Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi


ATEX Belgesi, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler için verilmektedir. Konuyla ilgili Avrupa Birliği düzenlemesi olan 2014/34/EU direktifi, ülkemizde 2016 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile uyumlaştırılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2016 tarihinde 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, ilgili ürünlerle ilgili CE Belgesi kapsamını açıklamaktadır. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB), ATEX yönetmeliği olarak da bilinmektedir. ATEX yönetmeliği, söz konusu ürünlerin piyasaya güvenli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli güvenlik ve sağlık kurallarını ortaya koymakta ve belgelendirme prosedürlerini belirtmektedir. Yönetmelik kapsamına giren teçhizatları ve sistemleri üreten firmalar ATEX Belgesi alarak ürünlerini Avrupa pazarına ve iç piyasaya arz edebilmektedir.


ATEX Belgesi Nedir?


Hava gazları, buhar, sis veya tozlardan oluşan bir karışım, belirli çalışma koşulları altında tutuşabilecek şekilde bir araya geldiğinde potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer oluşturmaktadır. Sabit açık deniz platformlarında, petrokimya tesislerinde, madenlerde ve yanıcı / patlayıcı gazların üretildiği fabrikalarda vs bu tür ortamların oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Bu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan ve üretilen ürünler için Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi veya kısaca ATEX Belgesi alınması gerekmektedir. Yönetmelik kapsamına girdiği halde doğru bir şekilde belgelendirilmeyen ürünlerin piyasaya arz edilmesi durumunda yasal yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.
ATEX direktifi, ürünler pazara sunulmadan önce uygulanacak temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini tanımlamaktadır. Yeni yasal çerçeve politikası ile uyumlu olan yönetmelik, daha önce yürürlükte olan 94/9/EC direktifinin yerini alarak 20 Nisan 2016´dan itibaren geçerli hale gelmiştir.
ATEX Belgesi Kapsamı
ATEX Belgesi, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış teçhizat ve koruyucu sistemler için geçerlidir. Bunun yanı sıra, bu ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan fakat patlama tehlikelerine karşı ürün ya da sistemin emniyetli çalışması için gerek duyulan veya güvenlik düzeyini artıran diğer cihaz ve kumanda ekipmanları da yönetmelik kapsamındadır.


•    Muhtelif tıbbi cihazlar,
•    ulusal savunma amaçlı kullanılan silah ve mühimmatlar,
•    muhtemel patlayıcı ortamların sadece bir kaza sonucunda gaz sızıntısı ile düşük ihtimalle oluşabileceği ortamlarda kullanılan teçhizatlar,
•    Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu ürünler vb
yönetmelik kapsamı dışındadır.
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) için uyumlaştırılmış birçok Avrupa standardı mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:
•    EN 1010-1:2004+A1:2010
•    EN 1010-2:2006+A1:2010
•    EN 1127-1:2019
•    EN 1127-2:2014
•    EN 1710:2005+A1:2008, EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
•    EN 1755:2015
•    EN 1834-1:2000
•    EN 1834-2:2000
•    EN 1839:2012
•    EN 1953:2013
•    EN 12581:2005+A1:2010
•    EN 12621:2006+A1:2010
•    EN 12757-1:2005+A1:2010
•    EN 13012:2012
Yönetmeliğin doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunduğu çok sayıda standart mevcuttur. Üretici firmalar ATEX Belgesi almadan önce bu standartların gerekliliklerini karşılamalıdır. Hangi ürün / sistem için hangi standartların gerekli olduğunu Aşan Danışmanlık’tan öğrenebilirsiniz.


ATEX Belgesi Nasıl Alınır?


Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi için tanımlanan uygunluk değerlendirme prosedürleri şu şekildedir:
•    Modül A: Üretimin dahili kontrolü
•    Modül B: AB Tip İncelemesi
•    Modül D: İmalat sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluğu
•    Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk
•    Modül C1: Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk
•    Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk
•    Modül G: Birim doğrulmasını esas alan uygunluk
Bu modüllerden sadece Modül A, bir onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulmadan belgelendirme yapılmasını sağlamaktadır. Bu uygunluk değerlendirme prosedürü kapsamında ATEX Belgesi alacak firmalar, ilgili ürünlerin yönetmeliğe uygun olduğunu kendi sorumluluğunda doğrulamakta ve beyan etmektedir. Diğer modüller, bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil olmasını ve yapılan çalışmaların bu kuruluşlarca doğrulanmasını gerektirmektedir.
ATEX Belgesi alacak firmaların teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Teknik dosya içerisine ürün tanıtımı ve bilgileri, üretici firma bilgileri, yönetmelik ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartların gerektirdiği testlerin sonuçları, ürün güvenlik bilgileri, kullanım kılavuzu, varsa montaj ve bakım prosedürleri, firmanın kalite dokümanları, tasarım ve üretim talimatları vb gibi bilgi ve dokümanlar yer almalıdır. Teknik dosya içerisine ayrıca AB uygunluk beyanı da konulmalıdır. Teknik dosya hazırlığı ile ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.


ATEX Belgesi Faydaları


ATEX Belgesi, üreticilerin AB pazarına erişimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, iç piyasaya ürün arzı için gerekli şartların karşılanmasını da sağlamaktadır. Belge sahibi üreticiler, ürünlerinin patlamaya karşı korumalı olduğunu doğrulamış olmaktadır. ATEX değerlendirmelerinin yapılması, ürünlerin veya ürünlerin kullanıldığı çalışma ortamlarının patlama olasılığının çok daha düşük olduğunu ifade etmektedir. Bu sayede ürün kullanımından veya patlayıcı ortamlarda çalışmaktan kaynaklı hayati riskler en aza indirilmekte; insan hayatı ve mallar korunabilmektedir.
ATEX Belgesi’nin kullanımı birçok sektörde yasal bir zorunluluk olduğundan firmalar, CE belgelendirme sayesinde hem yasalara uyum sağlamakta hem de güvenlik önlemlerini almış olmaktadır. Üçüncü taraf değerlendirme ve doğrulama sayesinde ürün ve çalışma ortamındaki güvenlik riskleri minimize edilmektedir.
 

ATEX Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde ATEX Belgesi almak isteyen firmalara profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunarak CE belgelendirme sürecini çok daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler CE Belgesi aşmak isteyen firmalar, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek belgelendirme prosedürleri hakkında daha detaylı bilgi alabilir ve sertifikasyon sürecini hızlı bir şekilde başlatabilir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?