Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

 Aşan Belgelendirme ve Danışmanlık olarak Firmanızı kurumsallaştırmak adına gerekli olan tüm yönetim sistemlerinin (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001-ISO 10002 -CE- GMP- GHP- GDP- ISO 22000- ISO 27001- ISO 50001- ISO 31000- ISO 28000- ISO 20000- ISO 15593- ISO 18788- ISO 22301vs.) Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetlerini sağlamaktayız.


 

Kurumsal sosyal sorumluluk veya sürdürülebilirlik raporu

Kurumsal sosyal sorumluluk veya sürdürülebilirlik raporu, şirketler tarafından kurumsal sosyal sorumluluk eylemlerini ve sonuçlarını paylaşmak amacıyla yayınlanan periyodik (genellikle yıllık) bir rapordur.  Kuruluşlar, paydaşların (yani faaliyetleriyle ilgilenen tüm tarafların) sürdürülebilir kalkınma ilkelerini günlük faaliyetlerine nasıl entegre ettiklerinin farkında olmalarını sağlar. Küresel Raporlama Girişimi´ne göre, bir KSS raporu şu şekilde tanımlanabilir: Sürdürülebilirlik raporu, bir şirket veya kuruluş tarafından günlük faaliyetlerinden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler hakkında yayınlanan bir rapordur. Sürdürülebilirlik raporu ayrıca kuruluşun değerlerini ve yönetişim modelini sunar ve stratejisi ile sürdürülebilir bir küresel ekonomiye olan bağlılığı arasındaki bağlantıyı gösterir.

Bir sürdürülebilirlik raporunun ana amacı, kuruluşların faaliyetlerinin şeffaflığını artırmaktır. İki yönlü amacı vardır;

Bir yandan, kurumsal sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin faaliyetlerinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini ölçmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu şekilde şirketler, süreçlerini geliştirmelerine ve toplumda ve dünyada daha olumlu bir etkiye sahip olmalarına yardımcı olacak doğru ve anlaşılır veriler elde edebilirler. Öte yandan, bir sürdürülebilirlik raporu, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili hedeflerinin neler olduğunu dış paydaşlarıyla iletişim kurmasına da izin verir. Bu, çalışanlar, yatırımcılar, medya, sivil toplum kuruluşları  gibi paydaşların diğer ilgili taraflar arasında şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin neler olduğunu daha iyi tanımasını ve daha bilinçli kararlar almasını sağlar.


“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp