Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Organik Tarım Belgesi


Organik Tarım Belgesi
 

Organik tarım için birçok açıklama ve tanım yapılabilir. Bunların hepsi, ilgili tarım faaliyetinin, harici tarımsal girdilerden ziyade ekosistem yönetimine dayanan bir sistem olduğunu belirtmektedir. Organik tarım faaliyerleri, sentetik gübreler ve böcek ilaçları, veteriner ilaçları, genetik olarak değiştirilmiş tohumlar ve türler, koruyucular, katkı maddeleri ve aydınlatma gibi sentetik girdilerin kullanımını ortadan kaldırarak potansiyel çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurmaya başlayan bir sistemlerdir. Bu faaliyetler, uzun vadede toprak verimliliğini koruyan ve arttıran, haşere ve hastalıkları önleyen sahaya özgü yönetim uygulamalarıyla sürdürülmektedir. Bu bahsedilen kriterlere göre yapılan tarımsal faaliyetler, yetkili kuruluşlarca verilen organik tarım belgesi ile sertifikalandırılmaktadır.

 

Organik tarım belgesi tüketici ve pazardaki faaliyetleri esas alan bir seritifkasyon tipidir. Bu sistemde ürünler sertifikasyon ve etiketleme yoluyla açıkça tanımlanmaktadır. Tüketiciler Organik Tarım Belgesi ‘ne sahip gıdaların nasıl üretildiği, işlendiği, hazırlandığı ve pazarlandığı konusunda bilinçli bir karar alabilirler. Bu nedenle tüketicilerin organik üretim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Organik tarım belgesi ile sertifikalandırılan faaliyetleri hizmet odaklı tarım olarak tanımlamak da yanlış olmayacaktır. Birçok ülkede, yeraltı suyu kirliliğini azaltma veya biyolojik çeşitliliği artırma bağlamında çevresel ürün ve hizmetler üretmek için organik tarıma yönelik devlet destekleri mevcuttur. Organik Tarım Belgesi ‘nin en önemli muhataplarından biri de kuşkusuz çiftçilerdir. Günümüzdeki çiftçilerin birçoğu, geleneksel tarım yöntemlerinin sürdürülemez olduğuna; aile sağlığını, çiftlik ekonomilerini ve kendine güvenlerini artırmak için alternatif üretim biçimlerinin gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda, gelişmekte olan birçok ülkede, organik tarım, ev gıda güvenliğini artırmak ve girdi maliyetlerini düşürmek için bir yöntem olarak benimsenmiş durumdadır.

 

Organik tarım ile ilgili önemli bir hususu belirtmekte fayda var: Organik tarım sistemleri ve ürünleri her zaman sertifikalı olmak zorunda değildir. Organik tarım çıktısı olan ürünler  sertifikalı olmadığı halde fiyat ayrımı yapılmaksızın satışa sunulabilir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, küçük ölçekli çiftçiler tüketicilere sertifikalı olmayan organik ürünler sunmak için doğrudan satış kanalları geliştirmektedir. Fakat büyük çaplı üreticiler, ürünlerini genelikle organik tarım belgesi ile sertifikalandırarak pazarda rekabeti ele geçirmek istemektedir.

 

Organik Tarım Belgesi ’nin Kapsamı


Organik tarımın amacını sadece daha sağlıklı ürünler üretmek olarak görmek yanlış olacaktır. Zira, bu yöntemin uzun vadede, tarımsal faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek, iklim değişikliğini önlemek, ekolojik turizmin gelişmesini sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır. Organik Tarım Belgesi ‘ni ve ilgili çalışmaları bu bağlamda değerlendirecek olursak, genel hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz:


1.    Tüketiciler için sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretmek.
2.    Tarımsal faaliyetleri insan, hayvan, doğa ve çevre dostu hale getirmek.
3.    Doğal dengenin ve ekolojik düzeninin devamını sağlamak.
4.    Toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin korunmasına yardımcı olmak.
5.    Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
6.    Tarımsal faaliyetlerde istihdamı artırmak; fakat iş gücünü de en verimli şekilde kullanmak.
7.    Üreticilerin kendi aralarında örgütlenmelerine imkan tanımak.
8.    Yeni tarım teknikleri geliştirmek ve teknolojiden en etkin şekilde yararlanmak.
9.    Organik tarımın en önemli hedeflerinden biri olarak da gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek.

Ürün doğrulama, yetki alma, yasal gereklilikleri karşılama gibi amaçların çok ötesinde, organik tarım belgesi ile aslında daha yaşanılabilir bir dünya inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, belge sahibi her üretici ve sadece organik tarım belgesi ‘ne sahip ürünleri satın alan her tüketici, aslında dünyamızın korunmasına ve gelecek nesillere kaynaklardan yeterince faydalanabilecekleri bir dünya bırakılmasına destek olmaktadır.
 

Organik Tarım Belgesi Nasıl Alınır?


Organik tarım belgesi ile ilgili eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri veren çok sayıda kuruluş vardır. Belge sahibi olmak isteyen işletmelerin sadece gerekli akreditasyonu sağlayan kuruluşlar ile çalışmasına fayda vardır. Eğer organik tarım konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi bir firma ile çalışmak da belgelendirme sürecini kısaltacak ve daha kolay bir hale getirecektir.

Belgelendirme süreci genel itibariyle, başvuru, dokümantasyon, denetim ve sertifikalandırma adımlarından oluşmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra fiyat teklifi ve sözleşme aşaması geçildikten sonra, başvuru sahibi işletmenin, yaptıkları çalışmalarla ve paydaşları ile ilgili birtakım dokümanları belgelendirme yapacak kuruluşa göndermesi gerekmektedir. Akabinde işletme sahalarında organik tarımın gerekliliklerini incelemek için bazı denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler neticesinde eğer bir sorun görünmüyorsa olumlu yönde bir rapor hazırlanmaktadır. Bu raporun onayına istinaden başvuru sahibi işletmeye organik tarım belgesi verilmektedir.


“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?