Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Koruyucu Gözlük CE Belgesi

CE kalite belgelerini yasal prosedürlere göre hazırlayarak firmanıza özel bir şekilde belgelendirme yapıyoruz.  Belgelendirme için detaylı bir çalışma yapıyoruz.
Koruyucu Gözlük CE Belgesi ürünü üreten firma açısından önemli bir belgedir. Üretim aşamasında kullanıcılara zarar vermeyeceği birtakım standartlara göre kanıtlanır. Kalite belge danışman ekibimiz üründe olması gereken prosedürleri detaylı bir şekilde yönlendirecektir.

Aşan Danışmanlık bu alanda ülkemizdeki bir çok üretici firma ile çalışmıştır. Sizlerde mutlu müşterilerimiz arasındaki yerinizi alabilirsiniz.

Koruyucu Gözlük CE Belgesi Kullanan İşletmeler İçin Önemi

CE belgelerini koruyucu gözlükler açısından prosedüre uygun hale getiriyor ve standart optimizasyonu sağlıyoruz. Koruyucu gözlük imalatında istenen ve üretim kalitesini ileri taşıyacak olan CE Belgesi sayesi şu açılardan önemlidir:

•    Çevre ve hayvanlara zararı olmadığını kanıtlamış olursunuz.
•    Avrupa Birliği sınırlarında ürün satışı yapma imkanınız olacaktır.
•    Emniyetli ve güvenli bir ürün aldığını bilen kullanıcılar yeni satış kanallarında koruyucu gözlükleri kullanırken avantaj elde eder. İmalat firması haricinde her satıcı firma güvenli bir ürün tedariki yaptığını fark eder.
•    CE Belgesi olan ve olmayan ürünleri satış bakımından karşılaştırınca belgeli olanlar çok daha geniş yelpazede dağıtılabilir. Bir ürünü global düzeyde avantaja çeviren bir belgelendirmeden bahsetmekteyiz.
•    Koruyucu gözlüklerde imalatı tanımlayan temel prosedürlerden biri CE Belgesi sahiplik durumu olacaktır.
•    Üretici firmanın diğer ürünlerindeki güvenli satış ve dağıtım olanaklarını iyi anlamda etkiler. Fabrika üretim süreçlerindeki firmalar açısından ülkemize ekonomik değer katkısından bahsedilebilecektir.

Üretimi yapılan ürünleri sorunsuz şekilde piyasaya sürebileceğiniz belgelendirme için danışmanlık firmamıza başvurmanızı bekliyoruz. Belgelendirme süreci ortalama 2 aylık bir dönem ardından etkili bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

En uygun fiyatlardan teklif alabilmek için sitemizdeki numaralarımızdan, canlı destek hattımızdan veya INSTAGRAM hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Koruyucu gözlük CE Belgesi,
Avrupa Birliği’nde geçerli olan 2016/425/EU sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında verilmektedir. Ülkemizde de 2019 yılında uyumlaştırılarak yürürlüğe giren yönetmelik koruyucu gözlüklerde CE Belgesi alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu ürünleri üreten firmalar, koruyucu gözlük CE Belgesi alarak ürünlerinin yönetmelikte bahsedilen sağlık ve güvenlikle ilgili minimum gereksinimleri sağladığı beyan etmektedir. Koruyucu gözlüklerle ilgili en önemli standart olan “EN 166: Kişisel göz koruması - Özellikler” ürünlerin sahip olması gereken özellikleri ve fonksiyonları açıklamaktadır. Koruyucu gözlük CE Belgesi alma sürecinde en önemli kılavuz dokümanlardan biri olan bu standart, 89/686/EEC (daha sonra 2016/425/EU olarak güncellenmiştir) yönetmeliğinde yer alan birçok konuyu da kapsamaktadır.
 

Koruyucu Gözlük CE Belgesi Nedir?

 
Koruyucu gözlükler, kullanıcıları birçok zararlı etki, optik radyasyon, eriyik metal ve sıcak katılar, damla ve sıçrama, toz, gaz, elektrik ark oluşması durumunda kısa devre vb gibi etkilerden korumaktadır. Bu tür gözlüklerin kullanım alanı oldukça geniş olup farklı sektörlerdeki çalışanların yüz ve gözlerini çalışma ortamında birçok açıdan koruma altına almaktadır. Bu bağlamda, bu ürünlerin belirli koşulları sağlaması ve bu koşulların üretici tarafından tasarım, üretim ve test adımlarında ele alınması gerekmektedir. Gerekli şartları sağlayan firmalar, onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla koruyucu gözlük CE Belgesi alabilmektedir.

Belge sahibi kuruluşlar, ürünlerini hem Türkiye’de hem de Avrupa pazarında satabilmektedir. AB’ye satılan ürünler için pasaport niteliğinde olan CE Belgesi, ürün ihracatında üreticilerden talep edilen dokümanların başında gelmektedir. Bu bağlamda koruyucu gözlük CE Belgesi’nin üreticiler için en önemli gerekliliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Üreticilerin Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği ve bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartların (EN 166 gibi) gerekliliklerini sağlaması beklenmektedir.


Koruyucu Gözlük CE Belgesi Kapsamı


Koruyucu gözlük CE belgesi, gözlüklerin yeterli koruma düzeyine sahip olduğunu, kullanıcıları birçok zararlı etkiden koruduğunu; sağlık, güvenlik, kalite, konfor vb gibi konularda kullanıcı gereksinimleri karşıladığını doğrulamaktadır. EN 166 standardı da Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliğinde bahsedilen birçok gereksinime doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunmaktadır. Bu gereksinimleri şöyle özetleyebiliriz:

- Tasarım prensipleri
- Erogonomi
- Koruma sınıfı ve düzeyi
- Mümkün olan en üst koruma sınıfı
- Uygun bileşen malzemeleri
- İzin verilen maksimum kullanıcı engeli
- Konfor ve verimlilik
- Kişisel koruyuu donanımların kullanıcı morfolojisiyle uyumu
- Hafiflik ve tasarım mukavemeti
- Üretici tarafından sağlanan bilgiler
- Mekanik etkilere karşı koruma
- Darbe ve vücut bölümlerinin düşen veya fırlayan cisimlerin neden olduğu bir engelle çarpışması
- Radyasyon koruması

 

Koruyucu Gözlük CE Belgesi Nasıl Alınır?

 
Koruyucu gözlük CE Belgesi almak için üretici firmaların öncelikle ürünle ilgili yönetmelikte bahsedilen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, ürünün yukarıda listelenen; ayrıca yönetmelikte ve EN 166 standardında belirtilen diğer konularla ilgili yeterli düzeyde koruma sağladığı doğrulanmalıdır. Belgelendirilecek gözlüklerle ilgili akredite laboratuvarlarda birtakım testlerin de yapılması ve ürünlerin bu testleri başarıyla geçmesi gerekmektedir. Mekanik dayanım, radyasyon, geçirgenlik, sıçrama, sıvı ve katı koruma vb gibi testler bunlardan bazılarıdır.

Diğer CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi koruyucu gözlük CE Belgesi için de en önemli adımlardan biri teknik dosya hazırlığıdır. Üretici firmalar, ürünle ilgili teknik bilgiler, test sonuçları, kullanım kılavuzu, kullanılan standartlar ve yararlanılan kaynaklar vb gibi bilgilerin yer aldığı dokümanları teknik dosyaya koymalıdır. Bu dosyayı doğru bir şekilde hazırlayabilen üreticiler, belgelendirme sürecinin en önemli safhasını da tamamlamış olmaktadır. Teknik dosya hazırlığı ve belgelendirmeyle ilgili diğer konularda Aşan Danışmanlık’tan detaylı bilgi alabilir ve danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.
Koruyucu gözlük CE Belgesi sadece onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından verilmektedir. Bu kuruluşlar, belgelendirme sürecinde üreticilerden teknik dosyanın yanı sıra başka bilgi ve belgeler de talep edebilmektedir. Üreticilerin, sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için bu bilgileri sağlaması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, gerekli durumlarda üretim sahalarını yerinde denetleyebilmekte; yönetmelik ile ters düşen durumları bulgu olarak raporlayabilmektedir. Üreticileri bu bulguları da doğru bir şekilde kapatması gerekmektedir. Teknik dosya içerisine denetleme süreciyle ilgili dokümanlar da konulmalıdır.

Ürün testleri ve analizler, teknik dosya hazırlama, denetim ve diğer adımları başarıyla tamamlayan firmalar koruyucu gözlük CE Belgesi alabilmektedir.

