Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Ölçü Aletleri CE Belgesi

Cihazların ve ürünlerin AB’de bulunan ülkelerde rahatlıkla kullanılmasını sağlamakta olan ölçü aletleri CE belgesi ilgili ürünlerin gerekli mevzuat koşullarına göre kullanılmasına yardımcı olur. Alınması gereken ve kişilerde bulunduğu zaman son derece avantaj sağlamakta olan bu belgenin varlığı ile kişiler daha kolay şekilde ürünler ve cihazlar hakkında ülkelerde rahat eder. Bu nedenle firmada yer alan bu hizmet ile kişiler en iyi şekilde belgeyi temin edebilir ve kolaylıkla alabilir.

İlgili ürünler için gerekli olan mevzuat şartlarının yerine getirilmesinde kişiler için en doğru şekilde kullanılmakta olan bu belge ile insanlar her türlü açıdan bu belgenin faydasını görebilir. Hem sağlık hem de güvenlik işareti olan bu CE ifadesi ürünlerin son derece uygun ve de sorunsuz olduğunu göstermektedir. Bu sayede kişiler ellerinde bulunan ürünleri, cihazları bu belgenin varlığı ile kaliteli ve güvenilir olduğunu kanıtlamış olur. CE belgesini almış olan firmaların ürünlerine CE damgasının konması son derece mümkündür.

İmal edilen elektronik cihazların tamamı için Aşan Danışmanlık hizmet verir, Türkiye’nin herhangi bir şehrinde ürettiğiniz aletler için ISO belgesi veya CE belgesi temin etmek adına bize ulaşabilirsiniz.

Ölçü Aletleri CE Belgesi Nedir?

Kişilerin elinde bulunmakta olan ürünlerin rahatlıkla AB ülkelerine giriş çıkışını sağlayabilmek adına kullanılan CE belgesidir. Belge sayesinde kişilerin ürünlerini her açıdan uygunluk ve de mevzuata görelik taşımaktadır. Topluluk içinde satılmakta olan ürünlerin sosyal güvenlik, çevre koruma ve de sağlık gereklerine göre denetlendiğini ve bu konuda sorun oluşturmadığını gösterir bir belge olduğundan kişilerin almak istedikleri bu üründen dolayı sorun yaşaması ya da tedirgin olmaları söz konusu değildir.

Kişiler almakta oldukları ürünlerde CE işaretini görmektedir. Bu tamamen uygunluk ve de herhangi açıdan olumsuzluk oluşturmadığı anlamına gelir. Bu nedenle de CE işareti tüm üreticilerin hesap verilebilir ürünler ürettiğini göstermesi açısından bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerin bu belge ile gerekli olan kurallara uyduğunu ve adil bir rekabet içerisinde olunduğunu anlamakta doğru olur.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi birçok üründe olduğu gibi ölçü aletleri için de bir yönetmelik yayınlamıştır. 26/02/2014 tarihli ve 2014/32/AB sayılı Ölçü Aletleri Direktifi, bu aletlerin piyasaya arzı ve kullanıma sunulması ile ilgili şartları düzenlemektedir. Yönetmelik koşullarını karşılayan ve bunu doğrulayan üretici firmalar ölçü aletleri CE Belgesi alabilmektedir. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/EU) doğrultusunda CE Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, ürünlerin Avrupa pazarında serbestçe dolaşımını sağlayabilmektedir. Ülkemizde Avrupa mevzuatlarına uyum kapsamında aynen kabul edilen bu yönetmelik, çeşitli ölçüm cihazlarıyla ilgili iç piyasa düzenlemesi de yapmaktadır.

Aşan Danışmanlık, ölçü aletleri CE Belgesi almak isteyen firmalara CE belgelendirme sürecinin her aşamasında destek olmaktadır. Talep edilecek danışmanlık hizmetinin kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği


AB’nin 2014/32/EU sayılı direktifi ülkemizde 29 Haziran 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, ölçüm fonksiyonu olan çeşitli ürünlerinin iç piyasaya sürülebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini açıklamaktadır. Yönetmelik, üretici firmaların, dağıtıcıların, ithalatçıların, yetkili temsilciler ve diğer paydaşların yükümlülüklerini belirtmektedir. Ölçü Aletleri Direktifi aynı zamanda CE belgelendirme prosedürlerine ilişkin kuralları da içermektedir. Onaylanmış kuruluşların görevleri, yetkilendirme şartları, ölçü aletleri CE sertifikası için başvuru, teknik dosya hazırlama, işaretleme vb gibi süreçler de yine yönetmelik içerisinde detaylandırılmıştır.

Belge sahibi olmak ve ürünlerini mevzuatlara uygun bir şekilde sunmak isteyen tüm işletmeler yönetmeliğin tüm detaylarına hakim olmalıdır. Bunun en hızlı, kolay ve sürdürülebilir yolu konuyla ilgili uzmanlığı bulunan danışmanlık firmalarından destek almaktır.
 

Ölçü Aletleri Direktifi Kapsamı


Yönetmeliğin kapsamına giren ürün grupları şunlardır:

*MI-001: Su sayaçları

*MI-002: Gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları

*MI-003: Aktif elektrik enerji sayaçları

*MI-004: Isı sayaçları

*MI-005: Su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri

*MI-006: Otomatik tartı aletleri (Otomatik olmayan tartı aletleri 2014/31/AB sayılı direktif kapsamında değerlendirilmektedir.)

*MI-007: Taksimetreler

*MI-008: Malzeme ölçerler

*MI-009: Boyutsal ölçüm cihazları

*MI-010: Egzoz gazı analiz cihazları

Bu ölçüm cihazlarının üretimini gerçekleştiren firmalar, ürün tasarımında ve üretiminde öncelikle şu başlıklar altındaki temel gereklilikleri dikkate almak zorundadır:

-İzin verilebilir hatalar

-Yeniden üretilebilirlik

-Tekrarlanabilirlik

-Ayrım ve hassasiyet

-Dayanıklılık

-Güvenilirlik

-Uygunluk

-Bozulmaya karşı koruma

-Ölçü aletleriyle birlikte temin edilen ve bu ölçü aletinin taşıması gereken bilgiler

-Sonuçların gösterilmesi

-Ticari işlemleri tamamlamak için gerekli veri işlemleri

-Uygunluk değerlendirmesi

Bu temel gerekliliklerin yanı sıra her bir ürün grubu için farklı tasarım ve imalat gereksinimleri mevcuttur. Üreticiler ürünlerini bu gereksinimlere uygun şekilde üretmek, test etmek, doğrulamak, işaretlemek ve piyasaya sunmak zorundadır.

Ölçü Aletleri CE Belgesi


Ölçü Aletleri CE Belgelendirme Nasıl Yapılır?


Her CE belgelendirme işleminde olduğu gibi ölçüm cihazları CE Belgesi almak için de öncelikle bir danışmanlık firmasıyla iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık verdiği profesyonel danışmanlık hizmeti ile kuruluşların belgelendirme sürecini başından sonuna kadar profesyonel bir şekilde planlamaktadır. Ölçüm cihazı CE işareti almak için takip edilmesi gereken adımlar özetle şu şekildedir:

*Ürünle ilgili yönetmelik gerekliliklerinin belirlenmesi

*Hangi uygunluk değerlendirme prosedürüne göre belgelendirme yapılacağının belirlenmesi; Ölçü Aletleri Yönetmeliği’ne göre firmalar şu modüllere göre belge alabilmektedir:

*Modül A: İç Üretim Kontrolü

*Modül A2: İç Üretim Kontrolü ve Ölçü Aletlerinin Rastgele Aralıklarla Denetimi

*Modül B: AB Tip İncelemesi

*Modül C: İç Üretim Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

*Modül C2: İç Üretim Kontrolünü ve Ölçü Aletlerinin Rastgele Aralıklarla Denetimini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

*Modül D: İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

*Modül D1: İç Üretim Sürecine İlişkin Kalite Güvencesi

*Modül E: Ölçü Aletlerine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

*Modül E1: Nihai Ürünün İncelenmesine ve Test Edilmesine Dair Kalite Güvencesi

*Modül F: Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

*Modül F1: Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı

*Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı

*Modül H: Tam Kalite Güvencesini Esas Alan Uygunluk Beyanı

*Modül H1: Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı

*Ürünle ilgili yönetmelik, uluslararası standartlar ve/veya uygunluk değerlendirme prosedüründe belirtilen testlerin / analizlerin yapılması

*Ürün ve üretici firma bilgilerini, test raporlarını, ürün kullanım kılavuzu, risk analizi ve gerekli diğer dokümanlardan oluşan teknik dosyanın hazırlanması

*Zorunlu durumlarda tesis denetimlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması

*Tüm adımların ardından ürüne CE etiketinin yine yönetmelikte belirtilen kurallara uygun şekilde yapıştırılması

Ölçü Aletleri CE Belgesi Ne İşe Yarar?


Bir ürünün Avrupa yönetmeliklerine ve mevzuata uygun olacak şekilde asgari seviyeye uygun olduğunu gösteren bir belge olan CE belgesi güvenilirliği ispat etmek için işlev görür. Ürünlerin piyasada satılmasının normal olduğunu ve ürünün AB ülkelerinde serbest şekilde dolaşım hakkının olduğunu da gösteren bir belgedir. Her toplum ya da topluluk tarafından en çok önem verilen ve dikkat edilen aslında ürünlerin kaliteli ve güvenilir olup olmadığıdır.  

Kişiler her zaman için daha güvenilir ve de emniyetli olan ürünleri almak ister. CE belgesi de kişilerin almak istediği ürünlerin güvenilirliğini ispatlayan bir belge olarak bilinmektedir. Kişilerin firma olarak ürünlerini satmasını ve pek çok kişiye ulaşmasını kolaylaştırmakta olan da bu belgedir.

İşletmeniz için kısa sürede ISO ve Ce belgesi sahibi olmak ister misiniz? Hemen Aşan Danışmanlık firmasının web sitesinde yer alan telefon numarasını arayın ve anında teklifinizi alın.
 

Ölçü Aletleri CE Belgesi Nasıl Alınır?


Belgenin alınması için firmamız tarafından verilmekte olan hizmeti değerlendirmek ve tercih etmek son derece mümkündür. Firmamız tarafından uygun görünen kişilere ve firmalara bu belge verilmektedir. Tüm prosedürlerin takip edilmesi ve ürünlerin de aynı şekilde geçerlilik göstermesi sayesinde kişiler belgeyi alabilir. Kişilerin ürünleri bu belgeyi almak için zorunluluk grubunda yer almaktaysa bunun için gerekli olan tüm uygunluk testleri yapılır.

Yapılan uygunluk testlerine göre kişilerin ürünleri mevzuat ve yönetmeliğe göre incelenir. Eğer bu testler ve incelemelerden uygun ve olumlu sonuç gelirse testlerin raporlarına göre teknik dosya alınır. Bu aşamaların ve tüm doğru işlemlerin yapılması için kişiler firmadan yardım alabilir. Ölçü aletleri CE belgesi almak ve tüm süreç hakkında bilgi edinmek için belgeyi veren firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve detay için Aşan Müşteri temsilcilerine INSTAGRAM hesabından veya web sitesinde yer alan irtibat numaralarından ulaşım sağlayabilirsiniz. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp