Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Piroteknik Maddeler CE Belgesi

Firmamızın sizler için verdiği belgelerden biri de piroteknik maddeler ce belgesidir. Firma olarak bu alanda size de profesyonel bir şekilde destek sunarken, belgeyi almanın gerekliliğini ve bunun hangi kurumlar tarafından alınması gerektiğini profesyonel bir şekilde belirtiyoruz.

Siz de bizlerin bu konudaki kaliteli hizmetlerine güvenebilir ve her zaman firmamızdan destek alabilirsiniz. Belge markanızın güvenliğinin tescillenmesi ve saygınlığının artması açısından oldukça gerekli olan belgelerden biri olarak da karşımıza çıkacaktır. Bu belgeyi alarak kısa sürede siz de firma saygınlığınızı profesyonel derecelerde artırabilirsiniz.

Aşan Danışmanlık ile yola çıkarak kısa süre içerisinde ürünlerinizin ihtiyacı olan bu belgeyi alın! En uygun fiyatlarla hizmet verecek olan işletmemize iletişim sayfamızdan ulaşın.

Piroteknik Maddeler Ce Belgesi Neden Alınmalıdır?

Bu belge ürünlerinin nelerle uyumlu olduğunu bu nedenle de temel sağlık ve güvenlik koşullarının yerine getirildiğini beyan etmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde her zaman gerekli olup özellikle piroteknik madde tanımına giren ürünlerin Avrupa pazarına girebilmesi adına mutlaka alınması gereken belgelerden biridir.

Siz de piroteknik madde üretimi yapan firmalardan biriyseniz, belgeyi alarak uluslararası arenada saygınlığını artırarak profesyonel bir şekilde süreci yönlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Bu konuda belge almak istiyorsanız siz de firmamıza güvenebilir ve kaliteli bir şekilde hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Firmamız bu alanda sizlere belgeyi vermek için çalışmalarını en iyi şekilde sürdürmekte ve sizlere profesyonel bir şekilde destek vermektedir.

Almak için karar verdiğiniz an Aşan Danışmanlık firmasını arayabilirsiniz.

Piroteknik maddeler CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin bu ürünlerle ilgili yayınladığı 2013/29/AB sayılı yönetmelik doğrultusunda alınmaktadır. Bu yönetmelik, ülkemizde 2 Ekim 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile kabul edilmiştir. Piroteknik maddeler CE Belgesi alan bir firma, ürünlerinin yönetmelik ile uyumlu olduğunu; temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini ve piyasaya arz koşullarını karşıladığını beyan etmektedir. Piroteknik madde tanımına giren ürünlerin üreticileri Avrupa pazarına girebilmek için piroteknik maddeler CE Belgesi almalıdır. Bunun için belirli sertifikasyon adımları takip edilmekte; tüm sürecin yönetmeliğe uygun şekilde tamamlanmasının ardından piroteknik maddeler CE Belgesi düzenlenmekte ve ürünlere CE işareti konulabilmektedir.

 

Piroteknik Maddeler CE Belgesi Nedir?

 
Piroteknik maddeler
tanım olarak zaman zaman havai fişekler veya patlayıcı maddeler ile karıştırılabilmektedir. Bu iki ürün de tasarım ve kullanım amacı itibariyle birer piroteknik maddedir. Fakat daha genel bir tanım yaparsak; kendiliğinden gerçekleşen birtakım kimyasal reaksiyonlar ile ses, ısı, duman, ışık ya da gaz gibi etkileri oluşturmak tasarlanan patlayıcı maddelere piroteknik madde adı verilmektedir. Bu ürünlerin belirli sağlık, çevre ve güvenlik kriterlerine uygun olacak şekilde üretilmesi, piyasaya sunulması ve güvenli bir şekilde kullanılması için belirli yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 2013/29/AB sayılı AB yönetmeliği de bu konuda bir çerçeve sağlamakta ürünlerin CE Belgesi ile belgelendirilerek piyasaya arz edilmesi için gerekli usul ve esasları açıklamaktadır. Yönetmeliğe uygun üretim yapan, ürünlerini uygun test, analiz ve/veya hesaplamalar ile doğrulayan ve yönetmelikteki belgelendirme adımlarını takip eden firmalar piroteknik maddeler CE Belgesi almaya hak kazanmakta ve ürünlerine CE etiketi iliştirebilmektedir.

Yönetmelik üreticilerin piroteknik maddeler CE Belgesi almak için yapması gereken çalışmaların yanı sıra onaylanmış kuruluşların, firmaların yetkili temsilcilerinin, ithalatçıların, distribütörlerin ve yönetmeliği yürütmekten sorumlu bakanlığın görev, yetki ve sorumluluklarını da açıklamaktadır. Ayrıca ürünlerin sınıflandırılması, uygunluk değerlendirme prosedürleri, maddelerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili kuralları ve belirtmektedir. Yönetmeliğin hükümleri ve belgelendirme sürecinin kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Piroteknik Maddeler CE Belgesi Kapsamı


2013/29/AB sayılı yönetmelik piroteknik maddeler ile ilgili hükümleri içermektedir. Aşağıdaki ürünler ise yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

•    Silahlı kuvvetler, itfaiye veya polis teşkilatlarının ticari amaçlar dışında kullandığı maddeler
•    Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamında bulunan ekipmanlar
•    Hava ve uzay sanayisinde kullanılan maddeler
•    Oyuncak amaçlı üretilen patlama kapsülleri
•    93/15/AT sayılı yönetmeliğin kapsamına giren patlayıcı maddeler
•    Firmaların İçişleri Bakanlığından izin alarak kendi kullanımı için ürettiği havai fişekler

Piroteknik maddeler CE Belgesi’nin verildiği ürünleri üç ana gruba ayırmak mümkündür:

•    Havai fişekler: Çok düşük tehlike sınıfından yüksek dereceli tehlike sınıfına doğru gidecek şekilde sırasıyla F1, F2, F3 ve F4 sınıfı maddeler.
•    Sahne ve tiyatrolarda kullanılan maddeler: Düşük tehlikeli ve kullanımı için uzman bilgisinin gerekli olduğu, sırasıyla T1 ve T2 sınıfı maddeler.
•    Diğer maddeler: Diğer iki sınıfın dışında kalan ve yine düşük tehlikeli ve kullanımı için uzman bilgisi gereken P1 ve P2 sınıfı maddeler.

Piroteknik maddeler CE Belgesi almak için firmaların yönetmelik ile uyumlaştırılmış bazı Avrupa standartlarının kural ve esaslarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu standartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

•    EN ISO 14451: Piroteknik maddeler - Araçlar için piroteknik maddeler
o    Farklı bölümlerden oluşan bu standart, farklı maddelerin test edilmesi, etiketlenmesi, sınıflandırılması vb gibi konulardaki gereklilikleri açıklar.
•    EN 15947: Piroteknik maddeler - Havai Fişekler, Kategoriler F1, F2 ve F3
o    F1, F2 ve F3 kategorisine giren maddelerin test edilmesi, yapım ve performans gereklilikleri, etiketleme prosedürleri vb ile ilgili konular için düzenlenmiştir ve farklı bölümlerden oluşmaktadır.
•    Bu standartların yanı sıra, tiyatrolarda kullanılan maddeler için EN 16256 serisi ve kategori 4’e giren maddeler için EN 16261 serisi standartların da belgelendirme sürecinde dikkate alınması gerekmektedir.
 

Piroteknik Maddeler CE Belgesi Nasıl Alınır?


Piroteknik maddeler CE Belgesi için yönetmelikte tanımlanan ve gereklilikleri açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürleri şu şekildedir:

•    Modül B: AB tip inceleme
•    Modül C2: İç imalat kontrolleri kapsamında tipe dayalı uygunluk ve rastgele aralıklarda, gözetim eşliğinde ürün kontrolleri
•    Modül D: İmalat süreçlerinde kalite güvencesinin sağlanması amacıyla tipe dayalı uygunluk belirleme
•    Modül E: Ürün kalite güvencesiyle tipe dayalı uygunluk
•    Modül G: Birim doğrulamasına dayalı uygunluk modülü
•    Modül H: Tam kalite güvenceye dayalı uygunluk

Piroteknik maddeler CE Belgesi almak isteyen firmaların izlemesi gereken adımlar, yukarıdaki uygunluk değerlendirme prosedürlerinin gerekliliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat belgelendirme süreci genel itibariyle şu adımlardan oluşmaktadır:

•    Onaylanmış kuruluşun sürece dahil olup olmamasına; dahil olacaksa hangi adımlarda ve hangi pozisyonda yer alacağının belirlenmesi
•    Ürünün yönetmelik ve uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde doğrulanması; bunun için güvenlik, sağlık, performans, kütle, boyut, dayanıklılık vb gibi konularda çeşitli testlerin yapılması
•    Teknik dosyanın oluşturulması; dosya içerisinde ürün tasarımı ve üretimi ve üretici firmaya ait bilgiler, test ve analiz sonuçları, ürün kullanma kılavuzu, güvenlik bilgi formu, risk analizi sonucu, AB uygunluk beyanı gibi jenerik dokümanlar yer almalıdır.
•    Akredite belgelendirme kuruluşlarına CE Belgesi başvurusunun yapılması
•    Onaylanmış kuruluş gözetiminde sürecin takibi, diğer gerekliliklerin sağlanması ve ürüne CE işaretinin konulması
 

Piroteknik Maddeler CE Belgesi Danışmanlık


CE Belgesi firmalara Avrupa pazarına erişme, satış hacmini artırma, müşteri memnuniyetini sağlama ve kurumsal itibarı yükseltme gibi avantajlar sunmaktadır. Firmalar belgelendirme adımlarını doğru ve hızlı bir şekilde tamamladığı takdirde piyasadaki rekabet avantajını da bir an önce eline geçirebilmektedir. Bunun için belgelendirme sürecinde mutlaka bir danışmanlık firmasından destek alınmalıdır. Birçok firmaya uzun yıllardır CE Belgesi danışmanlığı yapan Aşan Danışmanlık, piroteknik madde üretimi yapan şirketlere de yol göstermektedir. Piroteknik maddeler CE Belgesi almak isteyen kuruluşlar, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek süreç planlaması yapabilir ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilir.

Belgenin Alınma Amacı Nedir?

Belgeyi almak isteyen firmalar öncelikle insan sağlığının ve çevrenin en üst düzeyde korunmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda kamu güvenliğinin doğru bir şekilde sağlanabilmesi ve temel güvenlik gerekliliklerinin yerine getirebilmesi adına bu belge mutlaka alınmalıdır.

Özellikle serbest piyasada basit bir şekilde dolaşmasını sağlamak istiyorsanız, yapmanız gereken noktalardan biri bu belgeyi almak ve profesyonel bir şekilde süreci yönlendirerek yurtdışı pazarlarında yer edinmek olacaktır. Aynı zamanda bu alanda göstermiş olduğumuz deneyim ne profesyonel hizmet sayesinde firmamızdan siz de kolay bir şekilde bu hizmeti alabilir ve kısa sürede belgenin sahibi olabilirsiniz. Bu konuda sizlere hassas bir şekilde hizmet vermeye özen gösteriyoruz.

Piroteknik Maddeler CE Belgesi

Uygun fiyatlarla hizmet veren Aşan’ı hemen arayın.

Piroteknik Belgesi Danışmanlığa Almak

Bu belgeyi siz de firmamızdan kolay bir şekilde edinebilir ve bu konu hakkında detaylı bir şekilde bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizlere profesyonel bir şekilde destek sunarken her zaman müşteri odaklı bir şekilde hareket etmeye ve bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz.

Sizler de kaliteli ve güvenilir bir şekilde hizmet almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey firmamızın sizlere sunacağı profesyonel desteğe güvenmek ve bizden kolay bir şekilde hizmetler almak olacaktır. Bu konuda her zaman sizlere uzmanlık bilgilerine sahip bir de hizmet veriyor ve profesyonel bir şekilde belgeyi amacına uygun bir şekilde kullanabilmeniz adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de firmamızın bu konudaki hizmetlerinden destek alabilir ve kısa süre belgeye sahip olabilirsiniz.

Belge Fiyatları Nelerdir?

Belgeyi almak için öncelikle dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu konuda sizlere profesyonel bir şekilde destek verebilecek bir firma ile anlaşmak olacaktır. Sizler de bu konuda firmamızın hizmetlerine güvenebilir ve aynı zamanda kaliteli bir şekilde bizlerden destek alabilirsiniz.

Sizlere sunmuş olduğumuz müşteri odaklı yaklaşıma ek olarak kaliteli ve güvenli bir şekilde piroteknik maddeler CE belgesini almanız adına elimizden geleni çabayı gösteriyor ve bu açıdan sizlere her zaman profesyonel bir şekilde destek sunmak için arka planda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de bu konuda firmamızın hizmetlerine gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Sizlere bu noktada her zaman profesyonel bir şekilde hizmet sunmaya her an da gayret ediyoruz.

Türkiye’nin önde gelen belgelendirme firması Aşan’dan sizde hemen teklif alın. Uygun fiyatlar için iletişim numaraları ve e-mail adresi aracılığıyla firmaya ulaşabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp