Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

PAS 220

 

PAS 220 Standardı Nedir?

 

PAS 220, boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, gıda zincirinin üretim aşamasında yer alan herhangi bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. PAS 220´nin ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte kullanılması amaçlanmaktadır. Gıda zincirindeki herhangi bir kuruluş için, bir kuruluşun gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmeye yardımcı olmak, ön koşul programları oluşturması gerektiğini belirten gereksinimler. Gelecekte PAS 220, ISO 22000´i tamamlayan resmi bir uluslararası standart olarak ISO´ya önerilebilir.

ISO 22000 Gıda güvenliği Yönetim Sistemini kuvvetlendirecek ve birlikte uygulanacak Uluslararası gıda arz zinciri, üretim süreçlerinde gıda güvenliği kontrolünü sağlamaya çalışan gereksinimleri belirleyen standarttır. PAS 220:2008 standardı (Kamuya Açık Spesifikasyon) 220:2008 gıda üreticilerinin ürünlerinin güvenliğine yönelik olabilecek tehlikeleri yok edebilmek için kontrol etmeleri gereken ön koşul programlarının kapsamını belirler. Bu sembol özerklik değildir, fakat uluslararası kabul olmuş ISO 22000:2005 standardına ilave olarak gelir. Diğerlerinin yanında ISO 22000 Standardı, bir işletmenin gıda güvenliğini tehdit eden tehlikelerin kontrolüne temel oluşturacak ön koşul programları çizmesi, uygulaması ve sürdürmesi için açık gerekliliği belirler. Standart PAS 220:2008, bu önkoşul programların kimler olduğunu ve bunların işletmelerden nasıl uygulanabileceğini ayrıntılı olarak belirler. Standart PAS 220:2008, İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından Avrupa´nın daha büyük gıda endüstrilerinden dördü ile işbirliği içinde hazırlanmıştır. Dünyada G4 olarak bilinen Nestle, Danone, Kraf, Unilever büyük gıda firmaları ile birlikte hazırlanmıştır.

PAS 220, incelenebilir bir standart değil, ek olarak çıkarıldığı için tek başına yeterliliği söz konusu değil ve tek olarak belgelendirilmesi mümkün değildir. Ancak ISO 22000 kapsamıyla birlikte denetlendiğinde değerlendirilebilir bir duruma gelebilir. ISO 22000/PAS 220 kapsamına FSSC 22000 (food safety system certification) adı verilmektedir. FSSC bir süre önce GFSI (Global Food Safety Initiative) sektörde bilinmek için başvuruda bulunmuş, tamamen onaylanmasa da 27 Mayıs 2009 tarihinde ilk onayını almıştır. FSSC’nin CIES’in teknik komitesi olan GFSI tarafından onaylanması perakendecilere ürün üreten veya özel etiket ürün üreten üreticilerin BRC, IFS standartlarına ihtiyaç duymadan FSSC standardını uygulayarak ürün satabilmeleri anlamına gelebilecektir.


PAS 220 aşağıdaki gereksinimleri içerir:

 

Bu gereksinimler/gereklilikler PAS 220’nin çıkmasında en büyük etkendir. Bu gereklilikleri yerine getiren gıda üreticileri gıda güvenliğini daha üst düzeye çıkarabilirler.


• Binaların inşaatı ve yerleşimi
• Binaların ve çalışma alanlarının yerleşimi
• Kamu hizmetleri- hava, su, enerji
• Atık bertarafı
• Ekipman uygunluğu, temizlik ve bakım
• Satın alınan malzemelerin yönetimi
• Çapraz kontaminasyonun önlenmesi için önlemler
• Temizlik ve arındırma
• Haşere Kontrolü
• Kişisel hijyen ve çalışan tesisler
• Ürün geri çağırma prosedürleri
• Depolama
• Ürün bilgileri/tüketici farkındalığı
• Gıda savunması
• Gıda terörü ve sabotaj yönetimi


PAS 220 Faydaları Nelerdir?

 

• Atık kontrolü sayesinde harcanan ücretler en aza indirilir.
• OHSAS 18001, ISO 14001 VE ISO 9001 standartlarında sorunsuz biçimde bütünleşme sağlanır.
• Daha az hataya yer verilir.
• Küresel olarak kullanım sağlanabilir.
• Tedarik geneli içerisinde izlemesi gerçekleştirilir.

 

PAS 220 sertifikasına Neden Gerek Duyuldu?

 

2005 yılında yayınlanan ISO 22000 gıda güvenliği ve üretimde yaşanabilecek sorunları en aza indirilebilmesi açısından çıkarılmıştır. ISO 22000 kapsamında ön koşullu programların yeterli olmadığı ayrıca gıda üreten firmaların gereklilikleri yerine getiremediği görüldü. Gıda üreticilerinin gereklilikleri, tedarik koşulları (ön koşul şartları) sağlanmak amacıyla PAS 220 meydana getirildi. Ön koşul programları, güvenli gıda ürünlerinin üretilmesinde üretim ortamının oynadığı rolü ele almak için uygulamaya konulan programlar ve uygulamalardır. Yukarıda belirttiğimiz gereklilik şartları PAS 220 sayesinde kontrol edilebilir bir hal almıştır.

 

Aşan Danışmanlık Hizmetleri


Gıda Zinciri alanında bulunan kurumlar PAS 220 belgesi alabilirler. ISO 22000 standardına destek olması amacıyla meydana gelen PAS 220, ISO 22000 kapsamında olan her ürün için sahip olunabilir. PAS 220, Aşan Belgelendirme ve Danışmanlık olarak gıda üreticilerine hem ISO 22000, hem de PAS 220 belgesini temin ediyoruz. Ayrıca bu belgelerle birlikte BRC, IFS belgelerini de alan gıda üreticileri ürünlerini daha kapsamlı hale getirebilirler.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?