Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Kumaşlarda CE Belgesi

Kumaşlarda CE Belgesi


Tesktil sektöründe faaliyet gösterip kumaş üretimi, tedariki ya da ihracatı yapan firmalar kumaşlarda CE Belgesi almak istemektedir. Bilindiği üzere CE Belgesi, bir ürünün sağlık ve güvenlik konularında asgari gereklilikleri sağladığını göstermekte ve ürünlerin AB pazarına girişini hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Birçok ürün grubu için Avrupa Parlamentosu tarafından doğrudan yayınlanan bir direktif ve / veya Türkiye’de uyumlaştırılan bir düzenleme bulunurken kumaşlarda CE Belgesi için böyle bir yönetmelik mevcut değildir. Kumaşlarda CE Belgesi’nin, sertifikalandırılacak kumaşın nerede ve nasıl kullanıldığına, kullanım amacına ve şartlarına bağlı olarak farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Örneğin, bir cerrahi maske, kişisel koruyucu ekipman, oyuncak vb gibi ürünlerde kumaş kullanımı söz konusu ise kullanılan kumaş, bu ürünlerle ilgili yayınlanmış yönetmeliklerin ve çıkarılmış standartların gerekliliklerini sağlamalıdır.


Kumaşlarda CE Belgesi Nedir?


Günümüzde CE Belgesi, elektronik cihazlar, tıbbi malzemeler, oyuncaklar, çeşitli endüstriyel ürünler, basınçlı ekipmanlar ve daha birçok ürün için verilmektedir. Ürünlerin AB pazarına sokulabilmesi için üreticilerin mutlaka alması gereken CE Belgesi, ülkemizde de çoğunlukla yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Üreticiler bu noktada, ürünlerinin kapsamına girdiğini yönetmeliği belirleyip belgelendirme sürecinde bu yönetmeliğin gerekliliklerini takip etmektedir. Fakat bir tekstil ürünü olan kumaş özelinde yayınlanmış bir direktif henüz mevcut değildir. Ayrıca, tekstil ürünlerinin (AB) 1007/2011 sayılı tekstil mevzuatına göre CE Belgesi’ne sahip olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu durumda, üreticilerin kumaş kullanarak tasarladığı ve ürettiği ürünler için yayınlanmış yönetmelikleri incelemesinde fayda vardır.
Kumaşlarda CE Belgesi almak isteyen firma, kumaştan imal ettiği ürünlerinin istenen güvenlik ve sağlık gereksinimlerini belirli testlerle doğrulamalıdır. Bu testler; ilgili ürüne göre değişebilir. Örneğin, kumaştan üretilen bir cerrahi maske için mikrobiyal temizlik yüzeyi ve filtrasyon verimliliği gibi parametreler çok önemlidir. Bunun için TS EN 14683+AC ve TS EN ISO 11737-1 gibi standartlarda belirtilen testler gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında, kumaştan oyuncak üretimi söz konusuysa, bu ürünler içerisinde alüminyum, antimon, arsenik, baryum, bor, kadmiyum, Krom (III), Krom (VI), kobalt, bakır, kurşun, manganez, cıva, nikel gibi maddelerin olmadığı TS EN 71-3 standardına göre doğrulanmalıdır.
Maske ve oyuncak örneklerinde olduğu gibi, kumaşlarda CE Belgesi doğrudan alınamasa da kumaş kullanılarak üretilen tüm ürünler için gerekli sağlık ve güvenlik şartları göz önünde bulundurularak belgelendirme yapılabilmektedir. Ürettiğiniz ürünün hangi yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini Aşan Danışmanlık’tan bilgi alarak öğrenebilirsiniz.


Kumaşlarda CE Belgesi Kapsamı


Kumaşlarda CE Belgesi, şu yönetmelikler çerçevesinde düzenlenebilmektedir:
?    Genel Ürün Güvenliği Direktififi (2001/95/EC)
?    Piyasa Gözetimine İlişkin (AT) 756/2008 sayılı tüzük
?    Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi (2005/29/EC)
?    (AT) 1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Hakkında Yönetmelik
?    Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği ((AB) 2016/425)
?    Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (2009/48/EC)
?    Endüstriyel Emisyonlar Yönetmeliği (2010/75/EU)
Yukarıda listelenen yönetmeliklerden birçoğu ülkemizde de yetkili kuruluşlar tarafından Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum süreci kapsamında kabul edilmiş ve uyumlaştırılarak yürürlüğe girmiştir.


Kumaşlarda CE Belgesi Nasıl Alınır?


Kumaşlarda CE Belgesi almak isteyen bir firmanın gerçekleştirmesi gereken en önemli çalışmalar şunlardır:
?    CE Belgesi’nin kapsamının ve ürünün hangi yönetmelik doğrultusunda belgelendirileceğinin belirlenmesi
?    İlgili yönetmeliğin ve yönetmelikte atıfta bulunan standartların gerekliliklerinin belirlenmesi ve bu standartlar uyarınca yapılması gereken testlerin gerçekleştirilmesi
?    Teknik dosya hazırlama; dosyada ürün ve üretici firmaya ait bilgiler, ürünün kullanım kılavuzu, üretim süreçlerine ait talimatlar, firmaya ait sertifikalar, ürün tasarım ve üretiminde kullanılan standartlar vs yer almalıdır. Teknik dosya, diğer CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi yetkili makamların isteği doğrultusunda gerektiğinde sunulmak üzere 10 yıl boyunca saklanmalıdır.
?    Onaylanmış kuruluşlara başvuru yapma
?    Onaylanmış kuruluş tarafından ürün incelemesi ve uygunluk değerlendirmesinin yapılması; bu değerlendirme, yönetmelikte belirtilen modüllerin kapsamına göre tasarım, üretim veya her iki adım için de yapılabilmektedir.
?    Tüm adımların başarıyla tamamlanmasının ardından başvuru sahibi firmaya CE Belgesi’nin verilmesi
Kumaşlarda CE Belgesi Faydaları
Kumaşlarda CE Belgesi doğrudan alınamasa da firmalar, kumaş kullanarak ürettiği ürünler için CE Belgesi alabilmektedir. Bu belge firmalara konularda avantaj sağlamaktadır:
?    Sağlık ve güvenlikle ilgili asgari şartları sağlayan kumaş ürünlerinin piyasaya sunulabilmesi
?    Avrupa pazarına erişim
?    İç piyasa gerekliliklerinin sağlanması ve yasal düzenlemelere daha hızlı ve kolay uyum sağlayabilme
?    İhalelerde ayrıcalık hakkı
?    Devletin verdiği hibe ve teşviklerden yararlanabilme
?    Müşteri güvenliğinin sağlanması
?    Müşteri memnuniyetinin artması sayesinde şikayetlerin, ürün iadelerinin ve ürün geri çağırmalarının azalması
?    Piyasada rekabet avantajı elde etme


Kumaşlarda CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti


Kumaştan ürün imal eden ve kumaşlarda CE Belgesi almak isteyen firmalar, belgelendirme sürecinin detaylarını öğrenmek ve tüm süreci konunun uzmanlarıyla beraber tamamlamak istedikleri takdirde Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde şimdiye kadar çok sayıda firmanın CE Belgesi almasını sağlamıştır. Kumaşlarda CE Belgesi alarak yukarıda listelenen avantajları elde etmek isteyen firmalar Aşan Danışmanlık sayesinde belgelendirme sürecini çok hızlı ve kolay bir şekile tamamlayabilir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?