Koruyucu Gözlük CE Belgesi


Koruyucu Gözlük CE Belgesi Faydaları


CE Belgesi alan koruyucu gözlük üreticilerinin elde ettiği faydalar şunlardır:

* Avrupa Birliği direktiflerine uyum sağlama
* Ürünlerini AB pazarına sokabilme
* Piyasada rekabet avantajı elde etme
* Ürünün güvenirliliği konusunda müşteriler üzerinde olumlu etki oluşturabilme
* Müşteri memnuniyeti sayesinde daha fazla ürün satışı yapabilme
* Müşteri şikayetlerinin azalması
* İhalelerde ayrıcalık edinme

 

Koruyucu Gözlük CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

 
Koruyucu gözlük CE Belgesi almak isteyen şirketler, belgelendirme sürecini bir danışmanlık firmasıyla beraber yürüttüğü takdirde süreç çok daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir. Fakat bu noktada alanında uzman ve kaliteli hizmet sunan danışmanlık firması seçimi çok önemlidir. Aşan Danışmanlık sahip olduğu bilgi ve birikim sayesinde firmaların CE belgelendirme sürecinde ihtiyaç duyduğu danışmanlık desteğini en kaliteli ve hızlı şekilde ve uygun maliyetlerle sunabilmektedir. Koruyucu gözlük CE Belgesi almak isteyen firmalar, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek süreç hakkında daha detaylı bilgi alabilir. Aşan Danışmanlık, belgelendirme öncesinde yapılmas gereken testlerin planlanması ve takibi, teknik dosya hazırlama, onaylanmış kuruluşlara başvuru ve ilgili diğer konularda firmalara yol göstermektedir.

Koruyucu gözlüklerde TS 5560 EN 166 prosedürlerine göre bir kontrol ve değerlendirme sistemi oluşturulmaktadır. Bu kapsamda yer alan koruyucu gözlükler, çeşitli meslek dallarındaki kullanıma uygunluğu içermektedir.

•    Laboratuvarlar
•    Üretim tesisleri
•    Deneysel faaliyetler göze zarar verebilecek durumlara karşı koruma gereken hallerde TS 5560 EN 166 standardı devreye girecektir. Koruyucu gözlükler kullanım esnasında türlü filtrelerle kullanılarak işlevsel yönden zenginleştirilebilir.

Koruyucu Gözlükler Nasıl Olmalı?

Koruyucu gözlükleri belirli bir alana kullanırken ortak özellikleri taşımaları istenmektedir. Dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olması birinci sırada yer alır.   Optik ışımalar, sıcak katılar, toz, gazlar, damla sıçramaları gibi etkenlere karşı dirençli olması gerekecektir.

Koruyucu gözlüklerde üretim standartları optimizasyonu, radyoaktif ışınlar,  lazer ışınları gibi durumlar için ayrı kapsamda ele alınır. TS 5560 EN 166 standartlarının dışında bir test ve standart incelemesi yapılacaktır.

Koruyucu Gözlük Belgelendirme ve İşaretleme

Koruyucu gözlük belgelendirme ve işaretleme kapsamında ekipman üretim amacı ile hareket etmekteyiz.  Firmamıza başvuru yaparken, hangi koruyucu gözlük üretimi olacağına göre belgelendirme sağlamaktayız.  
•    Koruyucu gözlüklerde genellikle kişisel koruma ürünü kapsamında TS 5560 EN 166 belgelendirme ardından CE belgesi verilecektir. Bu süreç içerisinde nasıl bir prosedür gerektiği danışman ekibimiz tarafından size sunulacaktır.
•    Başvurularınız ardından testler ve belgelendirme süreçlerini de başlatmış olursunuz. Donanım tasarımı ve belgelendirme sistemlerinde uygulama ve maliyet anlamında etkili bir işlem kapsamı sunuyoruz.
•    Üretimde kazanan ve kazandıran bir süreç istiyorsanız danışmanlık ekibimiz aradığınız sonuçları sağlamak üzere görüşmeleri yapacaktır. İmalat aşamasında ihtiyacınız olan tüm CE belgeleri için talepleri bekliyoruz.

Koruyucu Gözlük CE Belgesi


Koruyucu Gözlük Belgelendirme Fiyatları


Koruyucu gözlük belgelendirme fiyatları için imalat firması başvurunuz kapsamında değerlendirme olacaktır. Koruyucu gözlük üretiminde tek bir belgelendirme ve çoklu belgelendirmeye göre fiyatlandırma sürecimiz değişecektir.

Koruyucu gözlük üreticileri için gelecek vaat eden belgelendirme sistemlerinde en iyi danışman firmalar arasındayız. Tesis çalışmalarınızı çok daha iyi düzeye getirmek için titizlikle çalışıyor ve Koruyucu Gözlük CE Belgesi almanıza yardım ediyoruz.

Türkiye’nin önde gelen belgelendirme firması Aşan Danışmanlık’tan hemen hizmet alın. 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp