Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Medikal Etiket Hazırlama

Medikal Etiket Hazırlama
 
Medikal ; tıbbi bakım,sağlığın korunması ve sağlığın iyileştirilmesi için tüm yapılan uygulamalar ve bu uygulamalarda kullanılan ekipmanlar olarak tanımlanabilir.Yani,medikal temelde insanların sağlık sorunlarını anlamak ve korumak için yapılan tüm uygulamaları temsil eder.Medikal etiket ise bu sektörde yaygın bir şekilde kullanılan etiketlerdir.Medikal sektöründe kullanılan etiketler ; kuşe etiket ,opak etiket ve termal etiketlerdir.Etiketi basit bir gereksinim gibi düşünülebiliriz ama medikal sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Medikal ve sağlık etiketlerinin rengi önemine ve kullanım yerine göre değişiklik gösterir.Bu etiketler  medikal dünyasının her alanında kullanılabilir.

 

Etiket Hazırlama Sistemi


Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) madde ve karışımların sınıflandırılması,etiketlenmesi  ve ambalajlanması hakkındaki yeni mevzuattır. 11/12/2013  tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Kimyasal madde ve karışımların üretimini,ithalatını yapan veya kullananlar için doğrudan ugulanır hale getirilmiştir.Bu yönetmelik Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe girmiştir.Piyasaya sürülen her bir ürün için ambalaj üzerinde asgari bazı bilgilerin bulunması zorunludur.Ambalaj üzerinde ürün  bilgilerinin yer aldığı bu belge etiketti.Etiketlerin içeriği boyutları hakkında tüm bilgiler 28848 sayılı ‘’Sınıflandırma , Etiketleme ve Ambajlama  Yönetmeliği’nin içeriğinde yer almaktadır.

 


Bir ürüne etiket hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli usus ‘’ Ürün Etiketi ’’ ve ‘’ Ürün Güvenlik Bilgi Formu ‘’ belgelerinin birbiri ile uyum içerisinde olmasıdır.  Ürün Etiketi Yönetmelik gereğince belirtilen gereklilikleri asgari düzeyde karşılamalıdır.Yönetmelik gereğince Ürün Etiket boyutları , ürünün ambalaj büyüklüğü ile orantılı olarak  değişiklik göstermektedir.Ürün tedarikçi etiketlerinin ilgili ülkenin dilinde olması yasal bir gerekliliktir.Yani hangi ülkeye etiket gönderimi yapacaksanız ürüne ait etiketinde o ülkenin lisanına ve mevzuatına göre hazırlamanız gerekmektedir.Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler ;

Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması,

28848 sayılı  ‘’SEA Yönetmeliği ’’  gereğince etiket gerekliliklerini belirlemek,

Ürün Etiketinin hazırlanması,

 

Genel Etiketleme KurallarıEtiketin içeriği ve uygulamasına dair kurallar mevcuttur.Etiketlerin madde veya karışımı içeren ambalajın bir  veya daha fazla yüzeyine sıkıca sabitlenmiş olması,ambalaj normal şekilde  konduğu takdirde yatay olarak okunabilir olması gerekir.SEA Madde 33(1).Etiket elemanları, özellikle zararlılık işaretleri(piktogramlar) arka plandan net bir şekilde göze çarpacak şekide olması gerekir.Ayrıca tüm etiket elemanları kolayca okunmayı sağlayacak boyutta ve aralıkta olması gerekmektedir.Etiket elemanlarının ambalajın üzerinde net bir şekilde gösterilmesi durumunda fiziksel(ayrı) bir etiket gerekli görülmez. SEA Madde 33 (5).

 

Zararlılık Etiketi Elemanları


Zararlı olarak sınıflandırdığımız bir madde veya karışım aşağıdaki unsurları barındıran bir etiket taşımalıdır :


Tedarikçinin adı,adresi ve telefon numarası

Ambalaj üzerindeki miktar  başka bir yerde belirtilmediği sürece, halka sunduğumuz ambalaj içindeki madde veya karışımın nominal miktarı,

Maddenin veya karışımın kimliği

Zararlılık işaretleri

Uyarı kelimeleri

Zararlılık ifadeleri

Önlem ifadeleri

İlave bilgi bölümü.

Bu kurallar tüm etiketleme işlemlerinde geçerlidir.

 

Türkiye’de zararlı madde ve karışımların etiketleri Türkçe yazılır.İlave dillerde kullanılabilir ama tüm dillerde aynı bilgilerin olması gerekmektedir.

 

Zararlılık İşaretleri


Burada uyarı kelimemiz , zararlılık(Danger).

Yukarıda gösterilen 5 zararlılık ifadesi şöyle açıklanır :

Yutulması veya solunması durumunda toksiktir.

Ciddi cilt yanıklarına veya gözde hasara sebep olabilir.

Çevreye zararlıdır.

Solunması durumunda alerji ve astım semptomlarına  veya nefes güçlüğüne sebep olabilir.

Sonuç olarak, etiket hazırlama sistemi bahsettiğimiz tüm konular ve yönetmelikte yer alan bilgiler ışığında oluşturulur.

 

Başlıca Etiket Hazırlama  Hizmetlerimiz  Nelerdir?


 - SEA Yönetmeliği  uyarınca etiketleme ve ambajlama kapsamı tespiti,

 - Genel etiketleme kurallarına uyulması,

 - SEA zararlılık etiketi elemanları hesaplaması,

 - SEA zararlılık etiketindeki bilgilerin düzenlenmesi,

 - Tedarikçi bilgileri,ürün kimlikleri,zararlılık işaretleri,önlem ifadeleri ve kodlar,

 - Etiket ve etiket elemanlarının boyutu düzenlenmesi,

 - İçeriklerin 125 ml’den fazla olmadığı hallere ilişkin istisnaların tespiti,

 - Madde ve karışımların ambalajlanmasında SEA kurallarına uyulması,

 
Medikal  Sektörüne ait yaptığımız etiket türlerinden bazıları şunlardır:


 - İlaç Etiketleri

 - Serum Etiketleri

 - Hijyen Ürün Etiketleri

 - Santrifuj,Eppendorf ve PCR etiketleri

 - İnfüzyon etiketi

 - Sıvı Azot etiketleri

 - Madeni Yağ ve Kimyasal varil etiketleri .


gibi bir çok  çeşitli etiket üretimimiz bulunmaktadır.Madeni yağ ve kimyasal varil etiketlerinden biraz bahsedicek  olursak ,genel adı kimya etiketleridir.Sıvı halde kimyasal ürünlerin ve tehlikeli-yanıcı maddelerin sevkiyatında ve depolanmasında kullanılan PE ve Metal variller için hazırlanmış özel etiketlerdir.Hammadde olarak kağıt  ve plastik kullanılmaktadır.Yasal düzenlemeye göre kimyasal etiketler renkli ve uyarı resimli olmak zorundandır.Varil etiketi dış hava koşullarına dayanıklıdır ve   fiziksel yapısı sayesinde,ısıya ,suya ve kimyasallara  karşı dirençlidir.Ve yapıştırıldığı yüzeyin düz olmaması, normal yapışanlara göre daha sert bir yapışkan kullanılmasını gerektirir.Metal,plastik veya fiberden yapılmış bidon, ve benzeri kaplarda taşınan kimyasalların uyarı ve kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılan bu etiketler, ürünü dış ortamdan veya su,yağ  ve kimyasallara karşı dayanıklı olması nedeniyle, sentetik malzemeler Polietilen(PE) veya Polipropilen(PP) malzeme ile farklı kalınlıklarda ve yapışkan özelliklerde üretilir.


Ürün etiketi  olarak ;  çeşitli boy ve özelliklerde Kimyasal Ürün etiketleriniz için üretim hizmeti vermekteyiz. Yüksek ısı ile dolum yapılan variller için +80ºC yapıştırılabilen etiketler kullanmaktayız.

 

Logo Tasarımı


Logo ;bir firmanın  temsil edilme biçimlerinin tümünü verilen addır yani bir kurumun kimliği özelliğini taşır.Şirketin özelliklerini yansıtacak şekilde yaratıcı, kurumun markalaşmasına yardımcı olacak şekilde tasarımlar sağlayabiliriz.Logonuzun tasarımında özgün olmaya çalışırız ve değişik fontlar kullanırız.Firmanızla ilgili akla gelebilecek olan  ilk bilgiyi öne süreririz


Logonuzun pek çok yerde uzun yıllar boyunca kullanılacağını düşünerek, her çeşit baskı ve kesim tekniğinde aynı görünmesi yani küçük basıldığında bile yazıların ve simgelerin kaybolmaması,büyük basıldığında ise dağınık bir görünüm vermemesi için, dolayısıyla her boyutta okunabilir olması ve renk itibariylede farklı teknikler kullanıldığı takdirde firma için çok maliyetli olmaması gerekir.Bu sebeple, logo tasarlarken günümüzde tercih edilen vektörel çizim teknikleridir.Vektörel çizimlerde küçültme,büyültme, baskı kalitesi  açısından logo için herhangi bir problem oluşmaz ve detaylar kaybolmaz.Bir diğer husus ise logonuzu tasarlarken herhangi bir konuda siyah-beyaz da  kullanmanız gerekebilecektir.Bu renklerlede göze uyum sağlayabilecek bir şekilde olması gerekir.Bu yüzden logonuzda en fazla 3 renk kullanmayı gerekli görürürüz.


Ve son olarak logo tasarlarken üzerinde durulması gereken en önemli nokta ; logonun özgünlüğüdür. Bu konuda biz devreye girmekteyiz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp