Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Küresel Raporlama Girişimi

 Küresel Raporlama Girişimi


Global Report Initiative (GRI), 1997 yılından Küresel Raporlama Girişimi bu yana sürdürülebilirlik konusundaki raporlama çalışmalarına öncülük eden bağımsız uluslararası bir kuruluştur. GRI, dünya çapında işletmelerin ve hükümetlerin, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim ve sosyal refah gibi kritik sürdürülebilirlik konularını dikkate almalarına ve bu alanlarda çalışma yapmalarına yardımcı olmaktadır. Böylelikle, herkes için sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar yaratmak için etkili adımların atılması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, Küresel Raporlama Girişimi tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, bütün paydaşların katkılarıyla geliştirilmekte ve kamu yararına sunulmaktadır.

GRI’nın merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dadır. Brezilya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Güney Afrika ve ABD´de bölgesel merkezleri bulunan  Global Report Initiative bütün dünyaya hizmet vermeye çalışmaktadır. GRI raporlarının hazırlanmasında 100´den fazla ülke doğrudan veya dolaylı katkılar üretmektedir.

GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları


 GRI Standartları, sürdürülebilirlik raporlama alanında oluşturulan ilk ve en fazla kabul gören küresel standartlardır. Bu standartlar, GRI kurulduğu günden bu yana, giderek daha fazla kuruluş tarafından benimsenen bir uygulamaya dönüşmüştür. KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting’in 2017’de yaptığı bir çalışmada, dünyanın en büyük 250 şirketinin %93´ünün sürdürülebilirlik performansları hakkında raporlama yaptığı görülmüştür.

Küresel Raporlama Girişimi ’nin standartları, şirketlerin sürdürülebilirlik bilgilerini açıklamasını sağlamakta, risklerin tanımlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olmaktadır. Böylelikle kuruluşların yeni fırsatları yakalamalarını da sağlamaktadır. Global Report Initiative standartları ile büyük ve küçük, kamu ve özel sektör şirketleri desteklenir, çevreyi korumaları ve toplumu geliştirmeleri sağlanır. Aynı zamanda yönetim ve paydaş ilişkileri geliştirilir, kurumsal itibarlar arttırılır ve daha güvenli ve hızlı bir kalkınma sürecine geçiş yapılır.

Küresel Raporlama Girişimi ‘nin Çalışma Alanları

GRI, belirlediği misyonları yerine getirmek için dört temel konu üzerinde durmaktadır:


1.    Sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için standartlar oluşturmak ve rehberlik yapmak: Kuruluşların sürdürülebilirlik ile ilgili konularda paydaşlarla ilişki kurmasını ve bu alanda çevresine liderlik yapmasını sağlamak.
2.    Sürdürülebilirlik ortamını uyumlu hale getirmek: Küresel Raporlama Girişimi , sürdürülebilirlik raporlama standartları ve girişimleri için bir merkez ve otorite haline gelmeyi amaçlamaktadır. Şirketlerin de GRI´nin vizyon ve misyonuna hizmet eden iş birliği ve ortaklık fırsatlarını seçmesi için çalışmaktadır.
3.    Sürdürülebilirlik raporlamayı etkin hale getirmek: Global Report Initiative , ortaya koyduğu standartlar ile raporlama kalitesini iyileştirmeyi ve kurumların raporlama yükünü azaltmayı amaçlamaktadır. Böylelikle karar almayı hızlandırmakta ve raporlama süreçlerinde işletmelere yardımcı olmaktadır.
4.    Performansı artırmak için sürdürülebilirlik bilgilerinin etkin kullanımını teşvik etmek: Şeffaflığı artırmak ve etkili raporlama sağlamak için siyasetçiler, borsalar, piyasa düzenleyicileri ve yatırımcılarla birlikte çalışmak da GRI’nın en temel amaçlarından biridir.


GRI’nın en temel ürünü, ücretsiz ve kamu malı olarak sunulan Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarıdır. Bu standartlar, 20 yıldan fazla bir süredir sürekli olarak geliştirilmekte ve ekonomik, çevresel ve sosyal konularda raporlama için küresel ölçekte en iyi uygulamaları temsil etmektedir. GRI, standartlarını geliştirmeye ek olarak, yaygın kullanım ve uygulamalarını desteklemek için de çalışmaktadır.


GRI, şirketlere sürdürülebilir küresel ekonominin ortak hedefine daha fazla şeffaflık ile ulaşmak için iş birliğine dayalı, küresel ve çok paydaşlı bir ağa katılma fırsatı sağlamaktadır. GRI Destek Paketi, kuruluşlarda sürdürülebilirlik raporlarını geliştirmekten sorumlu olan kişileri, sürecin her aşamasında yönlendirmek ve eğitmek için araçlar ve hizmetler sunmaktadır.
GRI, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur ve çeşitli stratejik ortaklar tarafından desteklenmektedir. Bu ortaklar, GRI’nın faaliyetlerinin ve hedeflerinin şekillenmesine yardımcı olmakta ve gelişmekte olan pazarlara odaklanmayı sağlamaktadır. Bunu yaparken her zaman şeffaf olmaya çalışmakta ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için işletmelere destek olmaktadır. GRI, ayrıca, sürdürülebilirlik raporlaması için daha elverişli bir ortam yaratmaya yardımcı olmak için hükümetlere, borsalara ve piyasa düzenleyicilerine politika  ve strateji geliştirmelerinde tavsiyelerde bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanmasında Aşan Danışmanlık’tan Destek Alabilirsiniz.

Aşan Danışmanlık, Küresel Raporlama Girişimi ‘nin standartları doğrultusunda hazırlanan sürdürülebilirlik raporu ile ilgili şirketlere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına destek sunmaktadır.

Bu bağlamda, Aşan Danışmanlık, aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde sizlere her türlü bilgiyi sağlamakta, gerekli eğitimleri vermektedir:


•    Verilerin toplanması ve analiz edilmesi.
•    Teknik hesaplamaların yapılması.
•    Paydaşlarla olan iletişimin sürdürülebilirlik esaslarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi.
•    Rapor konuların belirlenmesi ve taslak raporun hazırlanması.
•    Global Report Initiative standartlarında belirtilen kuralların ve bilgilerin raporlara entegre edilmesi.
•    Gerekli konularda Türçe  ve İngilizce tercüme desteği.
 

GRI ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir ve her zaman bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Firmaların sürdülebilirlik çalışmalarını her zaman destekleyen Aşan Danışmanlık, GRI ile ilgili süreçlerde de sizlerin yanındadır.
 
“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp