Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Mermer CE Belgesi

 Mermer CE Belgesi


Bir yapı malzemesi olan mermer için 305/2011/EU sayılı Avrupa Birliği tüzüğü doğrultusunda CE Belgesi düzenlenmektedir. Ülkemizde 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile uyumlaştırılan bu direktif, birçok yapı malzemesinin sahip olması gereken performans değerlerini ve belgelendirme prosedürlerini açıklamaktadır. Yapısal karakteristiği itibariyle bir doğal taş olarak kabul edilen mermerin CE belgeli olabilmesi için yönetmeliğe ve gerekli standartlara uyması; ayrıca mekanik, fiziksel ve termal özelliklerinin doğrulanması gerekmektedir. Mermer CE Belgesi almak isteyen üreticiler, bu süreci bir onaylanmış kuruluşun gözetiminde yürütmek zorundadır. Onaylanmış kuruluşlar, fabrika üretim denetimleri gerçekleştirmekte ve ürünün yönetmelik ve standartlara göre üretildiğini teyit etmektedir. Mermer CE Belgesi için ürünle ilgili ayrıca akredite laboratuvarlarda çeşitli testler yapılmalı ve özellikleri doğrulanmalıdır.


Mermer CE Belgesi Nedir?


Doğal bir taş olan mermer, birçok işlevi ve uygulaması, dayanıklılığı ve estetik özellikleri nedeniyle çok eski zamanlardan beri bir yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yapılara kalıcı olarak eklendiğinde kalite ve güvenliklerini doğrudan etkilemektedir. Bu ürünlerin AB pazarına sunulabilmesi için üreticilerin mermer CE Belgesi alarak asgari gereklilikleri karşıladığını doğrulaması gerekmektedir. Ayrıca iç pazardaki dolaşımı için de mermer ve diğer doğal taş ürünlerinin CE belgeli olması istenmektedir.
Mermer CE Belgesi alma süreci, üreticinin ürünün özelliklerini ve performansını belirtmesi gereken 2+, 3 veya 4 değerlendirme sistemine göre takip edilmektedir. Bu sistemlerin detayları ve neleri kapsadığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği içerisinde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Üreticiler veya Avrupa Birliği´ndeki temsilcileri, ürünlerinin hem ticaret hem de kullanım açısından yönetmelik hükümlerine uygunluğundan sorumludur. Bir üreticinin ürettiği mermerleri CE işareti ile tanımlaması, ürünün uyumlaştırılmış standartlara uygun olduğunu ve dolayısıyla yönetmeliğin temel gerekliliklerini yerine getirdiğini göstermektedir.


Mermer CE Belgesi Kapsamı


Mermer CE Belgesi almak isteyen firmalar, ürünle ilgili yönetmelikte açıklanan uyumlaştırılmış standartları referans almak zorundadır. Bu standartlardan her biri doğrudan veya dolaylı olarak; kısmen ya da bir bütün olarak mermerle ilgili özelliklerin test edilmesi ve doğrulanması için gerekmektedir. Standartlardan bazıları şunlardır:
?    TS EN 771-6+A1 - Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler
?    TS EN 1341 - Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları
?    TS EN 1342 - Dış zeminlere döşenen doğal parke taşları - Gerekler ve deney yöntemleri
?    TS EN 1343 - Dış zeminlere döşenen doğal bordür taşları - Gerekler ve deney yöntemleri
?    TS EN 1467 - Doğal taşlar - Ham bloklar - Özellikler
?    TS EN 1468 - Doğal taşlar - İşlenmemiş plâkalar - Özellikler
?    TS EN 1469 - Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plakalar - Özellikler
?    TS EN 12057 - Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Gerekler
?    TS EN 12059:2008+A1 - Doğal taş mamulleri - Taşların boyutlandırılması - Özellikler
?    TS EN 12326-1 - Sürekli olmayan çatı örtülerinde ve dış cephe kaplamalarında kullanılan kayrak taşı ve taş mamuller - Bölüm 1: Kayrak taşı ve karbonatlı kayrak taşı için özellikler


Mermer CE Belgesi Nasıl Alınır?


Mermer CE Belgesi alma sürecinde ilgili tarafların sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz:
Üretici sorumlulukları
?    Görünüm, termal iletkenlik, mekanik mukavemet, yangına dayanıklılık, ağırlık, sertlik, esneklik, gözeneklilik ve absorpsiyon, erozyon, yoğunluk vb. özelliklerini karakterize etmek için tip testlerini yapmak
?    Üretim merkezinde fabrika üretim kontrollerini gerçekleştirmek
?    Ürüne CE işaretlemesi yapmak ve performans beyanını düzenlemek
Onaylanmış kuruluşlar:
?    Tip testleri yapmak (sadece sistem 3´te geçerlidir)
?    Fabrika üretim kontrolleri için ilk muayene, değerlendirme ve kabulünü gerçekleştirmek  (2+ sistem hariç isteğe bağlıdır)
?    Yıllık denetim ve değerlendirme denetimlerini gerçekleştirmek (2+ sistem dışında isteğe bağlıdır)
Mermer CE Belgesi için gerekli dokümanlardan bazıları şunlardır:
?    Test raporu (Sistem 3 için onaylanmış kuruluş gereklidir)
?    Fabrika üretim kontrol sertifikası (Onaylanmış kuruluş tarafındna yapılmalıdır; 2+ hariç isteğe bağlı)
?    Üretici tarafından hazırlana performans beyanı
?    CE işaretinin hazırlanması ürüne yapıştırılması


Mermer CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti
Mermer CE Belgesi almak isteyen firmalar bu süreci bir danışmanlık firmasından destek alarak yürütmelidir. Bu sayede gerekli çalışmalar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmakta ve firmalar yasal yükümlülüklerini en doğru şekilde yerine getirebilmektedir. Aşan Danışmanlık, mermer CE Belgesi için gerekli tüm çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve takip edilmesinde firmalara her türlü desteği sunmaktadır. CE Belgesi ile ilgili her konuda Aşan Danışmanlık’tan kaliteli ve güvenilir hizmet alabilir ve çalışmalarınızı en hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp