Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi

Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulmakta olan ve yönetmelik ve uygunluk gereği önemli kriterler barındıran ATEX belgesi evrensel düzeyde önem arz eder. Temel olarak bakıldığı zaman patlayıcı ortamda çalışmakta olan maddeler ifade edilmektedir. Tıpkı diğer önemli standartlarda olduğu gibi bu belgenin standardında da aslında insan sağlığı ve hayati tehlike önem arz eder. Tehlikeli ortamda bulunan ve kişilerin korunmasını ifade eden bu belge sayesinde kişilerin en iyi şekilde önlem alıp muhafaza edilmesi üzerine bu belgenin bulundurulması gerekir.

Çalışanların patlayıcı ortamlardan korunmasını ifade etmekte olan bu belge son derece önemli olduğu için dikkat etmek ve firmalar tarafından bu belgeyi bulundurmak gereklidir. Ülkemizde gerekli olan denetimlerin yapılmamasından kaynaklı patlayıcı odaklı olarak pek çok kaza yaşanmış ve can kayıpları olmuştur. Bu nedenle hayati tehlikelerin sonlandırılması ve sorun yaşanmaması adına kişilerin bu belgeyi almasında fayda vardır. Bu tip patlamalar her zaman çok ciddi can ve mal kayıplarına neden olduğu için belge önemli bir nitelik taşır.

Patlayıcılığa karşı önlem alındığı göstermekte olan bu belgenin varlığı sayesinde kişilerin hatalarının tehlikeye atılmadığı ve korundukları da anlaşılmış olur. Belgenin alınması gerekli olan testlerin yapılması ve yönetmeliğe uygun olacak şekilde verildiğinden firma olarak titizlikle davranılır. Belgeyi almak ve temin etmek için kişilerin firmamızdan yardım ve hizmet alması son derece mümkündür.

Aşan Danışmanlık ATEX belgelendirme süreçlerinde en hızlı çözümleri sizlere sunar, aklınıza takılan hususlar ve diğer detaylar için bize iletişim sayfamızda yer alan numaramızdan veya sitemizdeki teklif formlarından ulaşabilirsiniz.
 

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi


ATEX Belgesi, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler için verilmektedir. Konuyla ilgili Avrupa Birliği düzenlemesi olan 2014/34/EU direktifi, ülkemizde 2016 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile uyumlaştırılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2016 tarihinde 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, ilgili ürünlerle ilgili CE Belgesi kapsamını açıklamaktadır. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB), ATEX yönetmeliği olarak da bilinmektedir. ATEX yönetmeliği, söz konusu ürünlerin piyasaya güvenli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli güvenlik ve sağlık kurallarını ortaya koymakta ve belgelendirme prosedürlerini belirtmektedir. Yönetmelik kapsamına giren teçhizatları ve sistemleri üreten firmalar ATEX Belgesi alarak ürünlerini Avrupa pazarına ve iç piyasaya arz edebilmektedir.


ATEX Belgesi Nedir?

 
Hava gazları, buhar, sis veya tozlardan oluşan bir karışım, belirli çalışma koşulları altında tutuşabilecek şekilde bir araya geldiğinde potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer oluşturmaktadır. Sabit açık deniz platformlarında, petrokimya tesislerinde, madenlerde ve yanıcı / patlayıcı gazların üretildiği fabrikalarda vs bu tür ortamların oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Bu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan ve üretilen ürünler için Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi veya kısaca ATEX Belgesi alınması gerekmektedir. Yönetmelik kapsamına girdiği halde doğru bir şekilde belgelendirilmeyen ürünlerin piyasaya arz edilmesi durumunda yasal yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.

ATEX direktifi, ürünler pazara sunulmadan önce uygulanacak temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini tanımlamaktadır. Yeni yasal çerçeve politikası ile uyumlu olan yönetmelik, daha önce yürürlükte olan 94/9/EC direktifinin yerini alarak 20 Nisan 2016´dan itibaren geçerli hale gelmiştir.

ATEX Belgesi, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış teçhizat ve koruyucu sistemler için geçerlidir. Bunun yanı sıra, bu ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan fakat patlama tehlikelerine karşı ürün ya da sistemin emniyetli çalışması için gerek duyulan veya güvenlik düzeyini artıran diğer cihaz ve kumanda ekipmanları da yönetmelik kapsamındadır.


•    Muhtelif tıbbi cihazlar,
•    ulusal savunma amaçlı kullanılan silah ve mühimmatlar,
•    muhtemel patlayıcı ortamların sadece bir kaza sonucunda gaz sızıntısı ile düşük ihtimalle oluşabileceği ortamlarda kullanılan teçhizatlar,
•    Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu ürünler vb
yönetmelik kapsamı dışındadır.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) için uyumlaştırılmış birçok Avrupa standardı mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

•    EN 1010-1:2004+A1:2010
•    EN 1010-2:2006+A1:2010
•    EN 1127-1:2019
•    EN 1127-2:2014
•    EN 1710:2005+A1:2008, EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
•    EN 1755:2015
•    EN 1834-1:2000
•    EN 1834-2:2000
•    EN 1839:2012
•    EN 1953:2013
•    EN 12581:2005+A1:2010
•    EN 12621:2006+A1:2010
•    EN 12757-1:2005+A1:2010
•    EN 13012:2012

Yönetmeliğin doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunduğu çok sayıda standart mevcuttur. Üretici firmalar ATEX Belgesi almadan önce bu standartların gerekliliklerini karşılamalıdır. Hangi ürün / sistem için hangi standartların gerekli olduğunu Aşan Danışmanlık’tan öğrenebilirsiniz.

Atex Eğitimi

 

ATEX Belgesi Nasıl Alınır?

 
Söz konusu ürünlerin bulundukları ve ait oldukları bölgelere özel olarak belgelendirme yapılmaktadır. Bu belgelendirme işlemleri de ürünler ve içerikler açısından değişiklikler gösterdiği için kişilerin belge almasına yönelik olarak bazı unsurlar ve kriterler iyi şekilde bilinmelidir. Bu anlamda birbirinden farklı olacak şekilde prosedürler yer alır. Hem ürüne hem de kategoriye bağlı olacak şekilde değişik olarak işlemler yapılmaktadır. Piyasada yerini almadan önce herhangi bir ürünün bu işaretlemeyi almasında fayda vardır.

ATEX direktifine bağlı olan modüller ve dikkat edilmesi gerekenler, bakılan uygunluklar ise inceleme, doğrulama, kalite güvence, tipe uygunluk ve de birim doğrulama modülü olarak belirtilmektedir. Tüm bu aşamalar ve olması gerekenlere göre inceleme, değerlendirme yapılarak kişilerin belgeyi almaya hak kazanması gerekmektedir. Bundan dolayı dikkat ederek ve uygunluğu yerine getirerek kişiler özenle ve hassasiyetle yaklaşıp belgeyi alabilirler.

Nasıl alacağınız konusunda biz Aşan Danışmanlık olarak en büyük destekçiniz olacağız. Sizlere sunacağımız uygun fiyat teklifleri ve işinde uzman danışmanlar ile kısa süre içerisinde ihtiyacınız olan belgeye sahip olacaksınız.

Firma olarak tüm işlemler ve aşamalar konusunda kişilere en iyi şekilde yardımcı olunarak hizmet verilir. Bu sayede insanların belgeyi alma aşamasında firma sayesinde en iyi şekilde tüm kriterleri bilmesi ve zorlanmaması sağlanmış olur. Hem daha iyi şekilde çalışmak hem de firmaların kalitesini artırmaya yönelik olarak bu belgeyi almakta büyük bir fayda olmaktadır. Patlayıcı ortamlarda tehdit oluşmaması ve kişilerin hayatlarının  tehlikeye atılmaması için bu belgenin olması önem arz eder.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi için tanımlanan uygunluk değerlendirme prosedürleri şu şekildedir:

•    Modül A: Üretimin dahili kontrolü
•    Modül B: AB Tip İncelemesi
•    Modül D: İmalat sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluğu
•    Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk
•    Modül C1: Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk
•    Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk
•    Modül G: Birim doğrulmasını esas alan uygunluk

Bu modüllerden sadece Modül A, bir onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulmadan belgelendirme yapılmasını sağlamaktadır. Bu uygunluk değerlendirme prosedürü kapsamında ATEX Belgesi alacak firmalar, ilgili ürünlerin yönetmeliğe uygun olduğunu kendi sorumluluğunda doğrulamakta ve beyan etmektedir. Diğer modüller, bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil olmasını ve yapılan çalışmaların bu kuruluşlarca doğrulanmasını gerektirmektedir.

ATEX Belgesi alacak firmaların teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Teknik dosya içerisine ürün tanıtımı ve bilgileri, üretici firma bilgileri, yönetmelik ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartların gerektirdiği testlerin sonuçları, ürün güvenlik bilgileri, kullanım kılavuzu, varsa montaj ve bakım prosedürleri, firmanın kalite dokümanları, tasarım ve üretim talimatları vb gibi bilgi ve dokümanlar yer almalıdır. Teknik dosya içerisine ayrıca AB uygunluk beyanı da konulmalıdır. Teknik dosya hazırlığı ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

ATEX Belgesi Faydaları

 
ATEX Belgesi,
üreticilerin AB pazarına erişimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, iç piyasaya ürün arzı için gerekli şartların karşılanmasını da sağlamaktadır. Belge sahibi üreticiler, ürünlerinin patlamaya karşı korumalı olduğunu doğrulamış olmaktadır. ATEX değerlendirmelerinin yapılması, ürünlerin veya ürünlerin kullanıldığı çalışma ortamlarının patlama olasılığının çok daha düşük olduğunu ifade etmektedir. Bu sayede ürün kullanımından veya patlayıcı ortamlarda çalışmaktan kaynaklı hayati riskler en aza indirilmekte; insan hayatı ve mallar korunabilmektedir.
ATEX Belgesi’nin kullanımı birçok sektörde yasal bir zorunluluk olduğundan firmalar, CE belgelendirme sayesinde hem yasalara uyum sağlamakta hem de güvenlik önlemlerini almış olmaktadır. Üçüncü taraf değerlendirme ve doğrulama sayesinde ürün ve çalışma ortamındaki güvenlik riskleri minimize edilmektedir.
 

ATEX Belgesi Danışmanlık

 
Aşan Danışmanlık, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde ATEX Belgesi almak isteyen firmalara profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunarak CE belgelendirme sürecini çok daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi aşmak isteyen firmalar, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek belgelendirme prosedürleri hakkında daha detaylı bilgi alabilir ve sertifikasyon sürecini hızlı bir şekilde başlatabilir

ATEX Belgesi Ne İşe Yarar?

Kişilerin bu belgeyi alması için ilk olarak patlayıcılık durumunu önlemeye yönelik alması gereken tedbirler ve önlemler bulunur. Bunu sağlamak ve daha sonrasında da buna göre hareket etmek belgenin alınmasında önemli bir basamak olur. Kişiler ürünleri hakkında sorun yaşamadan üretim yapmak ve çalışanlarını da tehlikeye atmamak için kesinlikle bu belgeyi almalıdır.

Patlayıcı maddeler ve bunların özelliklerinin belirtilmesi, oluşacak olan herhangi bir kazada tüm önlemlerin alındığının ispatlanması için kesinlikle bu belge bulundurulmalıdır. Hem daha iyi sonuç almak hem de kişilerin muhafaza edilmesini sağlamak adına ATEX belgesi son derece faydalı ve avantajlıdır. Bu durumda kişiler firmamızdan yardım alarak belgeyi temin edebilirler.

Daha fazlası için Aşan Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetlerini arayın. Türkiye’nin her yerinden bize ulaşabilir ve kısa süre içerisinde ihtiyacınız olan bu belgelere sahip olabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp