Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Restoran Kalite Belgesi

Kalite ve mâliyet avantajlarını elde etmek için her işletmenin bu belgeye sahip olması gerekiyor.

Kurumsal değerinizi ve müşteri potansiyelinizi yükseltmek istiyor, bunun için restoran kalite belgesine gereksinim duyuyorsanız, hemen firmamıza başvurabilirsiniz. Böylece hangi şartları karşılamanız, hangi evraklara sahip olmanız gerektiğini, sürecin her aşamasında sizi nelerin beklediğini tüm detaylarıyla öğrenerek, firmanızı daha ileri taşımak için harekete geçebilirsiniz.

Restoran Kalite Sertifikası Temin Etme


İşletmelerin ayakta kalabilmek ve tüketici beklentilerine uyum sağlamak için kalite düzeyini yükseltmesi, bunu da resmi olarak belgelendirmesi gerekiyor. Sözünü ettiğimiz gerekliliğin uygulanmasında önemli bir yer tutan ISO 9001 Restoran Kalite Belgesi’nin kapsamı, tasarım aşamasından hizmet sunumuna kadar olan tüm süreci kapsıyor. Bu belgeye sahip olabilmek için gerekli bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle işletmenizin ISO 9001 standartlarına uygunluğunun denetlenmesi, eksik veya hatalarınız varsa bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca gerekli dokümantasyonun hazırlanması da bir başka önemli kriter.

Tüm bu aşamaları bir uzman rehberliğinde gerçekleştirmek istiyorasnız bizi arayabilir, restoranınızın ihtiyaç duyduğu kalite belgelendirme hizmetine pratik bir süreç dâhilinde sahip olabilirsiniz. Böylece personellerinizin kalite bilincini artırır, kurumsal imajınızı güçlendirir, tercih edilme oranınızı yükseltir ve pazarlamada rakiplerinizin önüne geçme şansı yakalayabilirsiniz.

Aşan Danışmanlık firmasına ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin öncü belgelendirme firması için tek yapmanız gereken sitesindeki irtibat kanallarından ulaşım sağlamaktır.  Sitemizdeki kanalların haricinde bizlere ayrıca INSTAGRAM  hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

Yiyecek ve içecek alanlarında bilhassa müşterilerin beklentilerini optimum düzeyde de olsa karşılamak son derece önemlidir. Beklentilere cevap verme noktasında hizmet kalitesi, sunum, iletişim, hijyen gibi kriterler önemli bir yer tutar. Özellikle de hijyen detayı, belli koşullara göre daha da hassas bir hal alabilir. Örneğin günümüzde, pandeminin de etkisiyle beraber kalite belgelendirme süreçleri için hijyen her zamankinden daha önemli bir kriter olarak ele alınır.

Restoran Kalite Belgesi; üretim planlamaları, üretim aşamaları, servis gibi ana başlıklardan meydana gelir. Bu kriterler satın alma görevlisinden işletme sahibine dek herkesi ilgilendirir. Kalitenin belli bir düzeyde korunması asına yapılan tüm çalışmalar, esasen kalite yönetimini ifade etmektedir. Burada kalite sadece ürüne ve hizmete odaklı değildir, bir bütün olarak işletme için kullanılır. Hem yönetim kalitesi hem de işletme verimliliği ele alınır.  

Restoran Kalite Belgesi ile düşük maliyetlerle yüksek kalite ve verimlilik hedeflenir. Bu durum müşteri artışının da yolunu açmaktadır. Restoranlarda üretim ve hizmet kalitesinin artmasıyla beraber bozuk ya da hatalı ürünlerin ortadan kalkması amaçlanır. Bu anlamda Restoran Kalite Belgesi sadece işletme sahipleri için değil aynı zamanda işletme sahipleri için de önemli bir belgelendirmedir. Kalite yönetimini temel aldığı için restoran ve benzeri işletmeler, doğrudan ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı’na göre değerlendirilir.

ISO 9001 standardını aktif bir şekilde uygulamaya devam ede restoranlarda, çalışan ve işveren ilişkilerinin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenir. Aynı zamanda Restoran Kalite Belgesi sayesinde bilgi akışı da daha kontrollü ve doğru bir şekilde gerçekleşir. Kalite ve maliyet avantajını elde etmek adına Restoran Kalite Belgesi alınmalıdır. Bu artık tüketiciler adına da bir tercih sebebi olarak ele alınmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı referans alındığında müşteri potansiyeli artış gösterir ve işletmelerin kurumsal değeri artış gösterir.

Günümüzde tüketiciler, geçmişe kıyasla kalite standartları konusunda çok daha bilinçli bir şekilde hareket ediyor. Bu durum işletme sahiplerine de ek bir sorumluluk getiriyor. Bu hızlı değişime adapte olamayan ve kalite standartlarının gerisinde kalan işletmeler, arka planda kalıyor. ISO 9001 bu süreçte pek çok açıdan işletmelere rehberlik edebiliyor. Oldukça eski bir kalite standardı olan ISO 9001, uluslararası bir niteliğe sahiptir.

Restoran Kalite Belgesi

ISO 9001 etkin bir kalite yönetim sistemini temin eder. Gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda ve yeterlilik sağlandığında ilgili kuruluşlar, Restoran Kalite Belgesi ya da bir başka deyişle ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi’ni almaya hak kazanırlar. Ortalama 5-6 senelik dönemlerde ISO 9001 standardı gözden geçirilir ve revize edilir. Bu nedenle mevzuatın en güncel durumunu incelemeniz önemlidir. İşletmeler ayakta kalabilmek adına gerek teknoloji gerekse de iletişim alanında yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamalıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; tasarım aşamasından hizmetin sunumuna dek geçen süreyi kapsar.  Standart dünyada ilk olarak 1987 senesinde yayınlanmış ve sonrasında güncellenerek bugüne kadar ulaşmıştır.  Söz konusu seri kendi içinde üç ayrı standarttan meydana gelir. Günümüzde ISO 9001 standardını büyüklüğüne bakmaksızın tüm kuruluşlar rahatlıkla uygulayabilir.  

ISO 9001´in Yararları

ISO 9001 ya da Restoran Kalite Belgesi, işletmelere, işletme sahiplerine, çalışanlara ve müşterilere ciddi katkılar sunar. Kalite standardının geri dönüşlerini ve somut yararlarını şu şekilde açıklamak mümkündür:

•    Her şeyden önce çalışanların kalite bilincinde çok ciddi bir artış sağlanır.
•    İşletmelerin kurumsal imajı güçlenir, prestiji artar.
•    İşletmeler, pazarlama faaliyetlerinde rakiplere göre fark yaratır.
•    Müşteri sadakati korunur. Öte yandan müşteri memnuniyeti sağlanır.
•    Kuruluşlar oluşabilecek pek çok riske karşı tedbirler oluşturur.
•    Hata oranlarında ciddi azalmalar meydana gelir.
•    Üretim ve girdi kontrolleri düzenli ve güvenilir bir şekilde yapılır.
•    Tedarikçi seçimlerini ve takibini yapmak kolaylaşır.
•    Geçmiş odaklı kayıtlar tutulur, veriler ışığında doğru analizler gerçekleştirilir.
•    Çalışanların faaliyetlere katılımı gerçekleşir. Bu durum hem motivasyonu hem de çalışma isteğini artırır.
 

Restoran Kalite Belgesi Nasıl Alınır?


Restoran Kalite Belgesi almak adına kuruluşların önünde iki seçenek vardır. Öncelikle standartları eksiksiz şekilde yerine getirmeli ve daha sonraki aşamada da bunu somut olarak kanıtlamalı ve resmi düzeyde ikna etmelidir. Kuruluşlar isterse bizzat kendi departmanlarında bir ekip oluşturabilir, dilerse de belgelendirme danışmanlarından profesyonel bir destek alır.

Olası sorunlara karşı profesyonel bir kuruluşun varlığı pek çok açıdan güven verir, bu nedenle genelde bu opsiyon daha cazip kabul edilir. Tüm bu süreci; standartlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, uygun bulunmayan bölümlerin düzenlenmesi, gerekli prosedürlerin uygulanması, teftişlerin gerçekleşmesi ve son olarak da belgenin resmi anlamda alınması, şeklinde ifade etmek mümkündür.

Restoran kalite belgesi alanında danışmanlık ve teknik destek sunuyor; belgelendirme sürecinin tüm aşamalarını titizlikle yöneterek, işletmelere ilgili sertifikayı edinmeleri noktasında yardımcı oluyoruz. Böylece hem restoran hem de hizmet ve ürün kalitesinin müşterilere ve iş ortaklarına tam anlamıyla ispat edilmesini sağlıyor, gerek işletme verimliliğinin gerekse yönetim kalitesinin iyileştirilmesine olanak tanıyoruz.

Öncü kurum Aşan Danışmanlık olarak sizlerin hizmetindeyiz, Türkiye’nin neresinde bulunursanız bulunun bizlere sitemizdeki numaramızdan ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Restoran Kalite Belgesi Hakkında Diğer Bilgiler

Şüphesiz ki gıda alanında müşterilerin beklentilerini optimum seviyede karşılamak son derece önem taşıyor. İşletmelerin bunu ne ölçüde gerçekleştirdiğini belgelemesi ise zorunluluk arz ediyor. Bu; hem müşteri güveni ve sadakati, hem kârlılık oranı bakımından büyük ehemmiyete sahip. İşte restoran kalite belgeleri; restoranların hizmet kalitesi, hijyen, sunum, iletişim gibi kriterlere ne derece uyduğunu gösteren, resmi bir sertifika olarak karşımıza çıkıyor.

Restoran Kalite Belgesinin ana başlıkları; üretim planlamaları, servisve benzeri konulardan meydana geliyor. Bu kriterler satın alma görevlilerinden işletme sahibine varıncaya kadar herkesi ilgilendiriyor. Kalitenin belirli bir düzeyde korunması adına gerçekleştirilen bütün çalışmalar, kalite yönetimini ifade ediyor. Bu ise, restoran kalite belgelendirme hizmetiyle tescilleniyor.

Malum olduğu üzere bugün tüketiciler, kalite standartları konusunda geçmişe nazaran daha bilinçli hareket ediyor. Bu durum ise tüm işletme sahiplerine ilâve bir sorumluluk getiriyor. Kalite standartlarının gerisinde kalan ve hızlı değişime adapte olamayan işletmeler, arka planda kalmaya mahkum. Bu süreçte ISO 9001 pek çok açıdan işletmelere rehberlik ediyor. Son derece eski bir kalite standardı olarak karşımıza çıkan ISO 9001, uluslararası bir niteliğe sahip ve restoranların kalite düzeyini kanıtlaması açısından büyük önem arz ediyor.

Restoranlar için kalite belgelerine ulaşabilmek, edinmek istediğinizde profesyonel danışmanlardan teklif ve bilgi almanız mümkün, bunun için Aşan Danışmanlık sizlere 1 telefon kadar yakındır.
 

Restoran Kalite Belgesinin Önemi Nedir?


Düşük mâliyete yüksek verimlilik ve kaliteyi hedefleyen bu belgelendirme, müşteri artışının yolunu açıyor. Restoranlarda hizmet ve ürün kalitesinin artırılması ve devamlılığını hedefleyen standartlar, müşteri memnuniyet oranını düşürecek her türlü eksikliğin ve hatanın ortadan kaldırılmasını temel alıyor.

Bu noktada restoran kalite belgelendirme süreci; bir yandan işletmenin daha fazla kâr elde etmesi, diğer taraftan marka imajı ve itibarı açısından kritik rol üstleniyor.

ISO 9001 standardını aktif biçimde uygulamaya devam eden restoranlarda, işveren ve personel ilişkilerinin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemleniyor. Bunun yanı sıra Restoran Kalite sertifikası sayesinde bilgi akışı daha doğru ve kontrollü şekilde gerçekleşiyor. Üretim ve girdi kontrolleri güvenilir ve düzenli bir şekilde yapılıyor, hata oranında ciddi azalmalar yaşanıyor ve birçok riske karşı önceden tedbir alınması sağlanıyor.

Daha fazlası için iletişim numaramızdan Aşan Danışmanlık´a ulaşın.  

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp