Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Giderek artan dünya nüfusu, ilerleyen sanayi ve insanların  köylerden şehirlere hızla göç etmesi, bilhassa son zamanlarda bütün dünya için ciddi bir konu olan gıda güvenliğini gündeme getirmiştir. Gıdanın temel insan ihtiyaçlarından biri olması nedeniyle gıda zincirinin her adımı önem kazanmıştır. Çünkü gıdayla ilgili riskler, tohum üretiminden toptan veya perakende satış mağazalarına kadar zincirin herhangi bir halkasında meydana gelebilmektedir. Bu alandaki genel çerçeve, gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için temel gıda güvenliği gerekliliklerini tanımlayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) tarafından oluşturulmaktadır. Bu standart, tohum üreticileri, gıda  kuruluşlarının yanı sıra buna hem taşıma hem de depolama operatörlerinin yanı sıra gıda depoları da dahildir. Bu standart aynı zamanda gıdayla ilgili her türlü ambalaj, temizlik maddesi, katkı maddesi ya da ekipmanı üreten tüm kuruluşlar için de  temel niteliğindedir.

Gıda belgelendirme süreçlerinde deneyimli kadrosu bulunan Aşan Danışmanlık sizlere 1 telefon kadar yakın..

Sistemin Amacı ve Kapsamı

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel amacı, sebze ve meyvelerin gıda güvenliği yönetim standartlarına uygun olarak üretilmesi, hijyenik kurallara uygun olarak depolanması, taşınması ve satışının yapılmasını sağlamaktır. Sebze ve meyve üretimine yönelik gıda güvenliği standardı düzenlemesinin kapsamı, sebze ve meyve başta olmak üzere ürün işleyen firmaları, toptan ve perakende satış mağazalarını kapsamaktadır.

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretimi yapan işletmelerin, imalattan başlayarak tedarik zincirinin sonuna kadar ki tüm aşamalarda kontrol ve gözetimini gerekli kılar. Bu kapsamda üretimlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve gıda zincirinin tüm aşamalarında tehlike analizleri yapılması Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerindendir.

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısıdır. Bu nedenle sebze ve meyve üretim işlerinde HACCP standartlarının uygulanması gereklilik arz etmektedir.

Sebze ve meyvelerin gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretimi ile hijyen kurallarına uygun olarak muhafazası, nakliyesi ve satışa sunulması standardın temel hedefidir.

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği standardının kapsamında sebze ve meyve üretimi başta olmak üzere, ürün işleme tesisleri, toptan ve perakende satış yerleri yer almaktadır.

Standardın uyumlu üretim yapmanın önem faydası özellikle ihracat alanında kendisini göstermektedir. Gerek Avrupa Birliği ülkelerine gerekse Avrasya Gümrük Birliği’nde yer alan ülkelere yapılan sebze ve meyve ihracatında ürünlerin çeşitli sebeplerle geri çevrildiği bilinen bir gerçektir. Bu durumun sebepleri bazen siyasi olabilmekle birlikte, genellikle ihraç edilecek ürünlerde rastlanan ve HACCP, EAC gibi standartlara uygunsuzluk teşkil eden hallerdir.

İhraç edilecek ürünlerin, üretim zincirindeki tüm aşamaları, Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği standardına uygun olarak gerçekleştirildi ise ihracatında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylemek mümkündür. Çünkü başta ISO 22000 HACCP standardı olmak üzere IFS ve diğer gıda standartlarına uyumluluk bu standartla sağlanmış olmaktadır. Bu durumda sebze meyve ihracatçıları ve üreticileri, ürünlerinin geri çevrilme riskiyle karşılaşmayacak ve ekonomik kayıplara uğramayacaktır. Aksi düşünüldüğünde gümrükten geri çevrilen sebze meyve ürünleri başta ihracatçılar olmak üzere, üreticiler, tedarikçiler ve milli ekonomi açısından kayıp demektir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yükümlülükleri


Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren ve ticari amaçla yaş sebze meyve üretimi yapan işletmelerin HACCP gıda güvenliği standartlarını üretim zincirinin her aşamasında uygulaması gerekmektedir.
Sebze ve meyve ürünlerinde ilaç (pestisit) veya gübre (nitrat) kalıntılarının tamamıyla izole edilmesi üreticilere düşen en önemli yükümlülüklerdendir. Zira ihracatta en çok karşılaşılan geri çevirme sebeplerinin başında ürünlerdeki kimyasal kalıntılar yer almaktadır. Türkiye’den sebze meyve ürünü ithal eden ülkeler, gümrüklerinde pestisit kontrolü yapmakta, öngörülen sınırı aşan ürünleri iade etmektedir.

Sebze ve meyve ürünlerinde görülen kimyasal kalıntılar, yalnızca ilaç veya gübreden değil; ürünün yetiştirildiği toprak ve sudan da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle üretim yapılacak sahada her şeyden önce su ve toprak analizinin yapılması elzemdir. Su ve toprak analizleri, HACCP gıda güvenliği standardındaki tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerinin bir gereğidir.

Sebze ve meyvelerin işleme tesislerinde, hammaddede ve üretim süreçlerinde, çalışanlarda ve dış kaynaklı kirleticilerde, sebze ve meyvelere bulaşabilecek birçok kontaminasyon kaynağı bulunabilmektedir. Bu kaynakların denetim ve kontrol altında tutulması gereklilik arz etmektedir. Kontaminasyon, yüzeylerde, çalışanların ellerinde ve çalkalama sularında meydana gelebileceğinden üretim süreçlerinde hijyen ve sanitasyon kontrolü yapılmalıdır.

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Yükümlülükleri

Paketleme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürünlerin oksijenle temasının kesilmesidir. Aksi durumda gıda ürünlerinin ambalajlandıktan sonra çabucak bozulması gibi bir sorun ortaya çıkaracaktır. Ürünlerin oksijensiz ortamda paketlenmesi ürünün raf ömrü açısından önemlidir.
 

Standardın Sağladığı Faydalar


Gıda güvenliğinde uygulamaya konulan tüm standartlar (HACCP, IFS,) tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesini sağlamaktadır. Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği standardı, bir parçası olduğu ISO 22000 HACCP standardı gibi üreticilere, tüketicilere ve bu sektörde çalışan personele fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda;

•    Sebze ve meyve ürünlerinin geri iade riski azalmaktadır.
•    İhracatta kolaylık sağlanmaktadır.
•    Üretim sürecindeki maliyetler azaltılmakta ve öngörülemeyen maliyetlerin önüne geçilmektedir.
•    Resmi ve prosedür kaynaklı denetimlerde karşılaşılacak sorunlar asgariye indirilmektedir.
•    Gıda zehirlenmelerinin ve zehirlenmeden kaynaklı sağlık problemlerinin önüne geçilmektedir.
 
“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz

Özellikle ihracat alanında üretimin istenilen seviyeye getirilmesi önemlidir. Hem Avrupa Birliği ülkelerine hem de Avrasya Gümrük Birliği ülkelerine sebze ve meyve ihracatı yapılırken ürünlerin çeşitli nedenlerle reddedildiği bilinmektedir. Bu durumun nedenleri bazen politik olabilse de genellikle ihraç edilen ürünlere yansımakta ve HACCP, EAC gibi standartlara uymadığı bilinmektedir. Durum böyle iken gıda güvenliği sisteminin önemi büyüktür. Çünkü HACCP, IFS gibi standartlar tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesini sağlamaktadır. Meyve ve sebze üretimine yönelik gıda güvenliği standardı, ait olduğu ISO 22000 HACCP standardı gibi üreticilere, tüketicilere ve alanda çalışan işçilere faydalıdır.
 

Sebze ve Meyve Üretiminde Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Yükümlülükleri


Gıda sektöründe faaliyet gösteren ve ticari amaçlı taze meyve ve sebze üretimi yapan firmaların, üretim zincirinin her aşamasında HACCP gıda güvenliği standartlarını uygulaması gereklidir. Sebze ve meyve ürünlerinde pestisit (pestisit) veya gübre (nitrat) kalıntılarının tamamen ayrıştırılması üreticilerin en önemli sorumluluklarından biridir. Çünkü ürünlerdeki kimyasal kalıntılar, başlangıçta ihracat reddinin en yaygın nedenidir. Türkiye´den meyve ve sebze ithalatı yapan ülkeler, pestisitleri gümrükler aracılığıyla kontrol etmekte ve belirlenen limiti aşan ürünleri iade etmektedir.

Öncü belgelendirme kurumu Aşan Danışmanlık tekliflerini öğrenebilmek için iletişim sayfasında yer alan numaraları aramaktan asla çekinmeyin.

Meyve ve sebze ürünlerindeki kimyasal kalıntılar sadece pestisit veya gübrelerden kaynaklanmıyor; bunun nedeni ürünün yetiştirildiği toprak ve su da olabilmektedir. Bu nedenle üretim alanında su ve toprak analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Su ve toprak analizi, HACCP gıda güvenliği standardının Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları prensiplerinin bir gereğidir.

Sizlere bu alanda yol gösterecek olan firmamız, standarta uygun şekilde hareket edebilmenizi sağlayacaktır. Profesyonel uzmanlarımız, üretimlerinizi düzene sokarak, iş kalitenizi ve üretkenliğinizi artırarak, risklerinizi azaltıp uyumluluğunuzu izleyerek ve hızlı pazar hareketi sağlayarak daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır. Temel hizmetlerimiz, dünyanın her yerindeki tüketicilerin her gün güvenle kullandığı tüm sektörleri, ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi talebi ve fiyat teklifi için lütfen bize ulaşın.

Daha fazla bilgi ve uygun fiyatları öğrenebilmek adına uzmanlarımıza INSTAGRAM hesabımız üzerinden dahi ulaşabilirsiniz. Bir çok iletişim kanalına sahip olan Aşan Danışmanlık ile yola çıkmak çok kolay..

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp