Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

LVD CE Belgesi

 LVD CE Belgesi


LVD CE Belgesi 2014/35/AB sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği kapsamında verilmektedir. Bu yönetmelik ülkemizde 2016 yılında çıkarılan “Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik” adlı yönetmelik ile uyumlaştırılmıştır. Belirli kategorilere giren elektrikli ekipmanlar için piyasaya şartlarını düzenleyen yönetmelik, LVD CE Belgesi hazırlanması için gerekli hususları açıklamaktadır. Bu ürünlerin insan, evcil hayvan ve çeşitli malların güvenliği ve sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı doğrulandığı takdirde LVD CE Belgesi düzenlenmektedir. Alçak Gerilim Direktifi (LVD), belirli voltaj sınırları içindeki elektrikli ekipmanların vatandaşlar için yüksek düzeyde koruma sağlamasını ve ortak bir pazardan tam olarak faydalanmasını sağlamaktadır.


LVD CE Belgesi Nedir?


Günümüzde birçok ürün grubunun Avrupa pazarına sokulması ve iç piyasaya sunulabilmesi için birtakım yönetmelikler mevcuttur. Avrupa Birliği Konseyi tarafındna hazırlanan bu yönetmelikler, ülkemizde de Avrupa mevzuatlarına uyum süreci kapsamında kabul edilmekte ve uyumlaştırılarak ilgili kurumlar tarafındna yayınlanmaktadır. Bu yönetmeliklerin en önemli amacı, ilgili ürünlerle ilgili asgari güvenlik ve sağlık kurallarını belirtmek ve pazarın işleyiş esaslarını açıklamaktır. Düşük Voltaj Yönetmeliği (LVD) de bunlardan biri olup alternatif veya doğru akımla çalışan ve voltaj değeri belirli limitler dahilinde olan elektrik ekipmanlar için düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe uygun olarak üretilen ekipmanlara LVD CE Belgesi verilebilmekte ve belgeli ürünler Avrupa pazarında (sadece AB ülkeleri değil, Avrupa Ekonomik Alanı dahil) serbestçe dolaşabilmektedir. Bu yönetmeliği ülkemizde yayınlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iç pazar için de bu yönetmeliğe uyumu zorunlu hale getirmiştir.


LVD CE Belgesi Kapsamı


LVD CE Belgesi, alternatif akımla çalışan ürünler için 50 V - 1000 V; doğru akımla çalışan ürünler için 75 V - 1500 V aralığındaki elektrikli ekipmanları kapsamaktadır. Aşağıda listelenen elektrikli ekipmanlar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır:
•    Patlayıcı ortamlarda kullanılan cihazlar
•    Tıbbi ve radyoloji amaçlarla kullanılmak üzere dizayn edilen ürünler
•    Elektrik sayaçları
•    Yolcu ve yük taşımak amacıyla üretilen asansörlerde kullanılan elektrikli bileşenler
•    Radyoelektriksel parazitler
•    Evlerde kullanılan priz ve fişler
•    Uluslararası güvenlik mevzuatlarına uyumlu olmak şartıyla uçak, gemi ve demiryollarında kullanılması için üretilen elektrikli komponentler
•    Ar-ge tesislerinde kullanılan ve sadece belirli profesyonel kişiler tarafından kullanımına izin verilen özel bazı kitler
LVD CE Belgesi düzenlenecek bir elektrikli ekipmanın sağlaması gereken temel kriterleri şöyle özetleyebiliriz:


•    Ekipmanın güvenli kullanımına ilişkin uyarıcı bilgiler ve özellikler, ürün üzerinde belirtilmelidir.
•    Ekipman, tüm alt bileşenleriyle birlikte güvenle monte edilecek şekilde üretilmelidir.
•    Ürün, kullanımı ve bakımı güvenli olacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.
•    Söz konusu elektrikli ekipman, insan ve hayvanlara doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermeyecek bir koruma düzeyine sahip olmalıdır.
•    Ürünün ürettiği sıcaklık, radyasyon ve ark miktarı tehlike oluşturmamalıdır.
•    Ürün yalıtımı, öngörülebilen şartlar için uygun düzeyde ve miktarda olmalıdır.
•    Ürün, dış etkenlerin, üzerinde oluşturabileceği tehlikelere karşı insan, evcil hayvan ve malların sağlığını ve güvenliğini koruyabilecek şekilde tasarlanı üretilmelidir.

İdari Gereklilikler;

* Ürünün CE İşareti ile işaretlenmesi,
* Uygunluk Beyanı’nın hazırlanması,
* Teknik Dosya’nın hazırlanmasını kapsar.

Koruma gereksinimleri ise genellikle ürünlerin çeşitli standartlara uygunluğu sağlanarak karşılanır.


LVD CE Belgesi Nasıl Alınır?


LVD, diğer AB yönetmelikleri gibi bir onaylanmış kuruluşun belgelendirme sürecine dahil olmasını gerektirmemektedir. Yani, LVD CE Belgesi alacak bir üreticinin onaylanmış kuruluşa ihtiyacı bulunmamaktadır. Belge almak isteyen firmalar, yönetmelikte belirtilen tek uygunluk değerlendirme yöntemi olan Modül A kapsamında dahili üretim kontrolü yaparlar. Bu bağlamda üretici, ürettiği elektrikli ekipmanın LVD’ye uygunluğunu doğrudan kendisi beyan eder ve bu konuda güvence verir. Bu konuda sorumluluk üreticiye aittir.
LVD CE Belgesi için de diğer CE belgelendirme prosedürlerinde olduğu gibi bir teknik dosya hazırlanması gerekmektedir. Teknik dosya içerisinde olması gereken muhtemel dokümanlar, bilgi ve belgeler şunlardır:


•    Elektrikli ekipmanın genel tanıtımı, kullanım amacı, ürün ve seri numarası
•    Risk analizi ve değerlendirmesi
•    Ürün tasarımına ait teknik resim, montaj resmi vb gibi dokümanlar
•    Ürünün nasıl çalıştırıldığını gösteren bir kullanım ve varsa montaj kılavuzu
•    Bakım ve tamir süreçlerine ait kullanıcıyı bilgilendiren dokümanlar
•    Tasarımda kullanılan hesaplamalar, yapılan testler ve incelemelere ait raporlar
•    Tasarım ve üretimde referans alınan standartlar
•    AB uygunluk beyanı: Ürün marka, modeli, parça numarası vb; imalatçı bilgileri, ürünün resmi, referans alınan standartlar vb gibi bilgileri içermektedir.
Hazırlanan teknik dosya, istenildiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 10 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.


LVD CE Belgesi Faydaları


LVD CE Belgesi, yönetmelik kapsamında giren elektrikli ürünleri Avrupa pazarına sunmak isteyen firmalar için çok önemli bir belgedir. Aynı yönetmelik ülkemizde de uyumlaştırıldığından ve ülkemiz iç piyasasını da düzenlediğinden üreticilerin iç pazar şartlarını sağlaması açısından da önemlidir. Belge sahibi üreticiler, böylelikle hem Avrupa hem de Türkiye pazarına rahatlıkla erişebilmektedir.
LVD CE Belgesi, firmaların kurumsal itibarını ve marka prestijini yükseltmesi açısından da önem taşımaktadır. Üreticiler, bu belge sayesinde paydaşları nezdindeki saygınlığını artırır; yüksek bir müşteri memnuniyeti düzeyi elde eder. Ürün, gerekli teknik, sağlık ve güvenlik gereksinimleri karşılayacak şekilde üretildiğinden müşteri şikayetleri ve ürün geri çağırmaları azalır.
Son olarak, birçok kamu ve özel sektör ihalesinde LVD CE Belgesi bulunan elektrikli ekipman üreticilerine öncelik tanındığını ve bu firmaların devlet ve özel sektör teşviklerinden, destek ve hibelerinden daha kolay faydalanabildiğini belirtelim.


LVD CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, CE belgelendirme konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde birçok firmanın CE Belgesi sahibi olmasını sağlamıştır. LVD CE Belgesi almak isteyen üreticiler de bu süreçte Aşan Danışmanlık’tan destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, firmaların belgelendirme sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamakta ve bu süreçte kendilerine yol göstermektedir. LVD CE Belgesi ile ilgili her konuda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak LVD CE Belge Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?