Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

SEA Yönetmeliği - CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri

 SEA Yönetmeliği - CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri

 

Kimyasal maddelerin veya karışımların güvenli kullanımı, bütün dünya ülkeleri için önem arz eden bir konudur. Tehlike ve risk boyutunun yüksek olması sebebiyle, yıllar içerisinde bu maddelerin güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli küresel çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların başında Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan ülkelerde kullanılan (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS | Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesinde Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) gelmektedir. Bu sisteme uyum sağlamak isteyen Avrupa Birliği (AB) birkaç değişiklik ile beraber sistemi kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştır.

    AB, bu sisteme 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe koyduğu, EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; kısaca CLP Tüzüğü ile geçiş yapmıştır. Bu bağlamda, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin kurallar, bu düzenleme ile birlikte takip edilmeye başlanmıştır. Buna göre, AB üyesi ülkelerde kimyasal madde üretimi veya ithalatı yapan işletmelerin, kimyasal maddelerle ilgili gerçekleştirdiği faaliyetlerde, CLP Tüzüğü esaslarına uyması gerekmektedir.


SEA Yönetmeliği


    Ülkemiz, AB’nin çevre ile ilgili mevzuatlarına uyum sağlama sürecinde CLP Tüzüğü ‘nden yola çıkarak SEA Yönetmeliği ‘ni yayınlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.12.2013 tarihinde yayınlanan  “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik” ile kimya sanayisinde birtakım değişikliklerin yeni çalışmaların yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde SEA Yönetmeliği maddelerinin uygulanması için son tarihler, kimyasal maddeler için Haziran 2015, kimyasal karışımlar için Haziran 2016 olarak belirlenmişti. Yani, SEA Yönetmeliği ‘nin son 4 – 5 yıllık süreçte ülkemizde zorunlu olarak uygulandığını söyleyebiliriz.


SEA Yönetmeliği ‘nin Amacı


    Bu yönetmelik, kimyasallar ile ilgili sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama faaliyetlerinin küresel standartlar ile uyumlu olacak şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Böylelikle, insan ve hayvan sağlığı ile ilgili doğru adımlar atılabilmekte ve gerekli önlemler alınabilmektedir. Aynı şekilde çevreye verilen zararlar da kabul edilebilir seviyelere indirilebilmektedir. SEA Yönetmeliği ve CLP Tüzüğü ile beraber, her türlü tehlike sınıfına sahip kimyasal madde veya karışım, ülkeler arasında güvenle ve sorunsuz bir şekilde dolaşabilmektedir.


CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri Nedir?


    Kimyasal ürün ya da prosesler ile faaliyet gösteren işletmelerde güvenlik en hassas ve kritik konulardan biridir. SEA Yönetmeliği ‘ni uygulamak zorunda kalan bu işletmelerde kimyasal madde veya karışımların taşınması ve depolanması gibi süreçlerde çeşitli tehlikeler oluşabilmektedir. Kimyasalın dökülmesi, yangın çıkması veya bir kimysalın insana veya çevreye zarar vermesi gibi acil durumlarda doğru müdahalenin en kısa sürede ve doğru bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.


    Bu bağlamda, kimyasalların güvenliği konusunda uzmanlık sahibi olan bazı firmalar CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri vermektedir. Bu hizmet kapsamında, herhangi bir tehlike oluşması durumunda, firmadan haftanın her günü ve günün her saatinde doğru müdahale yöntemi konusunda destek alabilirsiniz. Bu destek yangın söndürme, olası bir patlamayı önleme, can ve mal güvenliğini sağlama, mevcut tehlikeyi veya riski kontrol altına alma vb gibi olabilmektedir.

    CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri bununla sınırlı olmayıp talep edildiğinde, ilgili firmadan eğitim hizmeti de alınabilmektedir. Bu noktada, bu hizmetin sadece alanında uzmanlık ve tecrübe sahibi olan firmalardan alınmasında fayda vardır. Çünkü olası bir tehlikede doğru müdahale zamanında yapılmazsa, can ve mal kayıplarının yaşanması kuvvetle muhtemeldir.


CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri Faydaları


    Kimya sanayisinde faliyet gösteren firmalar, her ne kadar gerekli önlemleri alıp yasal gereklilikleri yerine getirse de, bir tehlikenin yaşanma riski hiçbir zaman sıfıra inmemektedir. Bunun yanında, ilgili işletme, bünyesinde acil durumlardan sorumlu bir personel bulundursa da, bir tehlike yaşanması durumunda o personel olay yerinde bulunamayabilir. Ayrıca, yine işletmede faaliyetlerin durduğu bir dönemde tehlikeli durumlar yaşanabilir ve olaya müdahale etmesi gereken kişi konuyla ilgili uzman olmayabilir. Bu gibi sebeplerden ötürü CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri kimya sektöründeki her işletme için gerekli hale gelmektedir.

    CLP Tüzüğü Acil Durum Müdahale Hizmetleri veren firmalara olay hakkında bilgiler verildiği zaman, uzman yetkililer, ilgili çözüm önerisini anında sunabilmektedir. Bu yetkililer, SEA Yönetmeliği / CLP Tüzüğü gereğince kimyasal maddelerin sınırflandırılması, etiketlenmesi ve uygun şekilde ambalajlanması konusunda bilgi sahibi olduğundan, hangi ürün için ne tür müdahale yapılması gerektiğini bilmektedir. Bu da, ilgili acil durumun hasarsız ya da en az hasarla atlatılmasını sağlamaktadır.
 
“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp