemek mümkündür. Çünkü başta ISO 22000 HACCP standardı olmak üzere IFS ve diğer gıda standartlarına uyumluluk bu standartla sağlanmış olmaktadır. Bu durumda sebze meyve ihracatçıları ve üreticileri, ürünlerinin geri çevrilme riskiyle karşılaşmayacak ve ekonomik kayıplara uğramayacaktır. Aksi düşünüldüğünde gümrükten geri çevrilen sebze meyve ürünleri başta ihracatçılar olmak üzere, üreticiler, tedarikçiler ve milli ekonomi açısından kayıp demektir.


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yükümlülükleri


Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren ve ticari amaçla yaş sebze meyve üretimi yapan işletmelerin HACCP gıda güvenliği standartlarını üretim zincirinin her aşamasında uygulaması gerekmektedir.
Sebze ve meyve ürünlerinde ilaç (pestisit) veya gübre (nitrat) kalıntılarının tamamıyla izole edilmesi üreticilere düşen en önemli yükümlülüklerdendir. Zira ihracatta en çok karşılaşılan geri çevirme sebeplerinin başında ürünlerdeki kimyasal kalıntılar yer almaktadır. Türkiye’den sebze meyve ürünü ithal eden ülkeler, gümrüklerinde pestisit kontrolü yapmakta, öngörülen sınırı aşan ürünleri iade etmektedir.

Sebze ve meyve ürünlerinde görülen kimyasal kalıntılar, yalnızca ilaç veya gübreden değil; ürünün yetiştirildiği toprak ve sudan da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle üretim yapılacak sahada her şeyden önce su ve toprak analizinin yapılması elzemdir. Su ve toprak analizleri, HACCP gıda güvenliği standardındaki tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerinin bir gereğidir.

Sebze ve meyvelerin işleme tesislerinde, hammaddede ve üretim süreçlerinde, çalışanlarda ve dış kaynaklı kirleticilerde, sebze ve meyvelere bulaşabilecek birçok kontaminasyon kaynağı bulunabilmektedir. Bu kaynakların denetim ve kontrol altında tutulması gereklilik arz etmektedir. Kontaminasyon, yüzeylerde, çalışanların ellerinde ve çalkalama sularında meydana gelebileceğinden üretim süreçlerinde hijyen ve sanitasyon kontrolü yapılmalıdır.

Paketleme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürünlerin oksijenle temasının kesilmesidir. Aksi durumda gıda ürünlerinin ambalajlandıktan sonra çabucak bozulması gibi bir sorun ortaya çıkaracaktır. Ürünlerin oksijensiz ortamda paketlenmesi ürünün raf ömrü açısından önemlidir.


Standardın Sağladığı Faydalar


Gıda güvenliğinde uygulamaya konulan tüm standartlar (HACCP, IFS,) tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesini sağlamaktadır. Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği standardı, bir parçası olduğu ISO 22000 HACCP standardı gibi üreticilere, tüketicilere ve bu sektörde çalışan personele fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda;


•    Sebze ve meyve ürünlerinin geri iade riski azalmaktadır.
•    İhracatta kolaylık sağlanmaktadır.
•    Üretim sürecindeki maliyetler azaltılmakta ve öngörülemeyen maliyetlerin önüne geçilmektedir.
•    Resmi ve prosedür kaynaklı denetimlerde karşılaşılacak sorunlar asgariye indirilmektedir.
•    Gıda zehirlenmelerinin ve zehirlenmeden kaynaklı sağlık problemlerinin önüne geçilmektedir.
 
“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?