Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Kumaşlarda CE Belgesi

Uzun yıllar belge danışmanlık hizmetleri veren firmamızdan güven içinde kumaşlarda CE belgesi hizmetlerini en kısa sürede alabilirsiniz.

Kumaşlarda CE belgesi ile her türlü kumaş çeşitlerinin dünya genelinde çok daha güven içinde kullanımı mümkün olacaktır. Tekstil alanında son derece önemli bir yere sahip olan kumaşların kullanımında gerekli olan bu tarz belgeler için her zaman firmamızdan yardım alabilirsiniz. Firmamız bünyesinde çalışan işinin ehli profesyonel ekibimiz büyük bir titizlikle hizmet vermektedir.

Çok sayıda olan kumaş çeşitlerinin detaylı bir şekilde inceleme işlemleri sonrasında rahatlıkla kullanılması için gerekli olan CE belgesi hizmetleri için her zaman firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Her geçen gün önemi artan bu belgenin bulunması son zamanlarda zorunluluk haline gelmektedir. Firmamız için müşterilerimizin memnun kalması ve güven duyması çok daha önemli bir yere sahip olmaktadır.

Kumaş ürünleri için CE sertifikasını edinmek istediğinizde işinde uzman danışmanlarımız ile hizmet verdiğimiz bu alanda AŞAN Danışmanlık firmamıza kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Kumaşlarda CE Belgesi Nedir?

Günümüzde CE belgesi çok sayıda farklı ürün düzenlenmektedir. Son yıllarda yasak bir zorunluluk haline gelmiştir. İnsanların günlük yaşamlarında konfor ve rahatlığı sağlayan pek çok eşyalarda ya da ürünlerde bu belge kullanılmaktadır. Belgelendirme işlemleri hem üreticiler hem de onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Her türlü durumlarda Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yönetmelikler ile ülkemizde bu yönetmeliklerin uyumları sağlanarak ortaya çıkan yasal düzenlemeler dikkate alınmaktadır.

Bir ürünün malzeme ve teknik özellikleri ile kullanım amacının CE belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Kumaşlarda olması gereken ve çok önemli bir hale gelen bu tarz belge işlemleri için hiç zaman kaybetmeden firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Firmamız yapmış olduğu başarılı işler ile alanında her zaman diğer firmalar arasında lider konumda yer almaktadır. Her türlü kumaş çeşitlerinde olması gereken belge profesyonel ekibimiz yapmış olduğu detaylı incelemeler doğrultusunda hatasız olarak verilmektedir. Firmamızdan aldığınız hizmetlerden kesinlikle memnun kalacaksınız.

Tesktil sektöründe faaliyet gösterip kumaş üretimi, tedariki ya da ihracatı yapan firmalar kumaşlarda CE Belgesi almak istemektedir. Bilindiği üzere CE Belgesi, bir ürünün sağlık ve güvenlik konularında asgari gereklilikleri sağladığını göstermekte ve ürünlerin AB pazarına girişini hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Birçok ürün grubu için Avrupa Parlamentosu tarafından doğrudan yayınlanan bir direktif ve / veya Türkiye’de uyumlaştırılan bir düzenleme bulunurken kumaşlarda CE Belgesi için böyle bir yönetmelik mevcut değildir. Kumaşlarda CE Belgesi’nin, sertifikalandırılacak kumaşın nerede ve nasıl kullanıldığına, kullanım amacına ve şartlarına bağlı olarak farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Örneğin, bir cerrahi maske, kişisel koruyucu ekipman, oyuncak vb gibi ürünlerde kumaş kullanımı söz konusu ise kullanılan kumaş, bu ürünlerle ilgili yayınlanmış yönetmeliklerin ve çıkarılmış standartların gerekliliklerini sağlamalıdır.

 

Kumaşlarda CE Belgesi Nedir?

 
Günümüzde CE Belgesi, elektronik cihazlar, tıbbi malzemeler, oyuncaklar, çeşitli endüstriyel ürünler, basınçlı ekipmanlar ve daha birçok ürün için verilmektedir. Ürünlerin AB pazarına sokulabilmesi için üreticilerin mutlaka alması gereken CE Belgesi, ülkemizde de çoğunlukla yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Üreticiler bu noktada, ürünlerinin kapsamına girdiğini yönetmeliği belirleyip belgelendirme sürecinde bu yönetmeliğin gerekliliklerini takip etmektedir. Fakat bir tekstil ürünü olan kumaş özelinde yayınlanmış bir direktif henüz mevcut değildir. Ayrıca, tekstil ürünlerinin (AB) 1007/2011 sayılı tekstil mevzuatına göre CE Belgesi’ne sahip olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu durumda, üreticilerin kumaş kullanarak tasarladığı ve ürettiği ürünler için yayınlanmış yönetmelikleri incelemesinde fayda vardır.

Kumaşlarda CE Belgesi almak isteyen firma, kumaştan imal ettiği ürünlerinin istenen güvenlik ve sağlık gereksinimlerini belirli testlerle doğrulamalıdır. Bu testler; ilgili ürüne göre değişebilir. Örneğin, kumaştan üretilen bir cerrahi maske için mikrobiyal temizlik yüzeyi ve filtrasyon verimliliği gibi parametreler çok önemlidir. Bunun için TS EN 14683+AC ve TS EN ISO 11737-1 gibi standartlarda belirtilen testler gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında, kumaştan oyuncak üretimi söz konusuysa, bu ürünler içerisinde alüminyum, antimon, arsenik, baryum, bor, kadmiyum, Krom (III), Krom (VI), kobalt, bakır, kurşun, manganez, cıva, nikel gibi maddelerin olmadığı TS EN 71-3 standardına göre doğrulanmalıdır.

Maske ve oyuncak örneklerinde olduğu gibi, kumaşlarda CE Belgesi doğrudan alınamasa da kumaş kullanılarak üretilen tüm ürünler için gerekli sağlık ve güvenlik şartları göz önünde bulundurularak belgelendirme yapılabilmektedir. Ürettiğiniz ürünün hangi yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini Aşan Danışmanlık’tan bilgi alarak öğrenebilirsiniz.


Kumaşlarda CE Belgesi Kapsamı

Kumaşlarda CE Belgesi, şu yönetmelikler çerçevesinde düzenlenebilmektedir:

*Genel Ürün Güvenliği Direktififi (2001/95/EC)
*Piyasa Gözetimine İlişkin (AT) 756/2008 sayılı tüzük
*Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi (2005/29/EC)
*(AT) 1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Hakkında Yönetmelik
*Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği ((AB) 2016/425)
*Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (2009/48/EC)
*Endüstriyel Emisyonlar Yönetmeliği (2010/75/EU)

Yukarıda listelenen yönetmeliklerden birçoğu ülkemizde de yetkili kuruluşlar tarafından Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum süreci kapsamında kabul edilmiş ve uyumlaştırılarak yürürlüğe girmiştir.

 Kumaşlarda CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Kumaşlarda CE Belgesi Nasıl Alınır?

Kumaşlarda CE Belgesi almak isteyen bir firmanın gerçekleştirmesi gereken en önemli çalışmalar şunlardır:

-CE Belgesi’nin kapsamının ve ürünün hangi yönetmelik doğrultusunda belgelendirileceğinin belirlenmesi
-İlgili yönetmeliğin ve yönetmelikte atıfta bulunan standartların gerekliliklerinin belirlenmesi ve bu standartlar uyarınca yapılması gereken testlerin gerçekleştirilmesi
-Teknik dosya hazırlama; dosyada ürün ve üretici firmaya ait bilgiler, ürünün kullanım kılavuzu, üretim süreçlerine ait talimatlar, firmaya ait sertifikalar, ürün tasarım ve üretiminde kullanılan standartlar vs yer almalıdır. Teknik dosya, diğer CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi yetkili makamların isteği doğrultusunda gerektiğinde sunulmak üzere 10 yıl boyunca saklanmalıdır.
-Onaylanmış kuruluşlara başvuru yapma
-Onaylanmış kuruluş tarafından ürün incelemesi ve uygunluk değerlendirmesinin yapılması; bu değerlendirme, yönetmelikte belirtilen modüllerin kapsamına göre tasarım, üretim veya her iki adım için de yapılabilmektedir.
-Tüm adımların başarıyla tamamlanmasının ardından başvuru sahibi firmaya CE Belgesi’nin verilmesi

Kumaşlarda CE Belgesi doğrudan alınamasa da firmalar, kumaş kullanarak ürettiği ürünler için CE Belgesi alabilmektedir. Bu belge firmalara konularda avantaj sağlamaktadır:

*Sağlık ve güvenlikle ilgili asgari şartları sağlayan kumaş ürünlerinin piyasaya sunulabilmesi
*Avrupa pazarına erişim
*İç piyasa gerekliliklerinin sağlanması ve yasal düzenlemelere daha hızlı ve kolay uyum sağlayabilme
*İhalelerde ayrıcalık hakkı
*Devletin verdiği hibe ve teşviklerden yararlanabilme
*Müşteri güvenliğinin sağlanması
*Müşteri memnuniyetinin artması sayesinde şikayetlerin, ürün iadelerinin ve ürün geri çağırmalarının azalması
*Piyasada rekabet avantajı elde etme

Kumaşlarda CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti


Kumaştan ürün imal eden ve kumaşlarda CE Belgesi almak isteyen firmalar, belgelendirme sürecinin detaylarını öğrenmek ve tüm süreci konunun uzmanlarıyla beraber tamamlamak istedikleri takdirde Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirler. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde şimdiye kadar çok sayıda firmanın CE Belgesi almasını sağlamıştır. Kumaşlarda CE Belgesi alarak yukarıda listelenen avantajları elde etmek isteyen firmalar Aşan Danışmanlık sayesinde belgelendirme sürecini çok hızlı ve kolay bir şekile tamamlayabilir.
 

Kumaşlarda CE Belgesi Nasıl Alınır?


Genel olarak dünyanın her yerinde kabul edilen ve ülkemizde de zorunlu hale gelen CE belgesi almak için firmanın bir takım çalışmalar içinde olması gerekmektedir. Bu belgenin kapsamının ve ürünün hangi yönetmelik üzerinden belgelendirileceğinin belirlenmesi gerekir. Kumaşların olması gereken özelliklerde olduğuna dair bir takım testlerin yapılması ve teknik dosya hazırlama, dosyada ürün ile üretici firmaya ait olan bilgilerin bulunması önemlidir.

Ayrıca ürünün kullanım kılavuzu, üretim süreçleri ile ilgili talimatlar, firmaya ait olan sertifikalar, ürün tasarımı ve üretim aşamasında kullanılan standartların belge üzerinde yer alması gerekir. Bu bilgilerin CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi yetkili makamların isteği doğrultusunda olduğunu sunulmak üzere 10 yıl saklanması gerekmektedir. Son derece önemli faydalarının bulunduğu belgeyi her zaman kaliteli hizmetleri ile adından söz ettiren firmamızdan almanız mümkün olmaktadır.

Aşan Belgelendirme ile sizlerde ihtiyacınız olan uluslararası belgeye sahip olabilirsiniz.

Her zaman müşteri memnuniyetine öncelik veren firmamız tüm çalışmalarında büyük bir özenle yapmış olduğu incelemeler doğrultusunda devam ettirmektedir. İç piyasa gerekliliklerinin sağlanması ve her türlü yasal düzenlemelere çok daha hızlı bir şekilde kolay uyum sağlanmasına yardımcı olan belgelendirme hizmetleri için her zaman firmamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Kumaşlarda CE Belgesi Fiyatları


Genel olarak pek çok üründe ve eşyalarda bulunması zorunlu hale gelen CE belgesinin kumaşların kullanımında da önemli bir yere sahip olmaktadır. Gün geçtikçe alanında yenilenen ve genişleyen firmamızdan her türlü kumaş çeşitleri için gerekli olan belge hizmetlerini alabilirsiniz. Kumaşlarda CE belgesi fiyatları firmamızda çok daha uygun olduğundan her bütçe ile uyumludur. Kaliteli ve güvenilir belgelendirme hizmetleri için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de ihtiyacınız olan tüm ISO belgeleri için en uygun fiyatları sunan Aşan Danışmanlık aynı zamanda kumaş imalatlarınızda Ce sertifikalarını da sizlere de sağlayabilmektedir. Daha fazlası için canlı destek hattımız veya whatsapp hattımızdan anında bilgi alabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp