Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

LVD Test

LVD Test


LVD sözcüğünün orijinal karşılığı “Low Voltage Directive” olarak bilinir. Türkçedeki karşılığı ise “Alçak Gerilim Yönetmeliği” şeklindedir. Özellikle Avrupa’ya ihracatta bulunmak isteyen kişiler için oldukça önemli bir yönetmelik olan LVD, elektrikli donatımların güvenlik kriterlerini belirler.
Piyasaya sürülmeden önce ihtiyaç duyulan güvenlik kuralları bu esaslarla belirlenir. Amerika’da 2011 senesinde elektrik tesisi yönetmeliği konusunda bazı önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yüksek voltaja dair bu düzenlemeler bir anlamda model oluşturmuştur.


LVD Testlerinin Önemi


Amerika Ulusal Elektrik Yasası salt 600’ün aşağısındaki ve üstündeki voltajları kapsar. Günümüzde elektrikçiler sadece bir takım voltaj sınıfları adına özel yetki sınırları içerisinde lisans alma hakkına sahiptir. Ortalama 50 volt üstündeki gerilimlerden meydana gelen akım insan vücudu adına risk barındırır. Bundan dolayı bu tip güvenlik standartları söz konusu devreler için sınırlayıcıdır. Niteliklerinin farklı olmasından dolayı LVD testleri hem yüksek gerilimli hem de alçak gerilimli tesislere dair topraklama kurallarını belirler.
LVD testi sonucunda akreditasyon almayı başaran kuruluşlar ya da üreticiler başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Orta Doğu’ya, bilhassa da Suudi Arabistan’a ihracat yapma noktasında avantaj elde eder. Söz konusu direktifte yalnızca elektriksel kaynaklı problemlerin riskleri değil aynı zamanda her türlü mekanik ve kimyasal riskler detaylı olarak hesaplanmıştır. Hatta LVD direktifleri sağlık konusunu da dikkate almaya çalışır.
Ülkemizde üretilen elektrikli cihazların pek çoğu aynı zamanda EMC direktifinin de kapsamına girer. Bundan dolayı üreticilerin hem EMC direktifine hem de LVD testlerine uymak zorundadır. Bu noktada üretici tek başına sorumludur. Dünyada 1970’lerin başında alçak gerilim kararnamesi bu süreçte alınmış en ciddi karar olarak kabul görür. 1990’lardan sonra pazar içerisinde serbestçe dolaşmak adına CE işaretine gereksinim duyulmuştur. Bu işaret ürünlerin Avrupa Birliği ortak pazarına uygun olduğunu kanıtlar.
Avrupa Pazarı İçin Önemli
Güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlere CE işareti vurulmaz. Hatta ürünler piyasadan toplatılabilir veya kaldırılabilir. Türkiye’de de bu gelişmelerden ve üreticilerin biraz daha bilinçlenmesinden dolayı, özellikle beyaz eşya veya makine üretiminde bulunan firmalar LVD testlerine ilgi göstermektedir. Bu testler ürünlerin güvenli olduğuna dair bir tür doğrulama içerir.
LVD yönetmeliğinin dışında kalan durumlar şunlardır:
•    Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli donatımlar
•    Radyoloji içeren elektrikli donatımlar
•    Tıbbi amaçlarla kullanılan elektrikli donatımlar
•    Yük asansörlerinde kullanılan parçalar
•    Elektrik sayaçları
•    Evlerde ya da işyerlerinde kullanılan basit fiş ya da prizler
•    Elektrikli çit kumandaları
LVD testlerinin içeriklerine baktığımız zaman testlerin aşağıdaki noktaları içerisinde barındırdığını söyleyebiliriz.
•    Isınma testleri
•    Kaçak akım testleri
•    Nem dayanıklılık testleri
•    Elektrik dayanımı testleri
•    Topraklama testleri
•    Deşarj testleri
•    İzolasyon testleri
•    Yüksek gerilim testleri
•    Yanma niteliklerine dair testler
•    Fiziksel dayanıklılık testleri
Söz konusu testler yapılacağı zaman ilgili cihazın kullanım maksadına ve daha da önemlisi kullanılacağı ortama en uygun standardın belirlenmesi gerekir. Ürüne dair standartta bulunan her türlü deney ya da muayene LVD testiyle beraber detaylı olarak incelenir. Test sırasında çevresel etkenler uygun hale getirilmelidir. Bunun da ötesinde LVD testlerinden önce elektrikli cihazların gerilim, frekans, hat şeması değerleri incelenmelidir. Kritik bileşenler mevcutsa bunlara ilişkin uygunluk belgeleri de incelenmelidir.
Test sırasında düzeyler; elektrikli cihaza, kullanım maksadına, ortama, gerilim değerine, ürünün saklanma yapısına ve yalıtım düzeyine göre değişebilir.


Test Esnasında Yaşanabilecek Olumsuzluklar


LVD testleri sırasında mekanik testlerden elektriksel testleremuayeneden dokümantasyona kadar her aşamada belli olumsuzluklar söz konusu olabilir. Bu olumsuzlukları minimize etmek adına daha ARGE sürecindeyken teste dahil olacak olan ürüne ait standart incelenmelidir.
Test sırasında elektriksel cihazların en fazla karşılaştığı olumsuzluk dielektrik deneyidir. Bu deneyde bileşenlere ait uçların birbirine yakın olması atlamalara neden olur. Bundan dolayı söz konusu test için alınması zorunlu olan önlemlerden bir tanesi yalıtma aralıklarına dikkat etmek gelmektedir. LVD testlerinde oluşan bir başka aksilik ise yanmazlık deneyleridir.


LVD Testinin Faydaları Nelerdir?


LVD testi her şeyden önce elektriksel ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine ihracatını kolaylaştırır. Düşük gerilim elektrik güvenlik koşullarını yerine getirmeyen üreticiler bu sürece dahil olamaz. Öte yandan tüketicilere aktarılan elektrikli ürün, ekipman ya da sistemlerin doğaya ve çevreye zarar vermesinin önüne geçilir.
Testin başarılı olması durumunda tüketiciye güven aşılanır. Bu durumda hem marka değerini hem de ürüne dair prestiji arttırır. LVD testine dair daha kapsamlı bilgiler edinmek ve bu konuda iş birlikteliği oluşturmak adına Aşan Danışmanlık ile dilediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp