Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

KVKK Belgesi

Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel bilgilerin koruma ve kontrol altına alınarak özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmaktadır. KVKK kısaltması ile daha çok kullanılan bu kanun çerçevesinde kişisel verileri elinde bulundurması gereken tüzel ve gerçek kişilerin görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. Bu görev ve sorumlulukların ihlal edilmesi, kötüye kullanılması gibi durumlarda ağır cezai yaptırımlar söz konusu olmaktadır. Firmalar bu konuda KVKK belgesi alarak ellerinde bulunan verileri ilgili kanun kapsamında işlediği, koruduğu ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiği gibi hususları sağladığını ispat eder. Böylece kişisel verilerle ilgili akıllara gelecek her türlü soru işaretlerini ortadan kaldırarak güvenilirliğini ilan etmektedir. Özellikle son yıllarda bu konuda yaşanan ihlaller ve ihmaller neticesinde çok ciddi problemlerin yaşandığı görmekteyiz. Bu nedenle firmaların müşterilerinin güvenini kazanması açısından bu belgeyi alması önem arz etmektedir.

Aşan Danışmanlık bu alanda en hızlı sonuca ulaşabileceğiniz şirketler arasındadır. Sizlerin en uygun fiyatlardan destek alabileceği tüm Türkiye’de hizmet veren firmamıza hemen ulaşın.
Firmamıza başvuran işletmelere KVKK kapsamında gerekli danışmanlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktayız. Oldukça kapsamlı ve detaylı bir süreç sonrasında gerekli koşulların sağlandığı ve devamlılığının temin edildiği görülmesi halinde süreç başarıyla tamamlanarak belgelendirilmektedir. Siz de firmanız için bu belgeyi almak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sektörün en tecrübeli ve bilgili uzmanlarından oluşan danışmanlarımız sizlere gereken yardımları profesyonel yaklaşımla sağlayacaktır. Ardından gerekli denetimler ve kontroller sonrasında belgeyi almanıza yardımcı olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6698 kanun numarasıyla 24 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı özel hayatın gizliliği esasından yola çıkarak kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili usul ve esasları açıklamaktır. Bu bağlamda gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını açıklayan kanun, temelde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlamaktadır. Kişisel veri KVKK’da “gerçek kişilere ait kimliği belirli ya da belirlenebilir olan her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede kişisel veriler, sahibi olan gerçek kişinin (ilgili kişi) açık rızası olmaksızın kaydedilemez, depolanamaz, muhafaza edilemez, yeniden düzenlenemez, aktarılamaz, sınıflandırılamaz, üçüncü taraflarla paylaşılamaz, silinemez. KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin her türlü uygulamayla ilgili uyulması gereken kuralları açıklamaktadır.

KVKK yürürlüğe girdikten sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) da kurulmuştur. Bu kurum, kanunun doğru bir şekilde uygulanabilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda kişisel verilerin, ilgili kişilerin açık rızası alınarak işlenmesinden sorumlu gerçek ya da tüzel kişilerin yani veri sorumlularının sicillerinin kayıt edildiği VERBİS | Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ni yönetmektedir.
 

KVKK Onay Belgesi Nedir?


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin ilgili kişiden ancak “açık rıza” alındığı takdirde işlenebileceğini belirtmektedir. Açık rıza kavramı kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmaktadır. Yani veri sahibinden resmi bir açık rıza belgesi alınmadan veri işleme çalışmalarının yürütülmesi kanuna aykırıdır. Açık rıza sadece KVKK’da değil uluslararası yönetmeliklerde de bahsedilen çok önemli bir konudur. 95/46 EC sayılı Avrupa Birliği yönetmeliğinde de kişisel verilerin işlenebilmesine ilişkin ilgili kişiden hangi kişisel verilerin hangi şartlar altında ve nasıl işleneceğiyle ilgili bir açık rıza belgesi alınması gerektiğinden bahsedilmektedir.

Şirketlerin KVKK Danışmanlığı için Aşan Danışmanlık´tan en uygun teklifleri alabilmesi mümkündür.

Açık rıza belgesi, ilgili kişinin veri sorumlusu kişiye söz konusu verilerin belirli sınırlar dahilinde işlenebilmesi için verdiği bir onaydır. Bu arada esas olan açık rızanın kanunda belirtilen unsurlar dahilinde verilmiş olmasıdır. KVKK’da açık rızanın;

belirli bir konuya ilişkin olması,

bilgilendirmeye dayanması ve

ögür iradeyle açıklanması

gerektiği yazmaktadır. Bu nedenle, “kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum” gibi ucu açık ifadelerle oluşturulmuş bir açık rıza belgesi kanuna uygun değildir. Aynı şekilde veri sorumlusunun hangi kişisel veriyi hangi koşullar altında ve neye dayanarak işleyeceğiyle ilgili veri sahibine bilgilendirme yapması gerekmektedir. Son olarak açık rıza belgesinin ancak ilgili kişinin özgür iradesiyle düzenlenmesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Her türlü tehdit, ceza, hile ve zorlama gibi durumlar altında düzenlenen belgelerin ve beyan edilen açık rızaların kanunen bir hükmü yoktur.

Açık rıza belgesi, yazılı olarak düzenlenebildiği gibi elektronik ortamlarda da düzenlenebilmektedir. Burada belgenin kanunda belirtilen şartları sağladığını ispat etmek veri sorumlusuna aittir.
 

KVKK Belgesi Nasıl Alınır?


KVKK Belgesi, bir veri sorumlusunun ilgili kişiye kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme yaptığı ve kendisinden onay aldığı belgedir. Veri sahibinin kanunda belirtilen şartlar dahilinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza beyanında bulunduğu bu belgede verilerin saklanması, üçüncü taraflara aktarılması, kaydedilmesi, güncellenmesi vb gibi süreçlere ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Veri sorumlusunun adı, adresi, vergi numarası vb gibi bilgileri içermektedir. İzin konusunun detaylandırıldığı ve ilgili kişinin açık bir şekilde rıza göstererek verilerin işlenmesine izin verdiği bu belge imzalandıktan sonra veri işleme süreci başlamaktadır. Bu noktada, verilen açık rızanın ve düzenlenen KVKK belgesinin daha sonra ilgili kişinin talebi üzerine iptal edilebileceğini de belirtmekte fayda var. Fakat iznin geçerli olduğu süre boyunca yapılan veri işleme faaliyetlerinin kanunen geçerliliği devam etmektedir. Yani iptal durumu, talep veri sorumlusuna ulaştıktan sonra geçerli olmaktadır.

KVKK BELGELENDİRME


KVKK Başvurusu Nasıl Yapılır?


Hayatımıza yakın bir tarihte girerek oldukça önemli bir noktaya temas eden kişisel veri kavramı birçok noktada köklü çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu noktada firmamızla iletişime geçerek KVKK başvurusu nasıl yapılır diye sorabilirsiniz. Başvuru sürecinin hızlıca tamamladıktan sonra asıl konu olan çalışmanın planlanmasına geçilmektedir. Son olarak belgeyi almaya hak kazanabilirsiniz. Bahsi geçen bu süreç için şu aşamalardan bahsedebiliriz:

•    Hukuki Süreç: Kuruluşunuz bu aşamadan analiz edilerek KVKK kapsamında riskleri, önleyici tedbirleri ve içerikleri tespit edilir.
•    Dokümantasyon: ilk adımda saptanan içeriklere dair belgelerin hazırlanarak veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS) kaydı yapılır.
•    Teknoloji: ilk aşamada belirlenenlere göre sistemin oluşturulması, uygulanması ve devam ettirilmesi sonucunda bilgi güvenliğinin sağlanması gerçekleştirilir.

KVKK kapsamında bahsi geçen bilgiler gerçek kişileri kapsamaktadır. Tüzel kişilere ait veriler bu kanunun dışında tutulmuştur. Şahsi verilerin gizliliği kapsamında çok ciddi çalışmalar söz konusudur. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için yüksek standartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. KVKK belgesi alan firmalar aşağıdaki hususları sağladığını belgelendirmektedir:

-    Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlendiği ve muhafaza edildiği,
-    Kişisel verilerin alınmadan evvel toplanma amacının açıkça belirtildiği,
-    Kişisel verilerin toplanma amacına uygun ölçülü ve sınırlı şekilde işlendiği,
-    Kişisel verilerin doğruluğunun sağlanması, gerektiğinde güncellenmesi veya gecikmeksizin düzeltilme ve silinmesi durumlarının sağlandığı,
-    Kişisel verilerin muhafaza süresinin ilgili kanunda belirtildiği sınırlarda olması,
-    Kişisel verilere erişimin gerekli güvenlik tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildiği gibi durumlar.

Firmamıza gelerek bu konuda uzmanlaşmış personellerimizden gereken desteği rahatlıkla alabilirsiniz. KVKK süreçleri oldukça detaylı ve uzun bir süreç olduğu için mutlaka profesyonel olarak danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir. Bu konuda yılların bilgi birikimi ve deneyimi ile sizlere gereken yardımı rahatlıkla sağlayabiliriz.   

Daha fazlası için lütfen incelediğiniz kurumsal sitemizde yer alan Aşan Danışmanlık numaralarımızı arayın ve uzman müşteri temsilcilerimizden anında bilgi alın. Ek olarak kurumsal INSTAGRAM hesabımızda sizler için düzenli olarak KVKK konuları ile alakalı bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp