Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

RCS Sertifikası

Son yılların en popüler belgelerinden birisi olan RCS sertifikası için firmamıza başvurarak sağlıklı bir şekilde temin edebilirsiniz. Kısacası RCS belgesi, geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturulduğu söylenen ürünlerin tedarik halkası boyunca içeriğinin gözetlenmesini ve doğruluğunun teyit edilmesini sağlayan uluslararası bir belgedir.  Temel hedeflerinin başında üretim süreçlerinde kullanılacak olan malzemelerin geri dönüştürülmüş malzemelerden olmasını ve kullanım oranının artırılmasını sağlamak gelmektedir. Ülkemizde geri dönüşüm standardı veya geri dönüşüm sertifikası olarak da bilinen RCS, ürünlerin içeriğinde yer alan geri dönüştürülmüş malzemelerin varlığını ve oranını göstermektedir. Bu oran en az %5 geri dönüştürülmüş malzemesi olan ürünler için söz konusu olmaktadır.

RCS (Recycled Claim Standard ) - Geri Dönüştürülmüş Talep Standardı


RCS, geri dönüştürülmüş girdi ve gözetim zincirinin üçüncü taraf sertifikasyonu için gereklilikleri açıklayan bir standarttır. Uluslararası düzeyde geçerliliği olan ve gönüllük esasına dayalı olarak düzenlenen RCS´nin amacı, üretimde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırmaktır.

Aşan Danışmanlık olarak sektörün öncü danışmanları ile ihtiyacınız olan bu belgeyi edinebilmeniz için gerekli adımları atmanızı sağlıyoruz. İşinde uzman eğitmenlerimiz sizi denetime hazırlamaktadır.

Elbette her ürünün tamamının geri dönüşüm sonucu elde edilen malzemelerden üretilmiş olması mümkün olmamaktadır. Bu gerçek çerçevesinde her bir ürünün en az %5 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içerdiğinin göstergesi olarak RCS belgesi verilmektedir. Geri dönüşüm malzemelerinin kullanım oranının artırılması da ana hedef olarak belirlenmiştir. Genel olarak RCS belgesi hedeflerini şöyle sıralayabiliriz:

•    Geri dönüştürülmüş malzemenin kullanım oranını artırmak,
•    Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlerin tedarik süreci boyunca takibini ve izlenmesini sağlamak,
•    Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılarak hammadde maliyetini azaltmak, ürünün son kullanıcıya daha ucuza satılmasını sağlamak,
•    Geri dönüşümlü malzeme kullanımını beyan eden ürünlerdeki bu beyanın doğruluğunu belgeleyerek son kullanıcıya güven vermek.

RCS standardı,
içerisinde en az %5 geri dönüştürülmüş malzeme bulunan ürünler için hazırlanmıştır. Bu bağlamda, üretimin her aşamasının standarda uygun olması gerekmektedir. Bu da geri dönüşüm aşamasından başlayarak ürünün son satıcıya ulaşmasına kadar tüm adımların sertifikalandırılması anlamına gelmektedir. RCS sertifikası verilmesi sürecinde işletmenin ilgili sahaları standarda dair beyanlar sunmaya, birtakım uygunluk belgelerinin toplanmasına ve yerinde ziyaretlere tabi olabilir. RCS Belgesi’nin kapsamında, işleme ve imalat, kalite ya da yasal uyumluluğun sosyal veya çevresel yönleri ele alınmamaktadır.

RCS, uluslararası düzeyde geçerli olan birçok standardı, sözleşmeyi ve bilimsel yayınları referans almaktadır. Bu bağlamda, ISO 14021 standardında yer alan geri dönüştürülmüş içerik tanımını kullanır. Burada amaç, en yaygın olarak tanınan ve katı bir geçerliliği olan tanımlara uyum sağlamaktır.

RCS, herhangi bir ülkenin yasal ya da düzenleyici gerekliliklerinin yerini alması amaçlanmayan gönüllü bir standarttır. Pazarlama, işçilik ve iş uygulamalarıyla ilgili tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uygunluğu göstermek her operasyonun sorumluluğundadır. RCS ürünlerinin satıcılarına, satış yapılan ülkelerde izin verilen geri dönüştürülmüş içerik hak taleplerine başvurmaları önerilir. Satıcılar bu sayede tüm yasal ürün hak talebi gereksinimlerini karşıladıklarından emin olabilir ve paydaşlarına bu konuda güvence verebilir.
 

RCS Sertifikası Nasıl Alınır?


RCS sertifikası
sadece akredite belgelendirme kuruluşlarından alınabilmektedir. Şirketler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve RCS standardının koşullarını yerine getirdikten sonra RCS belgesi başvurusunda bulunabilir. Belgelendirmeye hazırlık sürecinde ise mutlaka bir danışmanlık firmasından destek alınması önerilmektedir. Aşan Danışmanlık RCS sertifikası ile ilgili tüm konularda şirketlere kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Tekstil sertifikalarından ihtiyacınız olana hızlı bir şekilde erişmek için bize ulaşabilirsiniz. Aşan Danışmanlık sayısız referansı ve denetimlere hazır eden ekipleri ile sizin hizmetinizde.

RCS Belgesi alma sürecinde takip edilecek adımlar genellikle şu şekildedir:

Belge başvurusu: Akredite belgelendirme kuruluşlarından birine veya birkaçına belge başvurusu yapılır ve fiyat teklifi alınır. Karşılıklı anlaşma sağlandıktan sonra bir sözleşme imzalanır ve süreç resmi olarak başlatılır.

RCS Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

RCS sertifikası denetimlerine hazırlık: Belgelendirme kuruluşunun yetkili denetçileri işletme sahalarında yerinde denetim yapmadan önce bazı belgelerin hazırlanması ve gönderilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında tedarikçilerin ve taşeronların listesi, RCS uygulama kılavuzu, ürün kontrol listesi vb yer almaktadır.

* Yerinde denetimlerin yapılması; RCS Belgesi denetimleri genellikle şu aşamalardan oluşmaktadır:
* Açılış toplantısı
* İşletme sahalarında yerinde incelemeler yapılması
* Denetim raporunun hazırlanması; raporda eğer tespit edilmişse denetim bulguları da açıklanır
* Kapanış toplantısı

Denetimin tamamlanmasının ardından, bulguları detaylandıran bir rapor hazırlanır. Uygunsuzluk veya bulguların kapatılmasına bağlı olarak bir Kapsam Sertifikası (Scope Certificate) düzenlenir. Kapsam Sertifikası, uygunluk sertifikası verilmesi için gerekli ilkeleri ve modelleri içermektedir.

* Etiketlemenin yapılması: Müşteri, ürünlerinin onaylanmasını istediğinde, etiket yayınlama formu, onay için belgelendirme kuruluşu yönetimine sunulmaktadır.
* İşlem sertifikasının (Transaction Certificate) verilmesi: Sertifikalı işletmeler, belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçerek işlem sertifikası talebinde bulunur. Daha sınra sertifika talep formu ve ilgili belgeleri gönderir. Kuruluş tarafından onaylandığı takdirde, işletmelere işlem sertifikası verilir.

RCS Belgesi süreci tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirme ve yıllık denetimler yapılmaya devam eder. Belgelendirme kuruluşları, yeniden değerlendirmeyi planlamak ve üretim birimleri, taşeronlar, dokümanlar veya yeni tedarikçiler konusunda herhangi bir değişiklik olup olmadığını belirlemek için şirketlerle iletişim kurmaktadır. Şirket tarafından bir denetim raporu doldurulmalı ve belgelendirme kuruluşuna gönderilmelidir. Bu bağlamda RCS sertifikasının geçerliliğini gözden geçirmek amacıyla yeniden değerlendirme süreci işleyecektir. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından, bulguları detaylandıran bir rapor hazırlanır. Herhangi bir uygunsuzluk veya bulgunun kapatılmasından sonra yeniden belgelendirme yapılır.

Aşan Danışmanlık, RCS Sertifikası alındıktan sonraki süreçlerde şirketlere destek olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, yeniden değerlendirme ve gözetim denetimi konularında da Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.

Anlaşılacağı üzere RCS belgesine sahip olan bir ürün hem üretim maliyeti hem de son kullanıcıya maliyeti açısından daha uygun olmaktadır. Bu belgeyi alabilmek için gereken standartların yerine getirilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla firmamıza başvurabilirsiniz. Alanında uzman danışmanlarımızla telefonda veya yüz yüze görüşerek detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Görüşmelerimiz neticesinde tüm sorularınıza cevap bularak ilgili belge için başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili başvuru süreci şöyle ilerleyecektir:

•    Firmamıza RCS belgesi almak için başvuru yapılması,
•    Başvuru neticesinde sözleşme imzalanması,
•    RCS gereksinimlerinin yer aldığı dokümanın hazırlanması,
•    İşletmenizde ürün incelemelerinin ve tesislerinizin mevcut durumunun analiz edilmesi,
•    İnceleme sonucunda tespit edilen ve RCS için uygun olmayan durumların düzeltilmesi ve değiştirilmesi süreci,
•    Gerekli düzenlemeler sonrasında nihai durumun denetlenmesi ve tespit edilmesi,
•    Gerekli standartların ve koşulların sağlanmasından sonra RCS sertifikası için gerekli hazırlıkların yapılarak belgelendirilmesi.

RCS belgesini aldıktan sonra bu durumun devamlılığının sağlandığını takip etmek ve izlemek adına ara ara denetimler yapılarak kontrolü sağlanmaktadır. Bu denetimler belirlenen gün ve zamanda olabileceği gibi doğrudan tarafımızca da yapılabilmektedir. Buradaki amaç oluşturulan sistemin ve beyan edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının takibini ve devamlılığını sağlamaktır.

Türkiye’nin neresinde olursanız olun, Aşan Danışmanlık numaralarını arayarak en iyi fiyatları alabilirsiniz. Danışmanlarımız ile yapacağınız görüşmelerde merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını almanız mümkündür.
 

RCS Belgesi’nin Faydaları


RCS Belgesi’nin hem şirketler hem de tüketiciler ve çevre üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

Organik ürünler pazarına erişim sağlanması
Yeni müşterilerin iş yapma kriterlerinin karşılanması
Avrupa pazarlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılması
Müşteri güveninin, ürün güvenirliğinin ve marka prestijinin artırılması
Kalite güvencesini sağlanması
Üretimin insanlara ve çevreye zararlı etkisinin azaltılması
Müşteri farkındalığının artmasına yardımcı olunması

Söz konusu RCS belgesi için 2 alt kategori bulunmaktadır. Bunlar;

•    RCS 100 Claim Standart,
•    RCS Blended Standart olmaktadır.

RCS 100 claim standartı olan bir ürün için geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranı % 95 ila % 100 arasında olmaktadır. RCS blended sertifika ise % 5 ila % 95 arası geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını taahhüt etmektedir. Bu sertifikalı ürünler karşımıza yaygın olarak tekstil, kağıt, lif, metal, plastik gibi alanlarda karşımıza çıkmadadır. Siz de bu alanlarda hizmet veren üretimden nihai tüketime kadar yer alan bir işletme sahibi iseniz RCS belgesi almak için firmamıza başvurabilirsiniz.

Aşan Danışmanlık tekstil sertifikaları alanında kendini kanıtlamıştır. Firmamızın tüm irtibat kanallarından uzman müşteri temsilcileri ile görüşebilirsiniz. Bunlara ek olarak INSTAGRAM hesabımız üzerinden bizi takip etmeniz yeterli olacaktır.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp