Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Ölçü Aletleri CE Belgesi

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi birçok üründe olduğu gibi ölçü aletleri için de bir yönetmelik yayınlamıştır. 26/02/2014 tarihli ve 2014/32/AB sayılı Ölçü Aletleri Direktifi, bu aletlerin piyasaya arzı ve kullanıma sunulması ile ilgili şartları düzenlemektedir. Yönetmelik koşullarını karşılayan ve bunu doğrulayan üretici firmalar ölçü aletleri CE Belgesi alabilmektedir. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/EU) doğrultusunda CE Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, ürünlerin Avrupa pazarında serbestçe dolaşımını sağlayabilmektedir. Ülkemizde Avrupa mevzuatlarına uyum kapsamında aynen kabul edilen bu yönetmelik, çeşitli ölçüm cihazlarıyla ilgili iç piyasa düzenlemesi de yapmaktadır.

Aşan Danışmanlık, ölçü aletleri CE Belgesi almak isteyen firmalara CE belgelendirme sürecinin her aşamasında destek olmaktadır. Talep edilecek danışmanlık hizmetinin kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği

AB’nin 2014/32/EU sayılı direktifi ülkemizde 29 Haziran 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, ölçüm fonksiyonu olan çeşitli ürünlerinin iç piyasaya sürülebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini açıklamaktadır. Yönetmelik, üretici firmaların, dağıtıcıların, ithalatçıların, yetkili temsilciler ve diğer paydaşların yükümlülüklerini belirtmektedir. Ölçü Aletleri Direktifi aynı zamanda CE belgelendirme prosedürlerine ilişkin kuralları da içermektedir. Onaylanmış kuruluşların görevleri, yetkilendirme şartları, ölçü aletleri CE sertifikası için başvuru, teknik dosya hazırlama, işaretleme vb gibi süreçler de yine yönetmelik içerisinde detaylandırılmıştır.

Belge sahibi olmak ve ürünlerini mevzuatlara uygun bir şekilde sunmak isteyen tüm işletmeler yönetmeliğin tüm detaylarına hakim olmalıdır. Bunun en hızlı, kolay ve sürdürülebilir yolu konuyla ilgili uzmanlığı bulunan danışmanlık firmalarından destek almaktır.

Ölçü Aletleri Direktifi Kapsamı

Yönetmeliğin kapsamına giren ürün grupları şunlardır:

Ø  MI-001: Su sayaçları

Ø  MI-002: Gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları

Ø  MI-003: Aktif elektrik enerji sayaçları

Ø  MI-004: Isı sayaçları

Ø  MI-005: Su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri

Ø  MI-006: Otomatik tartı aletleri (Otomatik olmayan tartı aletleri 2014/31/AB sayılı direktif kapsamında değerlendirilmektedir.)

Ø  MI-007: Taksimetreler

Ø  MI-008: Malzeme ölçerler

Ø  MI-009: Boyutsal ölçüm cihazları

Ø  MI-010: Egzoz gazı analiz cihazları

Bu ölçüm cihazlarının üretimini gerçekleştiren firmalar, ürün tasarımında ve üretiminde öncelikle şu başlıklar altındaki temel gereklilikleri dikkate almak zorundadır:

Ø  İzin verilebilir hatalar

Ø  Yeniden üretilebilirlik

Ø  Tekrarlanabilirlik

Ø  Ayrım ve hassasiyet

Ø  Dayanıklılık

Ø  Güvenilirlik

Ø  Uygunluk

Ø  Bozulmaya karşı koruma

Ø  Ölçü aletleriyle birlikte temin edilen ve bu ölçü aletinin taşıması gereken bilgiler

Ø  Sonuçların gösterilmesi

Ø  Ticari işlemleri tamamlamak için gerekli veri işlemleri

Ø  Uygunluk değerlendirmesi

Bu temel gerekliliklerin yanı sıra her bir ürün grubu için farklı tasarım ve imalat gereksinimleri mevcuttur. Üreticiler ürünlerini bu gereksinimlere uygun şekilde üretmek, test etmek, doğrulamak, işaretlemek ve piyasaya sunmak zorundadır.

Ölçü Aletleri CE Belgelendirme Nasıl Yapılır?

Her CE belgelendirme işleminde olduğu gibi ölçüm cihazları CE Belgesi almak için de öncelikle bir danışmanlık firmasıyla iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık verdiği profesyonel danışmanlık hizmeti ile kuruluşların belgelendirme sürecini başından sonuna kadar profesyonel bir şekilde planlamaktadır. Ölçüm cihazı CE işareti almak için takip edilmesi gereken adımlar özetle şu şekildedir:

Ø  Ürünle ilgili yönetmelik gerekliliklerinin belirlenmesi

Ø  Hangi uygunluk değerlendirme prosedürüne göre belgelendirme yapılacağının belirlenmesi; Ölçü Aletleri Yönetmeliği’ne göre firmalar şu modüllere göre belge alabilmektedir:

o   Modül A: İç Üretim Kontrolü

o   Modül A2: İç Üretim Kontrolü ve Ölçü Aletlerinin Rastgele Aralıklarla Denetimi

o   Modül B: AB Tip İncelemesi

o   Modül C: İç Üretim Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

o   Modül C2: İç Üretim Kontrolünü ve Ölçü Aletlerinin Rastgele Aralıklarla Denetimini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

o   Modül D: İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

o   Modül D1: İç Üretim Sürecine İlişkin Kalite Güvencesi

o   Modül E: Ölçü Aletlerine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

o   Modül E1: Nihai Ürünün İncelenmesine ve Test Edilmesine Dair Kalite Güvencesi

o   Modül F: Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı

o   Modül F1: Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı

o   Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı

o   Modül H: Tam Kalite Güvencesini Esas Alan Uygunluk Beyanı

o   Modül H1: Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı

Ø  Ürünle ilgili yönetmelik, uluslararası standartlar ve/veya uygunluk değerlendirme prosedüründe belirtilen testlerin / analizlerin yapılması

Ø  Ürün ve üretici firma bilgilerini, test raporlarını, ürün kullanım kılavuzu, risk analizi ve gerekli diğer dokümanlardan oluşan teknik dosyanın hazırlanması

Ø  Zorunlu durumlarda tesis denetimlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması

Ø  Tüm adımların ardından ürüne CE etiketinin yine yönetmelikte belirtilen kurallara uygun şekilde yapıştırılması

 

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?